Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2022 o 14:40 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Potocký Milan
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, tak ako sme mali priestor ešte počas posledného týždňa riešiť spresnenia týkajúce sa zákona mediálneho zákona, takisto bol priestor riešiť aj zákon o publikáciách, teda ten bývalý tlačový zákon, ktorý je teraz už rozšírený, modernizovaný aj na elektronické vydania printových médií a podobne. No a za ten týždeň bol priestor, aby sa zohľadnila aj pripomienka, ktorú mal jeden z našich koaličných partnerov, tak ako už dneska aj pán predseda parlamentu povedal v rámci svojho úvodného slova ešte k mediálnemu zákonu, riešila sa aj zo SME RODINA pripomienka, ktorá sa týkala práva na vyjadrenie. No a táto sa spresňuje spôsobom, že sa bude reagovať nielen na skutkové tvrdenie, ale aj hodnotiaci úsudok, ktorý priamo súvisí s týmto skutkovým tvrdením. No a to je celá zmena, ktorá sa udeje teraz v pozmeňujúcom návrhu, ktorý prečítam.
Čiže pozmeňujúci doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Péter a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je to skrátene zákon o publikáciách, tlač 898. Vládny návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skrátene zákon o publikáciách, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 8 ods. 4 sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová: „a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok".
Ďakujem pekne za podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, či už poslancov za koaličné strany, ako i za strany opozície, pretože aj táto téma bola diskutovaná. Viacerí sa prihovárali za túto úpravu a teda verím, že to nájde porozumenie aj širšie ako len v koalícii. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega Mazurek, keď vy hovoríte o šírení nenávisti, že sú to nebezpečné veci, tak to je normálne na smiech, keď to hovoríte vy. Lebo ja keď si spomeniem na to, koľkokrát ste urazili vy mňa na Facebooku a vaši kolegovia takisto, a potom ste to ešte nechali šíriť ďalej svojimi prívržencami, tak normálne na zaplakanie. Ale nevadí, ja sa s tým vyrovnávam, už som sa s tým aj naučila žiť, až teda na tie šibenice, ktoré mi pravidelne vaši ľudia posielajú. Tak to už nechávam na orgány činné v trestnom konaní, tak hádam sa s tým pohnú nejak.
Keď už tu vymenúvávate všetky Facebooky a Istagramy a neviem čo všetko možné, tak skúsme aj ten Telegram, lebo pokiaľ ja mám informácie, tak vaši ľudia sa začínajú zgrupovať na Telegrame. Takže máte, máte predsa len nejaký priestor, kde sa môžte vyrozprávať. V každom prípade si myslím, že to, že sa začali blokovať weby, ktoré šíria nenávisť, šíria hoaxy a pokiaľ sú to weby a aplikácie a všetko možné, ktoré vznikajú na území Slovenskej republiky, tak ja ako občan Slovenskej republiky som rada, že sa tie weby a apky a všetko ostatné vypnú. Pretože ja si nechcem čítať o nenávisti, ja si chcem čítať o niečom normálnom, konkrétnom a rozumnom. Takže ja viem, vidím, že sa smejete, že vám je to na smiech. Ja som ani nič iné nepredpokladala, že urobíte, tak v podstate ja súhlasím s tým, že sa to deje a rozhodne a určite za to zahlasujem.
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:55 - 12:00 hod.

Vašečka Richard
Pán predseda mi síce neudelil slovo, ale nejak sa to spustilo, ja len chcem tiež informovať ako predseda výboru kolegov zo školského výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že teraz 12.05 máme zasadnutie výboru v zasadačke 33 a ďakujem aj systému.

(Prerušenie rokovania o 12.00 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.)
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:55 - 12:00 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Ja by som iba chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby prišli na schôdzu výboru v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:55 - 12:00 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo. Ja som vlastne nadväzoval na pána predsedu, ktorý to spomínal tak explicitne, ale je pravda, že dá sa povedať, že krížom-krážom cez všetky poslanecké kluby bola požiadavka aj na spresnenie týchto vecí, čiže aj vrátane poslancov OĽANO, ale iniciátorom bola SME RODINA.
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:55 - 12:00 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako ste všetci zaregistrovali už minulý týždeň bola, bolo prerušené rokovanie o tomto bode, ako aj o ďalšom bode, ktorým je zákon o publikáciách, práve z dôvodu, že ešte niektoré pripomienky jedného z našich koaličných partnerov neboli v návrhu zohľadnené. Už pán predseda parlamentu aj podrobne vysvetľoval viaceré pripomienky, ktoré postupne boli zapracované za tie posledné mesiace do návrhu zákona s tým, že ešte dve z nich, a to, aby aspoň jeden televízny okruh RTVS vysielal v terestriále a spresnenie pri práve na odpoveď, aby to vyjadrenie, o práve na vyjadrenie teda, aby sa to vyjadrenie týkalo nielen samotného skutkového tvrdenia, ale aj z neho vyplývajúceho hodnotiaceho úsudku, tak tieto veci ešte boli dorokované počas posledného týždňa a sú zapracované v pozmeňujúcom návrhu, ktorý teraz prečítam.
Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky, Petra, Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skrátene zákon o mediálnych službách, tlač 762. Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 212 ods. 4 sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová „a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok".
2. V čl. VI sa za bod 5 vkladá bod 6, ktorý znie:
„6. V § 5 sa ods. 1 dopĺňa písm. u), ktoré znie:
„písm. u) terestriálne vysielanie aspoň jednej televíznej programovej služby podľa písm. a)."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pekne za pozornosť a verím, že tento pozmeňujúci návrh si nájde podporu tak v časti u koalície, ako aj v časti opozície, lebo viacerí ste sa s týmito vecami na nás obracali, aby sme to zohľadnili. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Vetrák Milan
Tak ja sa pridám k tomu ohlasovaniu výborov. Ústavnoprávny výbor bude o 13.30 v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem. V miestnosti č. 71 12.30 mandátový a imunitný výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predseda. Chcel by som požiadať poslancov hospodárskeho výboru, o dvanástej hodine sa stretneme na výbore k odvolávaniu ministra v miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis