Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2021 o 16:41 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 16:41 - 16:42 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zákon o dekriminalizácii a následnej legalizácii marihuany na Slovensku zmierňovať netreba. Dnes platí aj u nás, že kto je prichytený pri malom množstve marihuany dostane primeraný trest v dolnej sadzbe. Väčšinou buď podmienku, trest povinnej práce, alebo trest v dolnej hranici a určite za nejakú jednu dávku marihuany nedostane 3, 5 alebo 10-ročný trest to je nezmysel. Ja s legalizáciou marihuany súhlasiť určite nebudem v žiadnom prípade. Je to časovaná bomba keby užívatelia marihuany a drog pri uvoľnenie a zmiernenie zneužívali a priekupníci by si prišli na svoje a marišku by si voľnejšie predávali a rozširovali počty feťákov na Slovensku. Oklamať sa nedám a verím, že ani väčšina poslancov tohto pléna a neschválime legalizáciu marihuanu, takzvanú legalizáciu marihuany. Žiadne drogy do slušnej spoločnosti nepatria. Verím, že Slovensko zostane krajinou naďalej, kde sa marihuana a nejaké drogy budú používať iba na lekárske účely a nijak inak.
Pán poslanec Valášek, vy tu v poslednej dobe prekladáte zákon za zákonom. Ja vám chcem poprosiť, predložiť už konečne nejaký normálny zákon, ktorý bude slúžiť a pomáhať ľuďom a nie samé také nejaké zvrátené zákony, ktoré nikomu nepomôžu iba uškodia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 16:31 - 16:31 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega, teda tak vám poviem, že včera bol futbalista roka, keby sa vyhlásila o demagóg roka, tak vy by ste boli ... fakt. Áno, poslanec Blaha by bol asi len ... takže to len k tomu. Ešte taká drobnosť, vy ste tu hovoril niečo o tej, že ktorá sa tu rehoce, ja vás upozorňujem, že som tu bola jediná žena v tom čase, keď ste o tom hovorili a vôbec som sa nesmiala, ale vôbec, bola som úplne ticho. Takže prosím vás pekne, dávajte si pozor na to, čo hovoríte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 16:18 - 16:20 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, obávam sa, e vy naozaj o tých drogách ani o tých trestoch neviete vôbec nič, lebo musím vás upozorniť, že keby ste si trošku naštudovali aspoň tie zásadne, v zásade známe prípady z médií, tak zistíte, že pán, ktorý robil maste z konopí, ani ju nefajčil, tomu hrozí 25 rokov na ostro a prepadnutie majetku a to tú masť ani nepredával, len ju rozdával v rámci rodinných príslušníkov a taký Bašternák dostane 5 rokov a po 2,5 roku je vonku. Hej? Čiže to sú takéto rozdiely medzi tými trestami, čiže o tomto to je a áno, súhlasím s tým, že v podstate legalizácia marihuany, nehovorím o všetkých drogách, prosím, hovorím teraz vyslovene len o marihuane. V podstate Holanďania ju zaviedli len kvôli tomu, že v tom momente ako ju zlegalizovali, si ju museli tí ľudia kupovať v tých ich kofišopoch. V podstate v zásade marihuana ako aká nie je problém, pretože sú tam kanabidoidy, ktoré sú zdravotne dôležité a v podstate to sú presne tie látky, ktoré sa používajú na zdravotné využívanie konope, ale problém je THC. Čiže to je tá návyková látka, o ktorej sa tu bavíme. V podstate ona je návyková len od určitého percenta a tým, že zaviedli kofišopy a tí striktne v tých cigaretách strážia THC, to znamená, že nemajú si ju kde inde ako kúpiť, samozrejme, že vždy bude niekto, kto to bude obchádzať a bude to robiť načierno, tak strážia práve tú návykovosť a podstate im reálne klesol počet užívateľov marihuany, počet užívateľov drog. Čiže toto je vec, ktorú treba dať na váhu váh a spýtať sa, či je to plus alebo mínus.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 16:03 - 16:05 hod.

Krúpa Juraj
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2021 15:57 - 15:59 hod.

Krúpa Juraj
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2021 15:16 - 15:17 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona pod tlačou 770. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022. Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 14:58 - 15:00 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pozorne som vás počúval, páni kolegovia, pani kolegyňa a spomenul som si na svojho profesora, ktorý mi tu pred šesťdesiatimi rokmi v triede povedal otvorene, že viete, my sme tu, v Československu ešte vtedy, taký nárazníkový štát medzi východom a západom. Že my ťažko budeme môcť byť slobodní. A myslíte si, že, že my tu môžeme čakať na to, že, že Sovietsky zväz a celá Varšavská zmluva, že dobehnú úroveň Československa vtedy na vysokej úrovni proti nim? Nie. Oni budú ťažiť z nás a my budeme čakať, až sa to u nich trochu vylepší. V Rakúsko-Uhorskej monarchii tiež sme nemali slobodu. Dokonca to šlo tak ďaleko, že, že nás chceli zrušiť, zlikvidovať. Proste ako nárok felvidék si chceli tvrdiť, že slovenčina je nejaké nárečie maďarčiny. Za Československej republiky alebo počas nej Mníchovská zrada. Mali sme dobré zmluvy. Národohospodári znalci, ktorí poznali situáciu na hraniciach, mi hovorili alebo nám hovorili v škole, že sme mali tak vyzbrojené hranice, že to bolo nedobytné. Ani to nebolo použité, ani jeden výstrel nepadol, pretože nás títo naši dvaja zradili, samozrejme aj Anglicko, aj Francúzsko na to patrične doplatili. Mohli si to ušetriť. Čo sa slovenského štátu týka, viete dobre ako si nás na východe sme prišli o veľkú časť územia, Poliaci si chceli zobrať časť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2021 11:34 - 11:35 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak ja sa teraz vrátim k tomu pozmeňujúcemu, ktorý som aj uviedol v mojom úvodnom slove.
Tak pre správnosť teda ho prečítam teraz v tom znení ako pôvodne bolo, alebo je.
A je to čiže v § 35 odsek 2 znie:
„(2) Ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže minister previesť nadriadeného na základe odôvodneného návrhu nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu; ak ide o nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, môže tak minister urobiť aj bez návrhu. Previesť alebo preložiť podľa predchádzajúcej vety nie je možné prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a nadriadeného Zboru väzenskej a justičnej stráže, okrem nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.".
Ďakujem veľmi pekne. To je z mojej strany zatiaľ všetko.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2021 11:29 - 11:31 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pán predseda. Budem stručný. Ide o druhé čítanie, je to, ktorým sa vlastne zameriava na zmenu spôsob vymenovania do funkcie prezidenta Policajného zboru, ako aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. K tejto téme už bolo venované veľa diskusií, či už na verejnosti alebo pri prvom čítaní, alebo vo výboroch. Čiže už sa tomuto nejakým spôsobom venovať.
Prejdem ale k ďalej záležitosti a to je, mali sme tu diskusiu aj v kontexte návrhu zákona 55 o štátnej službe, kde prišli námietky od pani prezidentky nielen k tomuto zákonu priamo, ale aj k tomu takzvanému prílepku, ktorý riešil práve zákon 73. Po nejakých dlhších rokovania sa nám podarilo dohodnúť aj s kanceláriou prezidentky pozmeňujúci návrh, ktorým vlastne vyjdeme v ústrety pripomienkam a námietkam pani prezidentky. A ja vám ho tu teraz prečítam. Nebudem sa zameriavať na odôvodnenie, prejdem priamo to je v čl. I sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
"5. V § 35 ods. 2 znie:
"Ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže minister previesť nadriadeného na základe odôvodneného návrhu nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra na inú funkciu v tom istom mieste ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúci.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, vy ste ešte v úvodnom a vy už čítate pozmeňovák.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Pardon, pardon, tak to je okay. Áno, áno, tak dobre, tak tým pádom prepáčte, ospravedlňujem sa. Už som sa tak ponáhľal na obed. Tak tým pádom ukončujem rozpravu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 10:35 - 10:37 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda výboru, za tvoje vystúpenie. Možno len také, také doplnenie, že zdá sa, že naozaj banky veľmi dobre zvládli tú pandémiu, ale aj aj vlastne tie makroekonomické dáta alebo hrubé dáta o firmách hovoria, že tie zisky sa neznížili atď. Ale zdá sa, že najmä tento rok vlastne banky tú svoju stabilitu zlepšovali na úkor podnikov a to dokonca aj fungujúcich tým, že im znižovali kontokorentné úvery špeciálne, prípadne rušili úverové linky a ja tam vidím veľké riziko v tom, že to vlastne spôsobí tlmenie rastu ekonomiky a práve v období, keď na svetových trhoch je veľký dopyt po mnohých tovaroch a výrobkoch a dokonca aj za vyššie ceny, tak vlastne Slovenské firmy nemajú možnosť z toho vyťažiť, pretože nemajú úverové zdroje. Čiže možno to je aj moja otázka na pána guvernéra. Ako toto rieši. Či je nejaký takýto pokyn zo strany NBS k bankám, že majú obmedzovať úverové zdroje pre zdravé podniky a či to vlastne nespôsobí práve spomalenie ekonomického rastu, čo podľa mňa bude veľká škoda. Ďakujem.
Skryt prepis