Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.10.2022 o 15:10 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Lukáš, ja by som sa ti chcel poďakovať, lebo bol som na jednom stretnutí, aj keď nie som právnik, so svojou asistentkou, kde naozaj táto téma je obrovsky komplikovaná a, samozrejme, samozrejme, je to len v prvom čítaní a dá sa to, dá sa to precizovať, dá sa to upravovať. A keď už sme tu na tej politickej, ako pán Dostál povedal, tak myslím si, že tento zákon, tá hmotná zodpovednosť by sa naozaj mala riešiť na tej odbornej, kde aj v strane SaS sú skúsení ľudia na to, aby, aby na tento zákon pomohli.
A pán Dostál k vám, k vám asi nemám nejaké slová, aj keď si vás vážim, ale to, čo tu predvádzate a mantra Igor Matovič vás valcuje pre vaše odborné... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, na Lukáša Kyselicu musíte reagovať.

Nemec, Richard, poslanec NR SR
Pardon, tá mantra, ktorá vás valcuje vašou odbornosťou, je až zarážajúca.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Dostál, nebolo by to na dve minúty, tak som nechcel reagovať vo faktickej. Troška ma to, troška ma to mrzí, že už ideme troška politicky a ja vás stále považujem za protikorupčné osoby, stále, či ste v opozícii, či ste v koalícii alebo jako, ja si myslím, že to dobre myslíte so Slovenskom, a preto ma netešia žiadne takéto politické prekáračky.
Keď by som sa vrátil k tri šesť trojke. Ja som mal nejaký návrh zákona, ktorý bol nejakým kompromisom. Nieže by to bolo to najlepšie riešenie, ktoré by som si predstavoval, ale proste sme to predložili v takom stave. Potom pán Baránik predložil. Tiež tam boli niektoré veci, s ktorými som celkom nesúhlasil, ale proste som hlasoval za. Takisto jak pri tri šesť trojke, ktorú predložil pán Valášek. Tiež som tam mal výhrady, že aby sa voči rozhodnutiu generálneho prokurátora mohol ešte odvolať policajt. Proste v tej hierarchii mi to tam absolútne nesedelo, ale proste to bolo prvé čítanie. Ako zámer je to dobrá vec, tak sme to pustili, teda chceli sme to pustiť do druhého čítania. Tu išlo len o to. A potom by sme to vyprecizovali do druhého čítania.
Preto celkom nerozumiem, že keď sme schvaľovali alebo keď sa na začiatku robilo programové vyhlásenie vlády, fakt sa tam zakotvila táto hmotná zodpovednosť. A to bola alfa-omega aj nášho hnutia.
To, že teraz bol predložený zákon, ktorý predkladal kolega Pročko, všetci vieme asi v koalícii, jako to prebiehalo. My sme aj s pánom Vetrákom uvažovali nad nejakými inými možnosťami. Proste boli tam niektoré state, ktoré už boli prekonané aj z tohto zákona, ktorý predložil pán Pročko, ale jednoducho tak to vyšlo, kolega Pročko predložil.
A napríklad čo sa týka pojmu verejný činiteľ, tak to je už prekonané, tak my sme tam chceli dať verejný funkcionár a tak ďalej a tak ďalej. Predsa verejný činiteľ, tam je ten prvok moci, prvok rozhodovania a proste verejný činiteľ, verejný funkcionár tam je inak ako ukotvený. Proste viacej vecí už sme mali vyprecizované, ale proste sme to nepredložili.
Teraz tento zákon kritizujete, napriek tomu, že vás považujem naozaj, že vy to myslíte dobre so Slovenskom, a v minulosti ste zaň hlasovali. To je zákon, ktorý predkladal ešte aj pán Procházka, a hlasovali ste za. Takisto jak všetci z OĽANO hlasovali za to. Teraz to kritizujete. Ale ako chápem to. Je, je, je to politika, tak jak ste do Matoviča, tak to isté by som mohol povedať, že, že pán Sulík čo napáchal na ministerstve hospodárstva a teraz by mal niesť za to hmotnú zodpovednosť. To sú také politické veci, ktoré ja nerád používam v rozprave, lebo pokiaľ nepoznám fakty, tak sú to obyčajné politické prekáračky.
Vrátim sa k tej podstate, ktorú ste hovorili, čo sa týka, čo sa týka postihu verejných, verejných tých činiteľov alebo funkcionárov. My sme ten náš návrh zákona už mali aj na koaličnej rade. Vtedy ministerka spravodlivosti, ešte pani Kolíková, nesúhlasila s ním. Dali tam z ministerstva spravodlivosti niektoré výhrady, ale prečítam vám, čo nám napísali z ministerstva spravodlivosti hneď na začiatku v úvode: "Úprava osobnej hmotnej, osobnej zodpovednosti verejných funkcionárov je zložitou a ťažkou témou." To ako z gestorského ministerstva. "V prvom rade je potrebné uviesť, že právna úprava nakladania s verejnými prostriedkami a s právom majetku Slovenskej republiky je obsiahnutá v množstve právnych predpisov, ktoré obsahujú konkrétne pravidlá nakladania s verejným majetkom a konkrétne povinnosti príslušných subjektov pri správe verejného majetku, pričom porušenie týchto pravidiel je sankcionované, avšak sankcia je ukladaná zväčša subjektu, v ktorom došlo k porušeniu zákonnej povinnosti, nie osobe, ktorá má priamu rozhodovaciu právomoc v tomto smere. Ako výnimku možno uviesť právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Aktuálna právna úprava však neobsahuje jednotný štandard hmotnej zodpovednosti osôb s priamymi rozhodovacími právomocami v súvislosti s nakladaním s verejným majetkom a jeho správou. Neexistuje všeobecná právna úprava povinností týchto osôb konať pri výkone svojich právomocí s odbornou starostlivosťou a právna úprava sankcionovania porušenia tejto povinnosti okrem trestnoprávnej zodpovednosti."
Takže samo ministerstvo povedalo, že ono, ono to tu chýba. Pokiaľ NKÚ alebo ÚVO skonštatuje, že došlo k porušeniu, tak je sankcionovaný subjekt. Ale čo ďalej? Čo ďalej? To sa zo subjektu neprenesie na konkrétnu osobu? Sekundu. (Krátka pauza. Rečník opustil rečnícky pult a priniesol si minerálku.) Takže ÚVO alebo NKÚ vie, vie rozhodnúť, že došlo k porušeniu určitého subjektu verejnej správy, ale to je asi tak všetko.
A konkrétny, a konkrétna fyzická osoba môže byť sankcionovaná už potom len v trestnom konaní. A toto je ten priestor, ktorý tu chýba, pričom bola, pri ktorom bola snaha, sekundu (rečník sa napil), pri ktorom bola snaha, aby sa tá medzera zaplnila. A ja vítam každé rozhodnutie alebo každú pomoc, akým spôsobom to nastaviť.
Pokiaľ niekto robí v súkromnej spoločnosti, pokiaľ robí niekto... Nie, škriabe ma hrdlo (rečník sa napil), pokiaľ niekto robí v súkromnej spoločnosti... (Rečník má problém s hlasivkami) Budem musieť skončiť rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, ja by som chcel uviesť veci na správnu mieru, pretože ste zavádzali, keď ste hovorili o tom, že Sputnik stál Slovenskú republiku niečo a za to by mala, mal niesť zodpovednosť ten, kto bol zodpovedný za to, že tá vakcína bola dovezená na Slovensko.
Pravda je taká, že zo všetkých vakcín, ktoré na Slovensko boli dovezené, bolo podaných 20-tisíc kusov a všetky ostatné kusy vakcín si Ruská federácia odkúpila späť. Čiže Slovensko to nestálo absolútne nič na rozdiel od tzv. západných vakcín, ktoré sme nakupovali v miliónových množstvách na základe spoločného, spoločného nákupu Európskej únie. Nevieme, za akú cenu, čo pri Sputniku neplatí, pretože zmluva so Sputnikom zverejnená bola, pričom zmluva na nákup ostatných vakcín zverejnená nikdy nebola. Tie vakcíny, ktoré sme nakúpili v rámci spoločného obstarávania, sa dnes vylievajú do Dunaja, to znamená, že sa zneškodňujú a vyhadzujú, pretože sú expirované.
Takže ja by som len chcel, pán kolega, pretože vás považujem za mimoriadne seriózneho človeka, aby ste hovorili pravdu aj v tejto veci, pretože je to tak. Slovenská republika ak prišla o nejaké peniaze, tak to bolo v súvislosti s nákupom západných vakcín a nie v súvislosti so Sputnikom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, cieľom predkladaného návrhu zákona je zaviesť funkčný mechanizmus trestania prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Pri súčasnom nastavení zodpovednosti verejných funkcionárov sa za rozhodovanie o verejnom majetku javí, že občania verejným funkcionárom bezmedzne dôverujú. Slovenská verejnosť však bola neraz svedkom vzniku viacerých závažných káuz, v ktorých nebola nikdy uvedená zodpovednosť. Existovalo pritom viacero pokusov o zavedenie inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Všetky tieto pokusy však doposiaľ skončili neúspešne. Škoda, ktorá vznikne štátu alebo územnej samospráve, bola v praxi často prehliadaná. Najmä osobná zodpovednosť verejného činiteľa sa preukázala len ojedinele. Súčasný stav signalizuje, že subjekty oprávnené iniciovať konanie vo veci náhrady škody buď nemajú prostriedky na spoľahlivé zistenie skutkového vzťahu, alebo nemajú záujem o zistenie skutkového stavu a vyvodenie dôsledkov. Navrhovaná právna úprava nariaďuje iniciovať konanie z úradnej povinnosti, pričom v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy koná generálny prokurátor Slovenskej republiky. Len transparentne nastavený systém osobnej zodpovednosti a účinná vymáhateľnosť môže viesť k zodpovednému a profesionálnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy.
Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a súčasne nemá sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Vons Peter
Ja len oznamujem, že hlasovať o tomto budeme o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Už to tu odznelo párkrát a možno, možno by bolo treba jasne povedať, že o čom vtedy parlament rozhodoval, pretože zaznievajú tu všelijaké tie zavádzajúce informácie. A áno, potvrdzujem, že pán podpredseda parlamentu hovoril, že či bude, že sme rozhodovali o tom, či bude Fico vydaný do väzby. Ja o tom neviem, že sme o tom rozhodovali. Ja si to nepamätám. Ja si to pamätám tak, že parlament rozhodoval o tom, či poslanec Fico ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky bude môcť byť vyšetrovaný aj vo vyšetrovacej väzbe. Nie či bude vyšetrovaný, ani či bude uznaný za vinného, nevinného, ale či bude môcť byť vzatý do vyšetrovacej väzby ako poslanec Národnej rady.
Skryt prepis
 

5.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Dovoľte mi, vážení kolegovia, kolegyne, aby som predložil pozmeňujúci návrh, prečítam najskôr odôvodnenie.
Na základe schváleného zákona pred jeho účinnosťou s poukázaním na zákaz retroaktivity právnych noriem a s poukázaním na ustanovenie § 90 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Národná rada môže zmeniť ustanovenie o účinnosti zákona vráteného prezidentom vrátane ustanovení súvisiacich s účinnosťou zákona, ak by mal zákon nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude vyhlásený, je nevyhnutné vykonať zmenu jeho účinnosti. A teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Zákon z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky sa mení takto:
V čl. 3 sa slová "15. júna" nahrádzajú slovami "1. novembra".
V nádväznosti na uvedený posun účinnosti sa v čl. 1 bode 4 v nadpise § 187p slová "15. júna" nahrádzajú slovami "1. novembra".
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Vetrák Milan
Pripomínam členom ústavnoprávneho výboru, že o dvanástej máme výbor v zasadačke výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1084.
Predmetný... Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky predmetný zákon vrátila na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 11. júla 2022 uviedla dôvody na vrátenie zákona. Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákona neprijala ako celok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1129 z 2. augusta 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 12. septembra 2022
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon dňa 9. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon dňa 12. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky k hlasovaniu o vrátenom zákone ako celku. Návrh odporúčania nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovanom predmetnom vrátenom zákone bola schválená uznesením gestorského výboru č. 323 z 13. septembra 2022. Uznesením ma výbor zároveň určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis