Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2021 o 16:10 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 16:10 - 16:11 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujeme pekne, pán predsedajúci.
Pán minister, ja sa dotknem časti tvojej rozpravy, kde si hovoril o stanovisku nášho koaličného partnera, a teda stanovisko nášho koaličného partnera je tendenčné, ako sa to týka chudoby a nízkopríjmových osôb. Ich nezaujíma žiaden návrh, ktorý sa týka skupiny osôb s nízkym príjmom, kde môžme predpokladať, že do tejto skupiny spadajú aj osoby, ktorých sa tento bonus týka, a to 60 plus. Oni sa v minulosti nechali totiž počuť tu v pléne Národnej rady, že pre nich sú nízkopríjmový ľudia ťuťmáci, ktorí nevytvárajú žiadne hodnoty. Toto je ten odkaz pre ľudí 60 plus, pre chudobu. Ľudia, ktorí sledujú tento bod programu, musia vidieť, komu ide o pomoc chudobným a pomoc a motiváciu pre ľudí 60 plus. Hlasovanie o tomto bode ukáže, komu záleží na dôchodcoch a ich životoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 16:06 - 16:08 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak pre mňa tento návrh nie je o rozdávaní peňazí, ako sa snažia niektorí ľudia prezentovať, treba to nazývať skôr investícia, ktorá sa nám na viacerých frontoch vráti. Je to podpora dôchodcov, prilepšenie k ich dôchodkom alebo príjmom. Je to potom podpora očkovania najrizikovejšej skupiny ľudí. Čím dosiahneme zmiernenie prípadnej ďalšej vlny. Pomoc nemocniciam, teda zabránenie prepĺňania nemocníc, uvoľnenie možnosti znova naplno vykonávať bielu medicínu, pomoc preťaženým zdravotníkom, lekárom, je to potom aj podpora sektorov, ktoré trpia dlhotrvajúcou pandémiou - gastro, kultúra, šport, služby. Ďalšie vlny tejto pandémie už niektoré tieto prevádzky z gastra alebo kultúra, šport, služby nemusia prežiť. Ak sa na to teda dívame takto, tak to skutočne nie je žiadne bezbrehé rozdávanie, ale tento návrh je iba investíciou, ktorá sa nám určite v budúcnosti vráti, verím preto, že tento návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2021 15:26 - 15:28 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 832 z 1. decembra 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, tlač 807, na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu budeme informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 70. schôdzi 1. decembra 2021 a prijal k nemu uznesenie č. 270, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Je to tlač 808 v skrátenom legislatívnom konaní na jej 51.schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem, nech sa páči, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2021 11:19 - 11:19 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne. Prosím členov mandátového a imunitného výboru, že dnes je zasadnutie 12.30, ale v miestnosti č. 143, čo je výbor pre zdravotníctvo, 143, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2021 11:18 - 11:18 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Dávam na vedomie členom ľudsko-právneho výboru, že bol zvolaný mimoriadny výbor, bude zasadať v miestnosti č. 33 o 12.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2021 11:18 - 11:18 hod.

Tabák Romana
Pán predsedajúci, pán Grendel, chcem vás požiadať, aby ste vyzval poslanca Suju, aby sa mi ospravedlnil. Poslanec Suja o mne verejne klamal, že som bola odsúdená za trestný čin, ktorý som nikdy neurobila. Slušní a galantní Detvianci by si toto nikdy nedovolili voči žene.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2021 10:31 - 10:31 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci. Aby sme posúdili, či ten pozmeňovací návrh je v súlade s právom a dávame priestor ešte parlamentnej legislatíve to prekontrolovať a hlasovanie navrhujem na 17.00 dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 10:28 - 10:28 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
S pozmeňujúcim návrhom, ktorí predložili páni poslanci Dostál a Vetrák, súhlasím, pretože to pomenovanie nezávislý kandidát je oveľa viac zaužívanejšie pomenovanie. Toto pomenovanie aj vystihuje, že kandiduje vo voľbách nezávisle od politickej strany, ktorá predkladá svoju kandidátsku listinu, nezávislý kandidát je povinný za účelom kandidatúry vyzbieranými podpismi preukázať určitú podporu voličov. Tak myslím si, že tento pozmeňujúci návrh je dobrý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

2.12.2021 9:57 - 10:02 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 686, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 997 z 19. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 396 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 252 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 122 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 79 zo 16. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 11 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 124 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2021 9:53 - 9:54 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som možno jednu vec ešte tuná povedal, som nestihol reagovať na pána Suju. Áno, súhlasím s vami, to, čo ste povedali na záver, ale musím povedať, že z profesijného hľadiska ja som to nevysvetlil úplne, ja som totižto náčelník mestskej polície vyše 20 rokov, takže to mám na vlastnú ochranu to A-čko, mám aj B-éčko, aj E-čko. Takže len na vysvetlenie.
A na záver by som chcel povedať, že hlasovanie o tomto bode bude dnes o 11.00. Ďakujem.
Skryt prepis