Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2023 o 15:39 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 8.2.2023 15:39 - 15:42 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Predala cesta alebo sa dala ako reštitúcia v rámci náhrady, tak potom prakticky ten nový vlastník obyčajne fyzická osoba, tam sa správal k tejto ceste, ako keby to bol jeho majetok, ktorý samozrejme nadobudol týmto počinom, ale dal tam závoru zákaz vstupu. A tým pádom my sme zneprístupnili veľa a veľa hektárov pozemkov. Takže toto sa sledovalo, keďže to išlo unbock a zistili sme v nasledujúcich rokoch, že komplikuje to život v určitých investičných aj od nejakých rozvojových aktivitách obcí a miest.
Tak preto dávam teraz tento pozmeňujúci návrh, kde sa z časti vyčleňujú určité možnosti odpredaja neknihovaného pozemku Slovenským pozemkovým fondom, aby sme takýmto spôsobom neprichádzali možnože aj o ďalšie financie, ktoré budú v rámci eurofondov možné čerpať pre dané obce. Bližšie sa k tomu vyjadrím v rozprave.
Takže toľko zatiaľ, pán predsedajúci. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2023 15:39 - 15:42 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Predala cesta alebo sa dala ako reštitúcia v rámci náhrady, tak potom prakticky ten nový vlastník obyčajne fyzická osoba, tam sa správal k tejto ceste, ako keby to bol jeho majetok, ktorý samozrejme nadobudol týmto počinom, ale dal tam závoru zákaz vstupu. A tým pádom my sme zneprístupnili veľa a veľa hektárov pozemkov. Takže toto sa sledovalo, keďže to išlo unbock a zistili sme v nasledujúcich rokoch, že komplikuje to život v určitých investičných aj od nejakých rozvojových aktivitách obcí a miest.
Tak preto dávam teraz tento pozmeňujúci návrh, kde sa z časti vyčleňujú určité možnosti odpredaja neknihovaného pozemku Slovenským pozemkovým fondom, aby sme takýmto spôsobom neprichádzali možnože aj o ďalšie financie, ktoré budú v rámci eurofondov možné čerpať pre dané obce. Bližšie sa k tomu vyjadrím v rozprave.
Takže toľko zatiaľ, pán predsedajúci. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2023 15:26 - 15:32 hod.

Fecko Martin
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 15:20 - 15:22 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, áno, ten zákon je už tak by som povedal, že prerastený dobou, že prakticky tam, kde sa pozrieš, ktorý paragraf treba na reálny stav dávať. Samozrejme ako som hovoril v rozprave, tie prechodné ustanovenia budú tam, musíme dať, to je jasné. To je blbosť, aby sme kolegovi Maroszovi ešte dávali ďalších tisíce zmlúv. My nemôžme ísť retroaktívne dozadu. To bolo už vytýkané minimálne 10-krát. Som tu v tomto parlamente. To je samozrejme, áno, ospravedlňujem sa, že nebolo tieto prechodné obdobia tam dané, ale budú, keď mi to dáte do druhého čítania. S tým, že hovoril si, že po pozemkových úpravách znížiť. No len pozemkové úpravy, viete, kedy u nás končia. Keď každý rok dávame 120 území a máme ešte neurobených 3-tis. území. Koľko rokov budeme čakať? Kto sa z nás toho dožije, čo sedíme v sieni zákonnosti. Takže momentálne máme urobených 430 území, 500 území je rozpracovaných. To znamená bude mať 900 do nejakého horizontu plus - mínus sedem rokov. Takže pán kolega, toto by bolo trošku také akože variabilné a veľmi ťažko nejako realizovateľné podľa mňa. Lebo ako by naskakovali tie územia, teraz momentálne by vyriešilo jednu sedminu alebo jednu osminu Slovenska, to nerieši. To, že sa nemôžme dostať k pôde, to vážení kolegovia, berte ako fakt. A ďakujem pánu Kuffovi, že takto, že on je tu jeden z tých agropodnikateľov. A ty si druhý ako veterinár, ja som ako pozemkár. Viac menej tá naša trojica tu nejako fungujeme aj z tej reálnej praxe možno a ďalší, ktorí sú lesáci a iní, samozrejme, beriem. Ale hovorím jednu vec, že prakticky k pôde sa dostať je modré z neba momentálne. To modré z neba, naši pracovníci pozemkových odborov, keď sme zrušili § 15 o možnosti náhradných užívaní, § 12a vôbec nevyužívajú. Doslova sa boja ísť do tohto konania. A ja som si pranieroval, keď som bol ešte štátnym tajomníkom, a nevyčleňujú pôdu. To je fakt.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 15:01 - 15:03 hod.

Kuriak Milan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 14:29 - 14:31 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Takáč, nesúhlasím s mnohým, čo si povedal vo svojej rozprave, lebo týmto sa nahráva práve tým veľkým agrobarónom a drobní farmári a ľudia, ktorí chcú obrábať svoju vlastnú pôdu majú čím ďalej väčší problém sa k svojej pôde dostať. Plne súhlasím s návrhom kolegu poslanca Martina Fecka, lebo naozaj je potrebné už niečo robiť, aby sa skrátili lehoty nájomných zmlúv. Sám mám osobnú skúsenosť. Keď som pred pár rokmi zastupoval moju mamu, majiteľku pozemkov a keď som sa išiel opýtať ohľadne nájomnej zmluvy, ktorá bola podpísaná na 15 rokov, tak nemenovaný, nemenovaný agrobarón mal problémy vôbec odpovedať na základné otázky, lebo sa cítil, sa cítil on, on pánom a pomaly vlastníkom, vlastníkom pôdy, lebo, lebo mal v rukách podpísanú zmluvu a pri ďalšej zmluve sme si podmienili, podmienili možnosť vypovedať túto zmluvu neviem, či to je právne v poriadku, ale do tej zmluvy sme žiadali dodatok, aby do piatich rokoch bola možnosť pokiaľ by mal niekto záujem podnikať na tejto pôde a obrábať ju, aby bola možnosť do piatich rokoch ju vypovedať. Nezisťoval som, že či je to právne možné alebo nie. Tak určite, určite vítam tento krok, aby sa ľudia, ktorí vlastnia pôdu, aby mali väčšiu možnosť sa k svojej pôde dostať a nie, aby diktovali agrobaróni, ktorí zneužívajú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

8.2.2023 14:09 - 14:16 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, takže dovoľte, aby som rozvinul v rozprave dôvody, ktoré ma vedú k tomu, aby sme túto novelu zákona o znížení počtu rokov na užívanie pozemkov zaviedli. Takže ako som už spomínal, pôda je v obmedzenom množstve v našej republike a pokiaľ sa k nej chcete dostať, tak máte veľký problém. Samozrejme sú rôzne druhy pozemkov, ktoré, na základe ktorých, respektíve, áno, na základe ktorých by ste mali byť riešený aj čo sa týka tej plodiny, respektíve toho, tej vegetácie, ktorá tam je, tak na to myslel aj zákon, ktorý hovorí, a neruším tieto limity, ktorý hovorí v § 8, že keď sa prevádzkuje poľnohospodársky podnik na dobu určitú, že má nájomnú zmluvu, tak najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu. Neruším to, áno, je to 25 rokov, lebo hovoríme, že ten ovocný sad v 10, 15 rokoch je v plnej rodivosti a potom sa to zvyšuje a prakticky 25 rokov je adekvátny čas.
Ďalej. Nezrušujem ani najviac na 30 rokov nájom, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okresné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice. Áno, súhlasím, neruším to. Najviac na 15 rokov, ak ide o obnovu porastu špargle alebo porastu drobného ovocia. Áno, 15 rokov na tieto, neruším to, nechávam to tam.
Ďalej, najmenej na 50 rokov, ak ide o zariadenia repozitória, ktoré sú registrované. Pri tých repozitóriach by som sa trošku zastavil. Repozitória sú územia, kde máme zachovať staré genetické odrody našich ovocných drevín a bobuľovín a krikov, ktoré na Slovensku máme 21, z toho polovica už ako nefunkčných skoro a je to veľký problém aj záchrana, pretože, ich záchrana, pretože vyzerá, že sú situované väčšinou...
===== Sú územia kde máme zachovať staré genetické odrody našich ovocných drevín a bobuľovín a kríkov, ktoré na Slovensku máme 21 z toho je polovica už ako nefunkčných skoro a je to veľký problém aj záchrana, pretože, ich záchrana, pretože vyzerá, že sú situované väčšinou na nížinných oblastiach, žiadnych kopcov a tam developerské tlaky na výstavbu a ďalšie. Proste padlo im to do oka a mnoho repozitórií začína mať problém či vôbec prežije nejaké to obdobie ktoré teraz nastupuje toho veľkého boomu výstavby. A v § 8 ods. 2 písm. e) máme najmenej na desať rokov ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované. Áno, aj to nemením, v poriadku, nech to tam je. Takže dávam iba zmenu § 8 ods. 1, ktorý hovorí "Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov, ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pre prevádzkovaní podniku je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac pätnásť rokov. Takže dávam, že najviac desať rokov. To je moja zmena, ktorú som tu, teda chcem zaviesť touto novelou. Musím povedať, že čakanie na pôdu je v mnohých rodinách už skoro trauma, keď zistia ani po desiatich, ani po pätnástich rokov sa nemôžu ku nej dostať, niektorí aj po dvadsiatich a musím povedať, že niektorých životná situácia sa zvrtne behom týždňa a neviete ako sa máte zachovať a niektorí možno že majú ešte trošku cítenie za tú pôdu a ísť gazdovať. A keď zistia, že nájom majú minimálne päť rokov a to ešte musia by som povedal strpieť nejaké tie ďalšie roky keby náhodou ten čas už uplynul. Napríklad boli v štrnástom roku aby povedali, že chcú dať výpoveď a je to poľnohospodársky podnik, tak päť rokov dávam výpoveď a tým pádom máte vlastne devätnásť rokov sa k pôde nedostanete. Toto je veľký čas a preto hovoríme, že dobré by to bolo znížiť na desať. Ako som spomínal bolo to už za Matečnej, pani ministerky minulej vlády navrhnuté, ale tá desaťročnú lehotu nechcela pripustiť. takže samozrejme môj ako opozičný zámer skončil neúspešne. Pre kolegu Karahutu, ktorý keď ma počúva, tak dá vám vysvetlenie, že samozrejme tieto od účinnosti tohto zákona keby sme to prijali tento, aj túto moju novelu, tak samozrejme ideme iba do budúcna, nejdeme do minulosti, že retroaktívne sa to nebude môcť riešiť. To znamená, dohody, ktoré boli podpísané na určitú dobu musia dobehnúť a iba pri tých nových sa bude musieť správať tak, že maximálna doba nájmu pri poľnohospodárskom podniku bude desať rokov.
Vážení, myslím si, že dať trošku obnovu toho nášho už prestarnutého nejakého personálu v poľnohospodárstve sa žiada, preto že priemerný vek u nás je okolo 55 - 57 rokov. To znamená, keď nám táto generácia odíde, my nebudeme mať nástupníkov, ktorí by prakticky tam fungovali. Takže aj to je zmyslom zníženie tohto doby nájmu, aby sme mohli určitým ľuďom zreálniť ich možnosť poberania teda úžitkov z pôdy, ktorú dali alebo majú v nájme a chcú ju vziať späť. Samozrejme najväčší problém je ten, že keď sme v roku od 24. júna 1991 nikto bez vášho súhlasu by nemal pôdu môcť užívať, ak ju má, a vyzerá, že sa to neurobilo tak, že od dnešného dňa každý si poďte brať pôdu, ale bralo sa to tak, že kto si požiada ten dostane, kto si nepožiada nedostane a tí, ktorí privatizovali štátne majetky a družstvá transformovali, tak prakticky oni zabrali celé bez nejakých iných dohôd aj pozemky nezistených vlastníkov a ďalších kopu zmlúv nebolo spísaných. A preto vyzývam aj vlastníkov pokiaľ dostanete nejakú výzvu od poľnohospodárskeho podniku, že vás upovedomujú o tom, že chce s vami podpísať nájomnú zmluvu, tak žiaľ, neplatí tento úzus, že keď mu neodpoviete, že on tú zmluvu nebude mať. Platí úzus, že pokiaľ plnil podmienky a vy ste nereagovali do 60 dní, tak prakticky vám to pokračuje ďalej tá zmluva, ktorá bola pred tým a je to niečo neskutočné. Takže berte takto, vážení občania, ktorí máte, budete mať takéto výzvy tak láskavo sa prihláste a napíšte aspoň jednu vetu tomu, že áno súhlasím alebo nesúhlasím, aby to bolo jasné, lebo potom sa k tomu nedostanete pokiaľ tam nemáte nájomnú zmluvu a výpovednú lehotu napríklad na jeden hospodársky rok. Hospodársky rok nám začína a končí 1. novembrom. Takže v takomto duchu aj nejaký návod, aby sme nemuseli predlžovať vek by som povedal čakania alebo dobu čakania na prevzatie svojho majetku od gazdovania terajšieho agropodnikateľa, ktorý tam je. Pre pána Karahutu chcem ešte upozorniť, že samozrejme vypadli nám tu prechodné ustanovenia, ktoré budú v pozmeňovacom návrhu budú keď bude to postúpené do druhého čítania, budú samozrejme zakonpované aj všetky iné by som povedal podnety, ktoré budú riešiť a by som povedal umožňovať v tom našom zákone 504/2003 možnosť ujať sa svojho majetku alebo iné veci, ktoré si myslíte, že by ste chceli riešiť tuto v zákone, aby sme to nemuseli otvárať ešte na ďalších piatich schôdzach alebo neviem koľkých ďalších, že urobiť to v jednej. Takže všetky podnety, ktoré by prišli samozrejme že vítam a budem veľmi rád keď skvalitníme možnosť dostania sa k pôde pre agropodnikateľov, respektíve vlastníkov pozemkov, ktorí chcú gazdovať na vlastnom majetku. Toľko zatiaľ v rozprave a ďakujem veľmi pekne za jeho podporu.
Skryt prepis
 

8.2.2023 14:09 - 14:16 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, takže dovoľte, aby som rozvinul v rozprave dôvody, ktoré ma vedú k tomu, aby sme túto novelu zákona o znížení počtu rokov na užívanie pozemkov zaviedli. Takže ako som už spomínal, pôda je v obmedzenom množstve v našej republike a pokiaľ sa k nej chcete dostať, tak máte veľký problém. Samozrejme sú rôzne druhy pozemkov, ktoré, na základe ktorých, respektíve, áno, na základe ktorých by ste mali byť riešený aj čo sa týka tej plodiny, respektíve toho, tej vegetácie, ktorá tam je, tak na to myslel aj zákon, ktorý hovorí, a neruším tieto limity, ktorý hovorí v § 8, že keď sa prevádzkuje poľnohospodársky podnik na dobu určitú, že má nájomnú zmluvu, tak najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu. Neruším to, áno, je to 25 rokov, lebo hovoríme, že ten ovocný sad v 10, 15 rokoch je v plnej rodivosti a potom sa to zvyšuje a prakticky 25 rokov je adekvátny čas.
Ďalej. Nezrušujem ani najviac na 30 rokov nájom, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okresné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice. Áno, súhlasím, neruším to. Najviac na 15 rokov, ak ide o obnovu porastu špargle alebo porastu drobného ovocia. Áno, 15 rokov na tieto, neruším to, nechávam to tam.
Ďalej, najmenej na 50 rokov, ak ide o zariadenia repozitória, ktoré sú registrované. Pri tých repozitóriach by som sa trošku zastavil. Repozitória sú územia, kde máme zachovať staré genetické odrody našich ovocných drevín a bobuľovín a krikov, ktoré na Slovensku máme 21, z toho polovica už ako nefunkčných skoro a je to veľký problém aj záchrana, pretože, ich záchrana, pretože vyzerá, že sú situované väčšinou...
===== Sú územia kde máme zachovať staré genetické odrody našich ovocných drevín a bobuľovín a kríkov, ktoré na Slovensku máme 21 z toho je polovica už ako nefunkčných skoro a je to veľký problém aj záchrana, pretože, ich záchrana, pretože vyzerá, že sú situované väčšinou na nížinných oblastiach, žiadnych kopcov a tam developerské tlaky na výstavbu a ďalšie. Proste padlo im to do oka a mnoho repozitórií začína mať problém či vôbec prežije nejaké to obdobie ktoré teraz nastupuje toho veľkého boomu výstavby. A v § 8 ods. 2 písm. e) máme najmenej na desať rokov ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované. Áno, aj to nemením, v poriadku, nech to tam je. Takže dávam iba zmenu § 8 ods. 1, ktorý hovorí "Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov, ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pre prevádzkovaní podniku je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac pätnásť rokov. Takže dávam, že najviac desať rokov. To je moja zmena, ktorú som tu, teda chcem zaviesť touto novelou. Musím povedať, že čakanie na pôdu je v mnohých rodinách už skoro trauma, keď zistia ani po desiatich, ani po pätnástich rokov sa nemôžu ku nej dostať, niektorí aj po dvadsiatich a musím povedať, že niektorých životná situácia sa zvrtne behom týždňa a neviete ako sa máte zachovať a niektorí možno že majú ešte trošku cítenie za tú pôdu a ísť gazdovať. A keď zistia, že nájom majú minimálne päť rokov a to ešte musia by som povedal strpieť nejaké tie ďalšie roky keby náhodou ten čas už uplynul. Napríklad boli v štrnástom roku aby povedali, že chcú dať výpoveď a je to poľnohospodársky podnik, tak päť rokov dávam výpoveď a tým pádom máte vlastne devätnásť rokov sa k pôde nedostanete. Toto je veľký čas a preto hovoríme, že dobré by to bolo znížiť na desať. Ako som spomínal bolo to už za Matečnej, pani ministerky minulej vlády navrhnuté, ale tá desaťročnú lehotu nechcela pripustiť. takže samozrejme môj ako opozičný zámer skončil neúspešne. Pre kolegu Karahutu, ktorý keď ma počúva, tak dá vám vysvetlenie, že samozrejme tieto od účinnosti tohto zákona keby sme to prijali tento, aj túto moju novelu, tak samozrejme ideme iba do budúcna, nejdeme do minulosti, že retroaktívne sa to nebude môcť riešiť. To znamená, dohody, ktoré boli podpísané na určitú dobu musia dobehnúť a iba pri tých nových sa bude musieť správať tak, že maximálna doba nájmu pri poľnohospodárskom podniku bude desať rokov.
Vážení, myslím si, že dať trošku obnovu toho nášho už prestarnutého nejakého personálu v poľnohospodárstve sa žiada, preto že priemerný vek u nás je okolo 55 - 57 rokov. To znamená, keď nám táto generácia odíde, my nebudeme mať nástupníkov, ktorí by prakticky tam fungovali. Takže aj to je zmyslom zníženie tohto doby nájmu, aby sme mohli určitým ľuďom zreálniť ich možnosť poberania teda úžitkov z pôdy, ktorú dali alebo majú v nájme a chcú ju vziať späť. Samozrejme najväčší problém je ten, že keď sme v roku od 24. júna 1991 nikto bez vášho súhlasu by nemal pôdu môcť užívať, ak ju má, a vyzerá, že sa to neurobilo tak, že od dnešného dňa každý si poďte brať pôdu, ale bralo sa to tak, že kto si požiada ten dostane, kto si nepožiada nedostane a tí, ktorí privatizovali štátne majetky a družstvá transformovali, tak prakticky oni zabrali celé bez nejakých iných dohôd aj pozemky nezistených vlastníkov a ďalších kopu zmlúv nebolo spísaných. A preto vyzývam aj vlastníkov pokiaľ dostanete nejakú výzvu od poľnohospodárskeho podniku, že vás upovedomujú o tom, že chce s vami podpísať nájomnú zmluvu, tak žiaľ, neplatí tento úzus, že keď mu neodpoviete, že on tú zmluvu nebude mať. Platí úzus, že pokiaľ plnil podmienky a vy ste nereagovali do 60 dní, tak prakticky vám to pokračuje ďalej tá zmluva, ktorá bola pred tým a je to niečo neskutočné. Takže berte takto, vážení občania, ktorí máte, budete mať takéto výzvy tak láskavo sa prihláste a napíšte aspoň jednu vetu tomu, že áno súhlasím alebo nesúhlasím, aby to bolo jasné, lebo potom sa k tomu nedostanete pokiaľ tam nemáte nájomnú zmluvu a výpovednú lehotu napríklad na jeden hospodársky rok. Hospodársky rok nám začína a končí 1. novembrom. Takže v takomto duchu aj nejaký návod, aby sme nemuseli predlžovať vek by som povedal čakania alebo dobu čakania na prevzatie svojho majetku od gazdovania terajšieho agropodnikateľa, ktorý tam je. Pre pána Karahutu chcem ešte upozorniť, že samozrejme vypadli nám tu prechodné ustanovenia, ktoré budú v pozmeňovacom návrhu budú keď bude to postúpené do druhého čítania, budú samozrejme zakonpované aj všetky iné by som povedal podnety, ktoré budú riešiť a by som povedal umožňovať v tom našom zákone 504/2003 možnosť ujať sa svojho majetku alebo iné veci, ktoré si myslíte, že by ste chceli riešiť tuto v zákone, aby sme to nemuseli otvárať ešte na ďalších piatich schôdzach alebo neviem koľkých ďalších, že urobiť to v jednej. Takže všetky podnety, ktoré by prišli samozrejme že vítam a budem veľmi rád keď skvalitníme možnosť dostania sa k pôde pre agropodnikateľov, respektíve vlastníkov pozemkov, ktorí chcú gazdovať na vlastnom majetku. Toľko zatiaľ v rozprave a ďakujem veľmi pekne za jeho podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2023 11:56 - 12:01 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, dúfam že vydržíte, takže nebude problém. Takže, vážení, na začiatku by som, vyzerá, že asi moja rozprava bude prerušená, ale dobre, do tej 12-tej to ešte potiahneme. Dúfam, že to zvládneme. Takže takto. V prvom rade chce povedať, že viete čím je pôda jedinečná? Pôda je jedinečná tým, že existuje iba na našej planéte. Zatiaľ sme na žiadnej inej planéte pôdu nenašli. A keďže pôda, a to učia na každej strednej a vysokej škole poľnohospodár a lesníckej, je živý organizmus, tak mali by sme k nej tak aj pristupovať a s úctou. A keďže pôdu nemôžte vyrobiť, alebo aj nejaké náhražky pôdy, tak prakticky je tu stav taký, že tá pôda sa nachádza u nás v obmedzenom množstve. Dobre, môže nejaký ostrov vzniknúť sopečnou činnosťou, ale pokiaľ tam vznikne pôda počkáme si na centimeter pôdy sto rokov dokiaľ sta tam vytvorí.
Takže, vážení, berte na vedomie že aj jednotlivé katastrálne územia, jednotlivé kontinenty sa nemôžu len tak, aha, rozšíriť o neviem koľko desiatok kilometrov štvorcových a neviem koľko tisíc hektárov, pretože je to, by som povedal, výrobný prostriedok, áno výrobný prostriedok pre poľnohospodárov a lesákov obmedzený. A pokiaľ prechádzame z jedného režimu do druhého a ten režim, ktorý sme tu mali 40 rokov sa volal socialistické zriadenie a ktorý prezentoval štátne podniky, ktoré mali všetku pôdu, či už v nájme, ani nieže v nájme, mali v bezplatnom nájme, kde proste museli to užívať, lebo tak im kázal zákon, že nemohla pôda ostať neobrobená. Dobre, toto akceptujem, že okay, malo to ostať či už lesná alebo poľnohospodárska. U lesákov sa to ešte dodneška toto deje, že musia neštátne neodovzdané sa o to starať a niektorým lesákom to robí problém, aby viac-menej tam mali aj vykazovali aké tam mali zisk a nemali zisky keď si náhodou vlastník požiadal o vrátenie tohto lesa. Ale pri poľnohospodárskej činnosti sme sprivatizovali štátne majetky a JRD sa stransformovali a všecka tá pôda aj s tými, by som povedal, že nájomnými vzťahmi ktoré mali vzniknúť, sa prakticky dostal do rúk určitých vtedy funkcionárov, respektíve tých, ktorí do tej privatizácie išli a momentálne tento stav si zabetónovali, jak som už spomínal na začiatku, na 30 rokov.
Ja som sa snažil na mojej éry túto dobu znížiť. Áno, za pani Matečnej som dal na výbore podobný pozmeňujúci návrh kde som žiadal z 25 rokov nájmu poľnohospodárske pôdy znížiť na 10. Pani Matečná vtedy povedala, môžte si to pozrieť z archívu, že buď dá, beriete 15 alebo ostávame na 25. Vzal som samozrejme 15 rokov, maximálna doba nájmu poľnohospodárskych podnikov a pôdy na užívanie. Takže momentálne tých 10 som ešte nedosiahol, takže teraz to dávam, áno, dávam do ako prvýkrát že by sme znížili dobu nájmu na 10 rokov.
Myslím si, že keď trvá jedna generácia tridsať rokov, tak myslím si že tá tretina tých desať rokov je kvázi nejaká tretinová. A ten kto hovorím, že bude sa chcieť dostať k pôde mal by mať, teda k svojmu výrobnému prostriedku, hovorím o poľnohospodárskej a lesnej činnosti, mal by mať možnosť v čo najkratšom čase sa k nej dostať. To, že máme výpovedné lehoty v tomto zákone u poľnohospodárskych podnikov na 5 rokov samozrejme nie nahráva tomu aby sme tam mali nejakú tú obmenu častejšie, pretože keď budete v nejakom teraz napríklad neviem v nejakom trinástom roku a dáte výpoveď, tak ešte päť rokov musíte čakať dokiaľ sa to dostane. To znamená 18 rokov ste vyautovaní a vaša rodina sa nemôže dostať k pôde, pokiaľ, áno, pokiaľ nemáte v zmluve o nájme, ktorý by ste mali teda mať keď ste teda akože po dvojmesačnej lehote odpovedali, že chcete mať zmluvu o nájme keď vám prišla nejaká, nejaký návrh zmluvy o nájme príslušného agropodnikateľa, tak prakticky pokiaľ tam ste a máte takúto možnosť, že ste si uhrali jednoročnú výpovednú lehotu tak super. Ale mnohokrát sa stáva, že automaticky sa podpisujú zo zákona ako keby cyklostyly, okamžite uvedú tam iba zákon ktorý hovorí nejaké paragrafy. Samozrejme tí starší ľudia a niektorí mladší nebudú čítať každý paragraf a prakticky automaticky tých päť rokov tam je na dobu určitú. Na dobu neurčitú je jeden rok. Tým pádom prakticky sa to trošku by som povedal navzájom akože vylučuje. Ale ja hovorím každému s kým mám tu česť hovoriť, že pokiaľ urobíš nájom je na tebe ako ten užívateľ má prísť ku tebe ako s prosíkom, že bol by si tak dobrý a dal mi pôdu do nájmu. Nie že začne búchať po stole, že a keď nedáš mne tak nikto ti ju nevezme a nikto ti nebude. Vážení, garantujem vám, čo chodím po Slovensku, že v každej obci ja nájdem troch, troch obyvateľov, ktorí by si vzali pôdu. Nechcú 100 hektárov, ani 300 hektárov. ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ospravedlňujem sa.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Áno, dvanásta hodina sa priblížili. Dobre pán predsedajúci, ďakujeme za upozornenie. Takže preruším ja rozpravu a budeme pokračovať po 14-tej hodine.
Skryt prepis
 

8.2.2023 11:51 - 11:54 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže pokračujem v ďalšom mnou podanom návrhu zmeny zákona. Budeme sa pohybovať už v oblasti pôdohospodárstva, hovoríme o zákone 504, o nájme poľnohospodárskych pozemkov a musím povedať, že doba nájmu bola v našej demokracii, keď sme to zaviedli, a teraz hovorím o rokoch 90-tych a vyššie, prakticky dosť zabetónovaná, a tá zabetónovanosť vychádzala z toho, že privatizéri štátnych majetkov a transformátori, ale v tom dobrom slova zmysle, lebo bol to zákon o transformácii družstiev, JRD, si povedali, že na večné časy a nikdy inak, si dáme možnosť užívať tieto pozemky, a takýmto spôsobom sa to pomaly prenášalo tak nenápadne z jedného volebného obdobia na druhé a zisťujeme, že u nás sa v niektorých prípadoch jedna generácia nedostane, hoci má tam vlastníctvo, k svojmu pozemku. A to myslím, že je trošku na pováženie, ale rozobrať by som to chcel v rozprave, aby ste mohli aj reagovať, lebo teraz je úvodné slovo, samozrejme reagovať nemôžte, takže berte tak, že plním svoj sľub, ktorý som dal poľnohospodárom, keď som tu prišiel prvýkrát, že tú dobu nájmu utrasieme do úmernej miery, ktorá povie, že, keď raz sa rozhodneš a si prišiel o prácu a sa rozhodneš, že pôjdeš gazdovať, lebo máš role a si v núdzi a nie si v Bratislave, ale si možno, že niekde v Ulicskom Krivom, kde máš problém a potrebuješ sa dostať do nejakej tej obživy, tak nebudeš čakať ešte ďalších 15 rokov, alebo 28 rokov, 29 rokov, jak to bolo svojho času a ešte to bolo tak povedané, že rok predtým ste museli dať výpoveď, keď ste ju premeškali, automaticky sa tie nájmy predlžovali ďalej, to je niečo neskutočné. Na 60 rokov nájom predĺžiť, čo bolo ešte v roku 2010 reálne, to je niečo neskutočné, takže berte tak, že ja sa tejto problematike venujem a budem venovať a tu teraz predkladám jednoduchý návrh, ktorý hovorí o 10 rokoch nájmu.
Podrobnejšie sa ešte rozvediem v rozprave, kde vám poviem aký to bol stav a akým spôsobom sa to rozvíjalo, alebo vyvíjalo na Slovensku a myslím si, že každý rozumne zmýšľajúci človek pochopí z môjho vystúpenia, z mojej rozpravy, že toto je ďalší taký kameň úrazu, ktorý naši občania a neni ich 4 mil., ale možno, že každého sa to týka, pretože každý, keď má nejakú rolu, alebo les, tak nejakú tú výpoveď, keby chcel ísť gazdovať, by tam mal dať, alebo každá rodina, ktorá tu má nejaký takýto nehnuteľný majetok. Takte toľko zatiaľ z mojej strany a hlásim sa do rozpravy ako prvý. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis