Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2023 o 17:53 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 17:53 - 17:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Peťo Kremský, musím potvrdiť tvoje slová, ktoré si povedal na adresu Mariána Viskupiča, že naozaj držal sa iba tej spodnej hranice. Povedal iba A. Povedal, že 33 %. Ako predseda finančného výboru, ktorého som členom aj ja, aj ty, aj tu spravodajca Juraj Gyimesi a ďalší, dobre vieme, že je táto hranica odporúčaná Európskou úniou je od 33 %. A mnohé krajiny alebo sú krajiny, ktoré, ktoré zdaňujú vyššími percentami rafinérie ako my na Slovensku. Takže niektoré krajiny prijala opatrenia a kroky, ktoré sú viac ako 70 %. Ja som rád, že môžem byť spolu s ďalšími kolegami spolupredkladateľom tohto pozmeňujúceho návrhu a verím tomu, že toto plénu pri hlasovaní schváli tento návrh zákona. Lebo naozaj teraz je situácia veľmi vážna a malo by platiť a práve stranu SaS, ktorá má v názve solidárna, malo by platiť, že v ťažkých situáciách silnejší pomáhajú slabším. Som členom aj hospodárskeho výboru a viem koľko hodín strávime pri rokovaniach o energetickej kríze s pánom predsedom Peťom Kremským. Hlavne vďaka jeho iniciatíve hľadáme spôsoby a riešenia ako, ako túto ťažkú situáciu vyriešiť. Aj dneska sme mali stretnutie so zástupcami všetkých najsilnejších energetických spoločností na Slovensku, so Slovenským plynárenským podnikom, s pánom ministrom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 17:51 - 17:53 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Taký tu už nie je. No kolega Kremský zabudol povedať ešte jednu dôležitú vec. My sa tu bavíme či 33 % alebo 50 %. My navrhujeme 70 % zdaniť extra zisk. Ale neviem čoho sa bojíme. Samotné Maďarsko, Maďarsko nie je republikou, pán kolega, to je Maďarsko, samotné Maďarsko zdanilo extra profit Molu na 95 %. My to ideme dať na 70. A ja sa strašne čudujem kolegovi Viskupičovi, že v čase, keď Slovnaft extrémne zarábal. To bol, bol čas od minulého roka marca, keď zarábal extrémne peniaze na rozdieloch medzi ruskou ropou a tou druhou, tak v tom čase oni nehovorili to, že nono Slovnaft, máš extra zisky, tak extra zníž ceny pohonných látok občanom. A teraz, keď tie extra zisky chceme zdaniť, tak hovoríte, že môžu to premietnuť do cien. No prečo ste na nich netlačili vtedy, keď tie ceny boli vysoké, skoro stáli 2 eurá a oni zarábali desiatky miliónov eur, s ktorými vôbec ani len nepočítali.
A ak hovorí kolega Viskupič o tom, že áno, že Slovnaft bude mať, bude mať zvýšené výdavky do transformácie svojej technológie zhruba 200 - 300 mil. eur má pravdu. Ale toto ste spôsobili aj vy a to tým, že ste súhlasili s tými sankciami tak, ako boli predložené a že ste nevybojovali pre Slovensko lepšiu výnimku tak, ako ju napríklad majú aj Maďari. Pretože to, čo majú Maďari je pre nás nevýhodné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 17:50 - 17:51 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán poslanec Kremský, ja vždy v tejto sále žasnem, keď vystúpi pán Viskupič a keď mu čokoľvek človek vysvetlí, tak pán Viskupič si ide aj tak to svoje. On, ja som mal takých spolužiakov, ktorým mohol si povedať čokoľvek som mu povedal a on aj tak išiel svoje. Ja reagujem na pána Kremského, ktorý o tebe rozprával. Takže ak máš nejaký problém, tak tamto s Jankou choďte dať džús dozadu. Ja si myslím, že on je, tak na čo na mňa reaguje, pani Zemanová. Kľud. Tam pozerajte dopredu aj vy. Ja si myslím, že mal si pravdu, pretože naozaj Marián Viskupič, jeho v podstate ako človeka mám rád, ale keď on sa začne hrať na odborníka, tak to je najfatálnejší omyl jeho života. Najväčší.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2023 17:44 - 17:48 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem aj pánovi kolegovi Viskupičovi. Nebudem sa vyjadrovať k histórii k tomu, čo kto navrhol a ako to malo byť a mohlo byť. Chcem len poukázať na dve také veľmi vážne nezrovnalosti v tvojom vyjadrení, kolega Viskupič, ktoré ma teda veľmi prekvapili. A kladiem si otázku, že prečo takto argumentuješ. Prvá vec je, že hovoríš o tom, že Európska únia vo svojom nariadení č. 2020/1854 hovorí, že windfall tax teda solidárny poplatok uložený týmto spoločnostiam má byť 33 %. Nie je to pravda. Je to od 33 %. Čiže minimálne 33 %. Čiže to, čo si tu povedal, je hrubé zavádzanie tejto Národnej rady.
Druhá vec, ktorú chcem povedať. Hovoríš o tom, že OK, však počkajme ako sa to vyvinie, keď uvidíme, že je tam nejaká, nejaká zvýšená marža, potom reagujme. Celá, celá filozofia programu vašej strany SaS hovorí o prehľadnom, transparentnom podnikateľskom prostredí, o jasných pravidlách hry. Ako je toto jasné pravidlo hry, že necháme firmu celý rok podnikať a potom prídeme v decembri a povieme jej, aha, dáme ti teraz 70 % daň z tvojich nadmerných ziskov. Je toto spravodlivé? Je toto normálne? Je toto transparentné? Toto je podľa mňa čisté pokrytectvo, čo si teraz povedal. Toto je čisto o tom, že sa spoliehate na to, že po voľbách septembrových tu bude nejaké iné zloženie parlamentu, ktoré už potom takúto daň neschváli. A my sme tu na to, aby sme strážili štátne financie, aby sme strážili štátny rozpočet a aby to, že sa rafinérska marža Slovnaftu, ale aj iných rafinérií, ktoré spracuvávajú ruskú ropu, tieto rafinérske marže sa zvýšili niekoľkonásobne na úkor bežných motoristov. Sme tu na to, aby sme toto presmerovali do štátneho rozpočtu tak, aby to slúžilo všetkým ľuďom.
Spomínaš to, že vy ste to podmienili znížením spotrebnej dane alebo DPH. Samozrejme to vec, o ktorej sa dá diskutovať. A ja som rád, že budeme o tom diskutovať. Ja som tomu otvorený. V druhom čítaní môžme o tom debatovať, môžme tu dať nejaký pozmeňujúci návrh, ktorý to nejako upraví. Ja nie som proti tomu. Samozrejme treba vidieť čísla. A veľmi ťažko to možno presne stanoviť, keď nevidíme naozaj tie čísla aké budú na tento rok. Čiže znižovať dopredu spotrebnú daň, keď nevieme aký bude výnos tejto dane je asi veľmi ťažký, ťažké. Bude samozrejme o niečo nižší, keďže Slovnaft už bude spracovávať ruskú ropu iba pre slovenský a český trh. Aj keď v podstate je to veľmi veľká časť jeho dodávok. Vieme, že dodávky pre český trh tvoria obrovskú časť výroby Slovnaftu. Myslím si, že zhruba toľko ako aj tu na Slovensko. Čiže ja si myslím, že to bude nezanedbateľná suma, ktorá týmto príde. Ale hovorím, som otvorený tej diskusii.
Chcel som len poukázať na to, že naozaj ak tu chceme diskutovať, tak skúsme naozaj byť úprimný, otvorený, férový, vecný. Skúsme neobhajovať neobhájiteľné. Nakoniec ak tento nadmerný zisk či už Slovnaftu alebo ďalším spoločnostiam nezoberieme, v prípade Slovnaftu skončí v podstate v pokladni Maďarskej republiky. Čiže nemyslím si, že toto je niečo, čo by sme, čo by sme nejakým spôsobom mali ospravedlňovať, že však nech, nech si to nechá jeho materská firma Mol a maďarský štátny rozpočet. Ja si myslím, že keď sa tento zisk vytvorí na území Slovenskej republiky a naozaj je tzv. windfall teda nezaslúžený alebo nevypracovaný, alebo náhodný, nadmerný zisk, tak by mal skončiť aj vo verejných financiách Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2023 17:34 - 17:35 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán podpredseda, otvorte, prosím rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2023 17:10 - 17:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
správy a to s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 121, proti žiadni, zdržalo sa 8, 1 nehlasoval.
Uvedený návrh sme schválili.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o bode 15 zo spoločnej správy, ktorý som vyňala na osobitné hlasovanie. Gestorský výbor odporúča schváliť, upozorňujem, že mnou prednesený pozmeňujúci návrh upravuje problematiku komplexnejšie.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 1, proti 88, zdržalo sa 42.
Uvedený návrh sme neschválili.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím, hlasovať o bode 19 zo spoločnej správy, ktorý pani poslankyňa Krištúfková vyňala na osobitné hlasovanie. Gestorský výbor odporúča schváliť, upozorňujem, že pozmeňujúci návrh poslankyne Krištúfkovej upravuje problematiku komplexnejšie.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 28, proti 61, zdržalo sa 41, 1 nehlasoval.
Uvedený návrh sme neschválili.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o pozmeňovacích návrhoch zo spoločnej správy, teraz prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch podaných v rozprave. Pán predsedajúci, dajte prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Krištúfkovej.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 105, proti 3, zdržalo sa 2.
Uvedený návrh sme schválili.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím, hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 130, 1 sa zdržal.
Uvedený návrh sme schválili.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predsedajúci, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď, dajte prosím, o tomto hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 1131 poslancov, za 112, proti 2, zdržalo sa 16, 1 nehlasoval.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 128, proti žiadni, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
Chcel by som poďakovať nielen koaličným ale aj opozičným za, zato, že sme nehrali hru či vyhrala pravica alebo ľavica ale vyhrali hlavne matky s deťmi. Ďakujem velice pekne.
Ďalej prosím spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť poslanca Marcela Mihálika, aby uviedol hlasovanie o bode 47 programu. Je to prvé čítanie o návrhu poslancov Kyselicu a Majorovej Garstkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru , Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície (tlač 1359). Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili 4 páni poslanci, pričom traja páni poslanci poslanec Kyselica, Mihálik a Saloň podali návrh, aby sa podľa § 73 ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku vrátil návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie. Dajte prosím, hlasovať po tomto návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, 1 sa zdržal.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o prvom čítaní návrhu Kyselicu, Majorovej Garstkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch. Je to tlač 1360, bod 48 schváleného programu. Opäť prosím, pána poslanca Marcela Mihálika, aby hlasovanie uviedol.

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
Ďakujem pán predseda. Dajte hlasovať o tom, že národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 67, proti 6. zdržalo sa 57.
Konštatujem, že národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu a prideleniu výboru ten návrh výborom a určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 69, proti 7, zdržalo sa 54.
Uvedený návrh sme schválili.
Budeme pokračovať hlasovaním o bode 49. schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (tlač 1361). Prosím, dávam slovo teraz spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci pani poslankyni Jane Žitňanskej, aby hlasovanie uviedla.

Žitňanská, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem pán predseda. Prosím, dajte hlasovať o tom, že národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 psím. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 132, proti 1, zdržali sa 2.
Konštatuje, že národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení výborom a určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Žitňanská, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem pán predseda. Prosím, dajte hlasovať o tom, že národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 132, proti žiadni, zdržali sa 3, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
ďalej prosím, určenú spravodajkyňu z výboru pre hospodárske záležitosti poslankyňu Miriam Šutekovú, aby uviedla hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Kremského, Kuriaka, Tótha, Libu a Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií (tlač 1376) bod 50.s chváleného programu. nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

Šuteková, Miriam, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci a neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy. prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 119, proti 5, zdržalo sa 8, nehlasoval 1.
Konštatujem, že národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. prosím, spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Šuteková, Miriam, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte prosím, hlasovať o tom, že národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 122, proti 6, zdržalo sa 7.
======
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2023 17:06 - 17:07 hod.

Kyselica Lukáš
Ďakujem. Prezidentky ... nie, nie, (Smiech v sále.) ...v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1183) na túto schôdzu pred body programu, ktoré sa týkajú vetovaných zákonov prezidentky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2023 17:05 - 17:06 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SMER vás žiadam preložiť na ďalšiu schôdzu tlače, takže návrh poslankyne Národnej rady SR Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 o rodine (tlač 1230), ďalej návrh poslancov NR SR Moniky Kozelovej, Martina Fecka a Jaromíra Šíbla na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti (tlač 1418) a znova zavedenie návrhu poslanca Národnej rady Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov, pod tlačou 1183 na túto schôdzu pred body programu, ktoré sa týkajú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2023 16:56 - 17:00 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Verím, že sa mi to podarí do piatej dokončiť. Chcel by som predstaviť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 519/2022 o solidárnom príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérii a o doplnení niektorých zákonov. Rozhodli sme sa tento zákon predložiť z veľmi jednoduchého dôvodu. V decembri minulého roka sme v tejto snemovni schválili podobný zákon, resp. tento istý zákon, ktorý teraz novelizujem, ktorý bol pôvodne nastavený tak, aby tieto spoločnosti, ktoré sa v týchto odvetviach pohybujú, ktoré v týchto odvetviach operujú platili takýto solidárny príspevok za roky 2022 aj 2023. Pozmeňujúcim návrhom sa nakoniec obmedzilo toto platenie solidárneho príspevku len na rok 2022. Prečo k tomu došlo asi teraz nebudem rozoberať pri odôvodnení zákona. Môžme sa tomu venovať prípadne v rozprave.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, pani poslankyne, ešte chvíľočku, aby pán poslanec Kremský mohol predstaviť návrh zákona. Nech sa páči.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
V každom prípade to súviselo so schválením štátneho rozpočtu, kde strana SaS si postavila ako jednu zo svojich podmienok to, že vlastne toto zdanenie sa obmedzí iba na rok 2022. Asi si nemusíme hovoriť o tom, že v tomto prípade tých spoločností nie je veľa, ktoré sa v takejto oblasti pohybujú. Ide teda hlavne o spoločnosť Slovnaft, ktorá využíva zľavu na dodávky ropy z Ruska a vďaka tomu, že túto zľavu v plnej miere neprenáša na ceny benzínu a nafty. Teda nedáva rovnakú zľavu svojim zákazníkom sa jej rafinérske marže a celkové zisky výrazne zvyšujú. Keďže táto situácia pokračuje čiastočne aj v roku 2023 aj keď rafinéria Slovnaftu už vlastne musí povinne primiešavať do svojej výroby aj ropu z iných zdrojov ako z Ruska. Keďže vlastne palivá vyrobené z ruskej ropy môže už dodávať len na trh Slovenska a Českej republiky, tak napriek tomu získava takúto konkurenčnú výhodu a tak isto získava nadmerné zisky. Bolo preto úplne logické, že sme chceli takéto, takýto solidárny príspevok predĺžiť aj na rok 2023 a tak isto súčasťou tohto návrhu zákona je to, že z tých 55 % na ktorých sa takýto solidárny príspevok znížil tak isto týmto pozmeňujúcim návrhom strany SaS opäť zvýšime na pôvodných 70 %. Čiže to je zámerom tohto zákona, tejto novely. Jednoducho nestačí vlastne to obmedziť na rok 2022. Je spravodlivé, aby aj v tomto roku vlastne tieto spoločnosti platili takýto solidárny príspevok. Takže samozrejme dá sa diskutovať aj o ustanoveniach tohto zákona, tak ako sme o nich diskutovali v decembri, ale chcel by som vás požiadať o podporu takéhoto zákona v prvom čítaní. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2023 16:50 - 16:53 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Verím, že sa nám to podarí prerokovať ešte do hlasovania, aby sme to mohli, mohli o tom hlasovať, keďže tak isto ide o zákon, ktorý je v prvom čítaní a myslím si, že nie je nejak konfliktný alebo sporný. Ide o novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci zákona č. 57/2018. A tento návrh zákona reaguje na to, že máme tu energetickú krízu, viacero podnikov je ťažko postihnutých touto krízou a samozrejme tie kompenzácie štátu môžu len čiastočne odstrániť tieto dopady. Asi viete, že v minulom roku ceny energií prudko vyleteli, nielen plyn ale aj elektrina, tak isto ďalšie, ďalšie suroviny a samozrejme od začiatku tohto roka vidíme určité zlepšenie, stabilizáciu, ale stále nevieme odhadnúť ako bude prebiehať tento rok . Môže sa stať niečo či už v politickej, zahranično-politickej alebo ekonomickej oblasti, čo zase prinesie veľké výkyvy na trhy s energiami. Čiže táto novela zákona navrhuje určitú úpravu podmienok regionálnej investičnej pomoci, ktorá by mala, ktoré by mali pomôcť firmám prekonať vlastne tieto problémy. A je to určitá úľava z ich povinností, ktoré majú plniť, ktoré sú podmienkami vlastne poskytnutia regionálnej investičnej pomoci v minulosti. K tým jednotlivým podmienkam myslím si, že nemusím, nemusím ich rozoberať podrobne. Určite koho to zaujímalo si to prečítal. Samozrejme k niektorým môže vzniknúť diskusia. Ja sa jej nebránim a tiež odvtedy ako som vlastne podal tento zákon som sa dostal k určitým informáciám, ktoré môžu viesť k tomu, že v druhom čítaní ho môžeme upraviť. A hovorím, tej diskusii som otvorený v druhom čítaní alebo pred druhým čítaním. Samozrejme budeme to preberať aj na hospodárskom výbore, kde sa takáto diskusia zvyčajne otvorí. V podstate chceme týmto predísť tomu, aby, aby určité investičné zámery sa neuskutočnili, prípadne nedostali tú prisľúbenú štátnu podporu, ktorú im štát schválil len preto, že nedodržia určité podmienky, ktoré v tejto situácii sú vlastne nesplniteľné alebo len veľmi, veľmi ťažko splniteľné. Takže rád by som vás požiadal o podporu v prvom čítaní tohto zákona a budem rád, keď zaň zahlasujete a budeme môcť ďalej diskutovať o tom v druhom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis