Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.6.2021 o 10:25 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 10:25 - 10:28 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len tak krátko chcem zareagovať. Ja som veľmi rada tomuto návrhu a súhlasím s kolegyňou Zuzkou, že toto je ten prvý krok, už to tu odznelo, že máme málo tých psychológov, psychiatrov ...
===== Ďakujem za slovo. Ja len tak krátko chcem zareagovať. Ja som veľmi rada tomuto návrhu a súhlasím s kolegyňou Zuzkou, že toto je ten prvý krok. Už to tu odznelo, že máme málo tých psychológov, psychiatrov. Ja som sama psychologička a stretávam sa a stretávala som sa v poradenstve s ľuďmi s rôznymi psychiatrickými diagnózami, s rôznymi vzťahovými. A ten problém je dlhodobo neriešený a jeden taký spoločný menovateľ je ten, že sme tu dlho šetrili na ľuďoch. Šetrili sme na mzdových prostriedkoch pre ľudí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách. Neocenili sme ich spoločensky, ani finančne. To viedlo k tomu, že množstvo týchto ľudí kvalifikovaných psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, ľudí, jednoducho, ktorí mali srdce odhodlané pomáhať, postupne napriek svojmu počiatočnému nadšeniu vyhoreli, pretože jednoducho tie podmienky neboli také, aby si popri nich mohli, napríklad zriadiť rodinu a zabezpečiť slušné živobytie.
Ďalším problémom, ktorý bol spomenutý sú konkrétne tí psychológovia, psychiatri. Tento problém je dlhodobo známy. Problém tkvie jednak v legislatíve, ktorú v súčasnosti ministerstvo zdravotníctva pripravuje, bude to nový zákon o psychológoch. A ďalším problémom bola komora, ktorá podobne ako mnohých iných komôr sa uzatvorila akosi sama do seba a neumožnila novým absolventom vstupovať a plnohodnotne vykonávať psychologické povolanie. To sú len také malé príčiny.
Ten rozpad manželstiev a narušenie vzťahov je naozaj veľmi vážny. Mnoho ľudí naozaj veľmi ťažko unesie to, že ich dieťa nie je také, ako tie iné deti, nie je zdravé, nemá pred sebou taký potenciál ako si možno predstavovali. A toto je práve situácia, kedy je dôležité, aby štát a nielen neziskovky, ktoré to tu dlhé roky suplovali podal pomocnú ruku ľuďom a rodinám, ktoré si sami nevedia pomôcť. Pomohli im, tak ako kolega Suja hovoril, možno aj s tým, že akým spôsobom komunikovať, čo môžeme očakávať, zodpovedať tie otázky. Pretože vždy je najhoršia tá neistota a tá vnútorná obava a nemožnosť sa rozprávať sa s druhými ľuďmi. Mnoho ľudí sa uzatvára do seba. Majú obavy, zažívajú výsmech, zažívajú nepochopenie zo svojho okolia. Preto si myslím, že naozaj je potrebné, aby aj tie rodinné poradne, ktoré tu plánujeme a možno ich budeme potrebovať omnoho viacej boli dostupnou službou. Aby sme tu mali dostupné poradenské odľahčovacie služby. Toto sú všetko veľké výzvy, ktoré budú drahé. Ale pokiaľ budeme šetriť na ľuďoch a na ich potrebách, na mzdách pre odborníkov, ktorí môžu pomôcť, napríklad aj uviesť týchto ľudí do života cez sociálne podniky, cez chránené dielne, ale najmä integráciou a inklúziou týchto ľudí a postupne meniť aj našu mentalitu. Pokiaľ toto nebudeme robiť, tak je to cesta do pekla.
Ja si myslím, že toto je super dobrý prvý krok a veľmi ďakujem všetkým predkladateľom. A verím, že sme vykročili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 10:25 - 10:28 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len tak krátko chcem zareagovať. Ja som veľmi rada tomuto návrhu a súhlasím s kolegyňou Zuzkou, že toto je ten prvý krok, už to tu odznelo, že máme málo tých psychológov, psychiatrov ...
===== Ďakujem za slovo. Ja len tak krátko chcem zareagovať. Ja som veľmi rada tomuto návrhu a súhlasím s kolegyňou Zuzkou, že toto je ten prvý krok. Už to tu odznelo, že máme málo tých psychológov, psychiatrov. Ja som sama psychologička a stretávam sa a stretávala som sa v poradenstve s ľuďmi s rôznymi psychiatrickými diagnózami, s rôznymi vzťahovými. A ten problém je dlhodobo neriešený a jeden taký spoločný menovateľ je ten, že sme tu dlho šetrili na ľuďoch. Šetrili sme na mzdových prostriedkoch pre ľudí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách. Neocenili sme ich spoločensky, ani finančne. To viedlo k tomu, že množstvo týchto ľudí kvalifikovaných psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, ľudí, jednoducho, ktorí mali srdce odhodlané pomáhať, postupne napriek svojmu počiatočnému nadšeniu vyhoreli, pretože jednoducho tie podmienky neboli také, aby si popri nich mohli, napríklad zriadiť rodinu a zabezpečiť slušné živobytie.
Ďalším problémom, ktorý bol spomenutý sú konkrétne tí psychológovia, psychiatri. Tento problém je dlhodobo známy. Problém tkvie jednak v legislatíve, ktorú v súčasnosti ministerstvo zdravotníctva pripravuje, bude to nový zákon o psychológoch. A ďalším problémom bola komora, ktorá podobne ako mnohých iných komôr sa uzatvorila akosi sama do seba a neumožnila novým absolventom vstupovať a plnohodnotne vykonávať psychologické povolanie. To sú len také malé príčiny.
Ten rozpad manželstiev a narušenie vzťahov je naozaj veľmi vážny. Mnoho ľudí naozaj veľmi ťažko unesie to, že ich dieťa nie je také, ako tie iné deti, nie je zdravé, nemá pred sebou taký potenciál ako si možno predstavovali. A toto je práve situácia, kedy je dôležité, aby štát a nielen neziskovky, ktoré to tu dlhé roky suplovali podal pomocnú ruku ľuďom a rodinám, ktoré si sami nevedia pomôcť. Pomohli im, tak ako kolega Suja hovoril, možno aj s tým, že akým spôsobom komunikovať, čo môžeme očakávať, zodpovedať tie otázky. Pretože vždy je najhoršia tá neistota a tá vnútorná obava a nemožnosť sa rozprávať sa s druhými ľuďmi. Mnoho ľudí sa uzatvára do seba. Majú obavy, zažívajú výsmech, zažívajú nepochopenie zo svojho okolia. Preto si myslím, že naozaj je potrebné, aby aj tie rodinné poradne, ktoré tu plánujeme a možno ich budeme potrebovať omnoho viacej boli dostupnou službou. Aby sme tu mali dostupné poradenské odľahčovacie služby. Toto sú všetko veľké výzvy, ktoré budú drahé. Ale pokiaľ budeme šetriť na ľuďoch a na ich potrebách, na mzdách pre odborníkov, ktorí môžu pomôcť, napríklad aj uviesť týchto ľudí do života cez sociálne podniky, cez chránené dielne, ale najmä integráciou a inklúziou týchto ľudí a postupne meniť aj našu mentalitu. Pokiaľ toto nebudeme robiť, tak je to cesta do pekla.
Ja si myslím, že toto je super dobrý prvý krok a veľmi ďakujem všetkým predkladateľom. A verím, že sme vykročili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 10:21 - 10:22 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Zuzka Šebová, som ti veľmi vďačná, že si otvorila túto tému. Autizmus je celoživotné postihnutie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet a komunikujú s druhými. Ľudia trpiaci autizmom vidia, počujú, cítia svet inak ako my. Autizmus je postihnutie na celý život, autizmus nie je choroba, nedá sa vyliečiť. Pre ľudí trpiacich autizmom je autizmus zásadným aspektom ich identity. V našej základnej škole s materskou školou v Chmeľnici umožňujeme deťom s autizmom študovať za pomoci asistenta učiteľa v kolektíve detí. Práca s deťmi je veľmi náročná, no deti v kolektíve napredujú a sú vďačné za každú pozornosť. Ešte raz v mene týchto ľudí a ich rodičov ti patrí veľká vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 10:06 - 10:08 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 569. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Veľmi vítam tento návrh zákona a som rada, že ho môžem spravodajcovať. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 582 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 10:01 - 10:02 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 21. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 9:55 - 9:56 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, ja sa chcem svojim kolegom poďakovať zato, že prišli s touto novelou, tak isto sa chcem poďakovať zato, že ešte prišlo dá sa povedať k vylepšeniu tým pozmeňovacím návrhom s ktorým oceňujem, že aj opozícia nejakým spôsobom našla tie body, ktoré sa dajú ešte vylepšiť
===== Ďakujem. Ja sa chcem svojim kolegom poďakovať za to, že prišli s touto novelou. Takisto sa chcem poďakovať za to, že ešte prišlo, dá sa povedať, k vylepšeniu tým pozmeňovacím návrhom, s ktorým oceňujem, že aj opozícia nejakým spôsobom našla tie body, ktoré sa dajú ešte vylepšiť. Mnohí z nás možno kúria alebo platia za teplo len doma, ale niektorí, ktorí máme aj väčšie prevádzky a vieme, že koľko to stojí a tá, tí spomenutí ľudia z ÚRSA a tak ďalej nevzbudzovali ani v nás odberateľoch nejakú dôveru pri tej cenotvorbe a vždycky som si vravel, že kto to kedy zmení, tak ja som rád, že teraz prišiel ten čas a že sa budeme snažiť spraviť ten úzus taký možno ako povedal kolega Vetrák, že ten zákon bude vtedy dobrý alebo tá novela bude vtedy dobrá, keď každá strana nebude úplne spokojná, respektíve bude čiastočne spokojná a verím, že teda aj tá väčšia novela, ktorá príde, to ešte vylepší, aby sme proste spravili naozaj pre, pre tých občanov, ale samozrejme aj tých, ktorí sa s tým teplom živia a dodávajú nám ho, aby boli spokojní a tiež ešte tuná kolega Suja spomenul, tak ja som vlastne veľmi rád, veľmi rád chodievam do Tatranskej Lomnice a tam, keď som videl vlastne tie komíny z tých bytoviek povyťahované, tak samozrejme je to nepekné a kedysi ešte ako poslanec v meste Martin som takisto bol viac na strane tých veľkých panelákov, byty, domy, ktorí chceli sa odpájať, pretože videli, že tá cena je taká vysoká, oni si to vedia spraviť lacnejšie, len človek si, teda len potom človek, keď sa do toho viacej zabral, tak videl, že ten centrálny zdroj tepla nakoniec, keď to poodpájame, tak to budú znášať tí, ktorí sa už nakoniec odpojiť nemusia, takže naozaj tam treba nájsť ten konsenzus taký, aby, aby boli všetci spokojní. Hlasovanie bude o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 9:55 - 9:56 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, ja sa chcem svojim kolegom poďakovať zato, že prišli s touto novelou, tak isto sa chcem poďakovať zato, že ešte prišlo dá sa povedať k vylepšeniu tým pozmeňovacím návrhom s ktorým oceňujem, že aj opozícia nejakým spôsobom našla tie body, ktoré sa dajú ešte vylepšiť
===== Ďakujem. Ja sa chcem svojim kolegom poďakovať za to, že prišli s touto novelou. Takisto sa chcem poďakovať za to, že ešte prišlo, dá sa povedať, k vylepšeniu tým pozmeňovacím návrhom, s ktorým oceňujem, že aj opozícia nejakým spôsobom našla tie body, ktoré sa dajú ešte vylepšiť. Mnohí z nás možno kúria alebo platia za teplo len doma, ale niektorí, ktorí máme aj väčšie prevádzky a vieme, že koľko to stojí a tá, tí spomenutí ľudia z ÚRSA a tak ďalej nevzbudzovali ani v nás odberateľoch nejakú dôveru pri tej cenotvorbe a vždycky som si vravel, že kto to kedy zmení, tak ja som rád, že teraz prišiel ten čas a že sa budeme snažiť spraviť ten úzus taký možno ako povedal kolega Vetrák, že ten zákon bude vtedy dobrý alebo tá novela bude vtedy dobrá, keď každá strana nebude úplne spokojná, respektíve bude čiastočne spokojná a verím, že teda aj tá väčšia novela, ktorá príde, to ešte vylepší, aby sme proste spravili naozaj pre, pre tých občanov, ale samozrejme aj tých, ktorí sa s tým teplom živia a dodávajú nám ho, aby boli spokojní a tiež ešte tuná kolega Suja spomenul, tak ja som vlastne veľmi rád, veľmi rád chodievam do Tatranskej Lomnice a tam, keď som videl vlastne tie komíny z tých bytoviek povyťahované, tak samozrejme je to nepekné a kedysi ešte ako poslanec v meste Martin som takisto bol viac na strane tých veľkých panelákov, byty, domy, ktorí chceli sa odpájať, pretože videli, že tá cena je taká vysoká, oni si to vedia spraviť lacnejšie, len človek si, teda len potom človek, keď sa do toho viacej zabral, tak videl, že ten centrálny zdroj tepla nakoniec, keď to poodpájame, tak to budú znášať tí, ktorí sa už nakoniec odpojiť nemusia, takže naozaj tam treba nájsť ten konsenzus taký, aby, aby boli všetci spokojní. Hlasovanie bude o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 9:51 - 9:53 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Pán kolega Suja, ďakujem za váš príspevok, veľmi si cením aj, že ste s intenzitou hlasu išli dole lebo ja vám citlivý sluch a ja potom musím ísť von sa vyvetrať keď to máte na tej vysokej intenzite. Ale špeciálne si vážim, že ste sa tomu zákonu venovali aj po vecnej stránke. Máte pravdu, že je tam veľa deformácií, ktoré pochádzajú z toho obdobia minulých vlád a sú tam niekedy úplne podivuhodné veci, ktoré sa tam dostali a ako sme tu počuli sú tam rôzne previazanosti, takže snažíme sa to čistiť a ja som rád, že to oceňujete. Možno k tým úsporám niečo myslím si, že nie vždy je možné preukázať vlastne zníženie spotreby aj keď samozrejme viem o týchto všelijakých obchádzkach a proste dlhých vedeniach, ktoré nikam nevedú lebo vedú tam a potom zase späť a podobne a všetko sa to napočítava a ide do ceny tepla. Ale niekedy keď vlastne príde k odpojeniu ani tak sa nedá preukázať zníženie spotreby ako vlastne zlepšenie ceny cez lepšiu technológiu. Čiže myslím si, že aj toto treba brať do úvahy ale samozrejme pri tej veľkej novele tam sa to dá lepšie nastaviť a verím, že sa nám to spoločnými silami podarí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 9:48 - 9:50 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No v rámci toho času čo mám sa budem snažiť to nejak na všetko odpovedať. Nie je to v rozpore s tou koncepciou obce lebo vlastne obec si povie, že či je možné odpájať a kde je možné odpájať. Napríklad v Bratislave to robí Bratislava ako mesto v niektorých mestských častiach povie, že je možné, že je to možné v niektorých povie, že to nie je možné. Takže robí sa to týmto spôsobom a práve preto, že tam dáme slovo primerane tak to bude znamenať, že tá obec v zmysle svojej koncepcie zváži či tá žiadosť o odpojenie je v súlade s koncepciou obce, čiže práveže naopak konečne naplníme to ustanovenie o koncepcii obce v oblasti rozvoja tepelnej energetiky lebo dnes žiaľ obec aj keď vo svojej koncepcii hovorila, že je možné sa odpájať tak ten doterajší dodávateľ a následne bývalá vláda tým prístupom aký mala k tomu celému vlastne nikdy to nedovolila. Čiže práve naopak teraz umožníme, aby sa postupovala v súlade s koncepciou obce ale samozrejme ak obec nemá v koncepcii uvedené, že sa môže je možné odpájať, tak sa nebude možné odpájať, tá obec to nedovolí.
Druhá vec, to písmenko d) tie environmentálne hľadiská prišli aj pripomienky zo strany myslím, že "Priateľom zeme" aj tí to spomínali. Tam je problém pri poslaneckom návrhu zákona, že jednak ak zadefinujete určitú podmienku tak musíte mať aj niekoho kto to bude kontrolovať a ten kto to bude kontrolovať musí existovať a musí jednoducho musí, musí byť vytvorená tá štruktúra. A to už poslanci nevedia vytvoriť bez súčinnosti ministerstva, to by malo vytvoriť ministerstvo, čiže ministerstvo určite bude riešiť tieto veci vo veľkej novele ako ste správne spomenuli aj vo svojom vystúpení. A potom ste hovorili, že nemali ste tam tie prechoďáky tam spravené, my sme ich tiež dávali v podstate až na konci toho procesu, lebo v minulosti sme to chceli riešiť komplet podľa novej úpravy, Teraz sme sa s ministerstvom hospodárstva, že to vyriešime takto kompromisne v tých prechodných ustanoveniach aj keď (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 9:40 - 9:42 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
robí v danom bode trikrát, v danom texte trikrát.
Bod 8. V čl. I sa dopĺňa bod 12, ktorý znie. Čl. 1 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
"12. Za § 38ac sa vkladá § 38ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
" § 38ad
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2021
V konaní začatom pred 1. augustom 2021, ktoré nebolo právoplatne skončené a v ktorom ešte nebolo vydané osvedčenie podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce podľa § 12 ods. 8 sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. augusta 2021.".".
Takže to bol pozmeňujúci návrh a ja už len na záver dodám lebo som k tým prechodným ustanoveniam nehovoril, že aj tam boli rôzne variácie toho ako ich spraviť ale nechceli sme už spochybňovať platné záväzné stanoviská obce alebo osvedčenia ministerstva, ktoré boli vydané, takže tiež sa tam išlo dvakrát kompromisného znenia, že nejde sa ani úplne podľa nového znenia ani úplne podľa starého znenia ale urobil sa tam kompromis, ktorý, ktorý isté špecifické situácie vyrieši a nie ani v prospech jedných ani v prospech druhých, ktorí na tom trhu podnikajú a ich záujmy sú častokrát protichodné. Ja ďakujem za teda to, že ten návrh zákona v druhom čítaní podporíte, nie je to úplne to zrušenie teplárenského nevoľníctva, o ktorom hovorí programové vyhlásenie vlády, ale je to čiastočné uvoľnenie toho doterajšieho režimu a hlavne vyváženie a spresnenie veci, ktoré požaduje aj ústavný súd a ktorý hovorí už dlhú dobu aj Najvyšší súd, že by tak mali byť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis