Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2020 o 15:43 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 15:43 - 15:45 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým poslancom a poslankyni za reakcie.
Pán poslanec Soboňa, ďakujem teda za to vysvetlenie. Len teda ja celkom nerozumiem, aký je rozdiel medzi tým, keď budeme hlasovať o vyslovení súhlasu a neschválite to, predpokladám, a potom budeme hlasovať o nevyslovení súhlasu; nie je veľmi zvykom hlasovať akože v zápornom tvare. Tak keď budeme hlasovať o vyslovení súhlasu a neschválime to, no tak sme nevyslovili súhlas. Neviem, či je potrebné potom ešte, ešte znova, znova hlasovať. A čo keď neschválime ani jedno, ani druhé uznesenie, tak potom bude platiť čo? No nerozumiem tomu stále celkom.
A, pani poslankyňa Grausová, vy ste povedali, že som vás chybne citoval. Ja som vás necitoval, ja som iba konštatoval, že ste mali rasistické výroky.
Pán poslanec Bernaťák, áno, samozrejme, že každé násilie je treba súdiť a postihovať a trestať. Ale však to sa, to sa aj robí. A ešte raz a načo, načo? Lebo je to vážny problém a zľahčujete to. Váš, teda tá lehota, že sa uplatní obdobne, ale tam nie je, že lehota sa uplatní obdobne. Tam je, že nemôže byť kratšia lehota na prerokovanie výborov ako 30 dní. Ja teda naozaj som nepostrehol ani to, že ak tam sa chcete odvolávať na to ustanovenie o obdobne, že ďalšie ustanovenia obdobne, takže či teda pán predseda Národnej rady v tom rozhodnutí vymenoval dôvody pre skrátené legislatívne konanie o tomto uznesení, lebo nič také tam nie je. Tak je iba že prerokovať ihneď.
Pán poslanec Zelník, no opäť, opäť tí bubáci pod posteľou. Vôbec tam nie je, že nezáleží na pohlaví, nič také tam nie je v Istanbulskom dohovore.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2020 15:27 - 15:37 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán minister obrany, vážené kolegyne, kolegovia, pokúsim sa reagovať na niektoré veci, ktoré zazneli v predchádzajúcej rozprave, ale najprv sa chcem spýtať, lebo bolo by dobré, keby sme si ujasnili, že o čom vlastne budeme hlasovať, lebo vláda poslala do parlamentu návrh, aby parlament vyslovil nesúhlas s Istanbulským dohovorom. Potom náhle to rozhodnutie zmenila a miesto vyslovenia nesúhlasu poslala návrh, že treba vysloviť súhlas, takto zmenila to uznesenie, a výbory teraz odporúčajú nevysloviť súhlas. Tak ja sa v tom už trochu strácam, a teda chcel by som pána spravodajcu poprosiť, aby keď o tom budeme hlasovať, aby presne prečítal, o čom budeme hlasovať, lebo bolo by zlé, keby náhodou omylom ste schválili Istanbulský dohovor proti svojej vôli, lebo sa pomýlite a nebudete vedieť, o čom hlasujeme. Ale teda hovorím to aj vo vlastnom záujme a nerád by som hlasoval v rozpore so svojím presvedčením len z dôvodu, že netuším, o čom sa hlasuje, teda vysloviť nesúhlas, vysloviť súhlas alebo nevysloviť súhlas.
V tejto rozprave zazneli viaceré, žiaľ, necitlivé veci, aj rasistické, aj teda nie rasistické, ale teda na hrane, keď pani poslankyňa Antošová tu hovorila o tom, že nejaké práva menšín, ako sú Rómovia alebo homosexuáli, môžu byť na úkor slušných ľudí a väčšiny, že ich to môže poškodzovať. Tak voči tomuto by som sa tiež chcel ohradiť, lebo z toho vlastne vyplýva, že homosexuáli alebo Rómovia nie sú slušní, slušní ľudia. To naozaj takýto slovník by sme nemali používať na pôde Národnej rady, a teda neviem, akú menšinu mala na mysli pani poslankyňa pri Istanbulskom dohovore, ale Istanbulský dohovor chráni práva žien, na ktorých je páchané násilie. Áno, je to menšina, ale myslím si, že s ochranou tejto menšiny by nemal mať nikto problém.
Pán poslanec Bernaťák tu v jednej, v jednej faktickej hovoril – a myslím, že to zaznelo aj v rozprave v predchádzajúci deň rokovania – o tom, že nejaké mimovládky si požiadali o granty z nórskych fondov a nedostali ich, pretože neuznávajú Istanbulský dohovor a napísali petíciu proti Istanbulskému dohovoru. No len tu si dovolím pripomenúť, že to boli granty z nórskych fondov a Nórsko ako krajina, ktorá tie granty poskytuje, si má právo zadefinovať podmienky, za akých sú poskytované, a keď si Nórsko zadefinuje, že chce, aby tie granty boli využité na podporu boja proti rodovo podmienenému násiliu, tak proti rodovo podmienenému násiliu... Pán poslanec Bernaťák, neskáčte mi do reči! ... proti rodovo podmienenému násiliu, tak ten, kto dáva peniaze, si má právo zadefinovať, na čo majú byť tie fondy použité.
Pán poslanec Zelník tu opäť strašil tými bubákmi, že môžeme si, môžeme si vybrať pohlavie. Naozaj toto, nič také v Istanbulskom dohovore nie je.
Často sa v tej argumentácii používa, však my všetci sme proti násiliu aj proti násiliu páchanému, páchanému na ženách a nepotrebujeme k tomu nejaký Istanbulský dohovor. No jasné, teoreticky, teoreticky, keď všetky tie veci, ktoré sa týkajú boja proti násiliu páchanému na ženách, implementujeme do našej legislatívy, tak nemusíme, nemusíme schvaľovať ten dohovor. Ale to potom platí úplne o všetkých dohovoroch a nemali by sme pristúpiť k vôbec žiadnemu dohovoru, len sa dobrovoľne rozhodneme, že niektoré veci, ktoré sa nám z tých dohovorov páčia, dáme do našej legislatívy.
A rád by som poukázal na to, že ten dohovor je z roku 2011, na začiatku to vyzeralo, že Slovenská republika ho bude ratifikovať a aj pod vplyvom toho dohovoru sa niektoré veci, ktoré už dnes máme v legislatíve, dostali do našej legislatívy, či už ide o občianske, procesné, procesné poriadky, ktoré napríklad posilnili ochranu osôb, na ktorých je páchané násilie, alebo zákon o rodine, kde sa do definície najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa, jeho posudzovania, dostalo to, že ohrozením toho najlepšieho záujmu nie je iba to, keď sa na ňom pácha násilie, ale keď sa pácha násilie na osobe, ktorá je blízkou osobou tohoto, tomu dieťaťu, čo nesporne prispelo k lepšej ochrane maloletých detí, pretože keď sa v rodine pácha násilie a dieťa je toho svedkom, tak už to je násilím páchaným na dieťati bez ohľadu na to, či ono je priamo atakované fyzicky alebo inak.
Nepochybne je ešte kopu ďalších vecí, ktoré by sa dali v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách zlepšiť, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, pokiaľ ide o štandardy, štandardy kvality, pokiaľ ide aj o zákonnú úpravu, ktorá by mohla byť komplexnejšia, napríklad v nejakom zákone, ale o tom sa asi budeme baviť snáď pri nejakej inej príležitosti.
A áno, zmyslom dohovorov je to, aby sme dohodli nejaké medzinárodné štandardy, ktoré všetci rešpektujeme, ktoré všetky krajiny považujú za dôležité a ktoré nie sú potom už len ich vecou vnútorného rozhodnutia, že toto zrušíme alebo od toho odstúpime. Samozrejme, že od medzinárodných dohovorov možno odstupovať tiež.
Rád by som sa vyjadril aj k tým procesným problémom. Ja som tu v rozprave už upozornil na to, že postupujeme v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku, pretože zákon o rokovacom poriadku predpokladá, že o medzinárodných zmluvách sa rokuje v druhom a treťom čítaní, nie je tam prvé čítanie. Keď Národná rada rozhodne o postúpení do druhého čítania, pridelí, pridelí návrh výborom a určí lehotu na prerokovanie a táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. V tomto prípade to nahrádza rozhodnutie predsedu Národnej rady, prvé čítanie.
Predseda Národnej rady určil, ktoré výbory majú prerokovať návrh na vyslovenie nesúhlasu alebo súhlasu; stále netuším, o čom budeme hlasovať; určil aj gestorský výbor, ale dal lehotu ihneď. Ale lehotu ihneď nemôže dať predseda svojím rozhodnutím, lehotu ihneď vo vzťahu k medzinárodnej zmluve nemôže dať vôbec, lebo vo vzťahu k skrátenému legislatív; alebo skrátené legislatívne konanie možno použiť iba vo vzťahu k návrhom zákonov, ako to upravuje § 89 zákona o rokovacom poriadku, a ten nehovorí nič o tom, že by sa skrátené legislatívne konanie – či už z vôle predsedu Národnej rady, alebo rozhodnutím samotnej Národnej rady – mohlo konať aj vo vzťahu k vyslovovaniu súhlasu s ratifikáciou medzinárodných zmlúv.
Tu by som chcel apelovať na demokratickú opozíciu, ktorá mala problém so skrátenými legislatívnymi konaniami o návrhoch zákonov, troch zákonov, ktoré predložila vláda v rámci predvolebnej kampane SMER-u a SNS. Považovali to za problém, nehlasovali sme spoločne za otvorenie schôdze, nehlasovali sme – teda s výnimkou SME RODINA – teraz za skrátené legislatívne konania, ale rovnaký problém, porušenie pravidiel, porušenie zákona o rokovacom poriadku je aj s Istanbulským dohovorom, takže si myslím, že je potrebné byť konzistentný a keď nám porušovanie pravidiel vadí pri návrhu zákonov, malo by nám vadiť aj pri, aj pri rokovaní o Istanbulskom dohovore, a teda očakávam podporu prinajmenšom od demokratickej opozície celej pre moje dva procedurálne návrhy.
Posledná vec, čo sa stane, keď dnes parlament nevysloví súhlas s Istanbulským dohovorom? No vôbec nič. Vôbec nič sa nestane, pretože pokiaľ v budúcom parlamente bude vôľa ratifikovať Istanbulský dohovor, no tak budúci parlament bez ohľadu na to, čo tu dnes schválite, vysloví súhlas s ratifikáciou a prezidentka tú ratifikáciu, teda dohovor ratifikuje. Keď v budúcom parlamente nebude vôľa ratifikovať Istanbulský dohovor, tak bez ohľadu na to, čo tu dnes schválime, ani budúci parlament nevysloví súhlas s ratifikáciou. A keď si myslíte, že to bude zabité tým, že ani v budúcom parlamente nebude vôľa na ratifikáciu, tak raz tu snáď nejaký osvietenejší parlament príde.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 15:09 - 15:11 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za pripomienky a budem sa venovať, ctený kolega Zelník, tomu, čo ste povedali.
Ja neviem, ako sa okamžite skĺzne zo zážitku z operačnej sály, kde sa dospelý človek vedomým rozhodnutím rozhodne podrobiť nejakému zákroku, ktorý má potom za následok možno ešte aj hormonálnu terapiu, že sa odrazu zosunieme do materskej školy, kde sa, mám pocit podľa toho, čo tu zaznieva, ponúka zmena pohlavia nejak tak ako to, že dáte si deti kvasnicovú alebo bryndzovú pomazánku dneska poobede? Teda ja, mne zostáva rozum stáť, ako sa tu argumentačne skĺzava do niečoho, čo teda by som chcel vidieť toho, aj kolega, ktorý hovorí, že je právnik a nie je doktor ako my dvaja, ktorý by z tých inkriminovaných, lebo jedná sa o dva paragrafy, ak to tak nazvem, alebo články toho dohovoru, teda 95 % to nie je, to je ešte menej, hádam nejakých 5 %, jak sa z toho dá vyčítať táto nátierková ponuka a jak sa z toho dá vyčítať to, že tí rodičia toho 5-ročného, za ruku vedúc domov, si vypočuje jeho názor, že chce byť dievča a že šup s ním na operáciu a na... Jako čo sú to za konštrukcie z ničoho?!
Musím povedať, že sa mi nechce veriť, že na takejto úrovni sa dá o tých riadkoch textu, ktoré som čítal a ktoré si možno čítal aj ty, vôbec diskutovať. Teda to, že "slyšíme trávu růst" a že na konci budú obdeň prešívaní ľudia z mužov na ženy, je neuveriteľné usúdiť z týchto riadkov. Ja nemám, čo by som k tomu dodal, a preto podporím Istanbulský dohovor, pretože ani tie dva odseky nevnímam ako blížiacu sa katastrofu ľudstva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 15:08 - 15:09 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Osuský, no presne tak, ako si povedal. To, že v susedných dverách bývajú, býva pár ľudí rovnakého pohlavia, nebodaj majú aj nejako zaregistrovaný a právne upravený ten vzťah, nijako neohrozuje stabilitu tvojej rodiny. Ale nad rámec toho Istanbulský dohovor to vôbec nerieši. Istanbulský dohovor sa netýka práv LGBT komunity, nezavádza možnosť slobodnej voľby rodu.
Takže; zaujímavá bola tá poznámka o rodovom scitlivovaní. Teda ak je cieľom Istanbulského dohovoru rodové scitlivovanie, tak je, neviem, či paradoxné a zvláštne, ale rozhodne príznačné, že tá kritika založená na bubákoch pod posteľou vedie nie k rodovému, ale k znecitlivovaniu jazyka, keď hovoríme o iných ľuďoch ako o chorých, ako o nejakých menejcenných, pohŕdavo, vedieme tu rasistické reči, však, pani poslankyňa Grausová (?), reagujem na Petra Osuského, urážame, urážame menšiny.
Scitlivovanie je predsa dobrá vec. Scitlivovanie je niečo, čo by sme, na čo by sme mali byť hrdí, o čo by sme sa mali cielene usilovať v tejto diskusii a nielen v tejto diskusii, ale aj vo verejnej diskusii, ktorá prebieha. A to už nehovorím o tej diskusii, ktorá prebieha na internete a na sociálnych sieťach. Sme svedkami obrovského znecitlivovania. Znecitlivovanie je predsa zlé!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2020 14:52 - 15:02 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená snemovňa, začnem primerane k dnešnému dátumu. Posledná borba vzplála. Pred 72 rokmi po krátkom intermezze polodemokracie opäť zvíťazila totalita. Tá totalita pred ňou ľudí, ktorí vnímali seba inak ako štandardná väčšina, označovala v koncentračných táboroch ružovými pásmi a končili v plyne.
Pravda je, že táto schôdza, pomerne tragifraška, je akousi feériou čohosi, čo sme našli vo vykradnutej špajzi, kde už nebolo nič, len hrniec s pácom, v ktorom boli dobre uležané historické depozity. Boli tam dobre uležané trináste dôchodky, boli tam dobre uležané zvýšené rodičovské prídavky, predsedajúci, pán predseda sa podľa mňa zástupne hanbí za úplne iného predsedu, ktorý do špajze uložil diaľnice do Košíc v roku 2010 a nepochopil som, prečo sa za to hanbí tento predseda, ktorý to v dvetisícdesiatom nesľuboval.
Inými slovami, zo špajze sa vytiahli posledné zbytky a pokú-ša-me; my ani tak nie, ale tí, ktorí za tým stoja a ktorí túto schôdzu založili a otvorili, o poslednú hostinu. Jedným z chodov tej poslednej hostiny, tejto tragifrašky, je Istanbulský dohovor. Ten je tiež dobre uležaný.
Táto zostava, ktorá tu dnes s protokolom máva, mala štyri roky, aby urobila to, čo urobiť mohla, k čomu mala oprávnenie i jej koaličná vláda a vybaviť to k obrazu svojmu, ako to robí teraz, počas štyroch rokov. Samozrejme, ak nám tečie do topánok a hrozí nám, že odchádzame, tak toto "odcházení" lemujeme takýmito heroickými zápasmi, takýmto kultúrnym bojom.
Človek sa s touto témou stretáva relatívne vynútene, pretože štyri roky nikomu z gerojov dnes bojujúcich nenapadlo túto tému ventilovať. Nevadilo im, že sme signatári. Odrazu je to dráma. Čo som si ja v tejto súvislosti vypočul hoci dnes, napríklad to, že v materských školách, čuduj sa svete, budú, nedajbože, sa i chlapci tu i tam hrať s bábikami či kočíkom.
Tento víkend som krásne strávil v Prahe, kde môj syn a jeho rodina pozvali starého otca a starú mamu, ten starý otec som ja, aby videli svojho vnuka. A čuduj sa svete, i keď môjho syna 26-ročného minula tá hrozná vízia, že by, nedajbože, v škôlke kočíkoval a mal bábiku v kočíku, ten môj syn nielen kočíkuje, ale môj syn – a to sa mi skutočne páčilo – úplne elegantne umýva svojho syna, úplne bezvadne ho prebaľuje, maže pod dozorom rodičov dermatológov a robí proste všetko to, čo je donebavolajúce búranie stereotypov. Neviem, čo by sa s ním, nedajbože, stalo, ak by ho takáto edukácia stretla v materskej škole. Možno by už aj kojil.
Keď počúvam tie argumenty, tak chvíľami nadobúdam podozrenie, že tu je niekto zo sorty, o ktorej hovoril Nikolaj Vasilievič Gogoľ vo svojich "Zapískach sumašedšego". Dozvedám sa tu neuveriteľné hrôzostrašnosti o tom, že nejaké dievča sa cíti chlapcom. No, neviem, čo si myslíte o vašich deťoch, vašich vnúčatách. Myslíte si snáď, že keď budú vystavení niečomu, čo som si pri čítaní Istanbulského dohovoru – a trúfnem si smelo povedať, že rozumiem čítanému textu – v ňom vôbec nenašiel, ale to, čo vy doňho vkladáte, že sa vášho vnuka či syna budú trikrát denne v škôlke pýtať, či nechce byť náhodou vašou vnučkou a dcérou, a tým ho zviklajú, tak sa pýtam, preboha, čo ste za rodina, čo ste za rodičia. To je asi taký argument, aj keď ten v tejto súvislosti dnes nezaznel, že by moje manželstvo mohlo narušiť to, že v náprotivných dverách nášho obytného domu bude bývať Fero s Jožom ako registrovaní partneri. Jako čo máte za manželstvo, že toto ho rozruší? Ako fungujete vo svojom manželskom zväzku, že tento strašný príklad susedov na chodbe ho rozvráti? Sa nehanbíte?
Inými slovami, to, čo sa tu predkladá, napríklad i to právo, ako som sa zmienil, tomu dievčaťu, ktoré iste nie rado a iste, možno nie, iste jej to nepripravuje ľahké chvíle, sa cíti chlapcom. To dievča nie je Božie stvorenie? My si myslíme, ako pani Antošová, že Pán Boh stvoril len slušných Slovákov, ale homosexuálov a Rómov stvoril akýsi fušer? To je jej kresťanstvo? Takto vyzerajú dnešní kresťania? Na tomto stoja? Že sú slušní Slováci a potom tí, ktorí sú homosexuáli? Zvláštny pohľad kresťana, ktorý miluje blížneho svojho. Je to čistá hanba, takto by som to povedal. A to som povedal dosť jemne.
To, že som si tu dnes vypočul state a prejavy, ktoré neviem, či kolegyni Grausovej viedol ruku prevtelený Julius Streicher, tí, ktorí nevedia, kto je Julius Streicher, všetko je na webe. A tie úseky, ktoré predniesla, by sa v Streicherovom plátku známom pod názvom Der Stürmer umiestnili na čestnom mieste. Áno, i takto vyzerajú kresťania, ktorí tu pravidelne žiadajú o Otčenáš.
My si myslíme, že Elton John alebo ktokoľvek ďalší, kto vás teraz napadne z tejto minority, nie je dieťaťom Božím? To je čo za výrobok? Kto ho stvoril? Kresťania a kresťanky! Myslíme si, že to dievča, ktoré, možno v ťažkej psychickej situácii, je dielo diablovo? Že ako tu zaznieva, ráno sa cíti tým, poobede tým a večer tým? Je to, samozrejme, blbosť nehodná lekára, ktorý to vypustil z úst. Ale že to pre to dievča je ľahké? Že máme hodiť kameň? Že ju Pán Boh zle stvoril? Že je to kreatúra? Musím povedať, že som si v tejto súvislosti vypočul kdečo.
Mal som celkom radostné stretnutie po dlhých rokoch s mojím starým kamarátom Vladimírom Palkom. Spája nás zápas proti Mečiarovi a nepochybne sa jedná o vysoko vzdelaného, inteligentného človeka, s ktorým som sa pod milým moderátorským dozorom redaktora Oláha bavil hodinu a 35 minút na tému Istanbulský dohovor. Môžem povedať, že nedošlo k výmene názorov. S Vladom Palkom sme zotrvali každý na svojich stanoviskách. Ale tá debata mala podstatne inú úroveň ako to, čo počúvam dnes tu. A aj keď sme sa; ako povedal redaktor v komentári k tej hodine a tridsiatim piatim minútam, ktoré sú k dispozícii na videu v časopise .týždeň; bola to láskavá hádka. Ani jeden z nás necúval, ale nepoužívali sa sprostosti, ako počúvam tu. A tak tá posledná borba je tak trochu aj posledná hanba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 14:44 - 14:46 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Shahzad, ďakujem ti za tvoje vystúpenie. Myslím, že si išla po podstate veci. Ja chápem, že ťažko takúto vec vysvetliť niektorým kolegom, lebo oni tam stále vidia tých bubákov pod posteľou, ktorí tam reálne nie sú. Zase pán Hrnko vykrikuje? No dobre.
Ale áno, tento dohovor sa týka rodovo podmieneného násilia, teda násilia, ktoré súvisí s rodom, s rodovými rolami aj s rodovou nerovnosťou, a snaží sa na toto násilie reagovať. Nie každé domáce násilie je rodovo podmienené, ale veľká časť, významná časť, dôležitá časť, väčšinová časť domáceho násilia je rodovo podmienená. Nesúvisí s tým, že muži majú iné biologické znaky ako ženy, ale súvisí s tými sociálnymi rolami, ktoré im spoločnosť prisudzuje a ktoré, prostredníctvom ktorých sa muži udržujú, snažia udržať si napríklad kontrolu vo vzťahu. Čiže nie je to preto, že sa muži častejšie opíjajú alebo častejšie hrajú hazardné hry ako ženy. To môže byť v niektorých prípadoch spúšťač a, ale to nie je podstata toho, čo hovorí, čo hovorí Istanbulský dohovor, a rodovo podmieneného násilia.
No, len problém je, že tuto kolegovia sa snažia z toho vytvoriť nejaký problém a hľadajú tam niečo, čo tam nie je. Istanbulský dohovor nie je o LGBT komunite, Istanbulský dohovor nie je o registrovaných partnerstvách, Istanbulský dohovor nie je o slobodnej voľbe rodu, nič z toho sa v Istanbulskom dohovore nenachádza.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 14:27 - 14:28 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Antošová, teda celkom nerozumiem, lebo, či hovoríte, že pohlavie a rod je to isté alebo nie je to to isté, lebo Istanbulský dohovor medzi tým rozlišuje. Rozlišuje, rod definuje ako, ako súbor rolí, ktoré sú spoločnosťou prisudzované mužom a ženám, teda síce neodtŕha to od pohlaví, neodtŕha to od dvoch pohlaví, mužského a ženského, ale tvrdí, že to nie je niečo identické, to hovorí o súbore rolí, čiže nie je to to isté, ani, ani v Istanbulskom dohovore a tento, túto definíciu po, obsahuje Istanbulský dohovor práve pre účely Istanbulského dohovoru.
No a teda považujete za zlé odstraňovanie stereotypov, ktoré sú založené na myšlienke nerovnosti, nerovnakého postavenia muža a ženy? Lebo o to predovšetkým v Istanbulskom dohovore ide. A keď ste tu hovorili o vlastnostiach matky, že sa stará o rodinu, stará sa o dieťa, nemyslíte si, že teda to isté by mali robiť aj otcovia? Aj otcovia by sa mali starať o rodinu, o dieťa, vykonávať domáce práce? Je na tom niečo zlé, keď toto robia aj muži?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 14:13 - 14:14 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa Petrík, myslím, že sa v sále nenachádza, tak ale budem reagovať pre záznam. S drvivou väčšinou toho, čo si hovorila, súhlasím, jedine si dovolím poznamenať, že nie je pravda to, čo si povedala, že okrem poslancov koalície PS/SPOLU sa takmer nikto nezastáva žien a nechce ich chrániť pred násilím a nezastáva sa Istanbulského dohovoru. Mali sme na pôde tohto parlamentu počas tohto volebného obdobia už trikrát otvorený tento bod, vždy, keď sa o tom hovorilo, tak vystúpili aj poslanci z poslaneckého klubu SaS, aj ja osobne a som tu prítomný aj teraz, keď faktickými poznámkami reagujeme na tvoje vystúpenie, hoci ty tu už teraz nie si prítomná.
Takže myslím si, že mali by sme sa snažiť niesť túto debatu vo vecnej rovine a reagovať na obsahové argumenty a neprezentovať to tak, že je to agenda nejakej jednej politickej strany, lebo naozaj v tomto je parlament rozdelený. A nie je pravda, že nositeľom toho jedného názoru, teda názoru, že Istanbulský dohovor treba ratifikovať, Slovenská republika má k nemu pristúpiť, nie sú iba poslanci koalície PS a SPOLU. To som chcel povedať, aj keď teraz tu nie si, tak dúfam, že si aspoň zo záznamu toto moje vystúpenie vypočuješ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 11:39 - 11:41 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Pripájam sa ku kolegom a pripomínam, že som upozornil pána podpredsedajúceho na to, že sú tu prednášané rasistické výroky zo strany poslankyne Grausovej, čo je neprípustné v tomto parlamente. To, že to, že sa to obišlo bez intervencie, je podľa mňa trestuhodné.
Je trestuhodné, že poslankyňa parlamentu môže tu prednášať beztrestne rasisti, vyslovene rasistické výroky a že považuje slušných ľudí za niečo, čo ona nazýva nejakých neomarxistov a ultraliberálov.
Predpokladám, že pani poslankyňa Grausová za ultraliberála považuje aj mňa, a pritom jeho, jej, jej šéf strany, najväčší fašista v tejto krajine, sa rozvádza, našiel si mladú milenku, s ktorou má dieťa. Nie je jasné, že či táto jeho mladá milenka spĺňa podmienky pre to, aby sa zosobášila. To je všetko, to sú všetko veci, ktoré bude treba preveriť po voľbách. Tento človek, ktorý nosí krížik na klope, sa chová ako nejaký moslim, jeho žena sa s ním rozvádza, stále sa okolo neho točia všelijaké pekné baby, a ja som ultraliberál, ktorý žije väčšinu svojho života s jednou, s jednou ženou, vychovávam, vychovám slušne deti a ja som ultraliberál a tento panák, ktorý nosí krížik na klope, stále sa s tým oháňa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 11:36 - 11:37 hod.

Zimenová Zuzana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Priznám sa, že na tento príspevok sa nedá vecne reagovať. Obdivujem kolegu Ondra Dostála, že to dokázal.
Ja by som len prečítala niekoľko správ, ktoré mi prichádzali od voličov, nie vašich, pani poslankyňa Grausová, ktorí sa nestačili čudovať, čo tu všetko odznelo. "Ako sa dá na toto reagovať? Tam už je snáď všetko. Ja som sa totálne stratil a to dávam pozor. Preboha, koľkokrát ešte povie slovo belošský? Bože, toto je absurdne hnusné, krvácajú mi uši. To je, ako keby niekto čítal kľúčové slová v hlavných správach Sputnika. To nemá hlavu ani pätu. Tento človek by nemal mať asi ani volebné právo. Kiež by mohla byť trestne stíhaná za výroky na pôde parlamentu. Čo tam robí ten Bugár?"
Toto, toto, pani poslankyňa, chodilo na vás, ako reakcia na vaše vystúpenie. Vy ste tu vyliala jednu absolútne hnusnú stoku na pôdu parlamentu. Vy ste tu, vy ste tu skutočne mala rasistický prejav, ktorý nepatrí nieže na pôdu parlamentu, ale do dnešných čias už nepatrí, do tejto krajiny. Sa hanbím za vás.
Skryt prepis