Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2022 o 18:55 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2022 18:55 - 18:56 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Uhm. Ďakujem pekne. Pán kolega, ja zareagujem iba na jednu vec. Samozrejme, aj ja si ho naštudujem podrobne, ako to je, nie som z toho nejaký veľký odborník, ale vidím v rodinných firmách a farmách našu budúcnosť. Lebo keď si pozriem na môj rezort pôdohospodárstva a pozrieme si, že koľko nám tu potravín prichádza cez hranice z Rakúska, z Nemecka, z Francúzska, pýtam sa, bolo to dopestované na družstvách, štátnych majetkoch alebo na rodinných farmách? A žiaľ, my to nemáme zadefinované. To znamená, vítam každú iniciatívu, ktorá zadefinuje tento typ podnikania do budúcnosti, pretože keď máš vlastnú firmu, tak nedáš jej padnúť. Tam je 24 hodín, celá rodina sa za to postaví, pretože vie, že ďalšia generácia môže na tom stavať. My sme to mali socializmom seknuté a teraz máme veľký problém, pretože my máme teraz tu iba pod-ni-kav-cov, nie pod-ni-ka-te-ľov. A práve tento rodinný systém, myslím, že je budúcnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 18:25 - 18:26 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1328 zo 17. októbra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1272), na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 98. schôdzi a uznesením č. 267 zo dňa 17. októbra 2022 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 18:10 - 18:12 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 19. októbra 2022.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 103 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 103 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky 47 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 103 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 101 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Petra Pčolinského za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 85 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Peter Pčolinský.
Overovatelia poverujú svojho člena Zitu Pleštinskú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

19.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ja len takto krátko, aby som nezdržoval. Maroš, no znova sme pri tom, že riešiš tam tú sekeru, čo je zaťatá v tej hrade a rozmýšľaš čo by sa stalo, ak to spadne na to dieťa. No tak, to dieťa proste tam nemusí, nemôže ísť, hej, keď, alebo tú sekeru vybereme. Čiže riešiš zákon vlastne, ktorý tu je už dávno, v ktorom nič nemeníme v tom zozname, proste riešiš odvetvia, ktoré sú tam dávno, roky. Nič na tom nemeníme, proste stále mi to pripadá, že tu riešime proste zákon, na ktorom je zlé len to, že s ním súhlasí Matovič. No a k tomu Maskovi, no je taká dôležitá informácia, riešime tu Elona Maska, Elon Mask, Elon má ... , ale kľúčové je, že Elon Mask nepodniká v regulovanom odvetví. To je to, prečo, to zbytočne ho tu spomíname a zbytočne ho riešime, ale mám dobrú správu pre teba, že Európska únia rieši aj Elona Maska a rieši aj on line obchod, aj rôzne ďalšie aktivity, ktoré sú v on line prostredí a verím, teda nepoteší ma to osobne, ale myslím si, že Európska únia vymyslí aj nejaký spôsob ako Elona Maska zdaniť.
Skryt prepis
 

19.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, znova sme sa dostali k tomu, že tá diskusia prebieha zo strany pána Viskupiča skôr o tom, či ten zákon ako taký je dobrý, no. Na to je tá odpoveď, že nemyslím si, že je teraz vhodný čas, aby sme taký zákon rušili, pretože teraz potrebujeme tým ľuďom pomôcť v kríze, a tie všetky nedostatky, ktoré ten zákon, ja súhlasím, že je to neštandardné riešenie, ale proste za dobrých časov sa malo takto špekulovať okolo toho, nie za zlých časov, keď potrebujeme zvýšiť príjmy do rozpočtu aj vďaka tomuto zákonu a pomôcť ľuďom. Čiže podľa mňa to dneska nie je téma dňa, čiže dnes stojí tá otázka tak, že ten zákon treba podporiť. Tí, ktorí chcú pomôcť ľuďom, zdravotníkom, učiteľom, zamestnancom verejnej správy, tak tento zákon jednoducho podporia, lebo bez toho bude problém týmto kategóriám ľudí pomôcť. Pokiaľ ide o, s tým súvisia aj tie banky, takže v zásade áno, keď chceš zrušiť celý zákon, tak potom aj banky, ale sám si identifikoval problémy, ak tam budú správcovské spoločnosti a budú tam a budú tam lízingovky a nebudú tam banky, tak to bude trocha aj odborný problém, lebo tie banky to budú vedieť obchádzať. No tak naozaj treba sa začať asi baviť aj o tých bankách, a teda ešte k tým ďalším poznámkam. No, pôvodne bol prísľub zo strany bývalej vlády, zo strany pána Fica, že do dvoch rokov ten zákon skončí, potom asi sa vymyslí ako náhradné riešenie ako nejaké postupné znižovanie až k nule, no ale tak pôvodne to malo skončiť do dvoch rokov, lebo to bolo ešte na nejaké dozvuky tej predtým krízy, ktorá bola. Tak znova len odkazujem na to, že, že vtedy mala prebehnúť tá diskusia v roku 2014, alebo teda hneď tie firmy to mali riešiť, lebo teraz sme v takom stave a čase, že, že skutočne to nie je téma dňa. Dneska to naozaj stojí tak, že chceme pomôcť ľuďom aj vďaka asi 100 mil., ktoré získame do štátneho rozpočtu z tohto zákona, alebo nechceme a aj a pokiaľ ide o dobrý a zlý zákon, ja keď som konzultoval s ministerstvom financií, tak oni ho považujú za dobrý zákon.
Skryt prepis
 

19.10.2022 16:10 - 16:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som sa už nehlásil teraz, lebo rozumiem, že chceme posunúť a začať aj tú ďalšiu schôdzu, tak len takto vo faktickej. Ďakujem jednak Tomášovi za vecný vstup, vecný príspevok, aby som začal od toho najdôležitejšieho, čo asi som vnímal, že si povedal na konci. Neviem, keď ti poviem, že na 99 % tie médiá vypadnú v druhom čítaní ak to prejde, tak takto ti to stačí? Lebo akože môžem ti to dať aj na 100, len na 100, vieš to, na 100 isté máš v živote len pár vecí, tak nie, nie, ja som takto. Ja mám pripravený pracovný návrh pozmeňujúceho návrhu, teda kde sa vypúšťajú a malo by to tak byť. Neviem si teraz predstaviť nejaký dôvod prečo by to tak nebolo, najmä z dôvodu, že ja to, pre mňa je teda taký najsilnejší dôvod z hľadiska konceptu toho zákona, že v podstate pred tým tá licencia, ich bolo, ju nebolo také jednoduché získať ako terajšiu autorizáciu. Ona tá licencia zostala už na frekvenčnom spektre a teraz tam je tá autorizácia, ktorú je pomerne, no nie je to jednoduché, ale jednoducho je nárokovateľná svojím spôsobom. Čiže stráca sa ten ako keby taký najsilnejší argument v rámci toho konceptu, že prečo, čiže tie médiá áno a kuriérske spoločnosti, tiež som tomu naklonený, len tam si treba povedať, že to je problém, ktorý tu pretrváva dlhé roky, čiže to sa zrazu objavilo, mohlo sa to už dávno vyriešiť, že to nespôsobilo tento návrh zákona. Ale ak naozaj zistíme, že nie sú vôbec regulované, tak tiež by mali ísť z toho von a k tým ďalším veciam, tak ja sa snažím konzultovať vzhľadom na tie skutočnosti, ktoré tu sú, že ten zákon bol pomerne rýchlo daný do legislatívneho procesu. Snažím sa konzultovať so všetkými dotknutými subjektami, ktoré prejavili záujem o konzultáciu o tomto návrhu zákona, že snažím sa byť korektný a samozrejme ma mrzí, že na to nebolo dva, tri mesiace vopred, ale už sú nejaké danosti, nejaký stav je a snažím sa v rámci toho stavu to robiť čo najtransparentnejšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 15:55 - 15:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
No bude to rýchle, lebo pán Šutaj Eštok toho veľa nepovedal a navyše to bola znôška nezmyslov a hrubých zavádzaní, pretože poviem rovno, že keby strana HLAS od niektorých týchto firiem, ktoré chceme zdaniť, a sú medzi nimi aj oligarchovia, dostávala od týchto oligarchov buď v alobale alebo v krabici od šampanského peniaze, tak by jeho vystúpenie hneď vyzeralo inak. Takže asi toľko k pánovi Šutaj Eštokovi na začiatku, ktorý ani nemá tú česť, aby si vypočul reakciu na jeho vystúpenie plné nezmyslov.
Čiže v prvom rade na tie obvinenia, ktoré tu boli povedané, že tu znevažujeme nejakú funkciu predsedu výboru alebo poslanca. Ako mne je veľmi ľúto, že sa dokáže pán Šutaj Eštok ako právnik až tak zhadzovať, že popiera ústavné právo každého poslanca a poslankyne, ktoré sú v tejto sále. Pretože z ústavy priamo vyplýva, že poslanecký návrh zákona je úplne rovnocenný s vládnym návrhom zákona, ale úplne rovnocenný a prechádza takisto medzirezortným pripomienkovým konaním. To by mohol pán Šutaj Eštok ako právnik vedieť, len otázka je, že ako študoval to právo a kde získal ten titul, lebo je to hanba, keď toto nevie. Je hanba, keď nevie, že každý poslanecký návrh, ktorý prejde do druhého čítania, si osvojuje nejaký rezort, ktorý to posiela do medzirezortného pripomienkového konania, aby sa k tomu vyjadrili tie subjekty, ktoré majú. To je tak vždy.
Akurát jediné, čo sa stalo, že za vlády pána Pellegriniho, keď bol pán Šutaj Eštok vedúcim Úradu vlády, tak sa stalo to, že sa zrušila povinnosť robiť toto medzirezortné pripomienkové konanie. Čiže o akej transparentnosti tu pán Šutaj Eštok rozpráva? Veď oni zrušili tú transparentnosť, keď poslanecké návrhy zákonov prešli do druhého čítania. Pán Pellegrini s pánom Šutajom Eštokom zrušili transparentnosť v legislatívnom procese a zavádzala ju až táto vláda, pán Holý, keď to naspäť navrhol a presadil, a táto vláda, že už teraz povinne to zase je, že každý zákon, poslanecký, ktorý prejde do druhého čítania, ide aj do MPK. Pán Šutaj Eštok s Pellegrinim to zrušili. Že nemá hanbu pán Šutaj Eštok tuná hovoriť niečo o transparentnosti. To bola znôška nezmyslov, znôška amaterizmu a primitivizmu, ktoré tu predviedol. To je pán Šutaj Eštok. A nemusím ani rozprávať o policajtoch, lebo on sa nevyzná ani v tom svojom odbore, ktorý študoval, žiaľ.
Pokiaľ ide o OSN, ja som tu nehovoril len o OSN, áno, to bolo o energofirmách. Ja som tu hovoril aj o predsedovi Európskej komisie alebo Európskej komisii, ktorá vydávala stanovisko a ktorá povedala, že máme posilniť kúpyschopnosť obyvateľstva, a to sa netýkalo iba energokrízy, to sa týkalo aj inflač, vysokej inflácie a celkovej ekonomickej krízy. Takže preto. Tu nemajú byť iba subjekty, ktoré benefitujú na energokríze. Tu majú byť zdanené subjekty, ktoré majú nadmerné zisky aj za ekonomické krízy. A také tu majú a sú tam aj oligarchovia, ktorí sú pravdepodobne veľmi spriaznení s HLAS-om, keď HLAS takto bráni tých oligarchov, aby sme ich nezdanili, len to nechcú priznať na rovinu a potom tu počúvame také vystúpenia, ako je vystúpenie pána Šutaj Eštoka.
A keď hovoril o logike, to bolo jediné, čo vôbec bolo k veci z toho jeho vystúpenia. Povedal, že mal by ten návrh mať logiku, tak jediné, čo k logike uviedol, bolo, že by mali byť zdanené banky. Tak sa pýtam, tak kde je ten návrh, keď to prejde do druhého čítania? Nech sa páči, predložte. Predložte, HLAS, pozmeňujúci návrh, ktorým budete chcieť zdaniť banky, a budeme o tom diskutovať, keď teda vám to tak strašne vadí. Ja to považujem za relevantnú otázku, ale čo vám v tom bráni, aby ste dali pozmeňujúci návrh, ktorým rozšírite tento, ten okruh subjektov o banky. Podajte to, keď máte také krvavé oči voči bankám. A už nám viacerí povedali, že to považujeme za relevantnú otázku.
A pokiaľ ide teda, na závere, o ten nepodarok, tak keď tento zákon je nepodarok, lebo toto je len novela platného zákona, tak kto ten nepodarok zaviedol v roku 2012? No tí poslanci zo SMER-u a HLAS-u, ktorí to sú. No tak si nadávajte medzi sebou, aké nepodarky ste tu schvaľovali za vašich vlád. A môžte začať týmto, keď to považujete za nepodarok. Tak to je akože vrchol drzosti, že poslanec, ktorý, ktorého kolegovia tuná údajne schválili nepodarok, nám vyčíta, že my tu nejaký nepodarok? Však iba novelizujeme, my len vyššou daňou zdaňujeme oligarchov, to, čo oni tu zaviedli. Však to je úplný nezmysel.
Takže toľko k nemu, preto som sa snažil byť krátky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 15:55 - 15:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vetrák je pomstychtivý, lebo má okuliare. To je asi na tej úrovni.
Čiže ja mám tiež okuliare, ja som asi tiež pomstychtivý. Dobre.
Takže poďme k tým, k tým faktickým argumentom, aspoň trošku, ktoré tu zazneli. Bolo tam veľmi veľa zavádzania. No ja som mal pocit, že pán Šutaj Eštok si potreboval splniť stranícku úlohu, že tu dostal napísané niečo, ako má očierniť ministra financií a pána Vetráka a mňa a neviem koho všetkého. No ak poznáte pána Vetráka a mňa, tak asi viete, že sme ľudia, ktorí majú vlastnú hlavu a vlastný rozum, nezvyknú robiť niečo na povel, čomu neveria, no ale však asi pán Šutaj Eštok nás pozná lepšie. Dobre.
Čiže celé to jeho vystúpenie bolo veľmi účelové. Ako vychádza to len z toho, že tento zákon pochádza z roku 2012, z čias, keď vládol SMER, keď pán Šutaj Eštok mu poslušne slúžil, keď pán Pellegrini, šéf jeho strany, bol jeden z kľúčových predstaviteľov tohto režimu, posledné dva roky dokonca predsedom vlády. A tento hrozný a príšerný zákon, ktorý tak škodí ekonomike, ho ani nenapadlo zrušiť. Prečo asi? Nuž preto, že teraz keď je ministrom financií Igor Matovič, tak to brutálne škodí, pretože tie peniaze, ktoré z tohto mimoriadneho odvodu prídu, tak potom má v správe on a on nimi pomáha ľuďom a nie Peter Pellegrini.
Nuž ja len pár faktov. Pán Šutaj Eštok, ktorý, samozrejme, už sa stratil, lebo však asi faktické argumenty ho nezaujímajú, povedal si svoje, čo mal napísané, ďalej už ani nemá chuť počúvať. Takže chcem, pán Šutaj Eštok, vám len povedať, čo obhajujete, ktoré firmy, ktorým tak hrozne ideme škodiť a ktoré tak hrozne trpia a ťažko sa im žije a ťažko sa im podniká, ťažko prežili covid a neviem, čo všetko, tak brutálne im ideme ubližovať. Tak poviem pár príkladov z oblasti, ktorej trošku rozumiem, keďže to mám pod svojím výborom a venujem sa tomu dlhé roky.
Stredoslovenská distribučná. Firma, ktorá je monopolná na svojom trhu. Za rok 2021, vždy budem hovoriť, celkové výnosy 281,8 milióna eur, zisk 71,4 milióna eur; 25 % z celkových výnosov je hrubý zisk. To je firma podnikajúca v regulárnom odvetví, kde nemá žiadnu konkurenciu. Takže toto je tá firma, ktorej sme tak brutálne uškodili.
Západoslovenská distribučná, 400 miliónov vyše, výnosy 60 miliónov zisk. To je 15 %. Tá prvá bola 25.
Východoslovenská distribučná, tam je to trošku menej, pretože tam boli nejaké problémy minulý rok, pokiaľ viem, takmer 200 miliónov eur výnosy, 27 miliónov zisku hrubého.
SPP distribúcia, 458 miliónov zisku, 121, teda 458 miliónov výnosy, 121 miliónov zisku. To je štvrtina.
Ukážte mi firmu v normálnej ekonomike, v konkurencii, na bežnom trhu, ktorá má takýto zisk, 25 % z výnosov. To už sú tam všetky tržby započítané. A ešte stále ostane štvrtina z tržieb ako hrubý zisk. O takýchto firmách hovoríme. Nehovoríme o drobnom kuriérovi, švihaj šuhaj, alebo niečo podobné.
Teraz idem na telekomy. Orange Slovensko, 550 miliónov eur hrubé výnosy, 70 miliónov zisku. To sú firmy, ktoré dokonca aj majú čiastočnú konkurenciu, pretože vlastne ich je tam viac na trhu, že? O2 Slovakia, 307 miliónov výnosy, 50 miliónov hrubý zisk. Slovak Telekom, 800 miliónov hrubé výnosy, 143 miliónov hrubý zisk. SWAN, to je taký najmenší, tak ten tam, ten mal iba maličký zisk, pretože tam sú veľké, veľké investície, tí iba nedávno rozbiehali biznis, takže tých ani nebudem spomínať.
Keď sa vrátime k bankám, zisky bánk vlani zvýšili svoj zisk o 55 %. Celkovo to bolo vyše 700 miliónov eur. Samozrejme, o bankách sa takisto dá diskutovať. To s tým súhlasím s pánom Šutaj Eštokom. Spomínal to aj pán Vetrák. Určite o tom budeme uvažovať. Ale pán Šutaj Eštok a HLAS, sociálni demokrati akože, toto sú tie firmy, ktoré vy obhajujete? Veď takto ideme hrozne škodiť ekonomike, keď takéto firmy z tohto svojho obrovského zisku, ktorý vytvoria z platieb slovenských občanov, budú mať nejaký odvod mimoriadny? Toto vy obhajujete, že toto je sociálna demokracia? Toto je sociálne? Ako ja som veľmi prekvapený, že vôbec takéto niečo dokážete pustiť z úst. Ak vám to niekto pripravoval, tak teda ako asi ho prepustite, lebo asi si nepozrel poriadne čísla a dáta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakuje veľmi pekne pán predsedajúci. No, trošku sa nám to opäť zvrhlo, takže skúsime sa vrátiť k faktom a k vecným pripomienkam.
Pán Šutaj Eštok, nezaujíma ho asi. (Zaznenie gongu.) Išiel sa napiť? Dobre. No, tak ešte máme hodinu na to. Nie? Máme ešte na to hodinu. Nie? (Reakcia z pléna.) Áno? Tak budeme musieť chvíľu vydržať.
Dobre, tak (Smiech.) takže, poďme zase k faktom. Poďme sa vecne, vecne hovoriť. Pán Šutaj Eštok tu hovoril o 3P. Nuž, ale potom rozpráva o takých veciach, že chudobným nedávame nič. No tak to už je naozaj hrubá propaganda, demagógia. Pretože nebudem tu hovoriť o tých stámiliónoch, ktoré už tento štát tento rok dal vlastne rôznym skupinám obyvateľstva žiadne rokovania s dotknutými subjektmi. No, ja viem o niekoľkých rokovaniach s dotknutými subjektmi, ktoré prebehli a ešte prebehnú. Neviem, či pán Šutaj Eštok je dotknutý subjekt, či vlastní nejakú telekomunikačnú spoločnosť alebo energetickú spoločnosť. Nevedeli sme o tom, ale teda môžeme ho osloviť ak takúto spoločnosť vlastní. V každom prípade nevieme o tom, nedal to do svojho majetkového priznania, ale však skúsime.
No a tretie P, že pomstychtivý, tak jediný dôvod toho, prečo je tento návrh pomstychtivý je, lebo ho súhlasí s ním Matovič. Hej? A pochádza od Matoviča. No viete, to je taký argument, akože tuto Milan Vetrák je pomstychtivý, lebo má okuliare. To je asi na tej úrovni. Čiže ja mám tiež okuliare, ja som asi tiež pomstychtivý.
Dobre, takže poďme k tým, k tým faktickým argumentom aspoň trošku, ktoré tu zazneli. Bolo tam veľmi veľa zavádzania. No, ja som mal pocit, pán Šutaj Eštok si potreboval splniť stranícku...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Šutaj Eštok, na úvod chcem poďakovať Milanovi Vetrákovi. Chcem poďakovať Petrovi Kremskému, a dokonca chcem poďakovať aj Mariánovi Viskupičovi. Chcem poďakovať Tomášovi Lehotskému. Chcem poďakovať tým, ktorí sa k tomuto vyjadrili vecne. Snažia sa argumentovať z jednej, z druhej strany. Vy ste tu vystúpili a odviedli ste debatu úplne niekde inde. Potrebovali ste si spraviť nejaké PR. Hovoríte o ničom, čo je primitívne, populistické.
Tak dovoľte mi, aby ja som vám povedal, čo je primitívne a populistické. Primitívne a populistické je, keď pred celým Slovenskom, to je jedno, či je to Fico, váš bývalý šéf alebo Pellegrini alebo ďalší z vašej sebranky. Klamú. A napríklad aj vy, na to, aby ste rozšírili nenávisť, strach, zlo, na to vám stačí povedať, že z Policajného zboru minulý rok odišlo 4 000 policajtov. Úplne v pohode a musí na to reagovať pán policajný prezident Hamran, ktorý povie, že 706 mínus 696, to je 10 policajtov. To je rozdiel medzi tými, čo prišli a odišlo do Policajného zboru. Ale vy nemáte problém operovať s tým, že, že Policajný zbor opustilo 4 000 policajtov, a jak sa to tu rúca. Nie v HLAS-e či v Smerohlase nie ste ani sociálni demokrati. Vy ani nie ste, neveríte tomu, že ste v HLAS-e. Pellegrini sa mýli na sneme, že ste v SMER-e úplne bez mihnutia brvy hovorí o SMER-e.
Tomáš, Erik Tomáš, takisto teraz v relácii úplne v pohodičke hovoril o SMER-e...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis