Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2021 o 14:18 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 14:18 - 14:19 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Povedali to už aj moji predrečníci. Presne, pán poslanec Mazurek, ja tiež očakávam od vás, vy ste sa postavili do pozície, že len kritizovať, ale Slovensko a celý svet je vo výnimočnej situácii, kedy nielen vláda a my koaliční poslanci, ale aj vy, pán Mazurek, aj opozícia nesieme zodpovednosť za tento národ. A ak budete vy ešte so svojimi plamennými vystúpeniami prehlbovať frustráciu, znechutenie, budete v tých ľudí vzbudzovať strach, obavy, to nie je cesta. Ja od vás očakávam ako od chlapa, že sa tu postavíte za rečnícky pult a poviete, mám takéto riešenia pre národ a sú lepšie ako ponúka táto vláda, viem, čo vylieči túto spoločnosť. Hovoríte tu o vakcínach, že nie sú spoľahlivé, ale veď očkuje aj Putin, očkuje aj Biden, očkuje Orbán, to znamená, že sme súčasťou celosvetového spiknutia? Vy ste to odhalili? Áno? Takže aj Putin ide jedna ruka s Bidenom. Áno? Proste postavte sa normálne ako chlap, mne to pripadá tak, že prirovnám Slovensko k rodine. Vláda a koalícia je ako matka, ktorá sa snaží liečiť choré dieťa a opozícia sa správa ako opitý chlap, ktorý príde domov, vyloží nohy na stôl a nič len kecá a ešte uráža matku a vôbec to celej rodine neprospieva. To isté sú aj vaše vystúpenia. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 14:15 - 14:16 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, sila hlasu nemá vplyv na silu faktu. To je platí stále. Po druhé. Chápem vás, že chcete vládnuť strane, Národnej rade, národu, ale neovládate seba. Keby ste vedeli, čo, ako kedy robiť, aby sme porazili COVID, neváhajte, neváhajte, povedzte to Rusom, Američanom, Číňanom a celému svetu a určite vás vyvážime zlatom. Áno. Nemáme dvadsať rokov na to, aby sme overovanie vakcín mohli skúmať. Volíme to najmenšie zlo, vakcíny. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 13:14 - 13:15 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja vítam tento pozmeňovací návrh čo sa týka bezplatného dodania testov pre zamestnávateľov. Ja verím, že to bude jedna z možností, ktorá prispeje k bezproblémovému fungovaniu prevádzok a firiem, pretože v mnohých firmách už kvôli chorým zamestnancom cítia výpadky zamestnancov. Som rada, že všetky náklady na testovanie nebudú hodené na plecia jednotlivých firiem. A hlavne verím, že skutočne dôjde k bezproblémovému dodaniu testov pre zamestnávateľov a že budú môcť fungovať, že nebudeme, že jednoducho bude ten priemysel podporený aj touto formou zdravých zamestnancov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 13:05 - 13:06 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem vám pán kolega Beluský, že teda ste v tom dobro slova zmysle mi technicky sa snažíte vysvetliť prednášanie tých pozmeňujúcich návrhov. Skutočne by sme mohli dať také tie jasnejšie formulácie ako sa má teda pozmeňujúci návrh predniesť, keďže vy minulosti tu boli také chyby, alebo teda robili sa takzvané tie obštrukcie, ale neviem ako to mám ešte tak nazvať tak slušnejšie. Ale naozaj, úprimne ďakujem za váš príspevok.
V príspevku ostatných tých nejakých tých nejakých emotívnych výlevov ako, prepáčte sa nebudem vyjadrovať. Ale ďakujem za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 12:52 - 13:00 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúce, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19. Idem čítať ten pozmeňujúci návrh tak ako sa má prečítať, čiže
1. K čl. II § 83 ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím vás zastaviť, pretože my sme si to na poslaneckom grémiu vyjasnili, dôležitá je písomná forma a vy môžete doslovne ho prečítať bez toho, aby ste zdôrazňovali bodky, čiarky, úvodzovky, takže nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Dobre, aby sa nestalo.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Len vás chcem možno poprosiť o jednu vec v zmysle rokovacieho poriadku, by ste mali najskôr odôvodniť ten pozmeňujúci návrh, až potom ho prečítať. Čiže poprosil by som vás najskôr o zdôvodnenie, a potom sa vám zastaví časomiera, môžete ho prečítať. Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, tak využijem slovo v rozprave. Pozmeňujúci návrh predkladáme v zmysle nášho odôvodnenia. Potrebujeme upraviť legislatívnotechnickú úpravu v jednotlivých článkoch a to, čo teda ja vítam na tomto pozmeňováku je to, že v podstate upravujeme príplatok úrazový zo Zákonníka práce, a to je hlavne teda pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí teda prichádzajú s pacientami, môžem to už takto povedať teda, ktorí trpia ochorením COVID-19. Sú to teda hlavne zdravotníci, aby mali naozaj tú PN-ku, keďže ochorejú, tak že je teda vysoký predpoklad, aby mali proste dosaturovanú na úroveň ich predchádzajúcej mzdy.
Takže pozmeňujúci návrh č. 1 k čl. 2 § 83, čítam hej, teraz pozmeňujúci návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ešte raz. Č. 1 k čl. 2 § 83 ods. 2 sa slová "úradu príslušným dokladom" nahrádzajú slovami "úradu príslušný doklad".
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava.
2. bod. K čl.
===== 83 ods. 2 sa slová "úradu príslušným dokladom" nahrádzajú slovami "úradu príslušný doklad".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
Druhý bod v článku (Reakcie pléna.) Bez odôvodnenia, dobre ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Už nie je potrebné, ak ste to zhrnuli, ale nie je to na závadu.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som chcela každý ten jeden bod v podstate odôvodniť, ale tak .... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči pani poslankyňa, pokiaľ to nie je rozsiahle to môžete. Máte slovo.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Len aby potom nevznikli nejaké teda diskrepancie.
V čl. II § 83 ods. 3, v čl. v 4 bode 2 § 250b ods. 7 sa slová "nákazlivej choroby" nahrádzajú slovami "prenosného ochorenia".
Tretí bod. V čl. v IV bode 2. § 250b ods. 6 sa za slovo "dokladom" vkladá čiarka.
Štvrtý bod. V čl. v IV bode tretí, 3. sa slová "ods. 8" nahrádzajú slovami "ods. 9".
Piaty bod. V čl. VI § 293fel znie:
"§ 293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021, a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1. 55 % podielu všetkého vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.".
6. za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
"Čl. VII
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č.
413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
za § 13b sa dopĺňa § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa
oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.".".
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
7. V čl. VII bode 1. § 48 ods. 4 písm. ab) sa vypúšťajú slová "vstupujúcich osôb" a slovo "osoba" sa nahrádza slovom "zamestnanec".
8. V čl. VII bode 5. úvodnej vete sa vypúšťa slovo "nad".
9. V čl. VII bode 7. § 57 ods. 33 písm. b) sa za slovo "zdravia" vkladá slovo "podľa".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 12:52 - 13:00 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúce, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19. Idem čítať ten pozmeňujúci návrh tak ako sa má prečítať, čiže
1. K čl. II § 83 ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím vás zastaviť, pretože my sme si to na poslaneckom grémiu vyjasnili, dôležitá je písomná forma a vy môžete doslovne ho prečítať bez toho, aby ste zdôrazňovali bodky, čiarky, úvodzovky, takže nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Dobre, aby sa nestalo.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Len vás chcem možno poprosiť o jednu vec v zmysle rokovacieho poriadku, by ste mali najskôr odôvodniť ten pozmeňujúci návrh, až potom ho prečítať. Čiže poprosil by som vás najskôr o zdôvodnenie, a potom sa vám zastaví časomiera, môžete ho prečítať. Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, tak využijem slovo v rozprave. Pozmeňujúci návrh predkladáme v zmysle nášho odôvodnenia. Potrebujeme upraviť legislatívnotechnickú úpravu v jednotlivých článkoch a to, čo teda ja vítam na tomto pozmeňováku je to, že v podstate upravujeme príplatok úrazový zo Zákonníka práce, a to je hlavne teda pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí teda prichádzajú s pacientami, môžem to už takto povedať teda, ktorí trpia ochorením COVID-19. Sú to teda hlavne zdravotníci, aby mali naozaj tú PN-ku, keďže ochorejú, tak že je teda vysoký predpoklad, aby mali proste dosaturovanú na úroveň ich predchádzajúcej mzdy.
Takže pozmeňujúci návrh č. 1 k čl. 2 § 83, čítam hej, teraz pozmeňujúci návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ešte raz. Č. 1 k čl. 2 § 83 ods. 2 sa slová "úradu príslušným dokladom" nahrádzajú slovami "úradu príslušný doklad".
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava.
2. bod. K čl.
===== 83 ods. 2 sa slová "úradu príslušným dokladom" nahrádzajú slovami "úradu príslušný doklad".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
Druhý bod v článku (Reakcie pléna.) Bez odôvodnenia, dobre ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Už nie je potrebné, ak ste to zhrnuli, ale nie je to na závadu.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som chcela každý ten jeden bod v podstate odôvodniť, ale tak .... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči pani poslankyňa, pokiaľ to nie je rozsiahle to môžete. Máte slovo.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Len aby potom nevznikli nejaké teda diskrepancie.
V čl. II § 83 ods. 3, v čl. v 4 bode 2 § 250b ods. 7 sa slová "nákazlivej choroby" nahrádzajú slovami "prenosného ochorenia".
Tretí bod. V čl. v IV bode 2. § 250b ods. 6 sa za slovo "dokladom" vkladá čiarka.
Štvrtý bod. V čl. v IV bode tretí, 3. sa slová "ods. 8" nahrádzajú slovami "ods. 9".
Piaty bod. V čl. VI § 293fel znie:
"§ 293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021, a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1. 55 % podielu všetkého vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.".
6. za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
"Čl. VII
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č.
413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
za § 13b sa dopĺňa § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa
oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.".".
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
7. V čl. VII bode 1. § 48 ods. 4 písm. ab) sa vypúšťajú slová "vstupujúcich osôb" a slovo "osoba" sa nahrádza slovom "zamestnanec".
8. V čl. VII bode 5. úvodnej vete sa vypúšťa slovo "nad".
9. V čl. VII bode 7. § 57 ods. 33 písm. b) sa za slovo "zdravia" vkladá slovo "podľa".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 12:34 - 12:35 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Medvecký, ja vás chcem pochváliť, tu ste nám ukázali keby ste vládli jak by ste to riešili pred slovenským národom. Takže to ešte by som vám tie diery s tými umelými štuplíkmi občas zapchal a takto by som vás pozval do telky, mohli by ste vystupovať v masách cez víkend, by sa celé Slovensko pobavilo a u mňa budete frajer keď do konca pandémie to nedáte dole z hlavy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 12:33 - 12:34 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Medvecký, neriešime vtipné veci, ale skutočne vážne veci týkajúce sa života a zdravia ľudí. keby som chcel byť vtipný pri tejto príležitosti, tak vám poviem, že aj keď ste si nechali oholiť obočie, vyzeráte stále celkom dobre. Ale, neviem či majú rovnakú srandu zo situácie tí, ktorí aj v týchto chvíľach sú s maskami na tvárach, ktoré im pomáhajú dýchať, ktoré pomáhajú dýchať ich pľúcam a sú na nemocničných lôžkach. Neviem či ich príbuzní, ktorým blízki umierajú aj v týchto chvíľach na Covid tlieskajú takým vašim primitívnym vtípkom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 12:24 - 12:24 hod.

Tabák Romana
Mistr Bejn, wellcome our parlament. Non can´t... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Nikomu nám nezáležalo, kým som si dala až masku.
Pán poslanec, musí sa uznať, že lepšie sa chráni takouto maskou, ako nenosiť nič. To sa musí uznať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 11:45 - 11:47 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tých podnetov bolo veľa, tak pokúsim sa. No deficit že sme zvýšili, no viete, my sme v kríze, je to pandemická kríza. A keď si pozriete aj iné krajiny Európskej únie, ako sa zadlžili, tak zistíte, že nie sme zďaleka naj zadĺžení v EÚ. Takže je veľmi nefér porovnávať časy hojnosti a časy krízy. Poďme ďalej.
Pán Mizík, vy ste povedali, že ste ľuďom dávali ivermektín a oni sa uzdravili. No viete, na COVID nezomrú všetci, to je štatistika. Kebyže tým dvadsiatim ľuďom dáte každému po hube, tak by tiež asi všetci prežili a nebolo to vďaka vašej facke.
Potom, že nefungujú tie opatrenia, to mi príde také, že prečo nefungujú? To je ako kebyže poviete, že Nemci prehrali vojnu a preto ich armáda nefungovala. No nebolo to preto. Bolo to preto, že súper bol silnejší a to je proste fakt.
Očkovanie nechráni proti nakazeniu. Ja neviem, ja sa cítim ako v škôlke už. Však my tu stále hovoríme, áno, veď očkovaný sa môže nakaziť, aj dokonca na začiatku, ešte keď bola debata o vakcínach, ako budú fungovať, tak sa nevedelo, či tá vakcína zabraňuje infikovaniu sa, čiže ten vírus mutuje veľmi rýchlo. A celý čas tá debata je o tom, že očkovanie chráni proti horšiemu priebehu COVID-u, chráni proti hospitalizácii, proti úmrtiam a o tomto je celá tá hra, že nám je úplne jedno, či máme dneska 20-tisíc alebo 30-tisíc nakazených, pokiaľ tí ľudia nebudú končiť v nemocniciach. O tom to celé je.
Pán Kéry, vrátim vám to tiež. Vy ste mali tiež kultivovaný prejav, ale s tým, s tou zodpovednosťou viete, všade v Európe aj lídri opozície vyzvali ľudí k očkovaniu. A tým, že u nás opozícia očkovanie torpédovala, tak tú tému spolitizovala a na niečo, že očkovanie je vlastne iba niečo, čo hovorí vládna koalícia, a tým sa ako keby nerešpektuje tá polka voličov, čo nevolila vládnu koalíciu, a to ste ako zodpovední politici spraviť mali.
Pán Kotleba, veď nikto ani, dokonca ani v druhej vlne nikto nezakazoval neočkovaným chodiť do potravín. Veď, prepánajána, to nikto sa nesnaží robiť. Jediné, čo tento, tieto opatrenia riešia aj to, že zaočkovaní budú môcť chodiť do barov reštaurácií a fitiek. To je všetko. Do potravín môže každý.
Skryt prepis