Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.11.2021 o 16:25 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

25.11.2021 16:25 - 16:29 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
krmív sú objektívne problematicky definovateľné. Rovnako ako v prípade zabezpečovania krmív pre zvieratá v zoologických záhradách aj zabezpečovanie krmív pre chovné a rehabilitačné stanice by preto nemalo podliehať verejnému obstarávaniu. Často sa v týchto zariadeniach nachádzajú kriticky ohrozené druhy napr. mimoriadne vzácne dravce, ktorých početnosť na území Slovenskej republiky vo voľnej prírode sa ráta na niekoľko desiatok kusov, vo výnimočných prípadoch len na niekoľko kusov pri niektorých druhoch. Čiže je spoločenským záujmom, aby naozaj, keď už sa dostanú tieto jedince do rehabilitačných staníc, aby mali zabezpečenú maximálnu možnú úroveň starostlivosti a opatery.
Rovnako sa táto zmena týka doplnenia, obstarávania, zabezpečovania starostlivosti o tieto nájdené, handicapované, chránené živočíchy. Je to potrebné z toho dôvodu, že v zmysle platného zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírode a krajiny môže starostlivosť o nájdené handicapované živočíchy zabezpečovať len chovná, alebo rehabilitačná stanica, zriadená v zmysle zákona, pričom často zabezpečenie starostlivosti konkrétnou stanicou závisí aj od jej kapacít, dostupnosti a iných subjektívnych skutočností. Navyše získanie štatútu chovnej, alebo rehabilitačnej stanice podlieha správnemu konaniu a úhrada výdavkov spojených so zabezpečením starostlivosti o handicapované živočíchy sa riadi jednotným cenníkom, ktorý stanovuje odborná organizácia ochrany prírody po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Druhým dôvodom navrhovanej úpravy je potreba riešiť situácie, ktoré niekedy vznikajú v dôsledku namietania niekoľkých skutočností v rámci jedného smerovania námietok podľa § 170 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Riešenie takýchto situácií v prípade, že vzniknú v súčasne platnom a účinnom zákone o verejnom obstarávaní absentuje. V praxi tak môže pri takýchto situáciách vzniknúť potreba vydať rozhodnutie s kombinovaným výrokom, a to z dôvodu, že časť namietaných skutočností je opodstatnená a časť nie. V takom prípade úrad vydá rozhodnutie s kombinovaným výrokom, teda v časti podaným námietkam vyhovie a v časti námietky zamietne. Pre tieto situácie kedy má navrhovateľ z časti úspech v konaní, navrhovaná úprava vo vzťahu ku kaucii upravuje pravidlo podľa, ktorého sa bude navrhovateľovi vracať 50 % zo zloženej kaucie a zvyšná časť kaucie prepadne. Navrhovaná úprava uplatňuje rovnaké pravidlo aj na situáciu, ak kontrolovaný na základe podaných námietok urobí v priebehu konania z časti autoremedúru a v časti úrad námietky zamietne. V tejto situácii vzniká potom kombinácia meritórneho a procesného výboru, pričom aj v tejto situácii možno konštatovať, že navrhovateľ bol na základe konaných námietok z časti úspešný.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právnom Európskej únie. Návrh zákona má pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá žiadne sociálne vplyvy, pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, žiadne vplyvy na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite do druhého čítania.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2021 16:23 - 16:29 hod.

Šíbl Jaromír
 

Vystúpenie 25.11.2021 16:21 - 16:22 hod.

Pročko Jozef
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 16:19 - 16:21 hod.

Vetrák Milan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 16:15 - 16:17 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 16:14 - 16:15 hod.

Pleštinská Zita
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 16:13 - 16:14 hod.

Šofranko Mária
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 16:12 - 16:12 hod.

Nemec Richard
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 16:10 - 16:12 hod.

Pollák Peter
 

Vystúpenie 25.11.2021 16:03 - 16:10 hod.

Vetrák Milan