Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.9.2021 o 12:43 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 24.9.2021 12:43 - 12:44 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:40 - 12:43 hod.

Drdul Dominik
vymazať rámček
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:40 - 12:43 hod.

Drdul Dominik
vymazať rámček
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:40 - 12:40 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 o cestnej premávke
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 12:36 - 12:40 hod.

Mierna Anna
Hlasovať budeme v stredu o 11-tej hodine. Myslím, že je to 29. septembra. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:34 - 12:36 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pani kolegyňa, aj v minulom volebnom období sme ako opoziční poslanci sa snažili nejakým spôsobom presadiť a boli to s tým, samozrejme, problémy. Ja ako, nechcem povedať ako milovník vína, pálenky, vítam všetky možnosti, ktoré tú šedú ekonomiku odstránia, aby sme to sprecíznili. A chcel by som sa opýtať na jednu vec. Možno neviem, či budeš, pani kolegyňa, vedieť na to odpovedať, lebo tu sa hovorí v návrhu novely, že hneď bod 1 § 6 ods. 3 znie: Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v: a) liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l, sa tam uvádza, tak chcel by som sa opýtať, že tá suma, obyčajne sa dáva hektolitre alebo dali by sa nejaké iné, ale 43 litrov, či náhodou vieš z akej sumy alebo z akého množstvo to vlastne vychádzalo. A tam sa píše z jedného, teda vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť ba daňovom území. Takže či toto by sa vedelo nejako vysvetliť, lebo 43 litrov je taká špecifická, neviem, proste z kade ju vybrali, či už je to teraz v zákone alebo či je to nová. A ešte chcem sa opýtať, že tam uvádza v tej novele, že keď je to pre jeho vlastnú spotrebu, keď to akože dáva pre rodinu a ešte sa hovorí o návštevách. Keď tá návšteva je definovaná čím? Že proste ako vnímame návštevu, že hocikto tam príde alebo si spravím neviem akú. Vieš asi na čo myslím. Že keď tam teraz príde nejaká veľká, celý zájazd príde a povie, že to je moja návšteva. Ja si ju beriem. Ako to budú kontrolovať, či návšteva je návšteva alebo nie je návštevou. Aj to má nejako takto napadlo. Ale dobre. Keby náhodou sa dalo aj toto vysvetliť, bol by som rád. Ale keď nie, tak v prípade potom v tom druhom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:27 - 12:28 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:21 - 12:22 hod.

Drdul Dominik
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:18 - 12:21 hod.

Vetrák Milan
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:12 - 12:16 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, plénum Národnej rady, je miesto kde máme možnosť meniť budúcnosť ľudí k lepšiemu. V poslednom čase je tu veľmi veľa, veľmi taká toxická atmosféra, poslanci voči sebe sú agresívni, vulgárni, nevraživí. Dovoľte mi začať dnešné vystúpenie modlitbou z Biblie, nakoľko s Božou pomocou nás čaká svetlejšia budúcnosť a ja pevne verím, že našim jediným cieľom tu v tomto pléne budú riešenia pre ľudí. Otčenáš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Neuveď nás do pokušenia a zbav nás zlého.
Naspäť k tomuto zákonu. Cieľom návrhu zákona je odstránenie nespravodlivosti v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vlastní okrem majetku, ktorý sa na účely zákona č. 447/208 Z. z. nepovažuje za majetok (napr. nehnuteľnosť, v ktorej býva), aj ďalší majetok, s ktorým nemôže samostatne nakladať. Chcela som ešte poukázať na to, že v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na rok 2020-2024 sa na viacerých miestach uvádza, že vláda prijme rôzne opatrenia na ochranu, podporu a rozvoj práv ľudí so zdravotným postihnutím. Návrh zákona je koncipovaný presne v duchu, v akom je toto programové vyhlásenie formulované. Návrh zákona má dopad na rozpočet verejnej správy. Nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Túto novelu zákona určite podporím a pevne dúfam, že takýchto zákonov budeme mať v budúcnosti stále viac. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis