Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:26 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:26 - 18:28 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež oceňujem vystúpenie pána Tomáša Tarabu aj vecné konštatovania a dá sa povedať aj návrhy, ktoré odzneli tak ako som ja povedal, že vedenie matice je pripravené na to, aby, aby námety, ktoré prídu, aby nejakým spôsobom pretavili. Chcem znova sa vrátiť k tomu, že všetci tu očakávame nejakú kvalitu, zvýšenie tej úrovne, atď. Ale ako som už spomenul v jednom z príspevkov, vychádza nám, že podľa tej výročnej správy z roku 2020, tých 82 zamestnancov, ich priemerná mzda je 875, hrubá, je 875 euro. Tak si zoberte, akých kvalitných pracovníkov potrebujeme tam, aby boli skutočne, aby produkovali takú robotu akú možno od nich očakávame. Takže v úvodzovkách, sme radi, že títo ľudia tam pracujú.
Ďalší fakt, ako som už povedal, matica má 500 miestnych odborov, približne 27 500 členov, 242 umeleckých skupín, 30 divadelných súborov a 13 záujmových vedeckých odborov. Milión a pol, keď si vydelíte 27 500 tých členov, tak vám vyjde na jedného člena 54 euro. A to je len ako keby sme išli na členov, ale ako bolo spomenuté, máme tuná, máme tuná budovy, hej. Matica slovenská v Martine, to sú obrovské priestory, budovy po celom Slovensku, z toho treba samozrejme financovať tie energie, atď., tak naozaj, že tá finančná čiastka, ktorá tam momentálne ide, sa zdá veľká, ale nie je vôbec veľká na to, čo chceme dosiahnuť. Takže aj na úrovni tých vedeckých pracovníkov, tam sa tiež konštatuje, že v šiestich vedeckých odboroch pracuje 10 pracovníkov. V minulosti tam pracovalo 25 pracovníkov, 26. Hej a teraz by potrebovali možno ešte, aby sa to zvýšilo aspoň na 22, ale znova je to o financiách, takže ak očakávame, aby matica bola, aby získala naspäť to svoje meno, tak potrebuje to finančnú injekciu, väčšiu a silnejšiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:07 - 18:09 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No priznám sa, že ste ma zaskočili s tým svojím vyjadrením a prečítam vám tuná, že Matica slovenská bola založená v roku 1863. Uhorský štátnym režimom bola násilne zrušená v roku 1875. No a teraz tuná počúvame, že v roku 2022 je tu ďalší návrh na zrušenie, čiže po uhorskom štátnom režime to chce zrušiť momentálne poslanec Národnej rady. Samozrejme ma to neteší. A áno, môže byť v každej organizácii, aj v tomto parlamente, aj všade inde sa nájdu ľudia, ktorí nerobia všetko tak, ako sa má. Pamätáme si obdobie od 2010, od 1990 do 2010 a všetko, čo je spojené s jej predsedom Jozefom Markušom. Po tomto človeku prišiel ďalší, ktorý tam bol sedem rokov - Marián Tkáč. Samozrejmé, že Matica, dá sa povedať, počas týchto rokov utrpela značne, značné škody hlavne na jej mene a to ju potom možno sprevádzalo. Nové vedie, ktoré prišlo, a momentálne ktoré vedie pán Marián Gešper, tak sa snaží, samozrejme, tieto veci nejakým spôsobom urovnať a vrátiť, by som povedal, to, čo Matici ako takej patrí.
Takže ja dúfam, že tomuto vedeniu sa to časom podarí a mali by aj cítiť takú podporu od nás. Rovnako, keď som s nimi hovoril, sú ochotní komunikovať s každým poslancom, ale aj so zástupcami ministerstva kultúry o tom, čo konkrétne by nemali robiť alebo čo sa im nepáči, že robia. Mali by to možno zmeniť, inak robiť, takže sú otvorení na to a, samozrejme, na každú dobre mienenú radu sú pripravení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 16:55 - 16:55 hod.

Vons Peter
42 umeleckých skupín a kolektívov, 30 divadelných súborov a 13 záujmových a vedeckých odborov. Takže verím, že títo ľudia si naozaj zaslúžia podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 16:53 - 16:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať tak isto všetkým spolupredkladateľom tohto zákona a dúfam teda, že plénu a parlament ho schváli. Súhlasím aj s tým, čo tu odznelo už možno v rámci faktických poznámok. Mal by som reagovať, ale na pána Svrčeka, že tá suma naozaj...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Musíte reagovať na pána Svrčeka.

Vons, Peter, poslanec NR SR
...tak suma by mala byť určite aj vyššia. Keď sa pozrieme do výpisov, tak v roku 2010 Matica dostávala 1 milión 859 tisíc. Áno mala 117 zamestnancov a v roku 2020 to už bolo 1 milión 744 a teraz v roku 2021 to bolo ešte menej. Myslím si, že veľmi málo vieme o Matici a ja som, keď som bol aj na stretnutí im povedal, že veľmi málo robia preto, alebo málo sa o nich vie medzi obyčajnými ľuďmi a medzi verejnosťou ako takou, že sa nevedia dostatočne predať. Hej napríklad aj to, že sa tuná spomínajú len Slovenské národné noviny. Vydávajú ešte veľmi veľa rôznych zaujímavých a kvalitných publikácií, ktoré naozaj majú vysokú hodnotu a o tých sa málo vie a o tých sa málo hovorí. Spomenuli sa tuná aj mzdy. Ja som proste pozeral tiež, tak podľa výročnej správy z roku 2020 v Matici slovenskej pracovalo 82 zamestnancov a priemerná hrubá mzda bola len vo výške 875 euro. Tak si zoberte, že kto za takéto peniaze by robil. No robia to takí ľudia, čo tá robota ich baví a my im za to ďakujeme a úplne za záver ešte by som rád povedal, že Matica slovenská zastrešuje 500 miestnych odborov s približne 27 500 členmi, 242 umeleckých skupín a kolektívov, 30 divadelných súborov a 13 záujmových a vedeckých odborov. Takže verím, že títo ľudia si naozaj zaslúžia podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2022 16:35 - 16:36 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor pre financie a rozpočet a Výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.3.2022 15:35 - 15:36 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. ja som bol v posledných týždňoch viackrát na hranici vo Vyšnom Nemeckom alebo vo Veľkých Slemenciach a tak ako ste povedali, idú na doraz nielen dobrovoľníci, samosprávy, ale aj mnohí štátni úradníci, policajti, colníci, tak isto aj cudzí štátni vojenskí príslušníci alebo policajti z Českej republiky. Ja si vážim, že aj vy osobne ste sa ujali niektorých utečencov a im pomáhate osobným príkladom. Treba povedať, že tento konflikt na Ukrajine pre Slovensko neznamená len humanitárnu krízu a utečeneckú krízu, ale zároveň predstavuje aj bezpečnostné riziko. Preto je tam ten prílepok, ktorý kritizujete, lebo na východnom Slovensku ľudia majú naozaj obavy aj z toho, že nejaká zblúdilá raketa môže ohroziť obyvateľov východného Slovenska. Sami veľmi dobre viete, že niektoré letecké útoky boli pár kilometrov od slovenských hraníc, 120 km, 20 km od Poľských hraníc, preto je veľmi dôležité zabezpečiť aj bezpečnostú situáciu našej krajiny a tento vzdušný priestor. Preto je tu ten prílepok.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.3.2022 15:14 - 15:14 hod.

Krúpa Juraj
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 14:59 - 15:00 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len, tá firma Oldrati, ktorú sme spomínali, ona nesídli v žiadnom priemyselnom parku, táto firma má samostatný pozemok, samostatnú budovu a sídli úplne inde, ako je priemyselný park, teda nie je napojená na priemyselný park a tam nastal, nastal hlavne problém s cenou energií, pretože oni mali svojho dodávateľa elektriny od roku 1996 a ten v roku 2022 skrachoval a im zázračne tie ceny vyskočili o 300-400 % a v súčasnosti s nimi nikto nechce uzatvoriť zmluvu. A oni tým pádom už nemôžu vyrábať.
Pretože ak je nejaká fyzická osoba, tak to preberie štát v úvodzovkách, lebo tá posledná inštancia a dodáva za dohodnuté ceny. Lenže im tá firma, ktorá im dodávala elektrinu, skrachovala, už na trhu nie je a v súčasnosti majú násobne väčšie sumy. A nikto s nimi nechce uzatvoriť zmluvu.
Pre tú firmu je to nereálne, ak nemá zmluvu so žiadnou spoločnosťou na dodávku elektriky, fungovať. To je ten najväčší problém. Ona má aj zákazky, ona by klasicky vedela fungovať, ak by mala zazmluvnené ceny, ktoré mala. Ale zmluvu s nimi nikto nechce uzatvoriť. Možno prípadne nejaká zmena legislatívy, že ak nejaká spoločnosť, ktorá dodáva tie energie, skrachuje, tak aspoň štát nejako pomôže zabezpečiť alebo pripraviť novú zmluvu pre spoločnosť, aby mala tie zľavnené ceny energií, aby naďalej mohla pokračovať v svojej výrobe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2022 12:00 - 12:00 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem. Pripomínam kolegom zo školského výboru, že ihneď teraz o dvanástej pokračujeme v prerušenej schôdzi výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2022 12:00 - 12:00 hod.

Krúpa Juraj
Taktiež by som chcel oznámiť rokovanie brannobezpečnostného výboru k lex Ukrajina 2 o 13.30. Ďakujem.
Skryt prepis