Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

26.1.2023 o 10:20 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 26.1.2023 10:20 - 10:26 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Ctené plénum, v krátkosti sa vyjadrím k tomu návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady o skrátení volebného obdobia. Očakávam, že aj keď je veľa prihlásených ľudí do rozpravy, že tá debata bude konštruktívna a nebudeme sa vracať k tomu, čo predchádzalo schvaľovaniu tohto uznesenia. Teda o hlasovaní, nechcem, aby sme sa vracali znova k rozprave, ktorá sa týkala o možnosti vsunutia skrátenia volebného obdobia uznesením a s tým, že sa tam nedalo referendum. To sme si rozobrali už minulý týždeň, teda resp. tento týždeň. (Ruch v sále.) Chcem sa spýtať, že koho to nebaví, tak tu nemusí byť, kto chce počúvať, nech počúva, keď nie, ja počkám. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, prosím vás pekne, uvádzajte tento návrh a nie vaše nejaké myšlienky, buďte taký dobrý. (Smiech v sále.)

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
To nie sú moje myšlienky, to nie sú myšlienky, ale.

Kollár Boris, predseda NR SR
Nie, pri všetkej úcte toto je právo každého poslanca, ja viem, že ani mne sa to nepáči, keď sa budú vykecávať ešte teraz o referende, ale musíme to rešpektovať a vlastne už len zdržiavate, tak vás pekne poprosím, uveďte návrh zákona.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže ja sa nemôžem k tomu vyjadriť, k tomu referendu...

Kollár Boris, predseda NR SR
Ukľudnime sa, prosím!

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže zatiaľ sa nebudem k tomu vyjadrovať, čo sa týka toho referenda, až potom, keď sa budú všetci v rozprave k tomu vyjadrovať. Takže dostali sme sa do stavu, že uznesením Národnej rady možno skrátiť volebné obdobie, takže odôvodním to len v krátkosti, tak jak je to uvedené v návrhu.
Národná rada schválila dňa 25. januára 2023 návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Novela Ústavy Slovenskej republiky bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená ako zákon č. 24/2023. Čl. 73 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje, že prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 1 možno skrátiť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa určí čas vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky môže predložiť najmenej pätina poslancov. Uznesenie o skrátení volebného obdobia Národnej rady sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Skrátené volebné obdobie Národnej rady uplynie dňom konania volieb do Národnej rady.
Právomoc schváliť uznesenie o skrátení volebného obdobia priznáva Národnej rade Slovenskej republiky čl. 86 písm. n) ústavy, pričom čl. 84 ods. 4 ústavy určuje, že sa tak má stať kvalifikovanou, t. j. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady. Čl. 154h ústavy zároveň spresňuje, že uznesením Národnej rady možno skrátiť aj práve prebiehajúce volebné obdobie začaté v roku 2020. Na základe uvedeného, preto viac ako 30 poslancov Národnej rady predkladá na rokovanie Národnej rady návrh uznesenia, ktorým by sa skrátilo volebné obdobie Národnej rady začaté v roku 2020 tak, že voľby do Národnej rady sa vykonajú 30. septembra 2023. V zmysle čl. 73 ods. 3 ústavy sa v uznesení zároveň navrhuje, aby predseda Národnej rady vyhlásil tieto voľby najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Ohraničenie časového obdobia vyhlásenia volieb, pokiaľ ide o najneskorší termín ich vyhlásenia, teda 110 dní predo dňom konania volieb, je aj v súlade s § 56 ods.1 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teraz prečítam návrh uznesenia, o ktorom sa bude po rozprave hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré je uvedené pod tlačou 1429.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
A. rozhodla, že
skracuje volebného obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020;
B. určuje, že
1. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 30. septembra 2023.
2. predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.
Ďakujem, skončil som nateraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.1.2023 11:37 - 11:38 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpilo 18 poslancov a pozmeňujúce návrhy podali poslanci Susko, podal dva, poslankyňa Kolíková a poslanci Beluský, Šeliga a Svrček.
Vzhľadom na to, že viacerí poslanci vzali späť svoje podpisy pod prvými pozmeňujúcimi návrhmi poslancov Svrčeka a Kolíkovej, považujú sa za vzaté späť a nedá sa o nich hlasovať.
Keďže pozmeňujúce návrhy boli podané včera, dajte, prosím, najprv hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.1.2023 11:36 - 11:36 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Milí kolegovia, opozícia, žiaľ, hrá veľmi falošnú hru, 12 rokov blokovali čokoľvek, čo by sfunkčnilo referendum. Neurobili nič.
Verím, že rozhodnutie, ktoré teraz urobíme, bude v súlade s verejným záujmom a v prospech všetkých ľudí na Slovensku. Poslanecký klub OĽANO bude hlasovať tak, ako bolo dohodnuté s našimi bývalými koaličnými partnermi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.1.2023 19:01 - 19:03 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 18:59 - 19:01 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Miloš, my sme tých diskusií naozaj absolvovali viacero, veľmi často aj na ústavnoprávnom výbore. V zásade v jednej veci akurát nemáme úplne rovnaký názor a to je to, že ty tvrdíš, že nejaké ďalšie novely ústavy by sa mali robiť po nejakých siahodlhých diskusiách.
Ono závisí asi od toho, že čo by bolo predmetom tej novely ústavy, lebo aj ty vieš, že nie je novinkou, že sa diskutuje, či ten výpočet právomocí, ktoré vláda má mať, keď má obmedzenú právomoc, je dobre spravený a o tom sa diskutuje už dlhšie a nemyslím si, že tam musíme nad tým sedieť pol roka, tam môžme nad tým sedieť mesiac, dva a máme viacero takých otázok. Ak raz Ústavný súd povedal, že referendum alebo tá referendová otázka má mať normatívny charakter, alebo ak povedal, že má mať právnu silu ústavného zákona, že to sú dosť už opakovane diskutované veci, a tam naozaj tiež si myslím, že áno, spraviť nejaký okrúhly stôl s odborníkmi medzi prvým, druhým čítaním, troška si to ešte otestovať, či aj tí ústavní právnici tam nenájdu povedzme nejakú nezrovnalosť, áno, to beriem, ale jasne sú aj otázky, kde treba potom dlhšie.
Čiže to len aby sme sa rozumeli, že ja si myslím, že treba rozlišovať, lebo mám pocit, že aj vy máte nejaké ešte plány s novelou ústavy, my takisto, a aby sme sa sami sebe ako nebránili proste spraviť niečo dobré len preto, že budeme chcieť šesť mesiacov diskutovať. A aj ty sám vieš, že aj vy ste sa troška hľadali, aj tá judikatúra Ústavného súdu sa vyvíjala, že najprv ste išli ústavný zákon alebo referendum, potom Ústavný súd povedal, že ústavný zákon nie.
Čiže áno, snažíme sa to urobiť čo najodbornejšie, vyvíja sa, všetko je to dynamické, takže vždy tam treba zapojiť viacej ľudí, ale myslím si, že dobré veci ešte za tých šesť mesiacov vieme spraviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 18:49 - 18:51 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán poslanec, viete, nemôžete tu teraz nakladať pani Kolíkovej, navyše tu nie je, ale dobre, aj keby sme si to odmysleli, a mesiac predtým spolu s ňou hlasovať za povalenie vlády, tak raz je vám dobrá a potom je vám zlá, neni to moc fér.
A navyše my nerobíme novelu ústavy, pretože tu bolo nejaké referendum, a navyše neplatné referendum, čiže ako keby ani neexistovalo, my robíme novelu ústavy, preto ste vy povalili vládu, pani prezidentka dala nejaký termín na novelu ústavy a vy ste neboli schopní sa s tými, s ktorými ste povalili vládu, dohodnúť na novele ústavy. My sme čakali, či to dokážete, a keď ste nerobili nič alebo neboli ste schopní to dohodnúť s tými, s ktorými ste povalili vládu, tak pretože máme nejakú zodpovednosť voči nášmu štátu, tak sme sa pokúsili s SaS dohodnúť my. A keď sme sa s nimi dohodli, tak len za podmienky, že tam nebude nejaký typ ľudového hlasovania, pretože vieme dlhodobo o strane SaS, že tam nebude nejaký typ ľudového hlasovania, pretože vieme dlhodobo o strane SAS, že jednoducho nepreferuje tento spôsob realizácie moci zo strany ľudu. Akože je to legitímny názor, ktorý majú taký osobitý, ale vy ste sa otázne, či vy ste sa vôbec pokúsili, keď ste povalili spolu s nimi vládu, s nimi na niečom dohodnúť, lebo to bolo potom veľmi nezodpovedné, ak ste sa ani nepokúsili. Pokiaľ ide o volebné obvody, no viete, strašne často sa zdôrazňujete, že ste nechceli s tým nič robiť, a pritom vlastne tým preukazujete, že sa nad tým zamýšľate, lebo ak by vám to nevadilo, tak by ste to vôbec neriešili. Veď my sme len z volebného zákona presunuli do ústavy tú istú formuláciu, ktorá je tam roky a ktorá vám roky nevadila. No a keď hovoríte o širšej diskusii, tak sa poďme širšie baviť a potom bude treba širšiu aj zhodu v podobe deväťdesiatky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 18:43 - 18:44 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Takáč, poznám vás z výboru ako seriózneho človeka, preto je mi ľúto, a preto na vás reagujem, že príspevok, kde uvádzate svoj názor a argumenty, čo je O. K., vecné k téme, začínate tým, že tu je psychiatrická liečebňa.
Nehnevajte sa, všetkých normálnych ľudí to uráža a tiež pokračujete v kultúre takej, že tu hovoríte, že sme choromyseľní, zvrátení, scestní. Hovoríte to tým pádom aj o mne, no dobre, je to váš štýl komunikácie, ale nečakal som to, že takýmto spôsobom... Ja som za, uvádzajme vecné argumenty, ale prečo sa musíme neustále osobne urážať a osobne útočiť jeden na druhého. A potom to vyvoláva reakcie, ako ste počuli, je mi to ľúto, že táto kultúra - v úvodzovkách - v parlamente, to stále pokračuje a ešte sa rozvíja a znásobuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 18:41 - 18:43 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No, Takáč, vy budete chrániť v prvom rade vaše záujmy, naozaj vaše záujmy, vaše kšefty, ktoré aj v Prievidzi vy dobre viete, ako robíte vy sám osobne.
Áno, prišlo 1 200-tisíc ľudí, ale to sú vaši voliči, to sú voliči SMER-u, SMEROHLAS-u, to sú voliči SNS, to sú voliči Republiky, kotlebovci a prišli aj SaS-kári, prišlo, prišli aj ľudia od Bugára, prišli ľudia od Harabina, to sú vaši voliči. To je normálna pravda, vy tu nerozprávajte o tom, vy klamete, vy ste klamár, Takáč, vy rozprávate, že 80 % ľudí nechce túto vládu a prišlo... Koľko ľudí prišlo voliť do referenda?!
Takáč, vy tu rozprávate o tom, že akí sme chorobomyseľní, akí sme chorí, akí sme zvrátení. A čo iné môžete rozprávať?! Už som to tu raz povedal, vy zlodeji s vašou chorou zlodejskou hlavou, vy presviedčate ľudí, že sme chorí. Tu sedí, tu sedia čestní ľudia, ktorí to naozaj robia spravodlivo, tam keď sa pozriem, no tak čo zlodej, to bandita, to, to skorumpovaný človek. Vy tu rozprávate, že, že OĽANO nevie fungovať, že nemá, nemá nemáme štruktúry. No vy ste to fakt zabetónovali, vy ste v každom jednom okrese, v každom jednom okrese do každej funkcie dosadili si človeka a toho človeka ste si dobre uplatili a tí ľudia sú vám, tí sú vám vďační. Vy ste tak zbyrokratizovali a tak skorumpovali štátnu správu, že to nemá obdobu v dejinách Slovenska, Takáč. To ste spravili vy.
Vy tu rozprávate o chorých hlavách?! No k vašim chorým hlavám sa dá pridať aj zlodejské skorumpované hlavy, to ste vy! Áno, ja súhlasím, že referendum je najvyššia forma demokracie, áno, ale vy a vaša zlodejská banda aj túto najvyššiu formu demokracie viete zmanipulovať!
Toto referendum nebolo o ľuďoch, to bolo o Ficovi, to bolo o SMEROHLAS-e a o reklame pre Fica. Čo vy mi tu idete rozprávať! A opakujem ešte raz, aj médiá, ktoré ste si kúpili, ktoré vlastnia oligarchovia, ktoré vy veľmi dobre viete, veľmi dobre im viete dať peniaze... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 18:29 - 18:31 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechce sa mi reagovať na jednotlivé, čiže prepáčte tí, čo ste reagovali (povedané so smiechom), možno ste čakali, že budem individuálne reagovať, ale skorej tak všeobjímajúco.
Áno, chcem iba potvrdiť tie slová, že predčasné voľby sú, veľmi zjednodušene, o tom, že mafia po nich túži, aby sa cez ne dostala k moci.
A je úplne prirodzené od nás ostatných, ktorí sme svojho času vytvorili koalíciu vládnu, na základe ktorej ešte vládne vláda, že budeme tomu brániť a budeme sa snažiť tento termín oddialiť maximálne, lebo tie posledné tri roky boli tri roky kríz všetkých možných, najťažších v podstate za existenciu Slovenskej republiky a veľakrát najťažších od 2. svetovej vojny alebo od španielskej chrípky sme nemali takú zdravotnícku krízu ako sme mali počas covidu. Úplne logicky takéto krízy vyvolávajú frustráciu. Úplne logicky, keď potom kľúčové médiá vlastnia oligarchovia, ktorí nemajú nič iné na robote, len štvú, štvú, štvú proti vláde od rána do večera a toto robia v podstate tisíc dní od volieb, tak sa to prejaví na nálade ľudí.
Zároveň dnes ceny energií klesajú. Zároveň každým dňom sú správy, že ekonomika sa zrejme bude vyvíjať lepšie, ako sa očakávalo, a zároveň postupne od budúceho mesiaca nabehne 200 eur na dieťa - pomoc do každej jednej rodiny s dieťaťom a ľudia začnú cítiť, čo to znamená, keď nekradneme v politike, ako ste kradli vy, páni zo SMER-u, z HLAS-u, a keď tieto ušetrené prostriedky dáte do rodín. Áno, my logicky chceme predĺžiť toto obdobie, aby si ľudia, čo najviac a v najväčšom množstve uvedomili, čo to znamená, keď politici neokrádajú svojich voličov a takto postupne nakoniec opätovne vyhrali voľby a vás porazili na hlavu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 18:27 - 18:29 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Presne tak, ako si, Igor, povedal. Urobíme všetko pre to, aby sa SMER zas nevrátil k moci. Už mám za sebou nejednu predvolebnú kampaň, ale k tejto blížiacej sa kampani zoderiem nie jedny topánky, ale určite viac a budem obetovať všetok možný čas, aby sa im to nepodarilo. Samozrejme, ak mi to zdravie dovolí.
Verejne tu vyhlasujem, že budem obetovať aj čas so svojou rodinou, aby sme spoločnými silami ochránili ľudí, rodiny na Slovensku od pohromy, ktorá by tu nastala, keby sa SMEROHLAS a ďalší mega zlodeji opäť chopili k moci. Tí, ktorí tu 12 rokov ničili životy ľudí a drancovali Slovensko.
Ja som už dnes vo faktickej poznámke poslancom zo SMER-u odkázal, že nedovolíme ich návrat, a to sa tak aj stane a oni to dobre vedia. A o to viac, že po sobotňajšom fiasku v referende nastala v ich radoch panika, a to neviem, či, ale určite vedia, že väčšina zúčastnených referenda boli voliči ĽSNS a REPUBLIKA, takže určite smerákom sa už nikdy nepodarí vládnuť v tejto našej krásnej krajine a my s mojimi kolegami a ďalšími demokratmi, skutočnými demokratmi, nie takými, ako sú smeráci, ktorí zneužili slovo demokracia, majú to aj v názve svojej strany, ale skutoční demokrati na Slovensku urobíme maximum, aby návrat SMER-u k moci nikdy nenastal už.
Skryt prepis