Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 13.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte, aby som predniesol túto správu a informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 1191.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1242 z 9. septembra 2022 pridelil návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 1191, na prerokovanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť do určeného termínu konania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady zároveň určil, aby výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu. Predložený návrh skupiny poslancov výbor pre obranu a bezpečnosť prerokoval 12. septembra 2022 na svojej 80. schôdzi výboru a neprijal platné uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Návrh správy o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov, tlač 1191a, prerokoval výbor pre obranu a bezpečnosť na 80. schôdzi 12. septembra 2022. Správa výboru nebola schválená, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť v súlade s rokovacím poriadkom poveril poslanca Národnej rady Igora Husa, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 1191, a poslancov Marcela Mihalika, Lukáša Kyselicu a Annu Andrejuvovú, aby tiež plnili úlohu spravodajcov.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.6.2022 11:40 - 11:46 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo 30. júna 2022 - opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Pri vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska v opakovanej voľbe odovzdali všetci poslanci hlasovacie lístky.
Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných, teda všetky boli platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za meno Ľuboš Machaj bolo za 89, proti 12, zdržalo sa 21,
- meno: Jaroslav Rezník za 29, hlasovalo proti 49, zdržalo sa hlasovania 44.
Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska zvolený Ľuboš Machaj.
Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledky hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.6.2022 11:10 - 11:25 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Pán predseda parlamentu, milé kolegyne, kolegovia, ja si dovolím do toho takto vstúpiť.
Včera večer sa predseda najsilnejšej, najsilnejšieho poslaneckého klubu OĽANO stal prvýkrát otcom. Tak prajem jeho dcérke, jemu a jeho manželke veľa zdravia, šťastia a úspechov. Držte sa. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2022 15:25 - 15:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Okej. Pán kolega, vaše dôvody sú asi také vágne, že to až dverami plieska, normálne to, vraj, keby, počuli sme, možno, nemáme to overené, to sem načo vyťahujete? Tak buď prídete s faktami, alebo sem potom nechoďte. Načo ste tu? To je jedna vec. To, že Fico a SMER, to vám jasne vysvetlil pán poslanec Karahuta, myslím, že úplne jasne a ešte vám to aj celé vyčíslil.
A čo sa týka pána premiéra, vy ho máte najmenej, najmenej čo súdiť. Vy sa pozrite na toho svojho, na pána poslanca Fica a neberte si do úst nášho premiéra!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2022 12:55 - 12:58 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 29. júna 2022 - nová voľba II.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo v novej voľbe II vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 137 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie - v novej voľbe II všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 132 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Michaelu Rakovickú hlasovalo za 6, proti 25 a zdržalo sa hlasovania 101 poslancov,
- za Richarda Šmída hlasovalo za 98, proti 7, zdržalo sa hlasovania 27 poslancov.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v novej voľbe II bol za člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený Richard Šmída.
Overovatelia poverujú svojho člena Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2022 12:40 - 12:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo 29. júna 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 137 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Petra Badača hlasovalo za 0, hlasovalo proti 32, zdržalo sa 105 poslancov,
- za Tibora Búzu hlasovalo za 22, proti 25, zdržalo sa 90 poslancov,
- za Ivana Goliana hlasovalo 0, proti 25, zdržalo sa hlasovania 112 poslancov,
- za Petra Janku hlasovalo za 1, hlasovalo proti 31, zdržalo sa hlasovania 105 poslancov,
- za Ľuboša Machaja hlasovalo za 67, proti 20, zdržalo sa hlasovania 50 poslancov,
- za Jaroslava Rezníka hlasovalo za 41, proti 34, zdržalo sa hlasovania 62 poslancov,
- za Vladimíra Semana hlasoval 1 za, proti 36 a 100 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Keďže generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
Overovatelia poverujú svojho člena Luciu Drábikovú, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

29.6.2022 11:25 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem, pán predseda. Ja navrhujem presunúť hlasovanie o tlači 1058, je to návrh, môj návrh, na vydanie zákona o financovaní škôl, na riadnu septembrovú schôdzu na návrh troch poslaneckých klubov, OĽANO, SaS a SME RODINA.
Skryt prepis
 

28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím o termín hlasovania.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Áno. Ďakujem pekne. Ja len tiež chcem na záver poďakovať ministerstvu zdravotníctva a teda najmä pani primárke Andrei Škripekovej, ktorá na tomto zákone spolu s celým svojím tímom v podstate od začiatku nastúpenia tejto vlády, teda ešte za môjho ministrovania začala pracovať a ja som teda veľmi rád, že aj s podporou nového pána ministra ten zákon tu máme v parlamente a môžeme o ňom hlasovať. Tiež si myslím, že ide o veľmi kľúčovú reformu, ktorá výrazným spôsobom zlepší zdravotnú starostlivosť o našich pacientov, a teda verím, že toto je naozaj dobrý smer, ktorý ako vláda v zdravotníctve môžeme ďalej presadzovať. Som veľmi rád, a teda prosím všetkých o podporu tohto vládneho návrhu zákona.
Hlasovať o ňom budeme zajtra o jedenástej hodine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Janka, ďakujem aj za tvoje vystúpenia, pretože ty veľmi dobre vieš, o čom si hovorila. Sedela som v týchto laviciach, keď v roku 2000 alebo 2001 bolo, boli zaradené hospice a paliatívna starostlivosť do zákona o zdravotníckych zariadeniach a zdravotníckej starostlivosť. Vtedy sa hovorilo o tom, ako majú byť hospice a paliatívna starostlivosť zabezpečená a tak ako hovoril pán poslanec Svrček, teraz hovoríme po 22 rokoch o tom istom.
Tento zákon bol takmer prijatý v rámci stratifikácie nemocníc tesne pred koncom volebného obdobia, ale nakoniec bol stiahnutý práve kvôli nemocniciam a teraz sme už, by som povedala, že v cieľovej rovinke a je to zákon, ktorý rieši veľmi delikátnu časť ľudského života, ale je vyvážený. Rieši ju racionálne. Pozerá sa na potreby, pozerá sa na zabezpečenie finančné, pozerá sa na ľudské zdroje, ktoré je potrebné na zabezpečenie paliatívnej starostlivosti, ale zároveň je veľmi citlivý a veľmi ľudský. Tak sa chcem pripojiť ku všetkým mojim kolegom, ktorí vyzývajú Národnú radu Slovenskej republiky, aby tento zákon prijala, pretože to pomôže skupine najzraniteľnejších ľudí na konci života.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja sa pripájam k Janke a tiež ma to mrzí. A na druhej strane budem veľmi rada, ak naozaj hospice a paliatívna starostlivosť sa stanú naozaj súčasťou, pretože som presvedčená, že by mali byť systémovou súčasťou zdravotnej starostlivosti, pretože život, život je častokrát aj o chorobe a každý z nás zomrie a mnohí z nás budeme možno potrebovať takúto starostlivosť. Som presvedčená, že tak ako potrebujeme sa starať o ľudí, ktorí sú krátkodobo chorí alebo ktorí utrpia nejaké úrazy, zranenia, takisto potrebujeme systémovo zabezpečiť a zafinancovať starostlivosť o ľudí, ktorí sú nevládni, ktorí sú odkázaní na pomoc, ktorí sú chronicky chorí alebo sú zomierajúci.
Takže pripájam sa k podpore aj týchto pozmeňovacích návrhov a dúfam teda a verím, že aj ostatní kolegovia porozumejú významnosti a závažnosti tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis