Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.3.2022 o 13:37 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 22.3.2022 10:01 - 10:02 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Pôvodne som nechcel vystúpiť v rozprave, ale jedna vec sa ma dotkla a nahnevala, takže budem trošku tvrdší, ale musím.
Pán Gyimesi, vy sa ozývate a vy nazývate naše návrhy nezmyslami?! Pán Gyimesi, však vy ste vyjadril názor, že nemaďar, ktorý sa prižení do maďarskej komunity, nemôže sa brať ako člen maďarskej komunity. Toto je vrchol šovinizmu, pán Gyimesi. Vrchol šovinizmu od človeka, ktorý má maďarské, české a rusínske korene. Toto práve je nezmysel. Vy nebudete kádrovať. Vy sa zamyslite nad sebou.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:59 - 10:00 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Pán poslanec Gyimesi, pán poslanec Kočiš, my, samozrejme, predpokladáme, že ak by táto naša novela Trestného zákona prešla, tak by sa tu musela meniť aj ústava minimálne v tom smere, aby boli trestne stíhateľní aj poslanci za svoje hlasovanie, samozrejme, nie za každé svoje hlasovanie, ale za hlasovanie, ktorým naozaj sa dopúšťajú toho trestného činu vlastizrady alebo úkladov proti Slovenskej republike, lebo ani to hlasovanie nemôže byť úplne neobmedzené, nemôžeme my ako volení predstavitelia evidentne ísť proti vlastnému štátu celkom beztrestne. Čiže áno, museli by sme zmeniť v tomto smere ústavu. Takisto by sme museli zmeniť ústavu aj v tom smere, aby nebolo možné, aby Slovenská republika sa dobrovoľne, a to je jedno či referendom alebo nejakým iným spôsobom vzdala svojej suverenity, vzdala svojej samostatnosti a vstúpila do štátneho zväzku s inými štátmi. Pokiaľ tu máme raz slovenskú samostatnú republiku, tak to musí aj zostať a nie je možné to zmeniť ani nejakým referendom. Čiže áno, aj v tomto smere by sa musela ústava zmeniť.
No a, pán poslanec Kollár, vám len toľko, my nevylepšujeme právny poriadok tejto krajiny, my vylepšujeme právny poriadok nášho Slovenska. Ten pojem ´táto krajina´, ktorú tu stále a neustále omieľate, to patrí vám, zradcom a zapredancom, ale nie nám. My vylepšujeme právny poriadok nášho Slovenska. Pre nás je Slovensko Slovenskou republikou, nie nejakou touto krajinou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:58 - 9:58 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Rasťo, správne si pripomenul nezmyselné, zahlcujúce zákony, napríklad o užívaní drog a mnohé ďalšie, ktoré vôbec nie sú dôležité. A tieto všetky zákony zakrývajú neuveriteľný deficit, rozklad štátu, zbedačenie občanov, rast cien, hlúposti, ktoré rieši vládna koalícia, zakrývajú gro problému. To je podloženie sa, otrocké podloženie sa Spojeným štátom, vlastizrada tejto vlády a zavlečenie nás do vojny, s ktorou nemáme nič spoločné!
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 9:46 - 9:54 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, dlhodobo súčasťou nášho trestného zákona sú dva trestné činy, ktoré patria do kategórie trestných činov proti základom republiky, teda jedny z najzávažnejších trestných činov, za ktoré, ale v histórii Slovenskej republiky ak sa nemýlim do dnešného dňa nebol nikto odsúdený, či dokonca ani obžalovaný a mám konkrétne na mysli obzvlášť závažný zločin vlastizrady a rovnako obzvlášť závažný zločin úkladov proti Slovenskej republike.
Keď hovorím o tom, že doteraz za tieto obzvlášť závažné zločiny nebol nikto odsúdený, nie je to preto, že by u nás na Slovensku sa nikto v histórii Slovenskej republiky nedopustil týchto dvoch zločinov, ale hovorím to preto, lebo súčasná skutková podstata týchto obzvlášť závažných zločinov je v trestnom zákone definovaná tak, že v mnohých prípadoch neumožňuje páchateľov týchto zločinov potrestať.
Pozrieme sa teda na podstatu tohto problému, ako aj na spôsob ako tento problém vyriešiť. Skutková podstata obzvlášť závažného zločinu vlastizrady podľa § 311 trestného zákona znie, citujem:
"Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na 15 rokov až 25 rokov. Alebo trestom odňatia slobody na doživotie."
Ďalej skutková podstata obzvlášť závažného zločinu úkladov proti Slovenskej republiky podľa § 312 ods. 1 trestného zákona na ktorú sa odvoláva aj skutková podstata obzvlášť závažného zločinu vlastizrady znie, citujem:
"Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi,
za a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky alebo
za b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na 10 rokov až 10 rokov"
Ako je teda zrejmé z tohto citovaného textu trestného zákona, súčasná legislatíva teda neumožňuje potrestať osoby, ktoré ohrozujú samotnú existenciu Slovenskej republiky, jej samostatnosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť alebo ústavné zriadenie, a to dokonca ani vtedy, keď tak konajú v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom. Teda ak sa tohto povedzme to otvorene mimoriadne hanebného a nebezpečného konania nedopustia násilím alebo hrozbou násilia.
Takýto povedzme to celkom priamo veľmi benevolentný právny stav považujeme za celkom neprípustný. Naozaj mimoriadne neprípustný, pretože umožňuje uniknúť trestnoprávnej zodpovednosti a spravodlivému trestu osobám, ktorých pos, ktorých konanie poškodzuje samotnú podstatu nášho štátu, a to dokonca aj vtedy, keď konajú z pozície vysokých predstaviteľov nášho štátu. Keď doslova zneužívajú svoju moc na to, aby náš štát zničili a rozložili.
Možná otázka teda znie, prečo s takouto novelou trestného zákona prichádzame práve v týchto dňoch. Áno, nás na rozdiel od vládnych poslancov netrápia ani prísne tresty, donedávna prísne tresty pre narkomanov užívajúcich marihuanu, nás netrápia ani, ani celkom iné problémy. Nás trápi niečo úplne iné. Reálny problém, a to je systematická deštrukcia suverenity Slovenskej republiky a jej ústavného poriadku, ktorá sa tu pácha dlhodobo a, a to celkom beztrestne. Bohužiaľ veľakrát s požehnaním väčšiny sudcov súčasného Ústavného súdu, ktorý by mal takejto deštrukcie ako posledná ištancia spravodlivosti zabrániť.
Povieme len jeden príklad za všetky, nedávny príklad ktorý nás definitívne presvedčil, že je potrebné novelizovať trestný zákon tak, aby sme ochránili Slovenskú republiku, teda náš domov, náš štát a našu vlasť.
Uvedený právny stav je jednoducho potrebné napraviť obzvlášť v súčasnosti, keď pred relatívne krátkou dobou teda ešte na poslednej schôdzi členovia vlády Slovenskej republiky a následne teda poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili takzvanú dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Hoci to tu bolo povedané už veľakrát, keď tu prebiehala o tejto dohode dlhá rozprava, ešte raz zhrniem, že táto okupačná zmluva obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, čo konštatoval aj sám generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, ktorý práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní zniesol voči tejto dohode celkom 35 zásadných pripomienok. Označil túto dohodu za protiústavnú a odporučil ju Národnej rade Slovenskej republiky neschváliť.
Napriek tomu, že bolo jasne povedané a aj argumentačne po právnej stránke veľmi dobre podložené akú obrovskú hrozbu pre Slovenskú republiku a jej suverenitu predstavuje táto okupačná dohoda, napriek tomu ju tak členovia vlády ako aj vládny poslanci a prezidentka odsúhlasili.
Na vzdory všetkému, na vzdory všetkým doslova zradili Slovenskú republiku, a to v podstate s pokojným svedomím, že sa podľa súčasného trestného zákona nedopúšťajú žiadneho trestného činu, a preto im nehrozí za ich konanie žiaden trest. Pretože inými slovami povedaná, súčasná legislatíva je žiaľ postavená tak, že neumožňuje, aby boli osoby zodpovedné za schválenie tejto okupačnej zmluvy s USA. Teda priamo obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, aby boli trestnoprávne zodpovedné za spáchanie obzvlášť závažného zločinu vlastizrady, ani obzvlášť závažného zločinu úkladov proti Slovenskej republiky, pretože tento čin nespáchali násilím, ani hrozbou násilia, ale len tým, že túto dohodu schválili svojim hlasovaním.
Dá sa teda povedať, že tu došlo evidentne k vlastizrade tak, ako ju chápe každý normálny človek a vlastne aj tak ako ju chápe súčasný trestný zákon. No len preto, že osoby ktoré ju spáchali nepoužili násilie ani hrozbu násilím, tak sa vyhli spravodlivému trestu. Je zrejmé, že ak by sme to nechali len tak, tak v budúcnosti sa budú podobné akty vlastizrady či úkladov proti Slovenskej republike neustále opakovať. Až jedného dňa, ktorý môže prísť naozaj veľmi skoro dospejeme do takého bodu, že samotní vládni predstavitelia tohto štátu natoľko zneužijú svoju moc, že Slovenskú republiku jej nezávislosť a suverenitu zlikvidujú celkom a odovzdajú ju otvorene do rúk cudzincov.
Po tom, čo schválila vládna koalícia už spomínanú okupačnú dohodu so Spojenými štátmi americkými, je evidentné, že je schopná naozaj všetkého a nezastaví sa skutočne pred ničím. Preto tu nejde o nejakú vymyslenú hrozbu, nejakú neaktuálnu hrozbu, ale reálnu hrozbu, ktorá sa môže pred prakticky kedykoľvek v blízkom čase naplniť. Preto v záujme ochrany a záchrany Slovenskej republiky a ústavných princípov na ktorých stojí, navrhujeme upraviť skutkovú podstatu tak obzvlášť závažného zločinu úkladov proti Slovenskej republike a v nadväznosti na to a obzvlášť závažného zločinu vlastizrady tak, aby bolo možné trestne stíhať aj páchateľov, ktorí sa týchto činov dopustia bez použitia násilia alebo hrozby násilím.
Pani poslankyne, páni poslanci, verím, že tí z vás ktorí majú v tejto veci čisté svedomie, tí z vás ktorí majú naozaj vrelý vzťah k našej Slovenskej republike a ktorý si neželajú jej zničenie pod akoukoľvek zámienkou a s akýmkoľvek úmyslom, tak sa nemajú v prípade schválenia tejto našej novely trestného zákona čoho báť. No a pre tých ostatných mám v podstate len jeden taký odkaz na záver. Spravodlivosť si každého z nás, každého z vás raz nájde. Žiaden váš vlastizradný čin ktorého ste sa dopustili či už v minulosti alebo ktorého sa dopustíte aj v budúcnosti nezostane nepotrestaný. Ak to, ak aj tu nebude spravodlivosť nejaká ľudská, ak tu nebude spravodlivosť v dohľadnom čase, tak to bude jedného dňa minimálne spravodlivosť Božia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.3.2022 13:51 - 13:53 hod.

Kotleba Marek Zobrazit prepis
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Marek Kotleba, Stanislav Mizík.
Cieľom legislatívneho návrhu je potrestať páchateľov obzvlášť závažného zločinu úkladov proti Slovenskej republike a v nadväznosti na to aj páchateľov obzvlášť závažného zločinu vlastizrady v každom prípade bez ohľadu na to, čo si, či ich spáchali násilím, alebo hrozbou násilia.
Súčasná legislatíva neumožňuje potrestať osoby, ktoré ohrozujú samotnú existenciu Slovenskej republiky, jej samostatnosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť alebo ústavné zriadenie, dokonca ani vtedy, keď tak konajú v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom, ak sa tohto mimoriadne hanebného a nebezpečného konania nedopustia násilím alebo hrozbou násilia. Takýto právny stav považujeme za neprípustný. Umožňuje totiž uniknúť trestnoprávnej zodpovednosti a spravodlivému trestu osobám, ktorých konanie poškodzuje samotnú podstatu nášho štátu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2022 13:49 - 13:51 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
No, ďakujem za reakcie kolegom, samozrejme, za podporné a súhlasné. A skutočne, keď si uvedomíme, kolegyne, kolegovia, tí, čo ste tu boli v minulom volebnom období, že v minulom volebnom období bol čistý plat poslanca Národnej rady, ktorý cinkol na účet, tritisíc zhruba tristo eur a dnes je to 4 500 eur, že za štyri roky stúpol o 1 200 eur, tak je to proste obrovské číslo. 1 200 eur v priebehu dvoch rokov, o viac ako 33 % narástol plat. Ak si spomínate na to, že v podstate bolo zrušené to zmrazenie platu, ste odhlasovali zrušenie zmrazenia poslaneckých platov a keď len poslancom narástol plat o 1 200, o koľko musel narásť plat ľuďom, funkcionárom štátu, ktorých plat sa počíta ako násobky poslaneckého platu, či už sú to spomínaní sudcovia Špecializovaného trestného súdu, kde to je 1,3-násobok, či je to plat prezidentky republiky, či je to plat iných predstaviteľov aj štátnych podnikov, ktorí sa počítajú z platu poslanca. To sú brutálne nárasty platu. Brutálne nárasty platu, kde človek z minimálnej mzdy, ktorý robí za minimálnu mzdu, zarobí za dva mesiace toľko, o koľko narástol plat poslanca oproti minulému volebnému obdobiu. To je absolútne nepomer a možno by to skutočne bolo dobré gesto aspoň v prvom čítaní podporiť tento návrh, aby sa o tom rozpútala celospoločenská diskusia a nastavili sa nové stropy platov štátnych funkcionárov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2022 13:47 - 13:49 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Na základe skúseností, ktoré máme pri kontaktoch s občanmi – a nielen s našimi voličmi, ale všeobecne s občanmi – treba konštatovať, že posledný nárast platov poslancov a iných politických a vládnych činiteľov dosť kole oči občanom a je to, pôsobí to ako červené súkno na býka. To je jednoducho fakt a to je naša skúsenosť. To je na jednej strane.
Na druhej strane je zase prirodzené, že každý chce zarábať čo najviac a, samozrejme, poslancom lichotilo, hlavným tým novým, ktorí v predchádzajúcom volebnom období neboli poslancami, že tá výška platu je taká, aká je. Je pomerne vysoká. A je každému prirodzené, že na dobré sa ľahko zvyká a ťažko, ťažšie odvyká a každý je rád tomu. A preto si myslím, že keby sme urobili takéto gesto aj vzhľadom na to všetko, čo tu bolo povedané, aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá momentálne v republike je, si myslím, že by to bolo úžasné gesto voči občanom a ukázali by sme, že nie sme takí pažraví, ako sa o nás hovorí, a vieme sa aj v prospech občanov aj vzhľadom na situáciu vzdať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.3.2022 13:46 - 13:47 hod.

Kotleba Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Práve preto by aj tí všetci, koho sa dotkne, by mali vnímať to, aká je tá priemerná mzda, aká je minimálna mzda, pretože tá priemerná mzda, ktorá je evidovaná na rok 2022, v sume skoro, niečo teda cez 1 200 eur a minimálna mzda je 646 eur, tak tá priemerná mzda je absolútne uletené číslo, pretože možno tu v Bratislave, keď sa to spriemeruje, áno, ale ak sa niekto pozrie na stredné Slovensko, tak priemerná mzda je niečo okolo tej minimálnej mzdy. A ak sa to spriemeruje, tak veľmi nám to skresľuje obraz. Čiže na toto by sme sa mali hlavne pozrieť, aby tá priemerná mzda bola úplne niekde inde. Ako jedna vec, čo nám hovoria štatistiky, a druhá vec je, ako tí ľudia z tých peňazí majú naozaj vyžiť. A naozaj niektorí poslanci, ktorí sem prišli možno po škole, ani nevedeli, ako sa sem dostali, a možno nemajú odpracované v normálnom zamestnaní ani jeden deň, tak si to nevedia ani sami predstaviť. A takto by mohli prísť k tomu a zistiť, čo to je naozaj reálny život.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.3.2022 13:37 - 13:46 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, milá kolegynka, vážení kolegovia, stanovenie platov poslancov Národnej rady a ústavných činiteľov a všetkých ostatných funkcionárov štátu, ktorých plat sa ďalej odvíja od platu poslanca Národnej rady nie v závislosti od fiktívnej priemernej mzdy, ale v závislosti od reálnej minimálnej mzdy, predkladáme od vstupu Ľudovej strany Naše Slovensko do Národnej rady Slovenskej republiky už asi štvrtýkrát. Jednoducho sme presvedčení o tom, že len vtedy, keď politici budú platení nie od virtuálnych nejakých hodnôt alebo tabuliek, ale od čísel, s ktorými musia obyvatelia Slovenskej republiky reálne každý deň žiť, len vtedy politici začnú mať aspoň, vládni politici, začnú mať aspoň trošku záujem o skutočne reálne zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov Slovenska.
Stačí sa ísť pozrieť na východ od Nitry, koľko ľudí zarába priemernú mzdu, ktorá je dnes vo výške viac ako 1 100 eur. V skutočnosti regióny východne od Nitry, to znamená už aj Banská Bystrica, veľmi málo ľudí v týchto regiónoch dosahuje priemernú, tzv. priemernú mzdu. Drvivá väčšina ľudí zarába práve v tom pásme pod priemernou mzdou, to znamená nad minimálnou, ale pod priemernou mzdou. Nastavenie platov poslancov a všetkých zodpovedajúcich politikov, napríklad aj sudcov, od, v závislosti od minimálnej mzdy by priblížilo, priblížilo vnímanie reality na Slovensku tými politikmi tak, aby sa vedeli ako keby viac vžiť do situácie ľudí, ktorí sa ničím neprevinili, nerobia žiadnu chybu vo svojom živote, poctivo pracujú, plnia si pracovný týždeň, chodia normálne do práce každý deň, ale zarábajú minimálnu mzdu. Poviete si, že no ale však to je nízko kvalifikovaná mzda a teda práca, však keby sa lepšie učili, alebo keby mali nejaké, viac snahy, tak by zarábali viac. No ale, vážení kolegovia, vážené kolegyne, no nie je to tak, nie je to tak. Choďte do, ešte viac na ten východ aj od Banskej Bystrice, na východné Slovensko, do regiónov, kde skutočne je problém ešte aj teraz s prácou a mnohí ľudia, ak nechcú odísť zo svojich domovov, nechcú opustiť svoje rodiny, tak mnohí musia pracovať za minimálnu mzdu.
A na druhej strane, nastavme si úprimne zrkadlo, koľko poslancov aj tu v parlamente má nejaké skvelé vzdelanie, vďaka ktorému by mohli povedať, že však ja by som za minimálnu mzdu nikdy nerobil. A koľkí sa sem do parlamentu na džob snov dostali nie vďaka vlastnej šikovnosti, ale vďaka tomu, že nejaká ich strana získala veľký počet mandátov a jednoducho sa zviezli, lebo inak by sa nikdy neprekrúžkovali alebo ich životný príbeh a ich schopnosti by nestačili na to, aby zarábali lukratívny plat poslanca Národnej rady?
Preto náš záujem je vlastne o tom, aby v čase stupňujúcej sa inflácie a v čase stupňujúcej sa neistoty ľudí z bežného života, z toho, čo bude zajtra, čo bude o týždeň aj vďaka chaotickým vládnym rozhodnutiam a nariadeniam, aby sa politici, sudcovia a všetci tí, ktorí si myslia, že sú niekde nad, aby sa vrátili zase naspäť trošku na zem. Naspäť trošku na zem.
A nie je jednoduchší recept na toto ako stanovenie alebo určovanie tých platov práve z tej reálnej, fyzicky hmatateľnej minimálnej mzdy, ktorú na Slovensku musí zarobiť každý, kto robí na plný pracovný úväzok. Znamenalo by to zhruba tretinový pokles platov poslancov, tretinový pokles platov všetkých tých ostatných funkcionárov a znamenalo by to ešte aj ďalšiu vec a síce, že by sa znížil rozdiel medzi minimálnou a priemernou mzdou, pretože ako tu povedal aj kolega Beluský, tá virtuálna priemerná mzda, tak jej výška je tvorená aj veľkou skupinou dobre zarábajúcich politikov, ktorí vlastne svojimi platmi ťahajú výšku priemernej mzdy hore. Ale ak by títo politici zarábali od minimálnej mzdy, tak, naopak, by sa rozdiel medzi minimálnou a priemernou mzdou znížil. Nehovoriac už o tom, že akosi intuitívne by v tomto prípade politici, vláda aj poslanci hľadali cestu na to, aby mohli zvyšovať minimálnu mzdu, pretože so zvýšením minimálnej mzdy by sa zvyšovali aj ich platy.
Takže takéto rozhodnutie by v podstate spôsobilo ekonomický alebo zlepšenie ekonomickej situácie pre tie najskromnejšie vrstvy obyvateľstva, pracujúceho slušného obyvateľstva a ľudia by na svojich výplatách pocítili zlepšenie kvality svojho života a možno aj zníženie niektorých cien, na ktoré má štát dosah, pretože zrazu by si aj tí politici uvedomili, že keď majú o tretinu nižšie výplaty, tak vlastne všetky tie produkty a služby sú o tretinu drahšie, sú o tretinu menej dostupné, sú jednoducho príliš drahé.
A keby sa tak začali na to pozerať politici len pre jeden jediný dôvod, že by sa táto zmena dotkla ich výplat, tak by sa ten život zlepšil aj pre tých, nazvem to tak paradoxne, obyčajných ľudí. Pretože Obyčajní ľudia dnes tvoria najväčšiu silu v tomto parlamente, ale pre tých obyčajných ľudí sa, paradoxne, toho za tie dva roky vlády Obyčajných ľudí zmenilo najmenej. Teraz je možno čas na to, aby tí najobyčajnejší ľudia v tomto parlamente ukázali, že skutočne chcú pomôcť obyčajným ľuďom a že si uvedomujú, že je najvyšší čas prispôsobiť platy politikov životnej úrovni obyvateľov.
Neexistuje jedno jediné kritérium na to, prečo by tento návrh mal byť odmietnutý. Ak v minulosti niekto hovoril o tom, že napríklad aj sudcovia sú platení z, alebo ich platy vychádzajú z platov poslancov a tie sa zase vypočítajú z priemernej mzdy a že znížením týchto platov by sa zvýšila korupcia napríklad v súdnictve, tak po tej všetkej špine, ktorá za posledný rok, za posledné mesiace vyšla ohľadom správania sa sudcov napríklad na Špecializovanom trestnom súde, videli sme tú aféru zo včera, ilúzie museli padnúť a kto sa chce nechať skorumpovať v akejkoľvek funkcii, či už je to sudca, alebo politik, tak sa nechá skorumpovať bez ohľadu na výšku svojho platu. Kto je čestným človekom, kto je čestným politikom, kto je čestným sudcom, tak ten sa skorumpovať nenechá bez ohľadu na to, či zarába o 500 euro viac, alebo o 500 euro mesačne menej.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pouvažujte nad tým, či z úcty k ľuďom, ktorých život je čoraz ťažší na Slovensku, z úcty k ľuďom, ktorí skutočne rozmýšľajú nad tým, že keď pošlú svoje dieťa na internát, tak už mu nebudú mať z čoho zaplatiť desiatu, alebo nad tým, že keď si zaplatia servis auta, tak už nebudú mať za čo doňho natankovať, tak či z úcty k týmto ľuďom – pracujúcim, slušným – nie je najvyšší čas, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že platy politikov a funkcionárov štátu nebudú počítané z priemernej mzdy, ale zo mzdy minimálnej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.3.2022 13:28 - 13:36 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolega Andrej Medvecký uviedol na začiatku tento návrh zákona. Dovoľte mi trošku obšírnejšie.
Je to jednoduchý návrh zákona, ktorý už sme tu predložili niekoľkokrát a budeme ho predkladať, dokedy budeme v tomto parlamente, pretože podľa nášho názoru súčasné nastavenie odmeňovania nielen poslancov, ale aj z toho nadväzujúcich ďalších ústavných činiteľov, či už sú to členovia vlády a ostatní, je nespravodlivé. Odvíja sa od priemernej mzdy, ktorá nie úplne správne odráža nastavenie príjmov alebo ekonomickej situácie občanov Slovenskej republiky. Oveľa lepšie toto nastavenie ukazuje minimálna mzda, pretože aj tak drvivá väčšina ľudí priemernú mzdu nedosahuje, väčšina ľudí na Slovensku, je to viac ako 60 % alebo okolo 60 % má menej ako priemernú mzdu. Preto si myslíme, že by poslanci Národnej rady a ďalší ústavní činitelia mali byť odmeňovaní v závislosti od minimálnej mzdy, teda hovorím v závislosti od minimálnej mzdy, pretože napriek tomu, že tento návrh zákona predkladáme už niekoľkýkrát, tak som sa stále stretol s názorom dokonca niektorých poslancov, že my navrhujeme, aby poslanci mali minimálnu mzdu. Ale ešte raz, my navrhujeme, aby sa platy poslancov počítali v závislosti od minimálnej mzdy, nie v závislosti od priemernej mzdy.
Podľa predloženého návrhu zákona by sa teda po novom plat poslancov, ako aj ďalších ústavných činiteľov odvodzoval od výšky aktuálnej minimálnej mzdy. Poslanecký plat by teda nebol stanovený ako trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale ako trojnásobok minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Podobne by sa od minimálnej mzdy zaviedli aj paušálne náhrady poslancov. Takto je to, samozrejme, navrhnuté. Či to má byť trojnásobok alebo inak, iný násobok, je potom, samozrejme, na debatu v pléne.
Predkladaná novela zákona zároveň ruší vyplácanie odstupného pre poslancov, ktorým zaniká výkon ich poslaneckého mandátu. Podľa súčasnej legislatívy totiž patrí poslancovi po zániku jeho mandátu plat vo výške dvoch až troch mesiacov. Dva mesiace je to v prípade, že má poslanec päť rokov odslúžených v parlamente a ak viacej, tak sú to tri mesiace. Každý poslanec si musí byť vedomý toho, že poslanecké miesto je časovo ohraničená pozícia na dobu určitú, a preto nárok na nejaké odstupné je absolútne neopodstatnený. Každý poslanec, ako každý iný zamestnanec, v prípade, že si nenájde kontinuálne nejakú inú prácu, tak má predsa ešte nárok na dávky v nezamestnanosti, čiže nie je tam absolútne žiadny dôvod, aby ešte im parlament zo štátneho rozpočtu vyplácal nejaké ďalšie, iné peniaze.
Naviazanie poslaneckých platov na priemernú mzdu v národnom hospodárstve považujeme za neprimerané. Oficiálne uvádzaná priemerná mzda na Slovensku totiž neodzrkadľuje reálne platové pomery väčšiny bežných ľudí. Hoci oficiálne uvádzaná priemerná nominálna mesačná mzda dosahovaná podľa štatistického úradu v roku 2020 dosiahla výšku 1 133 eur, v skutočnosti, ako som to už uviedol, približne 60 % zamestnancov zarábalo menej ako uvádzanú priemernú mzdu. Vyššia hodnota vypočítanej priemernej mzdy je spôsobená nadpriemerne vysokými zárobkami malého počtu ľudí, napríklad aj vysokými zárobkami poslancov a tiež vysokými zárobkami iných ústavných činiteľov. Vysoké rozdiely v platoch vedú k zvyšovaniu sociálnych nerovností a k čoraz väčšej biede ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu v porovnaní s ľuďmi zarábajúcimi nadpriemerne.
Jedným z dôvodov na predloženie tejto novely je aj negatívny vývoj dlhu Slovenskej republiky. Podľa schváleného vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 sa očakáva, že celkový hotovostný dlh Slovenskej republiky prekročí 61,5 miliárd eur, ale vzhľadom na tú aktuálnu situáciu aj s ľuďmi utekajúcimi z Ukrajiny už dnes vieme, že to číslo bude oveľa-oveľa vyššie. Každý obyvateľ Slovenska tak okrem svojich súkromných dlhov bude dlhovať v prepočte ďalších viac ako 11-tisíc eur. Zodpovednosť za tento stav nesú v rozhodujúcej miere práve poslanci Národnej rady, vláda Slovenskej republiky a ďalší ústavní činitelia, ktorí dopustili, aby dlh Slovenska nám vzrástol do takejto extrémnej výšky. Kým teda nebude tento trend aspoň otočený, že nezačneme konečne Slovenskú republiku oddlžovať, nie je to absolútne žiadny dôvod na to, aby poslanci mali luxusné platy. Pokiaľ sa začne tento trend otáčať a začnú sa prijímať zákony aj rozpočty, ktoré budú prinášať oddlžovanie, tak potom, samozrejme, sa môžme baviť o tom, že si, či si poslanci a vláda zaslúžia nejaké lepšie ohodnotenie.
Súčasná výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy predstavuje v roku 2021 5 268 eur. V roku 2019 prišlo k rozmrazeniu a skokovému zvýšeniu platov poslancov. Takéto radikálne zvýšenie platu bolo považované zo strany poslancov za arogantné a nesolidárne vo vzťahu k bežným a priemerne zarábajúcim ľuďom a hlavne to prišlo v čase, kedy hneď po tom roku došlo k ďalšiemu radikálnemu zvyšovaniu dlhu Slovenskej republiky. Čiže je vidieť, že to bolo absolútne neadekvátne.
Ak by boli platy poslancov závislé od aktuálnej minimálnej mzdy a plat by sa nezmrazil, tak by celková výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy dosiahla podľa nášho návrhu v roku 2021 výšku 2 697 eur, čiže stále veľmi lukratívny príjem aj na Bratislavu.
Správne nastavená minimálna mzda udržiava životnú úroveň obyvateľstva nad úrovňou existenčného minima a motivuje ľudí uprednostniť prácu pred rôznymi sociálnymi príjmami. Vytváranie podmienok pre zvyšovanie minimálnej mzdy na takúto úroveň by teda malo byť nielen prioritou poslancov Slovenskej republiky, ale aj vlády Slovenskej republiky a ostatných ústavných činiteľov.
Naviazanie poslaneckých platov na minimálnu mzdu bude zároveň predstavovať prejav pokory a úcty voči ľuďom, ktorí sú nútení žiť, živiť svoje rodiny z minimálnej mzdy. Najvyšší ústavní činitelia tým prejavia symbolické gesto, že sú ochotní podieľať sa na obnovení a ozdravení slovenského hospodárstva a že sú ochotní začať šetriť aj od seba.
Predložená novela zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Predpokladaná úspora len na samotných mzdových nákladoch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bude za jedno volebné obdobie predstavovať viac ako 14 miliónov eur a na paušálnych náhradách viac ako 7 miliónov eur. K ďalším výrazným úsporám príde vďaka racionalizácii platov členov vlády a ďalších ústavných činiteľov, ktorých plat sa vypočítava v závislosti od platu poslanca Národnej rady.
Len teda pre porovnanie potom sú nejaké tabuľky, môže si každý poslanec pozrieť. Je tam teda, aký by bol rozdiel, keby sa tento návrh zákona dostane do praxe, bolo by to mesačne 2 500 eur za zníženie príjmu. Takisto je tam uvedené aj zníženie príjmu pri ostatných ústavných činiteľoch. Len teda pre ozrejmenie, aby bolo každému jasné, koho ďalší, ktorých ďalších ústavných činiteľov sa plat počíta v závislosti od platu poslanca, sú to sudcovia, sudcovia Ústavného súdu, podpredsedovia NKÚ, generálny prokurátor, predseda NKÚ, predseda Súdnej rady, člen vlády a prezident Slovenskej republiky, ktorého by sa zníženie, ktorej by sa zníženie dotklo najviac, pretože je to štvornásobok platu poslanca, teda dvanásťnásobok priemernej mzdy.
Chcem teda dopredu poďakovať každému, kto predložený návrh zákona navrhne teda posunúť do druhého čítania. Ako som už povedal, ten technický vzorec, akým spôsobom sa to má vypočítavať, je, samozrejme, na nejakom kompromisnom zvážení, ale mali by sme minimálne prejaviť akúsi vôľu alebo akúsi úctu k občanom Slovenskej republiky, že sme ochotní v týchto ťažkých časoch, kedy naozaj to zvyšovanie nielen energií, ale aj pohonných hmôt, aj potravín veľmi ťažkým spôsobom skúša naše obyvateľstvo a poslanci by mali byť solidárni a v týchto ťažkých časoch by mali buď si znížiť plat, alebo si ten plat, zmeniť spôsob jeho výpočtu, prípadne prísť k nejakému zmrazeniu, alebo akýkoľvek iný, akýkoľvek iný krok, ktorý ukáže, že vieme byť s našimi obyvateľmi solidárni.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a aj za podporu.
Skryt prepis