Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.6.2022 o 10:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

15.6.2022 10:25 - 10:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1049.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.6.2022 10:25 - 10:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1049. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
=====
Skryt prepis
 

15.6.2022 10:25 - 10:40 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1048.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 10:10 - 10:25 hod.

Vons Peter
Hlasovať o tomto bode programu sa bude dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

15.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 904, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1365 z 23. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 504 z 21. apríla 2022
- výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 310 z 21. apríla 2022
- výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 297 z 26. apríla 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 904, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 300 z 26. apríla 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Hus Igor
Takže hlasovanie bude dnes o 11.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja na jednu stranu, samozrejme, súhlasím s tým, že človek by mal mať právo na slobodu slova. A viem prijať aj výklad, že právo na informácie a na ich šírenie zahŕňa aj právo vyhľadávať a šíriť aj dezinformácie, čo ale neznamená, že štát nemá za žiadnych okolností právo do tohto práva jednotlivca vstúpiť. A myslím si, že toto právo je dôležitejšie o to viac pri mladých demokraciách, ktoré ešte nemajú takú tú inštitucionálnu pamäť a sú také ešte ako to teľa krátko po pôrode, keď je na takých vratkých nohách. A tu si práve myslím, že takéto prezervačné opatrenia môžu mať isté svoje opodstatnenie.
Na stranu druhú si myslím, že o to väčšia zodpovednosť je na zákonodarcovi, aby správne nastavil mieru, ako sa zasahuje do tohto práva.
A ešte takú jednu otázku na záver si dovolím. Aký je tvoj postoj k zavedeniu trestného činu šírenia nepravdivej informácie v kontexte toho, čo si povedal?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím aj s mojimi predrečníkmi, lebo ja, samozrejme, rešpektujem kolegu Viskupiča, že je teda zástancom libertarianizmu. Len ono viete, ten libertarianizmus nevyrieši úplne všetko, ten trh nevyrieši úplne všetko. Keby to dokázal vyriešiť, tak vojny nemáme. Dokazuje to príklad Nemecka, ktorého dlhodobou stratégiou bolo vlastne vťahovanie Ruska do trhového mechanizmu, do Európy a napojiť ho vlastne na ten globálny systém, aby teda začalo sa orientovať skôr na iné hodnoty, na obchodovanie a nemalo tie imperiálne ambície. No ale stal sa opak. Využil tento priestor na to, aby posilnil svoje, svoje zdroje a naplňoval svoje imperiálne ambície. Čiže toto tiež nie je úplné riešenie, že neháme všetkému voľnú ruku a trh si to vyrieši. Nevyriešil to. A tu máme klasický príklad, ktorý tu už trvá 112 dní, tuším, to hovoril pán Laurenčík. Čiže treba si uvedomiť aj to, že s čím, s čím sa akože, ste nespomenuli, neviem, alebo s čím sa akože nepočíta, je, že ten konflikt prebieha aj v informačnom priestore. To je niečo, čo je súčasťou toho konfliktu. A tomu sa treba nejakým spôsobom brániť. A my nebránime slobode slova. My bránime práve slobodu slova. My bránime naše princípy a vôbec demokraciu. To sú tie úplne základné hodnoty, ktoré máme.
A sám ste spomenul, že autokrat, ktorý šíri dezinformácie, môže ubližovať von. A no však to sa teraz deje, hej? Čiže a to, čo sa, viete, to, čo ste aj hovorili, lebo už len na koniec poviem, ako povedal aj kolega Lehotský, toto nie je štandardná doba. Takže musíme k tomu pristupovať aj ináč ako štandard... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
(16.)
aj teraz, dnes ráno, ja poprosím, aby mi niektoré materiály, dokumenty zaslali, lebo oni majú tie čísla, že koľko sledovateľov bolo na slovenských webstránkach, slovenskom Facebooku a koľko teraz majú na Telegrame a, ja neviem, na Bajkonure ruskom alebo čokoľvek beží. Takže a oni majú tie čísla. Vedia veľmi dobre vyhodnotiť, aké sú tie čísla. A tam oni vyhodnocujú aj nielen to, aj to, že koľko ľudí zdieľa tie bludy a tie debiliny, takže toto číslo, tieto počty sa zmenšili. To je úplne zásadné. A myslím si, že to platí aj pre nášho kolegu revolucionára. Takže uvidíme určite aj tie výsledky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 9:25 - 9:40 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Najprv na kolegu Kazdu. Ten západ je v úplne inej situácii. Vždy sú tam aj, však ako Spojené štáty sú aj takou kolískou rôznych konšpiračných teórií a napriek tomu im tam nehrabe a nemajú diktatúru proletariátu alebo podobné veci. Jednoducho si vybudovali štát cez v podstate stáročia s inštitúciami, ktoré sú funkčné, čiže aj uletený prezident alebo hocikto iný jednoducho to úplne tú krajinu nevie rozhodiť a nevie zvrátiť jej vývoj. Čiže oni aj ináč pristupujú k dezinformáciám a tie dezinformácie vždy zostávajú v takej tej malej menšine, ktorá síce pre nás môže znamenať akože veľké číslo, keď sa zjaví niekde 10 000 demonštrantov, ale na Nemecko 10 000 demonštrantov, to je jak v Bratislave 28. Čiže tu sú aj tie pomery. Takže je to úplne, úplne ináč vnímané. Preto aj si treba uvedomiť. Povedzme si to na rovinu. Naša demokracia je niekde v plienkach a my do tých trenírok demokratických ešte musíme dorásť. A na to, aby sme do nich dorástli, tak potrebujeme to dieťa chrániť.
Čo sa týka, pán kolega Lehotský, mám informáciu, ja som si to konzultoval s odborníkmi aj teraz, dnes ráno, ja poprosím, aby mi niektoré materiály, dokumenty zaslali, lebo oni majú tie čísla, že koľko sledovateľov bolo na slovenských webstránkach, slovenskom Facebooku a koľko teraz majú na telegrame a, ja neviem, Bajkonure, ruskom, alebo čokoľvek beží. Takže a oni majú tie čísla. Vedia veľmi dobre vyhodnotiť, aké sú tie čísla. A tam oni vyhodnocujú aj nielen to, aj to, že koľko ľudí zdieľa tie bludy a tie debiliny, takže toto číslo, tieto počty sa zmenšili. To je úplne zásadné. A myslím si, že to platí aj pre nášho kolegu revolucionára. Takže uvidíme určite aj tie výsledky.
Ďakujem.
Skryt prepis