Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2023 o 11:23 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2023 11:23 - 11:23 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán predsedajúci.
Marián, spomínal si tu, spomínal si tu, aj si spomenul džentlmenskú dohodu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2023 10:49 - 10:51 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Tak najprv k pánovi poslancovi Cmorejovi. Áno, najlepšie je, keď sa obrátiš na pána Šustera ako člena RZZ-ky, s ním sa to tvorilo. A pokiaľ ide aj o nejaké ďalšie doplnenia. My sme sa, ja som sa predbežne s nimi dohodol tak, že aby nedochádzalo teda k nejakým aj neželaným úpravám v oboch zákonoch, tak to nebudeme rozširovať o nič iné. Ale ak sa s ním porozprávaš a teda on ti povie, že mu to nevadí, to, čo navrhuješ k tomu, tak ja takisto, mne sa to nezdá nejako, by som povedal, zlé riešenie, ktoré hovoríš. Bolo by to, samozrejme, asi vhodnejšie v tej väčšej novele rokováku, ktorý ešte by som bol rád, aby sme nejak spoločne dali dokopy aj s ostatnými. Ale spýtaj pána Šustera, či mu to nevadí. A, samozrejme, budeme sa musieť spýtať aj ja v klube, aj koaličných, no, koaličných, no, ďalších partnerov SME RODINA a ZA ĽUDÍ, či by si to vedeli predstaviť. Ja na prvé počutie mi to nepripadá ako problém. Viem, že aj pán Šuster nechcel, aby sa rozširovali tie návrhy o nič ďalšie, že chcel striktne, že nech sa držíme toho, na čom sme sa dohodli. Čiže kľudne daj mi potom vedieť, že ako si sa s ním rozprával. To je teda k tomu, čo ty hovoríš.
Ja myslím, že potom aj ešte k predsedovi finančného výboru budem môcť reagovať možno aj v rozprave, lebo to bude dlhšie vystúpenie. Ale len krátko zatiaľ na úvod, že Ústavný súd, ja rozumiem, že ty máš takú preferenciu, ale Ústavný súd nepovedal, že by nemohli byť predmetom skráteného legislatívneho konania zákony aj so štrukturálnym dopadom na rozpočet, o čom hovoríš. Čiže neni to akože nejaká stopka zo strany Ústavného súdu. Museli sme sa na tom väčšinovo v parlamente dohodnúť. A ja som, pokiaľ ide o výsledok toho procesu, toho konania na Ústavnom súde, len formálne zhrnul to, čo Ústavný súd povedal. Čiže v jednom bode bola pani prezidentka úspešná, v dvoch nebola z tých troch. Čiže to je fakt. To treba rešpektovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2023 10:27 - 10:45 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Urobil som to týmto spôsobom, lebo je to predsa len korektnejšie voči vám, aby ste sa mohli potom hlásiť s faktickými poznámkami na to, čo hovorím. V minulosti som veľakrát zvykol hovoriť v úvodnom slove a na to sa potom nedá reagovať. Takže myslím si, že takto je to férovejšie.
Spojil som diskusiu alebo navrhol som spojiť diskusiu a ďakujem, že ste mi vyhoveli, k obom zákonom, pretože novela rokovacieho poriadku rieši výlučne len to, alebo rozvádza len podrobnejšie to, čo je v novele ústavného zákona. Nemá žiadnu ďalšiu ambíciu, hoci, samozrejme, ja ešte verím, že sa nám nejakú takú väčšiu novelu rokovacieho poriadku podarí spoločne dohodnúť a schváliť v tomto parlamente. Ale nechcel som ako zneužívať tú situáciu na to, aby sme teraz urobili novelu ústavného zákona a k tomu dali nejakú rozsiahlu novelu rokovacieho poriadku. Naozaj rokovací poriadok len podrobnejšie rozvádza to, čo je v novele ústavného zákona.
Obe tieto normy boli vypracované v spolupráci s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá súhlasí s tým znením, ako je navrhnuté. Je to ústavný orgán, ktorý považujem za dôležité, aby sme v miere, v akej je to možné, rešpektovali a aj obe tieto normy smerujú k tomu, aby sme priznali, ešte by som povedal také dôstojnejšie a lepšiu možnosť, dostatočné právo, lepšiu možnosť Rade pre rozpočtovú zodpovednosť vstupovať do legislatívneho procesu v parlamente v prípadoch, kedy ide o skrátené legislatívne konanie a návrh, ktorý je predložený do skráteného legislatívneho konania, buď má významný dopad na rozpočet štátu, alebo jedným z dôvodov pre skrátené legislatívne konanie je, že návrh má dopady alebo teda predstavuje dopady na hospodárstvo štátu, alebo by jeho neprijatím mohlo spôsobiť hospodárske škody štátu.
Ja predtým, než ešte podrobnejšie troška sa zahĺbim do obsahu z oboch návrhov, by som na úvod spomenul, prečo vlastne sa, sme sa dopracovali k týmto obom návrhom. A ten základný dôvod bol, bolo vydanie nálezu Ústavného súdu v decembri minulého roka k tomu tzv. rodinnému balíku. Rodinný balík bol pôvodne namietaný z troch dôvodov pani prezidentkou. Prvým dôvodom bolo, že by mali byť takým spôsobom porušené legislatívne pravidlá parlamentu a schvaľovania zákonov, že by to malo predstavovať až, že by to malo byť, že by to malo znamenať že ústavnú intenzitu tohto zásahu. Inými slovami bolo namietané, že schválením rodinného balíka malo údajne dôjsť k hrubému a svojvoľnému porušeniu pravidiel legislatívneho procesu. Takéto niečo Ústavný súd nekonštatoval a v tomto bode pani prezidentka ani úspešná nebola. Naopak, Ústavný súd sa stotožnil s argumentmi Národnej rady, kde tomu venoval, samozrejme, aj rozsiahlejšiu časť svojho odôvodnenia, ale ja prečítam len tie závery. Ak by teda malo dôjsť k tomu hrubému a svojvoľnému porušeniu pravidiel legislatívneho procesu, tak by sa to muselo dostávať aj do kolízie s ústavou a teda by k tomu muselo, museli pristúpiť aj ďalšie konkrétne skutočnosti preukazujúce neprípustnú intenzitu nezákonného postupu prejavujúceho sa ako zásah do ústavných princípov chránených ústavou, akou by mohla byť napríklad situácia tzv. valcovania opozície.
A teraz záver, žiadne takéto intenzívne zásahy však preukázané neboli. Nenastal teda stav, v ktorom by parlamentná opozícia či menšina nemohla nad väčšinou vykonávať dozor a kontrolu, prípadne by bola iným spôsobom vylúčená z parlamentného legislatívneho procesu v rozpore s požiadavkami právneho a demokratického štátu.
Čiže Ústavný súd v tomto prípade neprelomil judikatúru, postupuje v zmysle doterajšej judikatúry Ústavného súdu a ide presne v zmysle tých štyroch kritérií, ktoré parlament uvádzal v konaní pred Ústavným súdom na obhajobu a na obranu toho, že ani pri rodinnom, tzv. rodinnom balíku nedošlo k hrubému a svojvoľnému porušeniu pravidiel legislatívneho procesu a v tomto nám dal, v tomto nám dal Ústavný súd Slovenskej republiky za pravdu.
Potom takisto Ústavný súd nekonštatoval, že by priame krátenie prídavkov na deti bolo takisto protiústavné, ale tomu sa nechcem teraz venovať, pretože do toho vstupovali aj ďalšie okolnosti, my sme medzitým zmenili zákon, prijali sme trochu miernejšie riešenie, ale pokiaľ ide čisto formálne, ako bolo rozhodnutie vydané, tak ani v tomto bode pani prezidentka neuspela.
Jediný bod, v ktorom pani prezidentka uspela na Ústavnom súde pri tzv. rodinnom balíku, bol nový článok 55a Ústavy Slovenskej republiky, ktorý bol pri... ktorý bol doplnený do ústavy pomerne nedávno, teda ide, ide o nové ustanovenie, ktoré doteraz nebolo nikdy Ústavným súdom vyložené. Bol vyložený len čl. 55 ústavy a čl. 55 ústavy bol doteraz vykladaný spôsobom, ktorý v zásade parlamentu priznával, dá sa povedať, právomoci prijať akýkoľvek predpis, ktorý, ktorý mal dopad na rozpočet v zmysle toho, ak, ak... nastavenia určitého politického videnia sveta tej konkrétnej väčšiny, ktorá takýto predpis prijala. My sme z týchto dovtedajších judikátov Ústavného súdu aj vychádzali pri obhajobe rodinného balíka na Ústavnom súde, ale keďže medzitým v ústave pribudol čl. 55a ústavy, ktorý hovorí o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý hovorí o určitých princípoch, ktoré majú byť dodržiavané, a bol aj zriadený ústavný orgán, ktorým je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak Ústavný súd po prvýkrát práve pri rodinnom balíku vyložil čl. 55a ústavy spôsobom, ktorý nakoniec v tomto jedinom bode znamenal, že rodinný balík bol označený z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti za protiústavný. Keby to urobil skôr, napríklad pri tých tzv. trinástych dôchodkoch, ktoré boli prijaté len pár dní pred voľbami zo strany poslancov SMER-u a ďalších, no tak by sme mali takýto judikát skôr. Je to aj troška škoda, že to nebolo už skôr, lebo by sme sa vedeli lepšie orientovať pri rodinnom balíku.
Čo ale znamená výklad Ústavného súdu vo vzťahu k čl. 55a ústavy? Ústavný súd konštatoval, že tento článok má tak, tak svoj hmotnoprávny rozmer, ako aj svoj procesnoprávny rozmer. Hmotnoprávny rozmer v zmysle nálezu Ústavného súdu znamená, že materiálnym účelom je ochrana verejných financií pred zanedbávaním transparentnosti, no hlavne odborného kritéria efektívnosti pri rozhodovaní orgánov verejnej moci o nakladaní s verejnými prostriedkami. On to potom ďalej rozvíja tým spôsobom, ktorý ja tu teraz skrátim a budem sa snažiť to vysvetliť tak troška ľudovejšie, lebo predpokladám, že aj bežná verejnosť nás počúva. A teda Ústavný súd potom ďalej konštatoval, že formulovaná požiadavka neznamená, že každé mocenské rozhodnutie priamo dopadajúce na verejné financie, ktoré nespĺňa predstavy ekonómov o dokonalej efektivite, je ihneď ústavne spochybniteľné. Rovnako Ústavný súd konštatoval, že rozhodnutia volených predstaviteľov orgánov verejnej moci, teda aj poslancov parlamentu, sa prirodzene ocitajú pod tlakom voličských preferencií, ale v záujme čl. 55a ústavy sú povinní dbať na vyvažovanie politickej motivácie na jednej strane a ústavou predpísaného kritéria efektívnosti na strane druhej. Čiže inými slovami a toto znova hovorí Ústavný súd, ak už má byť prijaté rozhodnutie poslancov o opatrení so zásadným vplyvom na stav verejných financií, ktoré pri hodnotení ekonomickými meradlami napĺňajú uvedené požiadavky len v nízkej alebo žiadnej miere alebo vôbec, potom tým minimom, ktoré, ktoré je prizmou čl. 55a ústavy nutné požadovať, je vytvorenie priestoru pre poctivú a vyčerpávajúcu diskusiu, ktorá predchádza prijatiu rozhodnutia.
Inými slovami, poslanci nie sú ani v zmysle judikatúry Ústavného súdu povinní prijímať tak normy, že nejaký ekonóm si vyráta niečo podľa tabuliek a my by sme sa mali držať presne týchto tabuliek, pretože odborných rozhodnutí môže byť viacej. My nemusíme vyberať najodbornejšie rozhodnutie, alebo rozhodnutie, ktoré je najšetrnejšie pre verejné financie. Takto to Ústavný súd nehovorí. Ústavný súd hovorí, že ak chceme prijať aj rozhodnutie, ktoré je vyjadrením určitej politickej predstavy o tom, ako sa má spravovať štát, a ktoré ako Ústavný súd, ešte raz to zopakujem, ktoré pri hodnotení ekonomickými meradlami napĺňa uvedené požiadavky len v nízkej miere alebo vôbec, tak musí takémuto rozhodnutiu predchádzať poctivá diskusia v parlamente, ideálne už, samozrejme, ako Ústavný súd hovorí, pri vstupe. Pod vstupom myslí už na úrovni vlády a pri výstupe myslí na úrovni parlamentu, čiže v prvom rade tá poctivá diskusia je smerovaná vo vzťahu k vláde, ale sekundárne aj vo vzťahu k parlamentu.
Ja tu teraz nebudem citovať rozdielne názory tých sudcov Ústavného súdu, ktorí ani s takýmto výkladom čl. 55a nesúhlasili. Boli to ústavní sudcovia Šorl, a Straka, ktorí teda napísali rozdielne stanoviská. Lebo ja osobne si myslím, že je dobré, že Ústavný súd vyložil čl. 55a ústavy a že nám dáva určitú korekciu aj vo vzťahu k návrhom, ktoré majú významný dopad na verejné financie. A nielenže si to myslím, ale aj predkladám spolu s ostatnými kolegami návrh ústavného zákona, novely ústavného zákona a návrh novely rokovacieho poriadku, ktoré priznávajú Rade pre rozpočtovú zodpovednosť možnosť, aby v parlamente prebehla tá poctivá diskusia, o ktorej hovorí Ústavný súd vo svojom náleze k tomu tzv. rodinnému rodinnému balíku. A akým spôsobom to robíme? Robíme to spôsobom, že ak návrh zákona je predložený do skráteného legislatívneho konania a má významný dopad na verejné financie pri akomkoľvek dôvode, ktorý je tam uvedený, napríklad pri skrátenom legislatívnom konaní, kde bude uvedený dôvod, že má dopad na základné ľudské práva a slobody, tak, a zároveň má aj významný dopad na verejné financie, tak vtedy takisto by podliehal tomuto režimu, ktorý sa navrhuje, ale bez ohľadu na to vždy, ak bude dôvodom, že neprijatím návrhu by mohli byť spôsobené hospodárske škody štátu, tak nastane mechanizmus, ktorý teraz podrobnejšie opíšem. Nie je to nič zložitého, je to v oboch normách týmto spôsobom zakotvené.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pred tým, než vôbec budeme rozhodovať o tom, či pôjdeme do skráteného legislatívneho konania, dostane päť pracovných dní, aby k takémuto návrhu mohla vypracovať svoje stanovisko. Čiže v parlamente počkáme päť pracovných dní, kým Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypracuje svoje stanovisko, aby sme sa mali možnosť s tým oboznámiť a rozhodnúť sa aj v duchu nálezu Ústavného súdu, či je správne, aby taký návrh bol predmetom skráteného legislatívneho konania. V prípade, že pôjde o enormný rozsah toho, toho predloženého návrhu alebo naozaj zložitosť problémov, ktoré sa v ňom riešia, tak Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže požiadať o predĺženie tejto lehoty o ďalších päť pracovných dní. Myslím si, že sa to bude diať skôr výnimočne. Ja len ako príklad uvediem, že minulý týždeň sme sa ako poslanecký klub obrátili na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť s tzv. obedom zadarmo a rada vypracovala toto stanovisko do troch pracovných dní, hoci priemerne vypracúvajú toto stanovisko do 30 pracovných dní, ale my sme sa dohodli, že v týchto konkrétnych prípadoch, keď pôjde o skrátené legislatívne konania s takýmto dopadom, aký je v návrhu zákona uvedené, sú schopní ísť režimom päť plus päť. Teda to, čo je navrhnuté, inak by som to, samozrejme, nenavrhoval, keby oni s tým nesúhlasili a neboli by, nemali by kapacity to vykonať. Čiže naozaj ako príklad teraz uvediem, že za tri pracovné dni sme dostali stanovisko od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, takže sú ešte aj rýchlejšie schopní urobiť stanovisko, nielen do piatich pracovných dní.
No a v prípade, že stanovisko nepríde, tak, samozrejme, poslanci ako členovia zákonodarného zboru, ktorí jediní sú oprávnení schvaľovať zákony, nebudú čakať už ďalej a aj keď dostanú stanovisko, tak nemusia na neho prihliadať, pretože Ústavný súd v tom judikáte povedal, že my nie sme povinní prihliadať na, a zohľadňovať stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. On v tom judikáte povedal, že sme povinní vytvoriť priestor pre poctivú odbornú diskusiu v parlamente pred tým, než dôjde k schváleniu takého zákonu, a teda ústavným orgánom, ktorý je, ktorý je primárne určený na to, aby nám poskytoval odborné stanoviská, pokiaľ ide o dopad na verejné financie, je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Preto to robíme týmto spôsobom a pokiaľ by, a teda to jediné obmedzenie, ktoré budeme mať v tom procese, stále to bude na tej istej schôdzi, na ktorú príde skrátené legislatívne konanie, už sa nám to stalo aj pri rodinnom balíku, že sme nakoniec o ňom rokovali namiesto pár dní desať dní v parlamente, lebo sme si natiahli tú lehotu, takže zhruba to zodpovedá aj iným skráteným legislatívnym konaniam.
A myslím si, že z tohto pohľadu to naozaj žiadny praktický problém vyvolávať nebude. A naopak, ak máme za to, že chceme rešpektovať nálezy Ústavného súdu a chceme prihliadať aj na to, čo je v nich konštatované, a chceme mať aj, myslím si, že je to potrebné, dobrú spoluprácu s inými ústavnými orgánmi, tak nám tieto oba návrhy zákonov vytvárajú pre to adekvátny priestor.
Ja by som sa ešte rád venoval súvisiacej, súvisiacim veciam s týmito návrhmi zákonov, ktoré, ktoré s nimi teda buď bezprostredne, alebo širšie súvisia. Ja keď som obhajoval parlament v konaní pred Ústavným súdom, tak som položil Ústavnému súdu viacero otázok, na ktoré som očakával, že dostanem odpoveď aj v náleze Ústavného súdu, pretože boli predmetom diskusie v parlamente a nevedeli sme sa jednoznačne v tom nejako pohybovať a orientovať ako ďalej. Jednou z tých otázok bolo, lebo bolo to, bolo to tak nastolené vo verejnej diskusie, že návrhy zákonov, ktoré majú významný dopad na rozpočet, ako bol napríklad rodinný balík, ktorý bol okolo 1,2 mld., by vôbec nemali ísť do skráteného legislatívneho konania. No také niečo ale Ústavný súd ani v tom odôvodnení svojho nálezu nekonštatoval. Čiže Ústavný súd nekonštatoval, že takéto návrhy nemôžu byť predmetom skráteného legislatívneho konania, čo je dosť podstatné, lebo bola takáto otázka nastolená vo verejnej diskusii. Rovnako aj ja som sa pôvodne domnieval, že hospodárske škody štátu by nemali byť vysvetľované tak, že sú to aj nejaké iné škody, ktoré síce pre štát sú sekundárne, ale primárne dopadajú na podnikateľov alebo primárne dopadajú na rodiny s deťmi. Ústavný súd síce konštatoval, že si pomerne široko vykladáme tie hospodárske škody štátu, je to aj v tom odôvodnení nálezu Ústavného súdu, ale nepovedal, že si to takto nemôžeme vykladať. On len povedal, že síce keď si to takto široko chceme vykladať, tak mali by sme ešte si to overiť aj cez stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, či naozaj už nezachádzame za hranicu toho, čo by mohlo byť považované za hospodárske škody štátu, ale nevylúčil možnosť, že ak povieme, že aj primárne to nie je štát, ale primárne sú to rodiny s deťmi alebo primárne sú to podnikatelia, ako to bolo pri tom tzv. kilečku, že to samo osebe by malo byť nejaký problém, aby sme návrh zákon schvaľovali v skrátenom legislatívnom konaní.
A takisto pokiaľ ide teda o teda tie odborné a politické rozhodnutia, to som už vysvetľoval, že teda ak sa rozhodneme prijať aj rozhodnutie, ktoré možno podľa ekonómov nie je to najodbornejšie z tých všetkých možných odborných riešení, tak musíme vytvoriť priestor pre poctivú, poctivú diskusiu v parlamente, ideálne už na úrovni vlády.
Rovnako som teda požiadal Ústavný súd, aby, ak si myslí, že parlament má zodpovedať aj za to, čo sa deje aj na vládnej úrovni v legislatívnom procese, nech to jasne povie v odôvodnení nálezu Ústavného súdu. Nič také Ústavný súd nepovedal. To znamená, že platí stále to, čo doteraz, že vládny, vládny legislatívny proces je ukončený úrovňou vlády, kedy vláda prijme rozhodnutie a posúva predmet a návrh zákona do parlamentu. To znamená, že parlament nezodpovedá za to, či sa na vládnej úrovni udialo medzirezortné pripomienkové konanie napríklad alebo či boli oslovené všetky subjekty, ktoré mali byť. To nie je úlohou parlamentu. To je úlohou legislatívy na úrovni vlády. Máme tu podpredsedu vlády pre legislatívu, máme tu legislatívne pravidlá vlády a nie je možné, lebo niekedy sa aj nám stáva, že sa na nás obracajú subjekty, ktoré boli obídené v tom tzv. MPK, aby sme my nejakým spôsobom sanovali alebo neschvaľovali zákon, keď boli, keď neboli dodržané legislatívne pravidlá vlády.
Ja som teda naozaj chcel vedieť od Ústavného súdu, či my máme zodpovedať a riešiť aj nedostatky, ktoré sa vyskytli v legislatívnom procese na úrovni vlády, ale Ústavný súd k takémuto záveru nedošiel, a teda platí to čo doteraz, že legislatívny proces na úrovni parlamentu je proces, ktorý je regulovaný rokovacím poriadkom, samozrejme, ústavou a legislatívnymi pravidlami prijatými parlamentom. Čiže my ani neriešime nedostatky, ani nezodpovedáme za to, akým spôsobom sa legislatívny proces udeje na vládnej úrovni.
Ja, samozrejme, ak sú k tomuto pomerne stručnému návrhu zákona, či už ústavného zákona, alebo rokovacieho poriadku, nejaké nejasnosti alebo otázky, tak som pripravený na ne zodpovedať. Ešte raz zdôrazňujem, že je to návrh, ktorý vznikol v úzkej spolupráci na základe dvoch pomerne rozsiahlych rokovaní s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, a pokiaľ by niekto s týmto mal pochybnosť, tak sa môže ozvať ktorémukoľvek členovi alebo predsedovi rady a overiť si to. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2023 10:25 - 10:26 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.2.2023 10:22 - 10:23 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Tak, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, ja na úvod poviem len stručne, že ide o dva návrhy zákonov, jeden je novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a druhý je novela rokovacieho poriadku, ktorý, ktoré boli vypracované po dohode a v spolupráci s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a ako reakciu alebo taký určitý dôsledok diskusií, ktoré, ktoré prebehli po vydaní nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky k tzv. rodinnému balíku. Ja, aby som vám umožnil aj reagovať na mňa, tak sa hlásim, pán predsedajúci, ako prvý do rozpravy a na úvod poviem len takto stručne to, čo som uviedol, a potom už tie podrobnosti a vysvetlenie k tomu, o čom je obsahom, o čom sú obsahom oba návrhy zákonov vysvetlíme v riadnej diskusii teda, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2023 10:20 - 10:20 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, predpokladám, lebo nevidím tu nikde predkladateľov k ďalšiemu bodu, že prejdeme potom k bodom, ktoré gestorujem, teda k bodom tisícštyri... k tlačiam 1408 a 1409, je to v zásade dvojička, a preto ten procedurálny návrh spočíva v tom, že by sme spojili rozpravu o týchto bodoch, aby sme dvakrát si nehovorili to isté, lebo v princípe 1408 je vykonávacou normou k 1409, je to, je to novela rokovacieho poriadku, ktorá vykonáva návrh ústavného zákona alebo novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Samozrejme, hlasovalo by sa ako vždy o každom zákone samostatne. Čiže ten môj procedurálny návrh je, aby sme spojili diskusiu a tým aj šetrili trocha čas a nehovorili dvakrát o tom istom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2023 10:17 - 10:19 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom za ich podporu aj za ďalšie prorodinné opatrenia, ktoré tuná spomenuli, a môžeme o tom diskutovať v druhom čítaní, že tieto opatrenia dáme ako pozmeňujúce návrhy.
Pán poslanec Kočiš, nehovorím, že tento príspevok urobí nejaký baby boom, hej, ale každé jedno dieťa, ktoré sa narodí k tej demografickej situácii proste prispeje. Rozhodne nechcem týmto príspevkom alebo nechceme ako predkladatelia uplácať rodičov, aby mali štvrté dieťa. A keď... obyčajne to štvrté dieťa už nie je plánované, hej, to dieťa žena proste počne a prečo by oni za to, že to dieťa chcú, aj keď ho neplánovali, by mali zabezpečiť jeho, jeho výbavičku, jeho kočík za 150 eur, keď všetky ostatné deti majú 820. Podľa mňa je to nespravodlivé a postarajme sa o to, alebo urobme všetko pre to, aby tu nebola možno skupina obyvateľov, ktorú vy podozrievate z toho, že by to zneužívala. Ale my nemôžeme podľa nenormálnej situácie prijímať normálne zákony. Postarajme sa o to, čo môže spôsobiť zneužívanie tohoto zákona, ale neuberajme deťom, tak neuberajme deťom, aby sa ich rodičia o nich riadne postarali.
Ďakujem vám ale pekne za váš názor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2023 10:13 - 10:15 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem aj za tento návrh zákona.
Ja osobne mám štyri deti a ja môžem povedať, že sme mali malé auto, naložili sme tie menšie deti do auta a tie staršie išli na východ k rodičom vlakom. Potom sme si zadovážili väčšie auto, čiže áno, ako moji predrečníci povedali, je tam problém aj s tým, že do bežného auta vojde päť ľudí, čiže dvaja rodičia a tri deti, a pri štyroch deťoch už je to problém. Aj to potvrdzujem, že ten štvrtý sa nám narodil o dosť neskôr a áno, všetko sme kupovali odznova, lebo to sme nemali ponechávané po predchádzajúcich deťoch, čiže tie výdavky sú tam väčšie.
No a povedala si, že, na konci svojho príhovoru si povedala, že to nie je veľká vec, ani že to až tak veľa ten štát nebude stáť. Ale ja si, naopak, myslím, že je to veľká vec, pretože my máme skutočne problém s demografickou krivkou, s tým, aby rodičia prijímali aj štvrté dieťa do rodiny, čiže myslím si, že to pomôže, keď dostanú tých 829, alebo zaokrúhlim, 830 eur aj na to štvrté dieťa.
Ďakujem za tento návrh zákona, verím, že bude v tomto pléne schválený.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2023 10:13 - 10:13 hod.

Pleštinská Zita
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2023 10:11 - 10:12 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Veľmi pekne ďakujem, Anna, za predloženie tohto návrhu zákona. Je to, myslím si, že veľmi dôležitý krok. Ešte by som doplnila, že kúpa auta je v podstate pre rodinu so štyrmi deťmi, kúpa nového auta je nevyhnutnosťou, nakoľko bežné osobné auto má kapacitu iba päť miest. Čiže akonáhle príde štvrté dieťatko do rodiny, je potrebné túto kapacitu navýšiť, čo prináša ďalšie zvýšenie nákladov pre túto rodinu.
Veľmi oceňujem aj prorodinné fórum, ktorého som sa mohla zúčastniť, i tebou citovanú prednášku, ktorá bola veľmi obohacujúca. A som presvedčená, že i táto maličká zmena zákona môže opäť pomôcť pri tom, aby sa ľudia na Slovensku nebáli mať viacej detí.
Ďakujem.
Skryt prepis