Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.9.2022 o 9:40 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

27.9.2022 9:40 - 9:40 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obrazu a bezpečnosť prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva (tlač 1087) v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

27.9.2022 9:25 - 9:25 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva (tlač 1087).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva (tlač 1087) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1136 z 15. augusta 2022 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva (tlač 1087) na prerokovanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Skryt prepis
 

27.9.2022 9:25 - 9:25 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol túto správu (1086a) Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky (tlač 1086).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky (tlač 1086) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1135 z 15. augusta 2022 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky (tlač 1086) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky (tlač 1086) v zlúčenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:55 - 14:10 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja nejdem riešiť, čo, kto, kde, ale idem riešiť samotnú podstatu. Čo sa týka tohto zákona, ja som rada, že ste pristúpili k tomu alkoholu, pretože tam dlhodobo naozaj my tlačíme na to a ak sa nájde cesta, akým spôsobom znížiť DPH-čku, DPH-čku reštauračným a ubytovacím zariadeniam. Našli ste peniaze, kde by to mohlo byť, tak je to v pohode. Myslím si, že takto si to Igor naozaj aj predstavoval, že ak chceme niekde ubrať, musíme, musíme, musíme povedať, kde, odkiaľ a ako, takže ja kvitujem, kvitujem to, že nakoniec ste pristúpili k jeho návrhu zákona zdaňovania alkoholu. To je jedna vec.
Druhá vec. Súhlasím s tým, že, že, že, že by to mohlo zabrániť šedej ekonomike, keďže tento, tento sektor ja poznám, tak je pravda, že ak niekde naozaj bola šedá ekonomika, kde kvitla jak ruže, tak, tak to bol gastrosektor. A kvitne dodnes. Ja len pevne verím, že, že to, ako to máte, ja nie som ekonóm, ja len viem, ako to funguje v praxi a idem na to sedliackym rozumom. A pevne verím, že vy ako ľudia, ktorí narábate s peniazmi a s ekonómiou, s ekonomikou, že to, že to máte dobre zrátané. Ak sa pomôže čo len jednej prevádzke, ja budem rada, pretože každý potrebuje prácu, každý potrebuje peniaze, každý potrebuje fungovať, každý potrebuje žiť. Takže ja za to zahlasujem a to je tak asi všetko, čo by som k danej téme povedala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:55 - 14:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, je to také úsmevné, keď vy ste prišli s takýmto zákonom a ty hovoríš v svojej rozprave, že odniekiaľ predsa tie peniaze musíme zobrať. No, lenže treba si spomenúť, že zdanenie negatívnych externalít, čím je aj alkohol aj hazard, navrhoval aj Igor Matovič ako minister financií v tom svojom balíčku a vy ste to zahrabali pod čiernu zem. Ja si pamätám jak ste tu vystupovali proti nemu, dokonca tu bol jeden z vašich hlavných argumentov, že Matoviča nám tu vo vláde netreba, kvôli tomu, že „ide rozvraciať, rozvracať" verejné financie a nerobí to dobre ako minister financií. Dokonca som sa teraz dočítal pred chvíľkou, že už máte aj podpisy na jeho odvolanie pozbierané. No tak veľmi úspešná cesta. A teraz ste úplne zmenili rétoriku a obhajuješ tu to, čo si predtým zatracoval. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
By som chcela pánovi navrhovateľovi za túto aktivitu možno poďakovať, ako určite je potrebné sa tejto téme venovať, hoci väčšina členských štátov Rady Európy prijala opatrenia na rôznych úrovniach, väčšinou sú to vo forme národných stratégií akčných plánov a tieto plány často nie sú úspešne implementované v praxi. A možno práve je treba poukazovať aj takýmito témami a uzneseniami na preklenutie medzery medzi stratégiou a jej správnou implementáciou. A toto je, samozrejme, pre mnohé krajiny náročnou úlohou. Mnohé členské štáty nevyčlenili na tento účel nejaké osobitné rozpočtové prostriedky. A myslím si, že aj toto by bolo dôležité, aby Slovenská republika vynakladala na integráciu Rómov viacej finančných prostriedkov. A tie projekty, ktoré pochádzajú z fondov Európskej únie, aby boli implementované a práve zacielené na tie, povedzme, oblasti, ktoré sú proste veľmi dôležité, či už je to vybudovanie vodovodov, kanalizácií, aby vlastne Rómovia v tých rómskych osadách mali normálny život.
Ďakujem pekne za uznesenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Na začiatok chcem povedať, že som bol inšpirovaný uznesením, ktoré v roku 2018 priniesla práve strana SMER k antisemitizmu, za čo im chcem aj poďakovať, že prišli s takýmto uznesením, a vlastne toto uznesenie je inšpiratívne v tom, že sme sa inšpirovali práve týmto uznesením, ktoré priniesla strana SMER k antisemitizmu.
Slovenská republika je od roku 2005 členskou krajinou Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA. IHRA sa zameriava na posilnenie, rozvoj a podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a pripomínania holokaustu a slúži ako medzinárodné politické a expertné fórum v tejto oblasti. Venuje sa aj otázkam rómskej genocídy. IHRA združuje 35 krajín. Delegáciu Slovenskej republiky tu tvoria zástupcovia viacerých ministerstiev, ako aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.
Členské krajiny IHRA na svojim plenárnom zasadnutí dňa 8. októbra 2020 oficiálne prijali právne nezáväznú pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu, ktorá je súčasťou predkladaného návrhu uznesenia a na ktorej spolupracovali aj experti zo Slovenska niekoľko rokov. Podľa tejto definície je protirómsky rasizmus prejavom individuálnych prejavov a činov, ako aj inštitucionálnych politík a praktík marginalizácie, vylúčenia fyzického násilia, znevažovania a devalvácie rómskych kultúr a životného štýlu a nenávistných prejavov zameraných na Rómov, ako aj na iných jednotlivcov a skupiny, ktoré boli vnímané, stigmatizované alebo prenasledované počas nacistickej éry a aj v súčasnosti ako Rómovia. To vedie k zaobchádzaniu s Rómami ako s údajnou cudzou skupinou a spája ich so sériou pejoratívnych stereotypov a skreslených obrazov, ktoré predstavujú špecifickú formu rasizmu. Súčasťou definície je okrem iného aj historický background a dvanásť demonštratívnych a deklaratórnych príkladov prejavov protirómskeho rasizmu.
Prvý príklad prejavu protirómskeho rasizmu je skresľovanie alebo popieranie prenasledovania Rómov alebo genocídy Rómov. Druhým glorifikácia adorácia genocídy Rómov. Tretím podnecovanie, ospravedlňovanie a páchanie násilia voči rómskych komunitám, ich majetku a jednotlivým Rómom. Po štvrté, nútené a násilné sterilizácie, ako aj iné fyzicky a psychicky znevažujúce zaobchádzanie s Rómami. Po piate, udržiavanie a potvrdzovanie diskriminačných stereotypov o Rómoch a proti nim. Po šieste, obviňovanie Rómov s použitím nenávistných prejavov zo skutočných alebo vnímaných sociálnych, politických, kultúrnych, ekonomických a verejných zdravotných problémov. Po siedme, stereotypizáciu Rómov ako osoby, ktoré sa dopúšťajú kriminálneho správania. Po ôsme, použitie termínu cigáň ako nadávka. Po deviate, schvaľovanie alebo podpora vylučujúcich mechanizmov namierených proti Rómom na základe rasovodiskriminačných predpokladov, ako je vylúčenie z bežných škôl a inštitucionálne postupy alebo politiky, ktoré vedú k segregácii rómskych komunít. Po desiate, prijímanie politík bez právneho základu alebo stanovenie podmienok, ktoré umožňujú svojvoľne alebo diskriminačne vysídľovanie rómskych komunít a jednotlivcov. Po jedenáste, vyvodzovanie kolektívnej zodpovednosti za skutočné alebo domnelé činy jednotlivých členov rómskych komunít. Po dvanáste, šírenie nenávistných prejavov voči rómskym komunitám v akejkoľvek forme, napríklad v médiách, zahrňujúc internet a sociálne siete.
Predmetná pracovná definícia slúži ako dôležitý praktický nástroj, ktorý môže pomôcť jednotlivcom, organizáciám a vládam posilniť povedomie verejnosti o probléme protirómskeho rasizmu v spoločnosti. Definícia pomôže rozpoznať protirómske stereotypy a je využiteľná aj v boji proti nenávisti a nenávistným verbálnym prejavom zameraným voči Rómom. Zároveň môže slúžiť ako referenčný nástroj na identifikáciu, monitoring, prevenciu a predchádzanie v boji proti tomuto fenoménu, proti nenávisti a diskriminácii a najmä poslúži na vzdelanie, a to aj priblížením historického kontextu prenasledovania a utrpenia Rómov počas druhej svetovej vojny a jeho dôsledkov, ktoré častokrát trvajú až dodnes.
Neklasifikujeme právnu normu. Je to nezáväzná definícia, o ktorú sa môžu oprieť jednotlivci, ale aj inštitúcie. V súčasnosti v rámci Slovenskej republiky existuje niekoľko dokumentov, ktoré používajú určitú definíciu protirómskeho rasizmu. Je to napríklad stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 či rôzne akčné plány. Definícia z tohto uznesenia je však obšírnejšia. Venuje sa aj niektorým historickým východiskám, pre lepšie pochopenie termínu obsahuje aj vyššie spomínané demonštratívne príklady prejavov protirómskeho rasizmu.
Pracovná definícia protirómskeho rasizmu z dielne IHRA nie je prvou definíciu IHRA, ktorá sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Dňa 28. novembra 2018 Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1490 prijala právne nezáväznú pracovnú definíciu antisemitizmu, ktorú tiež vypracovala a schválila IHRA. Následne pracovnú definíciu antisemitizmu prijala 13. decembra 2018 aj Rada vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Definícia sa nedá meniť a upravovať, pretože je to priamy preklad právne nezáväznej definície od IHRA. Ak by sme čokoľvek zmenili, už by to nebola definícia IHRA, na ktorej pracovali aj slovenskí experti, ktorých sa nám vystriedalo počas niekoľkých rokov viac než desať. Definícia a stratégia protirómskeho rasizmu používaná v našej stratégii nie je jasné, kto sa hlási k autorstvu, nemá formalizovaný čítačný zdroj. Je vyslovene zlá a nie je plne v súlade ani s medzinárodným právom, ani medzinárodnými vedeckými závermi. Expert, ktorý ju vytvoril, expert, ktorý ju tvoril, zrejme nemôže porovnávať svoju erudíciu so spôsobilosťami IHRA a pridružených subjektov.
Na základe vymedzenia protirómskeho rasizmu v stratégii je jednoznačne možné definovať celý rad protirómskych rasistických prejavov, definíciou stratégie nepostihnuteľných, čo je dôvodom pre budúcu moderáciu tejto časti stratégie, rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Dokladom dôvodnosti tohto záveru sú aj ďalšie odporúčania medzinárodných organizácií k potláčaniu prevencií eliminácii prejavov rasizmu, aj postupný záväzok Slovenskej republiky dosiahnuť konformitu v tejto oblasti s vyspelými svetovými demokraciami. Uvedená definícia v stratégii a v stratégii rovnosti inklúzie a participácie Rómov z tohto hľadiska nie je ani plne v súlade so zmluvnou základňou Rady Európy, najmä všeobecnými politickými odporúčaniami ECRI č. 3 a č. 13 zameranej na boj voči protirómskemu rasizmu a diskriminácii Rómov. Prakticky definícia v strategických plánov je nedostatočná.
Ďakujem veľmi pekne za slovo a budem čakať teda na faktické poznámky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Milé štyri kolegyne, milí kolegovia. Z poverenia gestorského výboru mi dovoľte podľa informácií podať informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na uznesenie Národnej rady vo výbore.
Gestorský výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval návrh uznesenia Národnej rady k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu na svojej 59. schôdzi a svojim uznesením č. 119 odporúčal Národnej rade návrh uznesenia schváliť. K textu návrhu uznesenia neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyne, páni poslanci, rád by som vám predstavil návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej členskými štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 8. októbra 2020.
Schválením uznesenia prijímame nezáväznú definíciu protirómskeho rasizmu, ktorý vypracovali experti v tejto oblasti vrátane expertov zo Slovenskej republiky. V uznesení sa okrem obšírnej definícii nachádza aj dvanásť deklaratórnych a demonštratívnych príkladov protirómskeho rasizmu. Prijatie právne nezáväznej pracovnej definície protirómskeho rasizmu je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a podporuje dlhodobé odhodlanie vlády Slovenskej republiky zasadzovať sa za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti a za zlepšovanie celospoločenského vnímania Rómov v spoločnosti a budovanie vzájomnej občianskej spolupatričnosti, ako je to definované aj v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Viac k uzneseniu vysvetlím v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dnes sme tu počuli naozaj, že pamäť je to dôležité, čo nás stále núti k tomu, aby sme spomínali na veci, ktoré sa stali veľmi zlými a ktoré boli pre náš národ naozaj potupnými. Aj v súčasnosti je aj tu v parlamente veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí rozprávajú o tom, aby sme zabudli, aby sme zabudli na to, čo sa tu v minulosti dialo. Netreba na to zabúdať, ale nielen spred tridsiatich rokov, ale aj spred dvanástich rokov. Stále si pamätajme, aké zločiny sa tu diali a vystríhajme sa tomu, aby sa tie zločiny ďalej nediali. Ďakujem.
Skryt prepis