Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2022 o 17:10 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 17:10 - 17:12 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Kamenický, vy ako bývalý minister financií a podpredseda výboru pre financie a rozpočet ste omnoho lepší odborník ako ja, a preto určite dobre viete, prečo, prečo je štátny rozpočet, prečo počíta s deficitom. V roku 2022 očakávajúci klesajúci trend vývoja dlhu, ktorý po dvoch rokoch rastu klesne podľa ministerstva financií na úroveň 59,4 % HDP. Dobre viete tiež, že k nárastu výdavkov, čo sa týka štátneho rozpočtu v roku 2023, významne prispievajú prostriedky z plánu obnovy o celkovom objeme 2,3 miliardy eur. V roku 2023 plánuje Slovensko investovať viac ako sedem miliárd eur z európskych zdrojov a plánu obnovy. Tiež dobre viete, že navýšenie je spôsobené najmä novými zdrojmi plánu odolnosti, kde najviac sa bude, najviac je vyčlenených práve pre oblasť dopravy, kde sú potrebné obrovské investície. Tiež keď je teraz čerstvo na pretrase téma zdravotníctva, tak viete, že výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v roku 2023 úroveň 7,62 miliardy eur, oproti minulému roku pôjde o nárast o 1,24 miliardy eur, čo predstavuje 19,4 %. Výdavky verejného zdravotníctva a zdravotného poistenia, ktoré slúžia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, sa očakávajú na úrovni 6,74 miliardy eur, čo predstavuje 5,9 % hrubého domáceho produktu. Tiež treba pripomenúť, že veľká časť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 17:10 - 17:10 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Pán kolega tu hovoril veľmi veľa o volebnej korupcii, respektíve o volebnom rozpočte, ktorý je určený na to, aby sa rozhadzovalo pred voľbami. Ak som sa nedobre vyjadril, tak sa ospravedlňujem. Ale potom ako nazveme vaše hlasovania pred voľbami v roku 2020, kedy ste tri dni pred voľbami schválili štrnáste dôchodky a ostatné sekery do štátneho rozpočtu v úhrne za 1,7 miliardy eur, s ktorými sa trebalo vysporiadať? No a mám mandát od koalície, pán poslanec, vy podmieňujete podporu štátneho rozpočtu predčasnými voľbami, tak ja mám mandát vám povedať, že súhlasíme a termín január 2024. (Povedané s úsmevom.)
Skryt prepis
 

30.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak aby sme to stihli, ja iba v odrážkach pár poznámok, hoci som chcel možno hovoriť dlhšie a potom budem čítať pozmeňujúci návrh, ktorý predkladáme spoločne s kolegyňou Monikou Kaveckou.
Takže najskôr k tým poznámkam. Bolo tu povedané, že vláda vyčkávala a doviedla to do krízy. Tak nechcem sa vracať k minulosti. Poviem iba to, čo sa stalo teraz. V októbri, ešte pred októbrom prišiel Igor Matovič s návrhom, aby sa navýšili mzdy v zdravotníctve, a na to bolo vyčlenených, on s tým prišiel, 247 mil. eur a bolo to schválené v októbri. Odborárom, samozrejme, to nestačilo, a preto rozumiem znechuteniu Igora Matoviča, ktoré tu predviedol.
Čo sa týka sestier, tak v priemere, teraz hovorím v priemere aj so službami, o 25 % im pôjde mzda od 1. 1. 2023 hore. Zdravotníci navyše majú svoj mzdový automat. Čo sa týka toho, čo bolo vyrokované, tak atestovaní lekári budú mať 0,025-násobok za každý rok odpracovaný, alebo za každý rok praxe, 0,015 neatestovaní. No a teraz sa dostávam k tomu, že o čom je náš pozmeňovák. Chceme, aby aj ostatní zdravotnícki pracovníci, aby sa im započítavali roky praxe nielen do dvadsiateho roku ale, ale do tridsiateho roku praxe. Čiže aby sa to zrovnoprávnilo aspoň v tomto s lekármi. Čiže áno, obávame sa, že nejakým spôsobom, tak ako to už minister financií naznačil, to spustí nejakú lavínu nespravodlivosti, ale aspoň sčasti ju chceme napraviť.
Preto teraz dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej a Mareka Šefčíka k vládnemu návrh u zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Najskôr krátko odôvodnenie a potom čítam samotný pozmeňovák.
Odôvodnenie: Ide o zrovnoprávnenie ostatných zdravotníckych pracovníkov s lekárom a zubným lekárom v rámci inštitútu započítania odpracovaných rokov.
V súvislosti s predloženým návrhom zákona, to je informácia pre spravodajcu, vynímam bod 3 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Pán spravodajca, vynímam bod 3 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
A teraz samotný pozmeňovák.
V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 80b odsek 5 znie:
„(5) Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 1 sa navyšuje za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, ktorý je súhrnom dvanástich mesiacov, o 0,015-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 2 sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,03-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80aa až 80aw sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základnú zložku mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw možno navýšiť najviac za tridsať odpracovaných rokov.
Ak má zdravotnícky pracovník dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, navýšená základná zložka mzdy za odpracované roky výkonu zdravotníckeho povolania zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času.
Ak zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne vo viacerých zdravotníckych povolaniach alebo vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne v pracovných pomeroch s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, do počtu odpracovaných rokov tohto zdravotníckeho pracovníka sa započíta doba, počas ktorej súbežne vykonával viacero zdravotníckych povolaní alebo počas ktorej mal súbežne uzatvorené pracovné pomery s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iba raz."."
Pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

30.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kavecká Monika
Pán poslanec Suja, neviem, či vôbec by som mala na vás reagovať. Pretože tieto vaše vyjadrenia opäť len tú nenávisť podnecujú. Kričať a vrieskať a rozoštvávať je v podstate vaša parketa. Takže, bohužiaľ, škoda slov.
Skryt prepis
 

30.11.2022 16:25 - 16:25 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, obraciam sa na vás, milí kolegovia z koalície, viete veľmi dobre, ako sme prežívali tú situáciu v zdravotníctve od začiatku, keď sme prišli do tohto inštitútu, do Národnej rady. Dostali sme do vienka covid a ja tu opäť spomeniem súčasného ministra financií, ktorého v podstate opozícia nenávidí, útočí naňho (reakcia z pléna), ale mali by mu byť vďační, pretože si robia na ňom piár. Ja ho vnímam ako človeka, ktorý sa postavil pred nás a povedal v roku 2020, urobím všetko preto, aby v tejto krajine ľudia nezomierali. Nebudem sa pozerať na peniaze, ale urobím všetko preto, aby ľudia nezomierali. A toto je možno chyba ministra financií, že má cit. Mnohí mu to vyčítajú a robia z neho blázna. Mnohokrát možno aj ja s ním nesúhlasím, ale jedno, čo mi vadí najviac, a to hovorím vám, milí kolegovia, kolegovia z koalície, kolegovia z nášho klubu, si zoberte ako opozícia kričí, ako kričí, aký je minister neschopný, nemožný, aký je amatér, ako nič nevie, ale keď príde na lámanie chleba, tak za svoje politické preferencie by zapredali všetko. Aj ten rozpočet, ktorý nechcú schváliť, a nechcú dopriať tým ľuďom pomoc a záchranu životov, lebo však oni potrebujú preferencie, čím horšie, tým lepšie v tejto krajine. Pretože ja sa môžem dostať na výslnie, ja tu môžem kričať, ziapať, vrieskať, veď my to dokážeme takisto. Čo to pomôže? Čo to pomôže?
Takisto v prípade sestier, nebudú sestry všetky spokojné, pretože za to svoje náročné povolanie nebudú nikdy spokojné, ale čo si treba vážiť a ctiť na nich, že tie obetavé zdravotnícke pracovníčky v povolaní sestra ostávajú pri tých pacientoch, lebo majú ten cit, majú to poslanie. Je to veľká vďaka, ale z tej vďaky sa nikto nenaje. Nenaje, nikto nezabezpečí školu svojim deťom, nikto nezabezpečí svoje potreby od elektrickej energie cez náklady na prácu a život. Ale to by sme mohli hovoriť o každom jednom povolaní. Mne je ťažko rozprávať z tohto pultu, keď v spoločnosti panuje názor, poslanec Národnej rady – triedny nepriateľ, lebo ten má plat najväčší na svete. Poslanec Národnej rady má ten plat za svoju prácu. A ten poslanec Národnej rady, ktorý naozaj išiel sem preto, aby pomáhal ľuďom a tejto krajine a má ten cit, tak to prežíva aj srdcom a naozaj mnohokrát si aj ubližuje. Berte to aj takto, prosím, vážená spoločnosť, verejnosť. Nie sú tu len bezcitní ľudia.
A keď sme narážali na to, že ideme teraz preplácať lekárov, toto všetko a sestry by sme im mali dať takisto, sa mohlo diať desať rokov. A možno sa otočím aj teraz na tú ľavú stranu, kde ste boli doteraz? Kto kedy tu vystúpil a proste sa bil za tých zdravotníkov. Kto? Vy ste teraz múdri, keď už sme stratili desať rokov? Desať rokov sme stratili našich zdravotníckych pracovníkov, pretože sme ich nedokázali namotivovať. A teraz v tých najťažších dobách po covide, pri vojne na Ukrajine a energetických krízach viníme niekoho, kto sa to snaží dať do poriadku? (Ruch v sále.) Viníme niekoho, kto naozaj hľadá finančné prostriedky, lebo sa na tom výborne vytĺkajú politické body? Nechcela som byť až takáto osobná, ani takáto politická, ale nedá mi to, aby niekto bez hanby si obtieral svoje ústa o tých ľudí, ktorí sa snažia nájsť riešenia. A bude tu vykríkať a ziapať o nezmyselnostiach.
Ja mám to morálne právo sa vyjadrovať k zdravotníkom, pretože naozaj 23 rokov som pracovala v nepretržitej prevádzke. Skutočne mi mnohokrát pod rukami zomierali ľudia. Je to neovplyvniteľné. Za toto si tí zdravotníci zaslúžia tie peniaze, za toto, pretože oni naozaj majú takú tú ťažkú prácu, pretože to potom nosia so sebou domov a psychicky to aj prežívajú. Je to tak. Ja nechcem, aby sa v našej zdravotníckej spoločnosti vytvárala nevraživosť. Dosť, že spoločnosť rozdeľujú politici, extrémisti, krikľúni, ale v našej zdravotníckej spoločnosti medzi mojimi kolegami, kolegyňami, ja vás prosím, nezáviďme si. A podporujme sa navzájom, aj keď tá krivda naozaj je najvyššia v profesii sestra a pôrodná asistentka. Sme desať rokov poukazovali na to, že nás nebude. Desať rokov sme protestovali, snažili sme sa, organizovali sme sa, riešili sme veci, dávali sme rôzne návrhy, stretávali sme sa na ministerstvách. Všetko na úkor svojho voľného času. Všetky naše funkcie sú čestné, bez finančného nároku. Ja ďakujem z tohto miesta aj svojim kolegyniam, ktoré desať rokov bojujú o zlepšenie pracovných podmienok sestier, ktoré pracujú v tých nemocniciach aj v ambulanciách, aj keď tam nemáme možnože dosah, alebo v tých nemocniciach, kde majú byť tie ústavy život zachraňujúce.
A je mi veľmi ľúto, keď sa takáto téma politizuje na to, aby sa vytvárala ešte väčšia nevraživosť v spoločnosti. Je mi to veľmi ľúto a veľmi ľúto je mi aj mojich kolegýň, ktoré už dlho čakajú na to, aby sa im naozaj zlepšili tie podmienky. A viete, ony nechcú ani tak enormne narásť platy, ale chcú svoje kolegyne, aby im prišli, aby sme ich namotivovali. A to je presne tá chyba tých desiatich rokov spätne, ktoré už nevrátime. Lebo my tie kolegyne tu nemáme. A to je tá vec, ktorá bolí, a preto by sa mali aj kolegovia z opozície, tí, ktorí mohli vtedy riešiť túto situáciu a neurobili nič, iba sa prizerali. Lebo to vtedy nebola téma, vtedy to bolo treba upratať pod koberec. Či si každý bude spytovať takto svedomie.
Preto som vďačná aj za to, že vieme nájsť peniaze, síce ťažko, ale vieme nájsť. Ja prečítam za chvíľu náš pozmeňujúci návrh, ktorý aspoň sčasti bude opravovať tieto krivdy, a z tohto miesta dúfam, že bude tá príležitosť, aby sme tie podmienky systematicky a do budúcna zlepšovali. Pretože keď príde akákoľvek vláda do tejto krajiny, tak jej prioritou musí byť zdravotníctvo, pretože tieto napáchané škody, ktoré sa tu stali, musia byť systematicky opravované. A už nikdy neurobme chybu, že každý jeden rok, prepáčte, budem ešte pozmeňujúci návrh hovoriť, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, vy ste nevyužili svoje vystúpenie na to, aby ste mohli povedať pozmeňujúci návrh. Je desať minút, vy ste ho mali avizovať.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som povedala, že prednesiem pozmeňujúci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Ale mali ste ho zdôvodniť, aby ste potom mohli ho čítať. (Reakcie z pléna.) Pani poslankyňa.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Máme ho spoločný, takže keď už teda nie je, akože pán minister by otvoril rozpravu, ale dobre. Ďakujem veľmi pekne, takže možnože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Načo toto bolo dobré?

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Možnože ho odprezentuje v technickej podobe pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

30.11.2022 16:25 - 16:25 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega poslanec aj pán doktor Urban, keď ste už vo svojej rozprave viackrát spomenuli lekárov z trstenskej nemocnice, tak z tohto miesta sa im chcem osobne poďakovať, že ani jeden z lekárov ani lekárok nepodali, nepodali výpoveď a nepridali sa k lekárskym predákom, k ich spôsobu vydierania a presvedčovania na výpovede. Od jedného známeho lekára mám informáciu, ako robili maximum preto, aby čo najviac lekárov získali na svoju stranu. Som rád, že sa im podarilo presvedčiť iba niečo cez dvetisíc lekárov, ale že tá drvivá, slušných lekárov, ktorí nepodľahli tomuto tlaku a možno aj nejakým lákavým, medovým motúzikom, ale zostali slúžiť svojim pacientom, chorým, slabým a aj zomierajúcim ľuďom. Naozaj veľmi si vážim a, samozrejme, že ďakujem aj všetkým ostatným lekárom, nielen z trstenskej nemocnice, ktorí výpovede nepodali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 15:55 - 15:57 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja na rozdiel od tých predrečníkov, ktorí nechcú podporiť štátny rozpočet, so slovami ministra financií Igora Matoviča súhlasím. Áno, lekárski odborári vydierajú. (Reakcia z pléna.) Ako? Haló! Môžem? Zvlášť lekárskych odborárov sledujem už niekoľko mesiacov a čím viac mám informácií, o to viac sa utvrdzujem, že naozaj ide o vydieranie týchto lekárskych predákov na úkor chorých a starých ľudí. Je neľudské, že si pri vydieraní za rukojemníkov zobrali pacientov. O čo skutočne lekárskym odborárom ide ma presvedčil samotný pán doktor Visolajský, ktorý, bol som súčasťou toho, keď sa vyjadril, že namiesto financií pre pomoc rodinám s deťmi cez rodinný balíček sme tieto peniaze mali dať lekárom. Toto je naozaj, naozaj je to, je to neľudské a neempatické voči, voči najzraniteľnejším. Mrzí ma to o to viac, že pochádzam z deviatich detí, mám päť detí a pochádzam z regiónu, kde naozaj mnohé rodiny doslova živoria.
Ďalším mojím veľkým prekvapením bolo, keď som sa 17. novembra zúčastnil protestu lekárov a videl som na pódiu plamenne rečniť dlhoročného lekárskeho odborára doktora JUDr. Kollára, ktorý, ja si myslím a aj tí, čo to trošku sledovali, tak za vlády SMER-u sa mal veľmi, veľmi dobre a dostal aj nejaké stimuly na svoju podnikateľskú činnosť. Môžem aj konkretizovať, na Orave. Odoprieť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 15:55 - 15:56 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Už som myslela, že sa ani nedostanem k faktickej, ak by ste si tu teda tú diskusiu viedli trošku dlhšie, ale moja faktická ide k ministrovi financií. Po desiatich rokoch spätne prichádza teraz naozaj najvyššie navyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov. Ja na jednej strane som veľmi vďačná za každé jedno euro navyše pre zdravotníkov, pretože to do budúcna, do budúcna bude mať dobrý efekt. Malo sa to diať systematicky už spätne desať rokov. Teraz si uvedomme tú situáciu, že desať rokov nič a my ich už nedobehneme. My sme už stratili tých zdravotníkov a teraz, prosím vás, kolegovia, a budem to teda používať aj v rozprave, to, čo hovoril minister financií, že na jednej strane všetci chceme dať, áno, ale zahlasovať za rozpočet, to nie. Tak to je potom aká schizofrénia? Aké je to schizofrenické, že my chceme dať zdravotníckym pracovníkom a viníme ministra financií, že im to mal dať dávno, ale my sa tu vyhrážame všetci tým, že nezahlasujeme za rozpočet. Tak potom o čom to je? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 15:40 - 15:40 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Rozumiem rozčarovaniu ministra financií. On to, samozrejme, vie svojským spôsobom odkomunikovať. Ja som tiež považoval za ponuku vlády, ktorá predchádzala tejto definitívnej dohode, za oveľa vyváženejšiu, spravodlivejšiu, a nakoniec tá ponuka vlády reflektovala presne to, čo odborári požadovali, aby ich platy boli konkurencieschopné v rámci krajín V4, a teda dokonca konkurencieschopné so zdravotným systémom našich západných susedov z Českej republiky, kde chcem len upozorniť, že vláda v posledných rokoch investovala do zdravotníctva viac ako 9 % hrubého domáceho produktu. To je neporovnateľné, čo sa týka Slovenskej republiky a, samozrejme, nášho HDP. A práve preto som to aj nepovažoval za, za úplne šťastné žiadať ešte oveľa viac, ako boli zdravotníci z iných profesií už odmenení tým vládnym návrhom zákona, ktorý mal platiť od 1. 1. 2023. Ale ešte raz, práve preto napriek tomuto celému rozčarovaniu som rád, že aj pán minister financií podporil urobenie tej spravodlivosti voči iným zdravotným pracovníkom a som veľmi rád za bojovníkov v našom klube, ktorí od začiatku poukazovali na to, že ten návrh nebol spravodlivý voči iným zdravotníckym pracovníkom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 15:10 - 15:13 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja by som si dovolil tiež len zopár slovami vyjadriť vďaku aj tu pánovi ministrovi, aj celej vláde Slovenskej republiky, že sa podarilo vyrokovať zmier. A úprimne, ja som považoval návrh Lekárskeho odborového zväzu nad rámec tej, tej druhej dohody, tej druhej ponuky vlády za problematický, nakoľko žiadali, aby bola zvýhodnená prax lekára až na 30 rokov zvyšovaním koeficientu na rozdiel od ostatných zdravotníckych pracovníkov. Ja som sa k tomu aj vo viacerých diskusiách aj v rámci nášho hnutia vyjadroval, že si myslím, že toto nie je úplne férové. A preto som veľmi rád, že, že vláda a koalícia naďalej rokovali. A takisto aj kolegovia z nášho poslaneckého klubu sa snažili tieto veci vyrokovať a doriešiť tak, aby zavládla, by som povedal, určitá férovosť aj vzhľadom na iných zdravotníckych pracovníkov v sektore. A preto sa teším, že tu budú predložené pozmeňujúce návrhy mojich kolegov, ktorí, ktorí, by som povedal, túto určitým spôsobom skrivodlivosť vyrovnajú aj tým, ktorí doteraz mohli mať pocit, že ich prax nebude dostatočne ohodnotená na úroveň spoločne s lekármi.
Takže ešte raz veľká vďaka za to, že sme v tomto bode a že teda dnešným dňom aj Lekárske odborové združenie pred chvíľou na výbore vyjadrilo spokojnosť aj s predloženými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú v spoločnej správe k predmetnému návrhu zákona, ktoré v mnohom výrazne zlepšia ako vzdelávanie našich budúcich zdravotníckych profesionálov, najmä lekárov. Tak, samozrejme, zlepšujú ich hodnotenie. A teda teším sa na to, že v tomto ohľade zdravotníctvu v našej krajine svitá na lepšie časy, hoci, samozrejme, aj tých bodov z memoranda a, samozrejme, úloh a možností, ako to zdravotníctvo zlepšiť, je pred nami ešte veľmi veľa. V tomto želám ministrovi zdravotníctva, ktorémukoľvek, či súčasnému alebo budúcim, len to najlepšie, aby čo najviac pre naše zdravotníctvo stihol dohnať. Pretože to zdravotníctvo naozaj v posledných rokoch výrazným spôsobom mešká za okolitými krajinami, najmä Európy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis