Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.2.2021 o 11:47 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 4.2.2021 11:47 - 11:51 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja budem tiež krátka v podstate. Ja som mala problém s materiálom, ktorý vybehol, kde účinnosť tohto zákona bola od 31. marca, myslím. To už som teda na klube sa dozvedela, že to tak nebude, že to tak bude od 1. januára nasledujúceho roku. A ja vám poviem prečo.
Je pravda, že v spoločnostiach, ktoré riešia tieto lístky, pracuje množstvo ľudí a pri komunikácii nielen s gastroprevádzkami, ale aj s firmami, ktoré tieto gastrolístky editujú, bol problém, v zásade problém v tom, že jednak mali už nakúpené papiere, ktoré sú pre nich ceniny, mali ich nakúpené dopredu, prišlo by k veľkým stratám, to je jedna vec. A druhá vec, prišlo by k stratám pracovných miest zamestnancov, čo, ktorých je zhruba tristo, ktorí v týchto spoločnostiach pracujú, čo si nemyslím, že v tomto čase, čase pandémie, by bolo dobré, aby ďalších tristo ľudí prišlo o zamestnanie. Oni sú zmierení s tým, že tento zákon je, bude prijatý, len im išlo o to, aby mali dostatočný čas na to, aby sa pripravili. Pre nich príprava znamená začať s tým od budúceho roku.
Ja v podstate nemám žiaden problém s týmto zákonom, len chcem upozorniť na to, že to niečo spraví aj v tej spoločnosti. Okrem toho, že budú, že by vznikali nejaké problémy s prepúšťaním týchto zamestnancov, to vidím ako problém aj pri snahe znovu naštartovať gastropriemysel, pretože pravda je, že väčšina nie z nóbl, ale skôr z tých stredných a menších podnikov, ktoré majú kuchyne, žijú z tzv. menučiek, a tie menučká, na tie menučká, tie menučká si ľudia kupujú obvykle cez obed a obvykle ich k tomu núti to, že dostávali, dostávajú do ruky lístky, hej?
V podstate áno, je pravda, že časť ľudí tie lístky používa na nákup potravín v potravinách, ale veľká časť, a teraz to hovorím ako človek, ktorý rovnako ako môj kolega prevádzkoval charitatívnu reštauráciu, kde vlastne zo zisku my sme zakupovali zdravotné pomôcky pre postihnuté deti a tiež sme skončili, pretože sa to nedalo ďalej ťahať, ale skutočne aj my sme žili z tých lístkov a z tých obedov. Čiže ja sa prikláňam k tomu, aby, a teda aj som rada, že to nebude ihneď, že nám ešte zostane nejaký čas pre prevádzky, ale aj pre majiteľov tých firiem, ktoré distribuujú tie lístky, aby dokázali riešiť svojich zamestnancov a že nám zostáva trochu čas.
Ja nehovorím, aby sme naštartovali naspäť, naspäť gastropriemysel, ja nehovorím, že to bude nejaké zlomové a že teraz jedine gastrolístky nám zachránia gastropriemysel, nie je to pravda, ale určite to dopomôže.
Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a to je všetko, čo som chcela k tomu povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 11:42 - 11:43 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
... (začiatok vystúpenia odznel mimo mikrofónu) výberu a dobrovoľnosti, čo sa týka gastrolístkov. Dlhé roky som pracoval a podnikal v gastronómii a v cestovnom ruchu, denne som prichádzal do kontaktu so spomínanými gastrolístkami. Nevidím žiaden zmysel, aby sme riešili túto situáciu tváriac sa, že pomáhame, aby zamestnanci dostávali pravidelne teplú stravu. Určite tento úmysel tu nie je a gastráče toto nevyriešia. V prvom rade vidím, som vnímal ako veľmi dobrý a istý zdroj nemalých príjmov ľahkého a bezrizikového podnikania pre niektorých majiteľov gastrofiriem. Samozrejme, že gastrofirmy budú robiť všetko pre to, aby mohli v tomto ich biznise pokračovať naďalej. Brali nemalé provízie a vytvárali ľahké a bezpracné zisky z tohto biznisu. Aj tak mnohí zamestnanci gastrolístky nepoužívali na stravovanie, ale používali ich na nákup mnohých iných druhov tovaru, nemali problém gastrolístky použiť aj v pohostinstvách. Som za to, aby si zamestnanci mohli vybrať medzi gastrolístkami, kartami alebo hotovosťou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 11:40 - 11:41 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja len tak krátko. Tá zaujímavá štúdia, o ktorej ste sa zmieňoval, pán poslanec (povedané s pobavením), ma teda naozaj pobavila, ale vravel si, že je to len nejaká hypotetická rovina alebo teda je to len v rovine hypotézy, ale v konečnom dôsledku to asi nemá nejaký vplyv teda na hlad alebo nehlad, a teda na samotné gastrolístky. Čiže, čiže asi tak.
Čo sa týka toho výberu, už som sa o tom viackrát zmienil. Tu ešte treba naozaj asi povedať a veľmi teda podčiarknuť, že skutočne treba dbať alebo pozerať sa na spokojnosť, v prvom rade spokojnosť zamestnanca. Byrokracia, vraveli ste, že byrokracie sa teda tí zamestnávatelia nejakým spôsobom môžu hypoteticky obávať. Ja si myslím, že netreba sa na to takto pozerať a nejde o nič tragické. Pokiaľ viem, tak ten samotný výber alebo rozhodnutie sa teda realizuje počas jedného roka, teda raz ročne, čiže naozaj by som byrokraciu dal teda naozaj teda na vedľajšiu koľaj.
No a už len posledná vec, ako som vravel aj predtým, skutočne dodržujme princípy demokracie a čo sa týka výberu gastrolístkov alebo finančného príspevku, naozaj tá demokracia tu má svoje opodstatnenie, opakujem, v záujme a spokojnosti všetkých teda zamestnancov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 11:06 - 11:06 hod.

Čekovský Kristián
Rád by som iba pripomenul členom výboru pre kultúru a médiá, že o 12.30 máme rokovanie výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 11:06 - 11:06 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Zvolávam ľudskoprávny výbor na dvanástu hodinu v kinosále. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 10:59 - 11:00 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím súhlasiť s poslancom Sujom, ktorý presne pomenoval ten holý stav alebo ten fakt, ktorý tu práve nastal v pléne, lebo skutočne táto skupina riziková je stále považovaná za rizikovú, je stále odsunutá na okraj spoločnosti a dostatočne sa jej nevenujeme ako teda občania, ako spoločnosť. Čiže skutočne chcem, pani predsedníčka, vás oceniť a pochváliť vás, lebo tejto skupine spoločnosti sa tu roky a roky, roky naozaj tak dostatočne nevenujeme.
A čo ma naozaj zarazilo, že až 36 % je pokles práve u tejto rizikovej spoločnosti. Ľudia so zdravotným znevýhodnením skutočne majú nižšie platy. Aj na toto by sme sa možno vedeli v budúcnosti pozrieť. Aj sa, prosím, teda pozrime, pretože sú to tiež ľudia, ktorí si zaslúžia aj finančné ohodnotenie tak ako osoby, ktoré nemajú zdravotný postih.
A čo sa týka toho, že osoby, ktoré majú zdravotný postih, môžu pracovať priamo z domu, čiže z home office, naozaj len oceňujem a vítam, pretože to považujem za maximálne flexibilné, za veľmi prirodzené, dokonca v prirodzenom prostredí. Aj teraz plénum je nejaké veľmi zvláštne v tomto smere, ale nič sa nedeje.
Ešte raz, pani predsedníčka, vám chcem veľmi pekne poďakovať. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 10:40 - 10:41 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec, veľmi chcem oceniť a skutočne sa teším, že možnosť pracovať od pätnásteho roku života dieťaťa, že tá možnosť tu skutočne je, čiže to absolútne vítam. Dokonca to má aj taký sociálny rozmer, pretože sa pohybujem skutočne v tejto oblasti naozaj 15 rokov a poznám mnoho detí práve zo sociálne slabšieho prostredia, čiže aj rodičia detí skutočne budú môcť, respektíve budú sa tešiť, že budú môcť si prilepšiť rozpočet teda domácnosti. Čiže naozaj veľmi to vítam a oceňujem tento, tento návrh o pracovaní od pätnásteho roku života.
No a čo sa týka, samozrejme, aj odstránenia alebo, respektíve eliminujeme dostatočne to riziko tej čiernej práce, pretože si myslím, že aj ten zamestnávateľ, z pohľadu zamestnávateľa dá tú možnosť pracovať teda deťom alebo teda mladým od toho 15. roku, čiže aj jedna, aj druhá strana bude skutočne spokojná.
No a čo sa týka tých gastrolístkov, to som sa už zmienil viackrát, skutočne to považujem za absolútne, ale že absolútne demokratické, nech každý zamestnanec skutočne má možnosť si vybrať či už gastrolístky, alebo finančný príspevok a ja verím tomu, že obe strany budú naozaj spokojné.
Len toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.2.2021 9:25 - 9:27 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 462 z 26. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti do začatia rokovania gestorského výboru neprerokoval návrh zákona.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 12 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu 1 až 12 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 89 z 22. januára 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 18:57 - 18:58 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán Pellegrini, nejde o to, že koľko ľudí si to pozrelo, ale ide o to, čo bolo obsahom toho. To boli vaše zostrihané vyjadrenia, ale neboli povytrhávané z kontextu. Tam bolo presne povedané, na túto situáciu ste sa vyjadrili vtedy, keď bolo toľko a toľko nakazených, takto, a na situáciu, keď bolo rádovo väčšie množstvo nakazených, ste sa vyjadrili takto. A to nie je jediný výrok, tam tých výrokov bolo omnoho, omnoho viac.
Takže nejde o to, jak sa to šírilo a či sa to šírilo, ale ide o ten obsah. Takže obsah ste nepopreli. Áno, ako na hojdačke, ako vám vyhovuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2021 18:49 - 18:56 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, spravodajca, vážení kolegovia, pred necelým rokom boli voľby. Vnikla po nich vláda, ktorá je diametrálne odlišná nastavením, víziou, cieľmi, vlastne všetkým, ako boli vlády, ktoré tu boli a vznikali okolo vlády, okolo strany SMER. Želali si to tak ľudia a vyjadrili to pri volebných urnách. Niekto sa, nikto sa asi neurazí, ak poviem, že všetkých ministerstiev s nejakým spôsobom viac či menej dotkla koronakríza. Výnimku tvorí snáď ministerstvo spravodlivosti.
Keď som sa bavil napríklad so štátnym tajomníkom z ministerstva zdravotníctva osobne, tak ten mi vravel, že z agendy, s ktorou prišli na ministerstvo vyťahujú veci len veľmi, veľmi pomaly, pretože sú zavalení riešením situácie s testovaním, s očkovaním, preťaženými nemocnicami a podobne. Túžia po tom, aby koronakríza konečne pominula a mohli voľnejšie a viac riešiť veci, ktoré sme riešiť chceli.
Vrátim sa však k ministerstvu spravodlivosti. Áno, práve v tejto oblasti sa posúvame míľovými krokmi, nielen čo sa týka zmien v legislatíve, ale aj výkonu spravodlivosti. Ľudia už neverili, že by mohla padnúť, mohlo padnúť mafiánske zoskupenie okolo vlády SMER, ale stalo sa. Odkrývajú sa obludné veci okolo Kočnera, Jankovskej, Troškovej, Kičura a jeho zlaté tehly v trezore, video Trnku s Počiatkom bolo neuveriteľné a pokračuje sa v odhaľovaní ďalších a ďalších vecí. NAKA koná a vyšetrovatelia tiež. Toto bolo nevídané za minulých vlád. Toto sú veci, ktoré svietia ako obrovské signálne majáky, a niektorí ľudia sa boja, že dosvietia až k nim.
Korona, tú nešťastnú koronu sme dostali do náruče. Zamestnáva vládu viac ako dosť, likviduje ekonomiku, ale likviduje aj životy. Nie vláda, ale COVID-19 je naším protivníkom a vinníkom. Nie u nás, ale na celom svete. Je tu však aj opozícia, ktorá vôbec neprispieva k riešeniu týchto problémov. Naopak, vlieva medzi ľudí zlosť, nabáda k nedodržiavaniu opatrení alebo mení názor ako na hojdačke, čoho žiarivým príkladom je názorový nesúlad samého so sebou v prípade Petra Pellegriniho, čo sa roznieslo aj po sociálnych sieťach, a každý to mohol vidieť. (Reakcie z pléna a zaznievanie gongu.) Napriek všetkému sme v situácii, keď sa to začína postupne zlepšovať. Všetci veríme, že vakcinácia obyvateľstva to zastaví a vráti život do normálu.
Viete však, čo to znamená? Že bez korony ako nasypaného piesku v súkolí tejto vlády a jednotlivých ministerstiev sa to rozbehne naplno a situácia sa začne citeľnejšie zlepšovať aj v ďalších oblastiach. Áno, znamená to, že obyčajní ľudia na Slovensku viac a viac pocítia, že sme tu pre nich, a, naopak, zločinci, mafiáni, ktorým Ficova strana vydláždila cestu do vrcholnej politiky, sa začnú cítiť ešte menej komfortne.
Ja sa vyjadrím aj k tej komuna... komunikácii na vládnej úrovni, ktorá tu bola spomínaná. Vo vláde, v koalícii sú rôzne názory, ale to je len dobré. Nie vždy sú asi prezentované šťastne. Možno to niektorí ľudia odsudzujú a uberá nám to množstvo energie aj popularity medzi ľuďmi. Ale chcem povedať, že smerácke vlády si také ani nevedeli predstaviť. Vládlo sa im omnoho ľahšie, omnoho komfortnejšie. Ich voliči prehliadali ich prešľapy a oni sa navzájom kryli. To lepidlo, ktoré ich držalo pohromade, boli ich kšefty, ktoré sa teraz odhaľujú.
Nedávno vo familiárnom videjku odkazuje kapitán Peťovi, citujem: „Bol si silný preto, lebo sme ťa kryli.“ To „sme“ myslí Fica a seba. „Veľa vecí ostane medzi nami, Peter,“ hovorí kapitán. A dodá aj také typické kapitánske odporúčanie: „A nemáš inú šancu, ako pravdepodobne povedať pravdu.“
Áno, mnohí sa kryli a kryjete sa stále navzájom. Ale niektorí už prehovorili. Verím, že napokon tie zločiny vyjdú na povrch. Verím vyšetrovateľom, verím sudcom.
Prekvapivo však musím konštatovať na záver, že vám rozumiem. Je to, čo robíte, to, že tu prekladáte skrátené volebné obdobie, je to obyčajný pud sebazáchovy, ktorý vás ženie spraviť všetko pre to, aby ste povalili túto vládu. Viete totiž, že ak sa situácia s koronou zlepší, už sa nebudete mať čoho chytiť, a čo je podstatné, už nebude mať kto vyšetrovania zastaviť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis