Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2021 o 19:04 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2021 19:04 - 19:05 hod.

Šudík Tomáš
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 19:01 - 19:04 hod.

Majorová Garstková Jana
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2021 18:58 - 19:01 hod.

Šudík Tomáš
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 18:54 - 18:57 hod.

Majorová Garstková Jana
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 18:54 - 18:57 hod.

Majorová Garstková Jana
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718, podáva Národnej rade v súlade s § ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 18:54 - 18:54 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keďže sa nám čas chýli ku koncu, tak budem veľmi stručný. Vlastne zákon rieši len to, aby obecné zastupiteľstvo a vyššie územné celky môžu, ak bude záujem zriadiť mládežnícke parlamenty a rady seniorov ako poradné orgány obcí. A zároveň dáme aj väčšie právomoci mladým ľuďom sa v ich samosprávach alebo VÚC-kach realizovať, aby mohli meniť veci verejne. Pretože sme presvedčení, že mladým patrí budúcnosť, ale aj súčasnosť, aby mali možnosti robiť to, čo robiť chcú a ukázali aj nám starším, že majú záujem meniť veci verejné. Takže takto v krátkosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 18:33 - 18:34 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, (Zaznievanie gongu.) pokročila doba, tak nebudem dlho zdržovať. Navrhovanou novelou zákona o miestnych daniach, ktorej cieľom je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom dani z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od daní alebo znížiť dane z nehnuteľností pre stavby a nebytové priestory určené na šport. Touto pomocou novelizáciou tohto zákona pomáhame k novej výstavbe športoviskám, ktorú máme obrovský dlh. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 18:27 - 18:28 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pán kolega, ako si spomenul, že Poliaci majú, že pokiaľ neukáže právny titul, tak má smolu. Ja som dával štyrikrát alebo päťkrát tento zákon, keď som bol opozičný poslanec, ani raz to neprešlo samozrejme. A bolo to zdôvodnené tým, že pokiaľ by sme takto dali aj u nás, tak viac menej, že musí tam prerokovať buď nájomný vzťah alebo vlastníctvo, že je vlastníkom tejto pôdy, na ktorú si deklaruje čerpanie priamych platieb. Tak mi povedali, že nám krachne PPA, pretože toľko zmlúv, ktoré by tam prišlo, by nemal kto spracovať. A preto ako si spomenul, to digitalizáciu proste, aby sme tam proste urýchlili, lebo s tým sme aj s kolegom Mičovským, keď sme tam boli, že vraj .... (nezroz. vyslov.) problém ako to z tých papierových foriem dostať do počítača. My sme v kamenej dobe. A tam čo bolo ITMS, ten program z roku 2014, kde iné rezorty už naskočili na tento, naskákali na tento program, my rezort poľnohospodárstva ho ignoroval. A teraz žneme ovocie, ktoré nám minulí ministri a ministerky pripravili. Takže jednoznačne digitalizácia. A aj ten vzťah k pôde musí preukázať ten, ktorý tam chce tú priamu platbu čerpať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 18:06 - 18:08 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Páni kolegovia, ďakujem za vašu vaše faktické pripomienky takže začnem od pána Karahutu. Jasné super keby tam bol aj Slovenský pozemkový fond aj naši jednička s hviezdičkou, plnohodnotne to budeme podporovať. Áno, tak ako sme si sľúbili pred voľbami, že všetci opoziční tieňoví ministri budú vytvárať programové vyhlásenie vlády tak som dodržal slovo keď sľub keď my sme to vyhrali a všetci sme tam pozvali boli tam aj PS aj KDH, aby prišli, aby sme to urobili. Áno, takže ďakujem za tú spoluprácu pretože vieš ako sa to rodilo ťažko ale je to tu a myslím si, že keď ho splníme, dáme nádej pre našich poľnohospodárov do budúcna, aby fungovali tak jak sa patrí a slušne na európsku krajinu. čo sa týka pána kolegu Kuffu Filipa, áno prečo pokuty, no ja pokuty hovorím preto takto, že žiaľ vyzerá, že slovenský človek teraz hovorím o našom občanovi, pokiaľ mu nesiahnete na vrecko v mnohých prípadoch jeho napomínanie nič sa neudeje. To som už zistil na mnohých prípadoch proste, že až keď sa dotkne jeho vrecka, že mu tam dáte nejakú pokutu vtedy začne uvažovať, že má aj nejaké povinnosti. A berem to z môjho pracoviska na pozemkovom odbore kde som prakticky tieto veci riešil a okamžite to bolo aj by som povedal v poriadku, že sa stará o svoj majetok. Áno, register nájomných zmlúv tam register to bude ďalšia partia, ktorá príde teraz som hovoril o tom proste, že Slovenský pozemkový fond bude musieť dať tie všetky zmluvy, ktoré má aktuálne hej. register nájomných zmlúv to bude ďalšia kategória, ktorá k tomu príde, teraz začíname tým Slovenským pozemkovým fondom následne budú aj tie ďalšie cez registra aj tie ďalšie právnické osoby, ktoré gazdujú, takže áno. Je to tak, že sú tam a keď hovoríte, že viacerí v katastri a prístup k pozemkom no tak vám poviem, že 238 vyhláška hovorí o ako môže nakladať, prenajímať, predávať, zamieňať Slovenský pozemkový fond. My sme dali návrh novely, ktorá už je u pána Vlčana to tam bude, my sme dávali takto, že v prípade, že dobehne lehota alebo protiprávne konal tak, že 50 percent tej výmery sa už k tomu pôvodnému nedá, že budú mu dostať ma ... a ďalší a to by malo byť (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 17:52 - 18:00 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, nebudem dlho. Keďže pán spravodajca pochválil teraz .... novelu a doplňujúci návrh a tak ja by som chcel ešte aj ten druhý pozmeňujúci návrh, ktorý bol na výbore vznesení, kde mal som tú česť aj ja sa pod neho podpísať, kde hovoríme občanom Slovenskej republiky, že dneska je jeden z veľkých dní. Tak jak to je pre EME RODINU, tak hovoríme to aj pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú niečo dočinenia s či už nájomnými zmluvami s fondom, resp. prácou kontrolnej činnosti PPA Slovenský pozemkový fond. O čo vlastne ide. Pozmeňujúci návrh, ktorý som dával s kolegom Szöllösom a s kolegom Zajačikom prakticky hovorí o tom, že Slovenský pozemkový fond konečne bude mať povinnosť dávať na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorú chvalabohu dúfame, že revitalizáciou udržíme a budeme ju mať tak ako sa patrí a sluší. Konečne bude mať povinnosť predkladať nájomné zmluvy, ktoré má aktuálne. Do prvého kvartálu 22. roku má predložiť všetky zmluvy, ktoré teraz budú akože živé, pretože momentálne je tých 700 tisíc hektárov niektorých veľmi uletených, čo spravuje Slovenský pozemkový fond. Hovorím o štátnej pôde a pôde nezistených vlastníkov a konečne na ... budú mať jasno, ktoré zmluvy, aké zmluvy, v ktorom území, za akých podmienok, aké výmery. Takže chvalabohu, že sme to dopracovali s kolegami, čo ste to nestihli. Ďakujem pekne pán minister, že sme to takto teraz dotiahli do takého zdarného konca. Samozrejme bude tam všetko možné aj nájomca, číslo zmluvy, parcely a všetko ďalšie, výmery, ktoré sú k tomu potrebné, ale mne sa veľmi páči bod, ktorý je ďalší, kde doplňujeme § 36a a tam sa hovorí jedna vec, že kontrolu činnosti pozemkového fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov a k tým sa ešte vyjadrím k tým osobitným predpisom, môže z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby vykonávať aj ministerstvo. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a samozrejme na tento výkon kontroly sa vzťahuje primeraný osobný predpis, ktorý hovorí o kontrole štátnej správe. A toto je prelomové. Toto je prelomové, pretože ako viete občania Slovenskej republiky a všetci, ktorí ma teraz počúvate, že Slovenský pozemkový fond patrí pod vládu Slovenskej republiky nie pod ministerstvo pôdohospodárstva a my sme mali doporučujúci nejaký metodický alebo nejaký riadiaci, nejakú riadiacu činnosť na Slovenský pozemkový fond a týmto prakticky ak páni poslanci a pani poslankyne nám schválite tento pozmeňujúci návrh, resp. informáciu zo správy pod bodom myslím, že to je bod 4 alebo 8, ale to už je jedno, ktorý je .... bod v tejto informácii a prakticky tu sa hovorí, že môžme ísť na kontrolu Slovenského pozemkového fondu. A keďže Slovenský pozemkový fond má široké spektrum záberu, to znamená ja tu nevycitujem tie zákony, o ktorých sa hovorí pod čiarou, ktoré hovoria, čo sa má podľa osobitných predpisov v sekcii, teda v rozorte pôdohospodárstva môcť skontrolovať na fonde. Zákon o stavebnom konaní, kde Slovenský pozemkový fond samozrejme...
===== Slovenský pozemkový fond má široké spektrum záberu to znamená, ja tu nelicitujem tie zákony, o ktorých sa hovorí pod čiarou, ktoré hovoria čo sa má podľa osobitných predpisov v sekcii teda v rezorte pôdohospodárstva môcť skontrolovať na fonde. Zákon o stavebnom konaní kde Slovenský pozemkový fond samozrejmá má tisíce podaní na kadejakých vecných bremenách, stavby a vysporiadaní majetku. Hovoríme o zákone 92 o podmienkach prevodu majetku štátu to znamená, privatizácia družstiev štátnych majetkov čo bola viete ako, ktorú prakticky už momentálne tiež na Slovenskom pozemkovom fonde je kopu budov, ktoré sú na hospodárskych dvoroch, ktoré prakticky sú u neho a chátrajú. To musíme sa tomu tiež venovať a musíme tmu dať zadosť. To znamená, je rezort pôdohospodárstva áno má záujem o to, aby tie budovy išli niekam inam tam kde majú byť, slúžiť poľnohospodárskej živočíšnej výrobe a inej. ďalej tu máme zákon 229 o reštitúciách. Samozrejme chvalabohu, môžme kontrolovať aj reštitúcie, áno kvitujem som veľmi rád. Zákon 180 o registroch obnovenie práv, á o ďalší zákon kde musíme ešte Slovenský pozemkový fond tiež hrá tam svoju muziku na svojich pozemkoch, ktoré spravuje takže super.
Ďalej 543 to znamená, ochrana prírody áno aj tam je Slovenský pozemkový fond a môžme ísť skontrolovať. 503, hovoríme o druhej reštitúcii, ktorá tu bola z roku 2003, áno aj tam sú veľa žiadostí. 504, nájom poľnohospodárskej pôdy áno aj tam Slovenský pozemkový fond keď bude kontrolovaný rezortom pôdohospodárstva, myslím, že bude trošku ináč k tomu pristupovať pretože konečne sa tam upravia tieto toky, ktoré majú ísť tam kde majú ísť a nie nejak kade tade. ďalej tu máme zákon o poľovníctve, samozrejme revíri, viete ako prihrá neprihrá hej. Chcem veriť, že Slovenský pozemkový fond spolu s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik budú ísť v jednej línii. Pretože je to nejaká súčasť nášho štátu, ktorý tu funguje a nie, že ten dá tomu lebo dá lepšie podmienky a začnú sa tam naťahovať. To znamená, Lesy a Slovenský pozemkový fond mali by prísť pri spravovaní majetku sa týka poľovných revírov v jednej línii. To je môj názor a myslím si, že budete ho zdieľať aj ostatní pretože je to takto správne a poctivé. Ďalej tu máme zákon o urbariátoch 97/2013, ktorý proste hovorí tiež o veľkých problémoch, ktoré tam treba tie nájomné zmluvy a ďalšie takže áno aj to budeme môcť skontrolovať a 140 samozrejme o nadobúdaní majetku. Keďže Slovenský pozemkový fond má asi 10 percent pozemkov neprenajatých to znamená, tam ešte sa bude musieť to nejakým spôsobom dočistiť. A z mojich informácií, ktoré dostávam od mojich kolegov z pozemkových odborov a lesných po celom Slovensku vyzerá tak, že časť tých pozemkov, ktorý má Slovenský pozemkový fond aj prenajaté cez nájomné zmluvy a to je jedno či na poľnohospodársku alebo inú iné užívanie vyzerá, že sú neobrobené. A tu by som chcel apelovať aj na pána ministra resp. aj na ministra vnútra pod, ktorý naše pozemkové a lesné odbory patria pretože oni majú v pracovnej náplni ochranu pôdneho fondu. To znamená, zaburinenie krajiny majú právo pokutovať a kontrolovať.
Tak pán minister, aj tu apelujem na nejaké finančné zdroje, ktoré by potrebovali čo sa týka tej technickej stránky vybavenosti našich pracovníkov pozemkových a lesných odborov po celom Slovensku je ich 49, ktoré ich máme, aby dostali nejaký fotoaparát obrazne povedané s GPS kde keď príde na ten pozemok, aby bolo jasné z tej fotodokumentácie, že stojí na tom pozemku, ktorý je ten zaburinený, o ktorý bol ten nejaký podnet vznesený a bude mať jednoznačný dôkaz, že tá pokuta je oprávnená pretože týka sa tohto pozemku, ktorý bol by som povedal v tom podnete spomínaný. Takže pán minister, budem veľmi rád keď aj s kolegom z vnútra s ministrom pouvažujete akým spôsobom zabezpečiť takéto technické vybavenie pre našich pracovníkov štátnej správy pozemkových a lesných odborov, ktorí samozrejme na tých pokutách sa to vráti okamžite, to vám garantujem. Do roka máte peniaze vrátené možno, že aj skôr, len to musíme chcieť. Zatiaľ sa tieto pokuty nedávajú musím povedať otvorene a keďže pán keď tu bol pán minister vnútra pán Kaliňák tak sa chválil, že jeho policajti dali za rok 54 miliónov pokút v takejto sume a prispeli do rozpočtu. Tak sa pýtam keď vedia ministerstvo vnútra dávať pokuty tak myslím, že aj rezort pôdohospodárstva resp. ....metodicky riadime našich pozemkárov by sme mali takýmto spôsobom primäť občanov k tomu, aby pozemok, ktorý máš nemáš iba práva máš aj povinnosti. A musíš sa oňho starať a keď ho máš aj v štáte nech sa páči pán štát nemáš ho sám tak cez niekoho ale musíš to kontrolovať, aby to bolo. Takže pán minister, apelujem, aby sme nejaké financie našli nebudú to horibilné sumy, myslím, že 50 fotoaparátov s GPS sa dá ľavou zadnou a myslím si, že to bude návratná finančná čiastka, ktorá bude okamžite vrátená. Takže neni problém a veľmi pekne ďakujem, chcem veriť, že spoločnými silami potiahneme aj vy v rezorte, my tu v parlamente, aby sme programové vyhlásenie vlády v rezorte pôdohospodárstva ukončili tak ako sa patrí a sluší na poctivú politiku, ktorú sme tu prišli robiť, neprišli sme tu kradnúť, neprišli sme tu rabovať, prišli sme robiť poctivú politiku a na poctivú politiku hovorím, že neklame, nekradne a na ich robotu sa dá spoľahnúť aj do budúcich generácií, ktoré prídu za nami a môžu pokračovať. Takže veľmi pekne ďakujem a zakončím to klasicky, že naši predkovia nám odkazujú " žime tak, aby bolo aj chleba aj neba". Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis