Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2021 o 9:33 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 9:33 - 9:35 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, s niektorými vecami by som aj s vami súhlasil, ale musím takisto spomenúť jednu vec, že skutočne zbraň je na ochranu. Teroristi a ľudia, ktorí v podstate si chcú zadovážiť túto zbraň na čiernom trhu, si ju zadovážia, či bude zákon momentálne v platnosti, taký aký je, alebo či bude zmenený. Čiže s týmto skutočne nič nespravíme.
Ale na druhej strane musím povedať, že hovoríte o slušných ľuďoch, no ja sa tiež považujem za slušného človeka. Som vlastník a držiteľ skupiny A zbrojného preukazu a vlastník niekoľkých zbraní. Som športový strelec takisto, čiže v podstate ja to mám čisto z profesionálneho hľadiska to áčko, takže ja nevidím v tom absolútne žiaden problém, keď sa táto smernica alebo tento zákon trošičku pritvrdí a v prvom rade si treba uvedomiť, že skutočne je to, je to aplikovanie smernice Európskej únie do našeho právneho systému.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2021 9:12 - 9:15 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte aby som ako spravodajca výboru predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej Republiky k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada pridelila vládny návrh na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zapracované v spoločnej správe. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 113 na svojej 50. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2021 9:05 - 9:07 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 736.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2021 18:23 - 18:23 hod.

Mihalik Marcel
Ďakujem predkladateľovi. Povedal aj za mňa, hlasovanie zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.12.2021 18:19 - 18:23 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Tak ja len skúsim v skratke sa ešte vyjadriť ku všetkým kolegom, kolegyniam, ktorí sa vyjadrili alebo ktorí sú ešte v tomto čase na schôdzi, tak chcem veľmi pekne poďakovať. Čo sa týka, čo sa týka možno aj vystupujúcich, ktorí vystúpili v rozprave, ja si vážim každého jedného človeka názor.
Čo sa týka pána Kotlebu, tak on tu spomínal, že Slovensko je už lokajom Európskej únie. My už sme tu úplne v područí a všetko nás tu organizujú nejakí západní agenti a neviem čo všetko ešte možné narozprávali v minulosti a stále to hovoria svojim voličom. Pravidelne im posielajú noviny, kde píšu množstvo klamstiev, množstvo výmyslov. Dokonca už ani neviem, ktorý rok organizujú tu petíciu, a to referendum za vystúpenie z Európskej únie. Neviem, ako ste na tom s tými podpismi, či už máte dosť, ale vďaka tomu, že my sme dnes demokratický Európsky štát, aj vďaka tomu, pán Kotleba, tu dnes môžte byť a aj vaši kolegovia. Ste zvolení, zastupujete nejakých svojich voličov.
Takisto vďaka tomu, že sme lokajmi, ako hovoríte, ja hovorím, že sme demokratická krajina, ste mohli byť zvolený za župana, mohli ste ukázať, aký ste dobrý župan, ako ste tam perfektne vládli. Potom na ďalšie voľby vás už nezvolili a toto, tomu sa hovorí demokracia. To, že tu dnes môžte byť, ste volený, môžte si rozprávať svoje názory, že sa vám páči možno ten bieloruský režim, ten Lukašenko, toto je demokracia a ja som rád, že každý z nás sa tu môže slobodne vyjadriť. Len mali by sme hovoriť pravdu a nemali by sme klamať, nemali by sme zavádzať a tá situácia na tej hranici je fakt taká vážna, že, že to, ako spomínali moji kolegovia, že ten režim Lukašenkov vyslovene zneužíva bezbranných nevinných chudobných ľudí na to, že im vymýšľa alebo sľubuje im svetlé zajtrajšky a nakoniec ich postavia na hranicu a vytláčajú ich v tomto prípade do Poľska, do Litvy, do Lotyšska. Čiže toto je na tomto zvrátené.
A zvrátene na tom bieloruskom režime je to, že tam napríklad Sviatlana Cichanovská, ktorá tu aj na Slovensku bola, rozprávala, ako tam funguje, tam to nefunguje tak ako tu, že tuná by ona mohla prísť a si v bieloruskom parlamente takto pekne rozprávať, hovoriť si svoje názory. Jednoducho ona bola, tam boli hrubo porušené demokratické práva, jednoducho nebola zvolená za prezidentku, aj keď všetci sme videli, aká tá situácia tam je a jednoducho, bohužiaľ, jednoducho nebola zvolená, mala smolu.
Takto to funguje v Bielorusku momentálne. A to že vy tam, to že vy tam dávate nejaký alebo chceli by ste dať nejaký doplnok, že všeobecne o migrácií by ste chceli, aby tam bolo, že nezáleží, akí migranti, kde, kto, akej hranici. My sa bavíme konkrétne o bielorusko-poľsko-lotyšsko-litovskej hranici, čiže toto je vyslovene zamerané na to. A keď chcete prijať nejaký doplňujúci návrh, je to vaša demokratická možnosť, získajte väčšinu v pléne, keď máte dostatok, zahlasujú za to a presadíte to.
Ďakujem všetkým poslancom za podporu. Verím, že zajtra o jedenástej, predpokladám, budeme o tom hlasovať a že vyjadríme solidaritu a podporu tak Poľsku, Litve, Lotyšsku, ako aj ostatným demokratickým krajinám. Pretože táto hranica je aj našou hranicou.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2021 18:15 - 18:17 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja len poprosím pána Viskupiča, keby bol taký dobrý, aby mi nechal toho pána Kotlebu, nech nás počúva. Ja viem, že on je veľmi inteligentný človek a porozumie mi, čo mu hovorím teraz a nechá nás hovoriť, lebo nech to ten pán Kotleba počuje. Ďakujem mu, je to inteligent ten Viskupič. Ďakujem.
Ja by som chcel povedať, pán Kotleba, vy sa nijako nevymedzujete svojím populisticko-extrémisticko-fašistickým, propagandisticko strašným, viete musím hľadať slová, aby som vás neurazil, lebo vy ma zase dáte na výbor, že som vás označil za zlodeja, ale vy ste fakt tým Sujom ukradli tie veci. Takže, pán Kotleba, vy ste taký populista, že to nie je možné, vy ste vystúpili a zase vašich voličov ste presvedčili o tom, že ja Kotleba, ja chránim tých chudákov Bielorusov a toho chudáka bieloruského prezidenta, treba ochrániť tých chudákov migrantov.
Zobral mi, pán Benčík mi zobral presne to, čo som vám chcel povedať, že vy ste bojovali proti migrantom a teraz ste zrazu už. Vy robíte presne to, čo chcú ľudia počuť, vy hovoríte, to, čo chcú ľudia počuť. Vám vadí, že zo Slovenska išli peniaze pre bieloruskú opozíciu, ktorú ten bieloruský diktátor zaviera, vraždí, ktorý zabíja. To je váš človek, to je obdivovateľ, ale veď počas komunizmu alebo teda socializmu, pardon, aj zo zahraničia chodieval, podporoval západ, nás a boli sme šťastní. Takže my ich budeme vždycky podporovať.
Ja nesúhlasím s tým, že sme, že sme Slovania, ktorí by mali patriť na západ, sme Slovania, ktorí patria do Európy, a pre mňa sú Bielorusi tiež Slovania aj Rusi sú pre mňa Slovania a ja tvrdím, že sme Slovania. Ja mám blízky vzťah k tomu západu, k jeho hodnotám, ale ja som Slovan a vždy sa zastanem Slovanov a zastávam sa bieloruských Slovanov, ktorí chcú žiť slobodne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2021 18:15 - 18:15 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán Kotleba, ja by som sa chcel len spýtať, kam by ste vy migrovali, keď tak kritizujete Európsku úniu a ten západ? Mňa by to zaujímalo, či by ste išli do Ruska alebo do Bieloruska žiť, ja by som vás kľudne vymenil za desať utečencov. Vy choďte do Bieloruska a nech sem príde 10 utečencov. Kľudne ich prijmime a máme od vás pokoj.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2021 18:12 - 18:13 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Kotleba, vy ste vo svojom prejave hovoril, že to, čo objavia Bielorusi, nie je správne. Ono nieže nie je to správne, je to barbarstvo a je to hyenizmus, pretože ak niekto na presadzovanie svojich politických zámerov používa nevinných nelegálnych migrantov, keď ste si pozreli zábery z tej poľsko-bieloruskej hranice, tak sú tam matky s deťmi. Je najhoršie, ak vy donesiete nelegálnych migrantov v tomto chladnom počasí a necháte ich napospas vo voľnej prírode, v lese, v prírode, napospas osudu. Je to naozaj obludný hyenizmus, ak Lukašenkov režim takto zneužil matky s deťmi, starých ľudí, ktorým sľúbili vidinu lepšieho života a nechali ich napospas osudu v mraze. Je to tvrdý hyenizmus použiť ľudí ako štíty v presadzovaní svojich politických záujmov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2021 18:11 - 18:12 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja možno iba krátko. V tom uznesení sú vyjadrené vety, ktoré by som rada prečítala. A píše sa tam aj, že podporujeme prevenciu nelegálnej migrácie smerujúcu do Európskej únie alebo vyslovujeme a odmietame a odmietame zneužívanie migrantov na politické účely. Myslím si, že politika Slovenskej republiky pri nelegálnej migrácií je dlhodobo rovnaká a jasná a prezentujú to aj vlastne naši vládni predstavitelia.
A možno dneska taká krátka správa, ktorú som si prečítala na Twitteri ministra obrany Poľskej republiky, ako sa chovajú Bielorusi možno na tej hranici. V okolí Terespolu odpálili osvetľovacie stožiare, ktoré postavili vojaci Poľskej armády na hraniciach s Bieloruskom. Boli zničené v dôsledku výstrelov z pneumatických zbraní a k odstreľovaniu došlo na území Bieloruska a v oblasti Bieloruska.
A možnože iba na konci, myslím si, že to uznesenie správne, že podporíme našich kolegov v rámci schengenu a našich najbližších susedov Poľsko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2021 18:10 - 18:10 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba. Volebná zmena v Bielorusku je v týchto rokoch asi tak reálna, ako nájsť niekoho, kto nikdy necikal v sprche, úprimne. Spôsob ako sa bieloruská vláda a Lukašenko vysporiadavajú s opozíciou, je nad rámec slušnosti a demokratického spolužitia. Zato porušovanie ľudských práv je na dennodennom poriadku. Vám fakt nevadí to väznenie, bitky, politicky motivované kroky voči opozícií, teda to by sa vám páčilo? No vám asi áno, ale nám rozhodne nie. A ako povedal kolega Krúpa, my patríme na západ nie na východ.
Skryt prepis