Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.12.2022 o 15:56 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 6.12.2022 15:56 - 15:56 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážený pán generálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som sa opäť vrátil k Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2021.
Mrzí ma, že moji predrečníci sa ani slovom nedotkli tejto správy a skôr išli po takom povrchu, po takých tých mediálne známych veciach a nerozoberali vlastne správu, s ktorou tu prišiel pán generálny prokurátor a ktorá je predmetným bodom tohto rokovania.
Ja mám výtky voči tejto správe, ale práve preto tu som, tak ako aj na výbore pre ľudské práva, kde sme sa bavili s pánom generálnym prokurátorom o jednej časti správy o Generálnej prokuratúre za rok 2021, tak opäť tu takisto vystupujem ako pred rokom a s tou istou vecou. A chcem povedať hneď na začiatok, že posun vo veci, ktorá sa týka kriminality mladistvých, tam je. A dovoľte mi teda, kolegyne, kolegovia, aby som sa dotkol práve tejto veci.
Tento rok správu v súvislosti s marginalizovanými komunitami pán generálny prokurátor trochu lepšie aj vysvetlil a odlišnejšie, keď okrem klasického zhodnotenia ste uznali, že mladistvá kriminalita mladistvých, alebo teda kriminalita mladistvých vychádza aj od rodín s dobrým ekonomickým či sociálnym zázemím a nielen od rodín so slabým ekonomickým či sociálnym zázemím. Podľa mňa by sa ekonomické či sociálne zázemie nemalo riešiť pri žiadnej kriminalite a jednoducho ak niekto pácha trestný čin, tak podľa toho by mal byť aj potrestaný a nie podľa toho, či má dobré alebo zlé ekonomické zázemie.
A tak ako som povedal, aj keď vidím posun, aj v súčasnosti je tam hneď niekoľko nedostatkov, ktoré aj naďalej podporujú rétoriku namierenú voči marginalizovaným skupinám obyvateľstva, ich stigmatizáciu či stereotypizáciu, a to priamo teraz, keď aj vláda sa snaží vlastne v tejto otázke alebo v tejto téme konať. Oproti tým ľuďom, ktorí tu boli pred nami, využívali vlastne marginalizované skupiny obyvateľstva hlavne v politickom boji a stav, v ktorých sú rómske osady, alebo boli, no, jednoducho aj sú, tak využívali hlavne na ten politický boj a ten stav, ktorý je v rómskych komunitách, je zodpovedný ich práci a ich činnosti vo vláde.
Najviac je to vidieť práve v posledných dvoch vetách správy o Generálnej prokuratúre, ktorá sa týka vlastne kriminality mladistvých, a teraz budem citovať: "Najviac prípadov trestnej činnosti mladistvých sa vyskytlo v Košickom kraji, v obvode Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, Okresnej prokuratúry Michalovce, Okresnej prokuratúry Trebišov a v Prešovskom kraji v obvode Okresnej prokuratúry Bardejov a Okresnej prokuratúry Kežmarok, kde podiel kriminality mladistvých na celkovej kriminalite predstavuje až 10 %. Ide pritom všetko o okresy s vysokým podielom marginalizovaného obyvateľstva."
A tak ako aj pred rokom, tak aj dnes vlastne tu stojím pri hodnotení okresov s najvyšším podielom kriminality mladistvých v našej krajine, kde opäť hovoríte, že všetko sú to okresy s vysokým podielom marginalizovaného obyvateľstva. Spomínať túto informáciu podľa môjho názoru nie je vhodné najmä v súvislosti s vyvolávaním vášní v slovenskej spoločnosti, ktorá je po krízach či dlhodobej vláde Roberta Fica poriadne rozdelená a ďalšie impulzy rozhodne nepotrebujeme. Dúfam teda, že aj vaším zámerom, pán generálny prokurátor, nie je ukazovať prstom priamo na marginalizované obyvateľstvo. Takýmto spôsobom ich totiž v rámci spoločnosti ešte viac odcudzíme a v ich životoch plných generačnej chudoby môžu mať ešte menšie šance na normálny život, ako mali doteraz, alebo sa budú ešte ťažšie etablovať do toho normálneho spoločenského života.
Dôležité je tiež spomenúť, že medzi okresmi s najvyššou kriminalitou mladistvých za rok 2021 ste napríklad nezaradili mnohé ďalšie okresy s vysokou prítomnosťou marginalizovaného obyvateľstva, a to napríklad okres Revúca, okres Rimavská Sobota či Levoča, Lučenec, Gelnica, Stará Ľubovňa a mnohé ďalšie, čo jasne naznačuje, že vyššie percento marginalizovaného obyvateľstva v danom okrese nemusí okamžite znamenať vysokú mieru kriminality mladistvých z prostredia. Rovnako, samozrejme, to platí aj naopak.
Rád by som ešte pripomenul, že na mladistvú kriminalitu má vplyv určite viac faktorov ako len tie, ktoré ste v správe spomínali, preto by som bol na vašom mieste určite miernejší pri opise danej problematiky a nutne nevyvolával nechcené vášne. Ja verím tomu, že ani vám o to nejde, pán generálny prokurátor, aj pri poslednej vlastne konzultácii na výbore pre ľudské práva, kde sme si to vysvetlili.
A ja chcem v tejto súvislosti spomenúť aj napríklad rómske občianske hliadky alebo teda MOPS-ky, ktoré sa dneska, dnes, v dnešnom čase premenovali, ktoré určite pomáhajú obciam, starostom, primátorom. A jednoducho aj pri tom tlmení tej kriminality, ak teda spomínate, že vyššie percento mladistvých, kriminality mladistvých je práve v tých marginalizovaných skupinách, že by som vás rád videl ako partnera pri tom, aby sme naďalej posúvali tento projekt, ktorý pomáha naozaj či samosprávam, primátorom, starostom a jednoducho obyvateľom tej obce, kde tí ľudia monitorujú a mapujú vlastne obec celých 24 hodín.
V konečnom dôsledku ja verím, že situáciu chápete, a chcem veriť, že vaším zámerom určite nebolo ukazovať prstom na marginalizované obyvateľstvo. Musíme si však všetci uvedomiť, že s ďalším stigmatizovaním či stereotypizáciou bude čoraz ťažšie mladistvým z marginalizovaného obyvateľstva alebo teda prostredia stať sa plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

6.12.2022 14:26 - 14:26 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, vy ste podľa môjho názoru jeden zlý, zatrpknutý, zakomplexovaný človek, ktorý si postavil svoju kariéru na tom, že bude kritizovať akéhokoľvek generálneho prokurátora, ktorý sa v tejto republike objaví. Doslova a do písmena si na ňom honíte vaše malé ego.
Vy tvrdíte, že vy budete, lebo by ste nechceli byť súčasťou koalície takej, v ktorej je OĽANO, a ja dúfam, že nebudete v najbližších voľbách ani súčasťou nasledujúceho parlamentu, pretože takíto ľudia tu nemajú čo robiť. Vy kritizujete napr. oslobodenie Roberta Fica a s tým istým Robertom Ficom vy bijete bandu. S tým istým Robertom Ficom vy idete odvolávať vládu, ktorej ste boli dva a pol roka súčasťou. Vy kritizujete oslobodenie Roberta Fica, toho Roberta Fica, s ktorým tu vyťahujete kartičky a koordinujete vaše spoločné postupy.
Viete, ja by som sa ešte asi rád možno vyjadril alebo adresoval niekoľko slov aj pánovi generálnemu prokurátorovi, ktorého ja osobne považujem za čestného a charakterného človeka a navyše aj za odborníka a ja nemám najmenší problém s tým, že som vás volil. Nevšímajte si, prosím vás, hlupákov a nenechajte sa z tej cesty, po ktorej idete, zmiasť a ani nechoďte z nej dolu, pretože toto je ich problém a nie váš.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

6.12.2022 14:11 - 14:11 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážený pán generálny prokurátor, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch.
Všetky výbory, ktorým bola správa pridelená, ju prerokovali a vzali ju na vedomie.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, lebo nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru ma zároveň určil za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, preto predkladám túto informáciu.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Zasadnutie výboru pre zdravotníctvo začína teraz o 13.05 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:40 - 12:41 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Marián Viskupič, podľa mňa znížená sadzba DPH na 10 % má zmysel aj na, aj na tri mesiace, hlavne pre, kto trošku pozná situáciu v gastre, tak vie, že najviac, najviac utrpelo gastro v rekreačných oblastiach, čo sa týka teraz na blížiacu sa zimnú sezónu, horské strediská žijú z toho, obrovské množstvá rodín a veľmi veľa, veľmi veľa ľudí v týchto rekreačných oblastiach.
Z predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vyplýva, že sa ním zavádza znížená sadzba DPH na 10 % na základe, jednak na plnenie poskytovania aj v súvislosti so šport... aj so športom, lanoviek, vlekov a týka sa to mnohých športovísk, ako tu bolo spomenuté, napríklad aj zimné štadióny. Práve pri týchto, ale aj pri gastre je predpokladaná vysoká energetická náročnosť, o čom mnohí ľudia nevedia, že gastro, aká je vysoká energetická náročnosť v gastre. Počíta sa pri aj malých penziónoch aj viac ako 10-tisíc eur mesačne. Viem to zo svojej skúsenosti.
Z môjho pohľadu ako osoby, ktorá aktívne podnikala v gastrosektore, je táto zmena veľmi prínosná a ja verím, že po troch mesiacoch, po tomto skúšobnom období bude dôvod, aby sa v zníženej dépeháčke na gastro pokračovalo. Naozaj, toto je také, také obdobie, že kde sa ukáže, kde sa ukáže, akým smerom sa gastro bude naďalej vyvíjať.
A ako tu bolo spomenuté, že aj priznávanie, priznávanie tržieb alebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:40 - 12:41 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Marián, bolo tu spomínané, už vám zrazu prestávajú vadiť vleky. Nie sú to len zimné športoviská, už to môj predrečník povedal, že sú to zimné štadióny. Sú to aj plavárne, ktoré tiež by nemuselo riešiť len trojmesačné odpustenie, zníženie DPH na 10 %. Ale to ti chcem povedať, veď minister financií povedal, že dáva to na tri mesiace, chce to potom kvantifikovať, chce to vyhodnotiť, neni problém mu to, neni problém to predĺžiť, hlavne chce vidieť zo strany podnikateľov, ako sa k tomu začnú, aký k tomu budú mať prístup a či viacej budú priznávať tržieb. Takže ja si myslím, že na tie tri mesiace na skúšku to je správne a potom to predĺžiť. Môžme o tom diskutovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:40 - 12:41 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán Viskupič, ja by som sa chcel opýtať, chcel by som sa ťa opýtať, že či máš aj to vyčíslenie, pretože keď hovoríte, že zodpovedne sa má narábať s financiami verejnými, tak by bolo dobré ako si aj povedať tie čísla. Čiže je jednoduché možno niečo navrhnúť a, ale dopad by sme mali zrejme všetci vedieť.
No a potom teda som rád, že aj deklarujete už teraz tú podporu športovi... aj športoviskám, keď s tým bol problém pred pár, pred pár dňami a ste videli za tým teda len tie vleky pána predsedu Národnej rady. A ešte tu padla taká poznámka, že sú energeticky náročné vlastne tie vleky, tak to by som chcel vyhovoriť, pretože práve hokejový, hokejové štadióny sú tie najnáročnejšie vzhľadom na výrobu ľadu a nie je to práve len v tých zimných mesiacoch. Čiže najmä v tých letných mesiacoch tá výroba ľadu je oveľa náročnejšia ako v zime.
Takže za mňa toľko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som rada krátko predniesla pozmeňujúci návrh. Krátko ho odôvodním, ja som predtým dávala návrh na účinnosť zákona od 1. decembra, potrebujem ju posunúť na 31. decembra. (Telefonovanie predsedajúceho internou linkou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:10 - 12:11 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani Zemanová, mikulášsku čiapku si dám podľa svojho uváženia. Možno najbližšie, keď prídem domov, keď ešte dodatočne dám deťom nejakú maškrtu. Pre vás zo strany SaS je všetko zlé, čo sa týka pomoci pre kohokoľvek. V tomto prípade vám prekáža ešte aj to, že sme sa dohodli, hlavne vláda a ministerstvo financií aj so samosprávami a schválili a dohodli sa na výraznom zvýšení na kompenzáciu tejto krízy aj pre samosprávy.
Pán Hattas, vám ďakujem za ocenenie dohody vlády so samosprávami. Vidno, že máte skúsenosti s pôsobením v samospráve, o to viacej si vašu podporu vážim aj napriek vašim výhradám, že to nemuselo byť takým spôsobom, ale dôležitý je výsledok. Takže ďakujem.
Kolega Peter Pollák, aj tebe ďakujem za podporu tohto dôležitého zákona.
Kolega Ondrej Dostál, vy, ako u vás zo SaS je zvykom, za dva a pol roka, tak ako som aj povedal pani Zemanovej, vy nechcete podporiť akúkoľvek pomoc či pre rodiny, či pre zdravotne postihnutých, či aj pre samosprávy, takže k vám sa je zbytočne dlhšie vyjadrovať. Vy by ste nepodporili tento zákon, aj keby bol priestor celého dva a pol roka, ako sme tu na pripomienkovanie a vyjadrovanie sa. Vy aj z takýchto dobrých zákonov robíte politiku a na úkor, na úkor ľudí, ktorí pomoc potrebujú. A kolegyňa Janka Garstková, ďakujem aj tebe za podporu všetkých rozumných riešení, ako mám s tebou skúsenosť za dva a pol roka nielen tohto podporného zákona, ale veľmi dôležitého.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 11:55 - 11:55 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Pán kolega Kuriak, ďakujem ti za prednesenie pozmeňovacieho návrhu. Zvýšenie daňového bonusu bude mať negatívny dopad na výnos dane z príjmov, ako si povedal v dôvodovej správe. Rodinný balík musí na jednej strane pomáhať rodinám, ale na druhej strane nemôže škodiť ostatným. Našlo sa však veľmi rozumné riešenie, ktoré, ktoré pomôže, a ja som rada, že štát pomáha. Výpadok príjmov samospráv sa vyrieši v podstate v dvoch krokoch. Časť financií bude použitých na kompenzáciu výpadku podielových daní a druhá časť bude vyčlenená v rámci energetickej pomoci, čim pomôžeme pokryť zvýšené náklady na energie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis