Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2023 o 11:00 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2023 11:00 - 11:01 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Už vyše roka žije ukrajinský národ v strachu a v obavách z vojny. Tisíce ľudí prišli o život, ďalšie tisíce ľudí boli zranení. Ďalšie tisíce ľudí boli vysídlených, či ušli do bezpečia mimo svojho domova, desia ma ako mám informácie o únosoch detí, deti patria k svojej rodine, priateľom, do svojho domova. Detstvo je to najkrajšie a malo by byť aj najpokojnejšie obdobie života každého človeka. Zničená je veľká časť krajiny, infraštruktúra, rodiny, ľudské životy. Odsudzujem akékoľvek páchané násilie.
Milé kolegyne, máte môj obdiv, že ste absolvovali cestu do vojnou sužovanej a ťažko skúšanej Ukrajiny. Priamo na mieste ste zažili krutú realitu, ktorá tam je. Prečítala som si deklaráciu, ktorú predkladáte do parlamentu a ja ju určite podporím a chcem sa poďakovať za to, že v našej krajine žijeme v mieri. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2023 10:11 - 10:13 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Tiež by som chcela oceniť a vyjadriť rešpekt štyrom kolegyniam Monike Kozelovej, Martine Brisudovej, Anke Zemanovej, Anke Mierne za ich odvahu preveriť si situáciu na Ukrajine v čase tejto strašnej vojny, keď je to veľmi nebezpečné a pre nás mnohých aj nepredstaviteľné. Čo prežívali počas tejto služobnej cesty, ktorú vykonali 8. marca 2023 sme sa mohli dozvedieť v dokumente, ktorý odvysielala aj Slovenská televízia. Priznám sa, že keď som počula redaktorku, ktorá bola v delegácií a videla som tento dokument, mala som zimomriavky a v srdci veľkú ľútosť. Tento dokument by si mali pozrieť všetci obyvatelia, ktorí neveria, že v čase, keď my žijeme v mieri, na území nášho suseda Ukrajiny je vojna, v ktorej dennodenne zahynú nielen vojaci, ale aj nevinní civilisti.
Tiež by som chcela pripomenúť, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti prijal na 72. schôdzi 15. marca 2023 uznesenie k porušovaniu ľudských práv v súvislosti s nútenou deportáciou ukrajinských civilných osôb na územie Ruskej federácie a nútením osvojeniam ukrajinských detí v Ruskej federácii, v ktorom dôrazne odsúdil neoprávnenú a nezákonnú celoplošnú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine, ktorá sa začala dňa 24. februára 2022 s aktívnou podporou Bieloruskej republiky. A odsúdil rozsiahle a nútené deportácie ukrajinského civilného obyvateľstva vrátane najzraniteľnejšej skupiny, ktorá je, ktoré, ktorou sú deti do Ruskej federácie a na územie okupované Ruskom.
Oceňujem, že práve aj na pôde slovenského parlamentu máme teraz túto diskusiu a tento návrh uznesenia, ktoré podporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2023 9:35 - 9:36 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rovnako ako ty Janko aj ja som podporovateľom nadšencov, ktorí vložili do ochrany dedičstva v oblasti znovuoživenia vláčikov celý svoj život, svoje nadšenie. Poznám takýchto nadšencov aj v Poprade, v Košiciach, ale aj v Oravskej Lesnej. Cez prázdniny jeden z historických vláčikov si môžu užiť aj deti cez prázdniny v Starej Ľubovni a preto vítam tento návrh, ktorý vráti historickú pamäť aj v tejto oblasti a ďakujem predkladateľom, že predložili tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2023 9:26 - 9:29 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov, návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel (tlač 1410) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1488 z 19. januára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 699 z 8. marca 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 414 z 13. marca 2023. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrh zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady na vydanie zákona o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel (tlač 1410) schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 422 zo 14. marca 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2023 9:06 - 9:06 hod.

Šipoš Michal
(Vymazať rámček.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2023 9:03 - 9:05 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci december 2022 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe. Osobitný kontrolný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 22. schôdzi výboru dňa 14. februára 2023 a prijal uznesenie č. 95, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z februára 2023 k správe Osobitného kontrolného Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1424).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022.
Prosím pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2023 9:01 - 9:03 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnením použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia ITP za rok 2022, pod tlačou 1423. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. výbor požiadal ministerstvo vnútra, policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, zbor väzenskej justičnej stráže a ministerstvo financií ako finančnú správu o zaslanie správy o použití ITP za rok 2022. Správu o použití ITP za rok 2022 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili sú uvedené v predloženej správe. Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 13. marca 2023 na 100. schôdzi. Prijal k nej uznesenie 229, ktorým ju zobral na vedomie a odporučil Národnej rade vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Prosím pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2023 18:56 - 18:58 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže vážení poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2023 zo 14. februára 2023 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1394, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 691 z 8. marca 2023 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol tento výbor uznášaniaschopný.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní predmetného návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru ma určil za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, ktorý predkladá predmetnú informáciu a na schôdzi Národnej rady bude informovať o výsledku rokovania výboru a bude navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu k tomuto zákonu.
Skryt prepis
 

23.3.2023 18:54 - 18:54 hod.

Kerekréti Ján
Hlasovanie navrhujem na utorok na jedenástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 18:53 - 18:54 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega, za tvoju faktickú poznámku. Ja vyznávam filozofiu, že treba pomôcť rodinám a aspoň ísť aspoň krok po kroku. Napriek tomu si myslím, že za toto volebné obdobie hnutie, v ktorom sme, OĽANO spravilo čo sa týka prorodinnej, prosociálnej politiky veľmi veľa pre rodiny, ale aj pre ostatné skupiny, ktoré označujeme ako slabšie alebo slabé teda aj pre dôchodcov a ďalšie a ďalšie skupiny, čo sa týka rodín, enormné zvýšenie prídavkov na deti, enormné zvýšenie daňového bonusu a toto, tento zákon plus tieto pozmeňujúce návrhy sú ďalšími kamienkami do mozaiky tej prorodinnej a prosociálnej politiky OĽANO. Ak by sa podarili ďalšie veci ešte za ten krátky čas, ktorý nám ostáva, je to len dobre. Verím, že aj nasledujúca vláda, ktorá príde po nás, bude v tomto pokračovať a nenechá rodiny nikdy v kaši.
Skryt prepis