Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

27.10.2021 o 9:07 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 27.10.2021 9:07 - 9:11 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Po prvé, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 948 z 24. septembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Po druhé, poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 238 zo dňa 18. októbra 2021, ústavnoprávny výbor uznesením č. 364 zo dňa 14. októbra 2021 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 225 zo dňa 18. októbra.
Po štvrté, z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 32 a 34 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru schváliť.
O bode spoločnej správy č. 33
===== Výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1 až 32 a 34 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
O bode spoločnej správy č. 33 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Bod 5. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 243 z 19. októbra 2021.
Predseda výboru ma určil za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 18:36 - 18:38 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, chcem sa vás opýtať na situáciu ktorou ÚRSO viacerých podnikateľov dostalo do ťažkej situácie. Zmenou tarify na distribúciu elektriny. Firmy boli ÚRSO-m vyzvané o pridelenie režimu fakturácie rezervovanej kapacity. Mnohí na výzvu z rôznych dôvodov nestihli zareagovať najmä kvôli tvrdému lockdownu z dôvodu nariadení mali svoje prevádzky zatvorené. Udialo sa to počas minulého roka od, od marca až vlastne do, do konca roka. Niektorí sa k výzve nedostali a bola im znížená kurenárska sadzba z napríklad z dvadsiatich hodín nočného prúdu na štyri hodiny. Tí, ktorí prekročili rezervovanú kapacitu, nevedeli o tom, že im bola znížená sadzba, zaplatili likvidačné pokuty v tisíckach eur. Napríklad jedna prevádzka šesťtisíc eur za prekročenie paru kilowattov, čo je pre mnohých likvidačné.
Toto sa udialo v čase tvrdého lockdownu. Mnohí nebudú môcť v blížiacej sa zimnej sezóne otvoriť svoje prevádzky, lebo z dôvodu zníženia spomínanej kurenárskej sadzby nebudú schopný vykúriť svoje prevádzky lebo budú musieť za každé prekročenie rezervovanej kapacity každý mesiac platiť likvidačné pokuty. Prosím vás, čo sa dá s týmto robiť. Týka sa to viacerých podnikateľov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 15:55 - 15:56 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Takáč, z vášho príspevku, do ktorého ste vkladali slová Igora Matoviča, som pochopila o čo vám ide. Vraziť klin do jednoty koalície a rozbiť klub OĽANO. Vás veľmi mrzí sila a jednota klubu OĽANO. Viac ako 1/3 parlamentu, to je problém SMER-u SD, to vás nesmierne mrzí. Hovorili ste neodborníkoch vo vláde, zaujímavé, že Slovensko pripravilo excelentný plán obnovy, ktorý veľmi vysoko ohodnotila Európska únia. Ste zvedavý ako budeme hlasovať v klube OĽANO? Ja sa budem riadiť stanoviskom vlády k odvolávaniu pána ministra Richarda Sulíka, ktoré v rozprave v parlamente predniesol premiér vlády Slovenskej republiky Eduard Heger. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 15:50 - 15:52 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Tak, pán Takáč, tak to bolo úžasné. To bola taká znôška, ospravedlňujem sa za ten výraz, stupidít, že to nie je možné. Vy ste posplietali všetko možné. Vy ste posplietali Plačkovú, vy ste tam splietali, čo, ako budeme voliť, ale povedali ste, že sme partia nevzdelaných ľudí. No toto, toto by naozaj tretiak na základnej škole lepšie povedal, ako vy. Vy už nikdy v živote radšej nevystupujte. Vy ste povedali, že čo Matovič povedal o Sulíkovi. Mne veľmi vadí to, že oni majú takýto osobný vzťah, mne to veľmi vadí. Poznám obidvoch a obidvoch si ja myslím, že sú to čestní ľudia. To si myslím o nich. Spýtali ste sa, ako budeme voliť, poslanci OĽANO, či slobodne? No viete, my na každom klube, keď sa riešia veci, tak naozaj slobodne sa rozhodujeme, ale keď ten váš Fico zavelí, vy sa postavíte, vy idete dopredu, dozadu, vy, Fico povie ´tu sa postav za mňa´ a vy tam stojíte ako také ovečky, vy ako (povedané so smiechom) hlasujete? Slobodne?
Sulík varil halušky v tričku. No to bola ďalšia stupidita. Počúvajte, smerohlasáci, vy v tričkách kosíte, oriete, vy si robíte (povedané so smiechom), to je čistá katastrofa, čistá. Vy tu rozprávate, že zabudnite, vy tu rozprávate, že zabudnite na, zabudnite na to, čo bolo, čo bolo, a vy ste tu povyťahoval takú minulosť, čo všetko bolo, to, to je niečo neuveriteľné.
K tej chcem, k Plačkovej chcem naozaj povedať, Plačková, vy ste tu spomínali Plačkovú, no ja neviem, či si nepamätáte, že Plačková mala krásnu fotku s Pellegrinim. Ja neviem, či ste zabudli na vášho strapatého, ktorý zásoboval celú vašu zaujímavú kokaínovú skupinku, ktorého chytili v tom Rakúsku, ale Fico to tam povybavoval veľmi krásne. Vy Plačkovú nespomínajte, chlapci, radšej si nos utrite do biela.
Viete, pán Takáč, vy tu rozprávate o tom, ako SMER - sociálna demokracia ide pomáhať. Viete, čo ste pomáhali? Kradnúť a okrádať toto Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 12:06 - 12:06 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predseda. Pripomínam členom výboru pre európske záležitosti, že schôdza výboru bude dnes o 13.00 hodine v rokovacej miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 11:21 - 11:21 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pozvať členov výboru mandátového a imunitného, dneska 12.30 na 20. schôdzu. Bude to v miestnosti Zimná záhrada vedľa ubytovacieho zariadenia. Ďakujem. 12.30.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 11:05 - 11:05 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Pán podpredseda, chcem vás požiadať, aby ste upozornili poslancov, ktorí nemajú nasadené rúška, aby si ich nasadili. (Reakcie z pléna.) A tiež chcem, tiež chcem upozorniť poslancov z hospodárskeho výboru, že sa stretneme dnes o 12.30 h. na schôdzi hospodárskeho výboru, tam, kde ráno. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 11:04 - 11:04 hod.

Dobeš Peter
Pripomínam členom Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračovanie rokovania 17. schôdze výboru je dnes o 12.30 h. v rokovacej miestnosti č. 71, tam pri ubytovacom zariadení ako obvykle. Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.10.2021 13:34 - 13:36 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyňa, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je určený pod tlač 733. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec 733.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
733.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Áno, dobre. Ja som počul 53. Ďakujem.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 763 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2021 13:22 - 13:24 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyňa, páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 728. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 758 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis