Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2021 o 13:09 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2021 13:09 - 13:11 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 727. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 757 zo 4. októbra 2021...
===== 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 757 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2021 13:09 - 13:11 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 727. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 757 zo 4. októbra 2021...
===== 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 757 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

22.10.2021 12:55 - 12:56 hod.

Kerekréti Ján
4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 12:53 - 12:55 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súvise, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 726.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel v tvorbe zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií SR. V zmysle oprávnení ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rad po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 756 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby pre...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2021 12:15 - 12:17 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán navrhovateľ, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 718). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 11:34 - 11:36 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno ten nákup učebníc on sa dá riešiť aj iným spôsobom ako je dnes, dnes sa aj mne osobne zdá tak administratívne o dosť komplikovanejší ako by sa to dalo urobiť a chceme o tom rokovať či už s ministerstvom školstva ale aj s pánom predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nechcem predbiehať ale súhlasím s tebou pani poslankyňa Kozelová, že treba s tým niečo robiť lebo aj vďaka tomu potom môžu napredovať tie vzdelávacie centrá najmä v krajinách kde Slováci nie sú uznaní ako národnostná menšina. A pokiaľ ide o tému volieb zo zahraničia, naozaj veľká téma. Ja som to preto len tak nadhodil lebo viem, že máme tu aj v prvom čítaní sme už schválili, pôjde do druhého čítania taká menšia novela volebných zákonov aj keď táto tém by mala prísť rozpracovaná a predložená by mala byť do parlamentu budúci rok. Ja myslím, že asi sa toho dotkneme aj, aj v druhom čítaní v nejakej rozprave k tej novele, ktorá je predložená hoci teda nie je to tam upravené. Ambasády bez toho, aby ministerstvo zahraničných vecí povedalo či áno a v akom rozsahu lebo aj vytváranie okrskových komisií na ambasádach je asi tá najzložitejšia vec z toho celého. Skôr možno tá prvá fáza pri, pomoci pri tých registráciách dostupnosť tých volebných obálok na ambasádach a podobne, že tam osobne ja to vidím priechodnejšie ale nechám to na pána ministra.
Pokiaľ ide o to zjednodušovanie tých volieb poštou aj tam sa dá veľa vymyslieť veľa, veľa, veľa spraviť v prospech elektronizácie a na tom ministerstvo vnútra robí. Sám som sa minulý týždeň s nimi stretol a dve hodiny mi to podrobne vysvetľovali takže robí sa na tom ale výsledky budú vidieť až budúci rok. No a tá voľba zo zahraničia elektronicky , skôr momentálne sa rozpráva o nejakom pilotnom projekte dajme tomu o príslušníkoch ozbrojených síl v zahraničí, že odskúša to tam aj z hľadiska toho zneužitia a vidieť to ako to funguje, ako sa pustiť v plnom formáte do toho. Ale je to predmetom diskusií, sú tam aj ústavnoprávne problémy niektoré z hľadiska tajnosti atď. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 11:29 - 11:31 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať Milanovi Vetrákovi, že v podstate načal aj tú otázku to je tých volieb. Ja sa prikláňam k tomu a poprosím týmto aj pána ministra, aby naozaj sme hľadali cestu ako by mohli Slováci zo zahraničia voliť. To je jedna vec. Druhá vec, vrátim sa k tým učebniciam, o ktorých, o ktorých hovoril pán poslanec Vetrák. Okrem tých učebníc ktoré by mali smerovať do škôl kde sa učí slovenský jazyk v zahraničí, ja sa prikláňam aj k tomu, aby sa dali, dalo zopár učebníc no zopár, pár sto učebníc aj do voľného predaja pretože sú tam menšie obce ako je napríklad Šit kde nie je slovenská škola napriek tomu tam žije 500 obyvateľov, ktorí majú, ktorí sa hrdo hlásia k Slovákom a k slovenskej národnosti. Tieto deti chodia do klasickej srbskej školy ale radi by sa učili aspoň s mamami s otcami doma po slovensky. Chýbajú im trochu učebnice to znamená, aby sme sa nepozerali iba na tie školy ale možno dali zopár učebníc aj do nejakého voľného obehu. Hovorím do tých obcí, ktoré sú menšie ale napriek tomu dosť veľké nato, aby tá slovenčina tam kvitla a týmto chcem aj poďakovať pánovi ministrovi, že sa živo zaujíma o túto tému pretože si myslím, že je veľmi dôležitá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 11:21 - 11:29 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak neviem, či je možné vrátiť tých 5 minút, ktoré by som mal mať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno prosím vás pekne, vráťte 5 minút pánovi poslancovi, plných.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pán predseda, ja teda najskôr dopoviem ešte tú vec s tým centrom. V podstate by to malo ako keby sídlo Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine, teda v Srbsku. Aj dnes zhodou okolností sú tu zástupcovia týchto našich Slovákov na úrade vlády, u predsedu Úradu pre zahraničných Slovákov a riešia to. Takže uvidíme s akými novými informáciami prídu. Ja osobne som mal a nie je to kvôli, ale ja osobne som mal výhrady v súvislosti s týmto projektom kvôli tomu, že sa mi zdalo, že ak investujeme niekde 3 milióny eur, prípadne viacej teda z finančnej podpory, tak by mohli byť k dispozícii aspoň tri ponuky, ktoré by sme si vedeli porovnať. Tak to neboli...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 11:21 - 11:29 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Čiže dokončím najprv tú tému, ktorá sa týka, ktorá sa týka kultúrneho centra alebo celkovo centra, ktoré by slúžilo aj pre...

Kollár, Boris, poslanec NR SR
Pán poslanec, prepáčte, že vás preruším. Je tu strašný chaos. Počkám, lebo nikto vás tu nebude počúvať. Vyhlasujem dvojminútovú prestávku. Zatiaľ poslanci prosím, kto chce odísť, odíďte zo sály a kto chce počúvať, tak sa prosím usaďte a prestaňte vyrušovať. Prosím pekne 2 minúty máme na to. Ďakujem.
(Prestávka.) mal a nestojí to kvôli tomu ale ja som mal výhrady voči v súvislosti s týmto projektom kvôli tomu, že sa mi zdalo, že ak investujeme niekde 3 milióny eur prípadne viacej teda z finančnej podpory tak by mohli byť k dispozícii aspoň tri ponuky, ktoré by sme si vedeli porovnať, to neboli. A druhá vec je, že podľa mňa bolo by treba vždy zvažovať aj viacej lokalít ako len jedna. Ja rozumiem, že je to, je to v Srbsku citlivé, že keď dáte niečo do Backého Petrovca tak v Kovačici sa budú a keď dáte do Kovačice tak v Backom sa budú hnevať ale ak by to bolo v jednom z týchto dvoch miest tak to vieme spraviť za polovičnú sumu a zvyšnú sumu vieme jednoducho s ňou vieme podporiť trebárs aj výlučne projekty našich krajanov v Srbsku. No, tak zatiaľ sa preferuje Nový sad kde to je dvojnásobne drahšie a teda je to tam neisté. Takže budem zvedavý lebo aj na úrade vlády bude rokovanie, že aké sú informácie z ich, od nich samotných lebo zdá sa, že ten boli také informácie, že ten pán nejak sa už potom k tomu moc nemal, aby tú budovu predal. A ešte sa dotknem vo z vyšnom čase dvoch vecí nie podrobne lebo verím teda myslím si, že aj pán minister bude chcieť zareagovať a nechcem tú tému nejak prebrať, lebo ja som pri nej až tak veľmi nebol, ale viem, že v pláne obnovy sa podarilo vyčleniť 10 miliónov eur aj na veci, ktoré súvisia s návratovou politikou a so vzťahmi s novou tzv. novodiasporov. Ja som sám tiež veľkým zástancom teda riešenia tejto problematiky ale keďže viem, že je to srdcová záležitosť pána ministra tak mu to naozaj teraz nechcem zobrať. A pokiaľ on zváži, že je aj teraz potrebné k tomu niečo povedať tak nechávam na neho. Ja som sa tomu chcel venovať potom keď sem príde do parlamentu koncepcia starostlivosti na najbližšie obdobie.
A tá v súčasnosti naozaj stojí v podstate takmer výlučne na tom na akej výške zvýšenia tých dotácií sa dohodneme s ministerstvom financií ako sa to podelí. Ja len korigujem ešte tú moju pôvodnú informáciu pretože keď dneska fond na podporu národnostných menšín má 8 miliónov eur a tomu by mala zodpovedať aj tá celková podpora vo vzťahu k slovenskému zahraničiu tak to nebude delené 3 a 5 miliónov ale bude to 3,5 milióna zo strany ministerstva školstva, teda dneska dáva okolo 3 milióny priemerne a ešte by to malo navýšiť do konca volebného obdobia o 500 tisíc. Čiže napríklad vidím tam aj priestor v rámci tých 500 tisíc riešiť povedzme väčších počet vyslaných učiteľov načo ste aj vy poukazovali. A tých zvyšných 4,5 milióna by mal byť ten strop, ktorý mal byť dotačný v dotáciách na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dneska v zmysle uznesenia by to malo byť 1,33 ale reálne je to už od roku teda pán Pellegrini ako spomenul prvý a teraz sa to drží, je v tom kontinuita je to okolo 2,5 milióna. Čiže reálne oproti dnešnému stavu by sa ešte z tých 2,5 milióna nie asi budúci rok ale ´23 a ´24 a ďalej malo navýšiť z 2,5 na 4,5 a o tom sa rokuje. A keby toto bolo vyrokované tá koncepcia tu už v parlamente ale vlastne toto je jediný taký kľúčový a citlivý bod lebo peňazí v štátnom rozpočte ako nie je na rozdávanie.
No a krátko ešte posledná vec, voľby zo zahraničia. Budeme sa tým asi tiež viacej zaoberať jednak pri novelizáciách volebných zákonov ale aj pri koncepcii. Ja len chcem tých, ktorých sa o túto tému zaujímajú im chcem povedať, že pracuje sa aj na tejto problematike. Je zriadená pracovná skupina na ministerstve vnútra, okrem iných osôb aj ja som jej členom. Momentálne sa najviac pracuje na zjednodušení a elektronizácií volieb poštou, zvažujeme aj v akom rozsahu a teda či lebo je to aj náš záväzok vo vzťahu k voličom zaviesť elektronické voľby aj keď je to naozaj veľmi sporná téma a z ústavnoprávneho hľadiska. A otázka ambasád či voliť na ambasádach, to by som prenechal na pána ministra pretože on najlepšie vie, že ako je to reálne kedy a teda akým spôsobom. Takže, toľko za mňa, nechcem naozaj naťahovať čas a na záver chcem poďakovať aj parlamentu, že sme mohli túto správu po dlhých rokoch prerokovať tu na tomto mieste. Veľmi si to váži, vážia aj Slováci v zahraničí pretože v princípe len raz do roka takýmto spôsobom riešime aj záležitosti, ktoré sa ich týkajú a verím, že v tom budeme pokračovať aj najbližšie roky pretože aspoň raz do roka si to zaslúžia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 11:21 - 11:29 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Čiže dokončím najprv tú tému, ktorá sa týka, ktorá sa týka kultúrneho centra alebo celkovo centra, ktoré by slúžilo aj pre...

Kollár, Boris, poslanec NR SR
Pán poslanec, prepáčte, že vás preruším. Je tu strašný chaos. Počkám, lebo nikto vás tu nebude počúvať. Vyhlasujem dvojminútovú prestávku. Zatiaľ poslanci prosím, kto chce odísť, odíďte zo sály a kto chce počúvať, tak sa prosím usaďte a prestaňte vyrušovať. Prosím pekne 2 minúty máme na to. Ďakujem.
(Prestávka.) mal a nestojí to kvôli tomu ale ja som mal výhrady voči v súvislosti s týmto projektom kvôli tomu, že sa mi zdalo, že ak investujeme niekde 3 milióny eur prípadne viacej teda z finančnej podpory tak by mohli byť k dispozícii aspoň tri ponuky, ktoré by sme si vedeli porovnať, to neboli. A druhá vec je, že podľa mňa bolo by treba vždy zvažovať aj viacej lokalít ako len jedna. Ja rozumiem, že je to, je to v Srbsku citlivé, že keď dáte niečo do Backého Petrovca tak v Kovačici sa budú a keď dáte do Kovačice tak v Backom sa budú hnevať ale ak by to bolo v jednom z týchto dvoch miest tak to vieme spraviť za polovičnú sumu a zvyšnú sumu vieme jednoducho s ňou vieme podporiť trebárs aj výlučne projekty našich krajanov v Srbsku. No, tak zatiaľ sa preferuje Nový sad kde to je dvojnásobne drahšie a teda je to tam neisté. Takže budem zvedavý lebo aj na úrade vlády bude rokovanie, že aké sú informácie z ich, od nich samotných lebo zdá sa, že ten boli také informácie, že ten pán nejak sa už potom k tomu moc nemal, aby tú budovu predal. A ešte sa dotknem vo z vyšnom čase dvoch vecí nie podrobne lebo verím teda myslím si, že aj pán minister bude chcieť zareagovať a nechcem tú tému nejak prebrať, lebo ja som pri nej až tak veľmi nebol, ale viem, že v pláne obnovy sa podarilo vyčleniť 10 miliónov eur aj na veci, ktoré súvisia s návratovou politikou a so vzťahmi s novou tzv. novodiasporov. Ja som sám tiež veľkým zástancom teda riešenia tejto problematiky ale keďže viem, že je to srdcová záležitosť pána ministra tak mu to naozaj teraz nechcem zobrať. A pokiaľ on zváži, že je aj teraz potrebné k tomu niečo povedať tak nechávam na neho. Ja som sa tomu chcel venovať potom keď sem príde do parlamentu koncepcia starostlivosti na najbližšie obdobie.
A tá v súčasnosti naozaj stojí v podstate takmer výlučne na tom na akej výške zvýšenia tých dotácií sa dohodneme s ministerstvom financií ako sa to podelí. Ja len korigujem ešte tú moju pôvodnú informáciu pretože keď dneska fond na podporu národnostných menšín má 8 miliónov eur a tomu by mala zodpovedať aj tá celková podpora vo vzťahu k slovenskému zahraničiu tak to nebude delené 3 a 5 miliónov ale bude to 3,5 milióna zo strany ministerstva školstva, teda dneska dáva okolo 3 milióny priemerne a ešte by to malo navýšiť do konca volebného obdobia o 500 tisíc. Čiže napríklad vidím tam aj priestor v rámci tých 500 tisíc riešiť povedzme väčších počet vyslaných učiteľov načo ste aj vy poukazovali. A tých zvyšných 4,5 milióna by mal byť ten strop, ktorý mal byť dotačný v dotáciách na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dneska v zmysle uznesenia by to malo byť 1,33 ale reálne je to už od roku teda pán Pellegrini ako spomenul prvý a teraz sa to drží, je v tom kontinuita je to okolo 2,5 milióna. Čiže reálne oproti dnešnému stavu by sa ešte z tých 2,5 milióna nie asi budúci rok ale ´23 a ´24 a ďalej malo navýšiť z 2,5 na 4,5 a o tom sa rokuje. A keby toto bolo vyrokované tá koncepcia tu už v parlamente ale vlastne toto je jediný taký kľúčový a citlivý bod lebo peňazí v štátnom rozpočte ako nie je na rozdávanie.
No a krátko ešte posledná vec, voľby zo zahraničia. Budeme sa tým asi tiež viacej zaoberať jednak pri novelizáciách volebných zákonov ale aj pri koncepcii. Ja len chcem tých, ktorých sa o túto tému zaujímajú im chcem povedať, že pracuje sa aj na tejto problematike. Je zriadená pracovná skupina na ministerstve vnútra, okrem iných osôb aj ja som jej členom. Momentálne sa najviac pracuje na zjednodušení a elektronizácií volieb poštou, zvažujeme aj v akom rozsahu a teda či lebo je to aj náš záväzok vo vzťahu k voličom zaviesť elektronické voľby aj keď je to naozaj veľmi sporná téma a z ústavnoprávneho hľadiska. A otázka ambasád či voliť na ambasádach, to by som prenechal na pána ministra pretože on najlepšie vie, že ako je to reálne kedy a teda akým spôsobom. Takže, toľko za mňa, nechcem naozaj naťahovať čas a na záver chcem poďakovať aj parlamentu, že sme mohli túto správu po dlhých rokoch prerokovať tu na tomto mieste. Veľmi si to váži, vážia aj Slováci v zahraničí pretože v princípe len raz do roka takýmto spôsobom riešime aj záležitosti, ktoré sa ich týkajú a verím, že v tom budeme pokračovať aj najbližšie roky pretože aspoň raz do roka si to zaslúžia.
Skryt prepis