Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.9.2022 o 9:55 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážený pán generálny riaditeľ, vážený pán spravodajca, tak presne ako povedal môj teda kolega Marek Šefčík, keď nemá žiadateľ vysporiadaný pozemok, nemôže žiadať o európske peniaze a nemôže ani aplikovať vlastné peniaze. Preto tieto pozemky nie sú v poriadku. Slovenský pozemkový fond musí byť akcieschopný a verím, že pod vedením pána generálneho riaditeľa sa to tak aj deje. Pretože keď chceme využívať štrukturálne fondy alebo slovenský operačný program, alebo plán obnovy a stability, tak musia mať žiadatelia komfortnejšie prostredie na to, aby mohli žiadať tieto európske peniaze.
Tridsaťročná snaha miestnej územnej samosprávy je vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obci. Sú to pozemky, ktoré sú majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Ide o pozemky v zastavanom území obci, na ktorých sa nachádzajú stavby v oblasti intravilánu obci alebo ktoré tvoria verejné priestory obci, alebo sa tieto pozemky využívajú ako na iné verejnoprospešné funkcie. Ide o pozemky, ktorých faktická správa údržbu zabezpečujú obce na svoje náklady. Už dlhodobá prax zo samosprávy, v ktorej pôsobím už dlhé roky, mi dáva vlastne takú ako prosbu poprosiť pána generálneho riaditeľa, aby sa v tejto veci nejakým spôsobom pohli ľady, preto skutočne hlavne napríklad teraz cyklotrasy a tieto projekty, ktoré obce, mestá realizujú, tak majetkoprávne vysporiadanie je veľmi zdĺhavé a hlavne keď sa tam nachádzajú pozemky, ktoré sú vlastne v správe Slovenského pozemkového fondu, je to veľmi zložité. Takže ja by som poprosila možno takú spoluprácu a my tak ako máme tak v duchu proste prijať nejakú právnu úpravu, aby tie pozemky, ktoré sú v intraviláne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 9:40 - 9:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán predseda Národnej rady, pán generálny riaditeľ, spravodajca, kolegyne, kolegovia poslanci, poslankyne, ja som chcel najskôr zareagovať iba faktickou poznámkou, ale pán generálny riaditeľ vystúpil iba s úvodným slovom a potom už bolo treba asi vystúpiť ešte raz, aby sme mohli reagovať faktickými poznámkami, ale nevadí. Takto mám aspoň troška väčší priestor. Tak skúsim povedať, čo som chcel a dám aj jednu otázku. Tak tá otázka hneď na úvod.
Hovorili sme aj s pánom Feckom o tom, že mestá a obce majú dosť veľké problémy s tým, že keď chcú budovať, chcú nejaké veci robiť v obciach, v mestách, tak niekedy to naťahovanie času kým vybavia tie žiadosti o odkúpenie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu sú, im komplikujú život a brzdí sa tak rozvoj obcí a miest v tomto zmysle. No a preto sme sa rozprávali o tom, že by pozemky, ktoré sú v obciach a v mestách vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, mohli delimitáciou prejsť na obce, aby tie obce nemali s týmto problémy. Takže chcem sa opýtať, či budeme s kolegom na tom teda pracovať teda že a aký má pohľad na to, lebo to je dôležité, aký má pohľad na to generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu? Či by to bolo dobré a akým spôsobom to nastaviť, aby to bolo na prospech veci?
No a teraz ešte k takým veciam, ktoré som chcel spomenúť. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať riaditeľovi Slovenského pozemkového fondu za to, čo spravil odkedy tam je, pretože sme sa stretávali s tým, čo bolo na Slovenskom pozemkovom fonde predtým a vieme, ako to funguje teraz, a on, on to naznačil v svojom úvodnom slove, že, že, takým slovom, myslím, že použil, že predtým to bol žalostný stav, že dalo by sa to nazvať žalostným stavom. Tak ja by som to chcel aspoň troška rozvinúť.
Predstavte si, že máte na Slovenskom pozemkovom fonde 30-tisíc žiadostí. Už pán predseda Národnej rady naznačil, že niektoré zavreté, zamknuté, nikto na to neodpovedá. Nielen mestá a obce, ale aj súkromné osoby sú z toho zúfalí. Nevedia sa domôcť toho, čo s ich žiadosťami vlastne je. No a potom si predstavte situáciu, že niekto príde na Slovenský pozemkový fond povedzme s obálkou a povie, viete čo, taký a taký úradník, pozrite sa na túto a túto moju žiadosť. No a keď máme 30-tisíc žiadostí nevybavených, tak je veľmi ľahké, je to obrovský priestor na korupciu a je veľmi ľahko podľahnúť tomuto, že dobre, tak ja sa ti na tú tvoju žiadosť pozriem, ja tú tvoju žiadosť vybavím za to a to. A takto to v našej spoločnosti fungovalo a na Slovenskom pozemkovom fonde, kde sa diali obrovské kšefty s pozemkami, tak to bolo najvypuklejšie. A hovorím, nielen mestá a obce, ale aj súkromné osoby mali problém domôcť sa tej spravodlivosti.
Generálny riaditeľ spomenul, že rozpracovanosť spisov bola niekedy 20 %, teraz momentálne sa dostali na 45 %. Čiže oni sa snažia rozriediť tých 30-tisíc spisov alebo žiadostí, ktoré tam sú, a viem, že boli aj personálne, personálne posilnení. S niektorými zamestnancami sa museli rozlúčiť práve kvôli tomu, čo som spomínal. Takže ja verím, že postupne, tak ako začal generálny riaditeľ na tom pracovať, tak postupne sa tie spisy rozriedia a budú sa vybavovať priebežne, aby tam nebol tak obrovský priestor na korupciu. A viem o Jankovi Maroszovi, že on je veľkým bojovníkom proti korupcii. Takže on keď zacíti, že sa tam deje niečo nekalé, tak automaticky koná. Mal troška hlavu v smútku, myslím, že neboli dovolení členovia rady a to potreboval. To sme už spravili ako Národná rada. Čiže znova ďalšie a ďalšie veci sa spravili k tomu, aby to bolo na tomto Slovenskom pozemkovom fonde lepšie.
Ešte poviem jeden taký prípad s ktorým, na ktorý ma upozornil jeden človek, že predstavte si, že sa udeje toto. Dáte si žiadosť na odkúpenie pozemku, lebo ho potrebujete vysporiadať, povedzme na ňom stojí alebo na časti toho pozemku stojí nejaká nehnuteľnosť, ktorú vlastníte, a vy potrebujete vysporiadať ten pozemok pod tou budovou. Teraz dáte si žiadosť na Slovenský pozemkový fond a na Slovenskom pozemkovom fonde je človek, ktorý napíše rovnakú žiadosť na iné meno so skorším dátumom. Automaticky je vybavovaný ten človek, ktorému on takto pomohol. Ale on nemá záujem, eminentný záujem o ten pozemok, vy ho máte. Lenže ten človek sa vám ozve a povie, koľko mi dáš, ja ti ten pozemok predám. On ho dostane od Slovenského pozemkového fondu a potom vám ho predá. Samozrejme, takýmto spôsobom som sa dozvedel, že to fungovalo. A tomuto treba zamedziť a tomuto sa v tejto chvíli na Slovenskom pozemkovom fonde pod vedením Janka Marosza zamedzuje.
Takže to som povedal len také možno dva príklady, jeden teraz a predtým v rozprave druhý, ktoré sú problematické, a ja verím, že Slovenský pozemkový fond, nechcel som povedať, že bude výkladnou skriňou, ale tak má kopec zamestnancov, ktorí sú tam aj z predchádzajúcej éry, ale poviem to tak miernejšie, že sa bude snažiť o to, aby tá korupcia, aby sa tá korupcia zabrzdila, aby sa tá korupcia nediala. Na Slovenskom pozemkovom fonde to je veľmi dôležité a tento odkaz by som chcel aj občanom dať, že v roku 2020 tými voľbami sa udialo aj to, že tam prišli takýto ľudia ako Janko Marosz, ktorí sú antikorupčne nastavení a ja verím, že budú pokračovať vo svojej práci aj naďalej. Takže ešte raz ďakujem generálnemu riaditeľovi. Ďakujem aj spravodajcovi, ktorý tu povedal konkrétnosti z tej správy a takisto vyzdvihol veci, o ktorých hovorím ja.
Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

23.9.2022 9:40 - 9:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Kočiš, ďakujem, že ste zareagovali faktickou. Slovenský pozemkový fond tých 1 700 hektárov prakticky predpokladám, že každý rok niekoľko stoviek ako pribudne k tomuto. A čo sa týka mladých farmárov, respektíve dostať sa k pôde, keď niekto začína. Momentálne je to tak, že tých 28 hektárov, ktoré bolo svojho času akože dané s tým, že musí splniť, že musí byť špeciálna rastlinná alebo živočíšna výroba pokiaľ doterajší užívateľ, ktorý to má, a zazmluvnenosť Slovenského pozemkového fondu je zhruba 90 %, 94 % všetkých pozemkov, takže tých nezazmluvnených nie je až tak veľa, že by sme mohli ešte nejako šibrikovať, ale vyzerá to tak, že aj ten mladý farmár musí splniť tie podmienky, ktoré sú tam, a on nemôže si povedať, že ja sa tu postavím a či som zaregistrovaný na PPA-čke ako mladý farmár alebo nie som, musíte mi to dať, hej. V takomto móde to nefunguje a myslím si, že aj pán riaditeľ fondu môže potvrdiť alebo doplniť o reakciu na vašu pripomienku, že prakticky uvažuje sa s určitým balíčkom, ktorý by bol nejaký pripravený pre tých začínajúcich. Nejaký, ja neviem, 50 hektárov, 60 hektárov v každom okrese, aby tí, čo by išli, aby proste povedali, dobre, tak tu máš tri hektáre, päť hektárov.
Dokonca moja filozofia, keď sme boli s kolegom Mičovským na ministerstve, bola taká, aby sme tým začínajúcim urobili daňové úľavy, prázdniny nejakých päť rokov, koľko. Lebo nie každý sa v tom nájde. Všecko je krásne, hurá, hurá ideme, bo mladí farmári 50-tisíc boli viete, čo boli tieto na mladých farmárov ako dotácie, tak, samozrejme, hurá, hurá ideme a potom zisťujeme, že fíha, tak je 24 hodín pri živočíšnej výrobe, že žiadna dovolenka, žiadne Malorka a neviem čo. Takže proste niektorí sa v tom vôbec nenájdu. Takže keď som bol u Kuffovcov, tak videl som, čo znamená gazdovať na pôde. A chodím aj po ďalších. S kolegom Mičovským sme boli a do konca do života nezabudnem, keď sme boli na Orave a musím to povedať, že videli sme tam ako kočiar stál pri farme, pretože jeho rodičia povedali, že to decko musí cítiť, že bude farmárom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 9:25 - 9:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Takže vážení, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia na balkóne, myslím, že Slovenský pozemkový fond, pokiaľ budeme chodiť po zemi, tak stále asi bude mať čo robiť. Na jednej strane, ako už bolo spomenuté, zastrešuje pôdu vo vlastníctve Slovenskej republiky a na druhej strane zastupuje nezistených vlastníkov. Nie neznámych, ale nezistených, lebo vieme, že je to nejaká alebo právnická osoba, ale nevieme nájsť jej pobyt.
Ako už tu bolo spomínané, nebudem opakovať veci, ktoré povedal pán riaditeľ, a myslím si, že Slovenský pozemkový fond začína dávať cítiť aj občanom Slovenskej republiky, že svoje meno si začína naprávať a začína byť tam určitá, by som povedal, že očista, ktorú už tak dlho slovenský národ očakával.
Chcel by som povedať jednu vec, že pôvodne musím aj ja skorigovať svoje vedomie o nakladaní so Slovenským pozemkovým fondom, ako by to malo byť. Pôvodne som razil filozofiu, že Slovenský pozemkový fond bol tu na dobu dočasnú, pokiaľ bude mať štátu pôdu a nezistených vlastníkov, takže, a pokiaľ tieto pozemky už nebudú, tak, samozrejme, Slovenský pozemkový fond by sa mohol akože kvázi rozpustiť alebo splynúť s nejakým iným pozemkovým, s pozemkovou inštitúciou. Ale v správe, ktorú vám pán riaditeľ ukázal a myslím, že je veľmi ako hodnotná a má aj svoj nejaký dizajn, tak sme sa dočítali aj v jednej stati o nadobúdaní majetku Slovenského pozemkového fondu, ktorý, hovorím, že môže byť až donekonečna, a to je prechod vlastníctva ku pozemkom, ktoré Slovenský pozemkový fond nadobúda podľa zákona 278/1993, ktorý hovorí o tzv. odúmrtí. To znamená, keď niekto nemá už žiadnych dedičov, tak vtedy Slovenský pozemkový fond tento majetok preberá.
A predstavte si, v roku 2021, aj mňa to prekvapilo, viete o akú výmeru sa jednalo v roku 2021? Jednalo sa o výmeru 1 747 ha. 1 747 na odúmrť, to znamená, neni ďalší dedič a tým pádom Slovenský pozemkový fond preberá túto pôdu. V jednej dedine, taká iba perlička, bolo z tejto výmery 1 747 3,8 ha. Dobre, nevadí, ale bolo aj podielové, takže proste Slovenský pozemkový fond bude mať svoje opodstatnenie, hoci bude iba takúto odúmrť každý rok čo alebo nejak takto pod seba dostávať.
Chcel by som uviesť ešte niektoré ďalšie údaje, ktoré myslím, že slovenský národ mal počuť, pretože prakticky na tejto pôde Slovenského pozemkového fondu, ktorý ju spravuje, respektíve ktorú vlastní, prakticky sme akcionári všetci, 5,5 milióna národa slovenského je akcionárom v týchto pozemkoch, takže Slovenský pozemkový fond, predpokladám, že každý chce, aby gazda gazdoval tak, ako sa gazdovať má, aby bol z toho aj zisk, aby sme nešli do straty, aby sme vedeli to zúročovať. Takže, verím, že takto bude aj v ďalších rokoch, ako hovoril pán riaditeľ, zisk a bude sa snažiť majetok zveľaďovať.
Uvediem niektoré údaje z tejto správy, aby ste nemuseli dlho listovať, takže aspoň tie, ktoré mňa zaujali a ktoré myslím, že majú čo povedať možno že aj občanom Slovenskej republiky. Takže napríklad oprava chýb v katastri, to znamená § 59 katastrálneho zákona, keď začali preverovať ROP-ky a revíziu ako, kde to malo skončiť, tak zistili sme, že v prospech Slovenskej republiky v roku 2021 pribudlo 340 ha, ktoré bolo zapísané mylne, proste chybou v katastri. To znamená, aj z tohto budeme asi aj do budúcna, pokiaľ bude ľudský faktor na katastri omylný, tak budeme, samozrejme, musieť aj toto nejakým spôsobom revidovať a opravovať.
Jeden veľký problém, ktorý má Slovenský pozemkový fond, je to citované aj v tejto správe, je, že zdedil po bývalých, boli to vtedy ešte štátne melioračné správy a ďalšie, zdedil tzv. odvodnenie pozemkov, ktoré hovorí, že máme tam rôzne, by som povedal, zabudované odvodňovacie systémy. Celkove hovoríme o 449 katastrálnych územiach, v ktorých táto výmera tých odvodnených pozemkov, ktorú zdedil Slovenský pozemkový fond, predstavuje výmeru 60-tisíc ha. 60-tisíc ha to už je riadna kopa, by som povedal, že pôdy a je to v celkovej hodnote okolo 17,8 mil. Samozrejme, on sa s tým, by som povedal, borí, nakladá, ako je to možné podľa nejakých tých pravidiel nakladania s týmto majetkom. A chcem veriť, že tak ako aj minulá, by som povedal, garnitúra riadenia vo vedení Slovenského pozemkového fondu, malo by sa to odovzdať do Hydromeliorácie, štátny podnik. Takže verím, že, pán riaditeľ, sa vám to v tomto vašom období podarí aj túto, takú, by som povedal, ťarchu fondu nejakým spôsobom dať tam.
Jedno, čo ja som kritizoval aj v minulom období a budem kritizovať stále, aby Slovenský pozemkový fond nepredával pôdu, pretože pokiaľ ste nesplnili svoje domáce úlohy, budem to opakovať v tomto pléne donekonečna, pretože má iné úlohy ako predávať. Predávať iba v nevyhnutých prípadoch a možno že pri nejakých zvláštnych udalostiach alebo nejakej havárii, alebo neviem čom, ale nie svojvoľne predávať. Takže, aby bolo jasné, občania Slovenskej republiky, za rok 2021 Slovenský pozemkový fond predal v 840 zmluvách celkovú výmeru 101 ha. Takže neni to ani tisíce, ani desaťtisíce, je to 101 ha. Myslím, že je to únosná miera. Keď takto som si zalistoval do minulosti, ako sme to mali v minulých, tak myslím, že mali sme tu strop nejakých 1 100 ha plus-mínus, takže 101 ha myslím že je únosná miera, a to sú asi tie nevyhnutné, ktoré bolo treba. Celkový objem z týchto predajov predstavoval 10,6 mil. eur.
Zmluvy o budúcich zmluvách sa v roku 2021 neurobili žiadne. Dobre, ďakujem, takže aj toto myslím, že prispeje k tomu, aby sme čím skôr poriešili tie domáce úlohy, to znamená, reštitúcie, záhradkárske osady, potom tam k tomu prídu ešte raz rómske osady, ktoré bude teda vysporiadať, a ďalšie veci, ktoré zo štátnej pôdy bude Slovenský pozemkový fond mať v týchto rôznych zákonoch za povinnosť takto poriešiť našich občanov, ktorí doteraz boli hendikepovaní, čo sa týka užívania ich vlastníckeho práva, ktoré tam oni mali. To znamená, tam boli nejaké tie zámeny.
Slovenský pozemkový fond, samozrejme, participoval aj na privatizácii štátnych majetkov, ktorá prebehla ešte v deväťdesiatych rokoch a z toho mu vyplývajú aj určité povinnosti na tých hospodárskych dvoroch, kde, samozrejme, hospodárske dvory neboli bez budov. Takže Slovenský pozemkový fond má momentálne, dnes teda podľa tejto správy má 479 budov, ktoré prakticky z tých 479 bolo 233 prenajatých, v 26 nájomných zmluvách a z tých 479 budov 21 je už potrebné asanovať. To znamená, zlikvidovať z tohto povrchu zemského.
128 žiadostí je pritom ešte odkúpenia týchto budov, tak verím, že aj tam by sa to mohlo akože zrealizovať, aby sme tieto budovy nenechali chátrať, pretože vieme, ako tieto hospodárske dvory staré vyzerajú a je tam veľký problém, že pozemok vlastní jeden a budovu vlastní napríklad Slovenský pozemkový fond. A myslím si, že tam by to mal mať predkupné právo ku tejto budove a myslím, že tak to je aj vo smerniciach, mal by mať ten, ktorý je majiteľom pozemku. Pokiaľ prejaví záujem o túto budovu, tak, samozrejme, mal by mať prednosť pred inými záujemcami, ktorí prakticky by sa tam nejakým spôsobom chceli tiež, samozrejme, etablovať.
Zaujalo ma aj náboženská reštitúcia, pretože to je tá parketa s tými reštitučnými nárokmi, takže v správe sa konštatuje, že v roku 2021 boli vydané tri dohody v zmysle zákona o náboženskej reštitúcii a celková výmera pôdy bola 86 ha, bola vrátená cirkvám.
Ako už bolo spomenuté, riešili sme reštitúcie a v súčasnosti máme neukončených na Slovenskom pozemkovom fonde, teda už teraz trošku asi menej, ale v roku 2001 situácia bola taká, že na Slovenskom pozemkovom fonde, ktorý je v reštitučnom konaní ako takom na Slovensku, tá druhá vlna, pretože prvá vlna sú pozemkové odbory a lesné na okresných úradov, ktorí vlastne primárne rozhodnú, či tá reštitúcia sa bude vracať v pôvodnom pozemku, alebo bude mať nejakú náhradu. A vlastne tú náhradu, ktorú prizná pozemkový úrad, a Slovenský pozemkový fond nemôže zasahovať do rozhodnutí pozemkových odborov, že ako rozhodnú, hoci v niektorých prípadoch, pán riaditeľ, musím povedať, že sa to aj stáva. Takže aj na to si pozrite, aby sme tam nemali, pretože pracovníci pozemkových úradov sú zodpovední za posúdenie tejto reštitúcie a oni nesú tú celú zodpovednosť, či už pred súdmi, alebo ďalšími inštitúciami, či reštitúcia bola priznaná v pôvodnom pozemku, alebo dali iba náhradu a potom ide Slovenský pozemkový fond.
Takže v rámci týchto náhrad v roku 2021 neukončených na Slovenskom pozemkovom fonde bolo 5 226 reštitúcií. Musím povedať, že keď si takto spočítame, lebo to sú vlastne reštitúcie od roku 1991, takže sú už riadne fúzaté a prakticky dobre by už bolo, máme to aj v programovom vyhlásení vlády, že v tomto volebnom období to ukončíme. Tak môžem povedať, aby som trošku oživil aj priestor pre veci týkajúce sa aj pozemkových odborov, tak na okresných pozemkových a lesných odboroch máme na celom Slovensku celkove neukončených plus-mínus 7-tisíc reštitúcií. To znamená, keďže tam sa nám stretávajú dva zákony 229, 503, tak prakticky 229 tých je rátam 30 % a zvyšných neukončených je 503, to znamená, hovorím v hantírke, ospravedlňujem sa, ale to sú reštitučné zákony, takže prakticky pri 503 možno 80 % ide do náhrady. Tam sa minimum už vydáva, pretože právnickým osobám sa nemôže brať a tým pádom je to také, že tam ide skoro na 80 % všetko v náhrade v pozemkoch. Takže tam to ešte pribudne, samozrejme, Slovenskému pozemkovému fondu. Z tých 7-tisíc žiadostí rátam niekoľko tisíc.
Najhoršie, hovorím za tých pozemkových odborov, ktoré nemajú ukončené, najhoršie na tom sme v mestách a krajoch hlavne na východe. Z tých 7 000 máme 1 800, teda 1 300 v Košiciach, 2 000 v Kežmarku a 1 800 v Bratislave plus-mínus neukončených a zvyšok sa rozhlieha na ostatné okresy. Z tých okresov máme ukončených 25. Samozrejme, ukončujú sa aj ďalšie, takže verím, že budeme, nebudeme asi teda nejako hrať na hlucho-slepo-nemých a budeme urgovať, aby či už pozemkové úrady, alebo pozemkový fond, teda pozemkové odbory, alebo pozemkový fond tieto reštitúcie čím skôr ukončil. A, samozrejme, musíme mu k tomu vytvoriť všetky podmienky, aby jednotlivé úkony, ktoré potrebuje urobiť, a k týmto úkonom potrebuje mať určité podklady, aby bola súčinnosť orgánov, ktoré majú tieto podklady dodať, či už z katastra, nejakých matrík, obecných úradov, okresných, obvodných a neviem akých iných, ktoré by sa mali tiež k tomu vyjadriť, aby pozemkový úrad čím skôr, teda pozemkové odbory mali čím skôr rozhodnúť a následne, aby Slovenský pozemkový fond vedel v ktorých okresoch už môže manipulovať so štátnou pôdou ináč ako tak, že čakať, či tam, že musí tam dať ešte nejakú reštitúciu, lebo to je vlastne zmyslom toho, aby Slovenský pozemkový fond vedel, že už v tomto okrese ďalšia reštitúcia sa mu nepridá, pozemkový odbor už bude mať ukončený okres a tým pádom bude môcť aj inak nakladať s týmto majetkom štátu, respektíve nezistených vlastníkov sa to netýka, lebo nezistení vlastníci nemôžu ísť do reštitučných náhrad. Takže asi v takomto duchu.
Takže, pán riaditeľ, ja vám držím palce. Mám už ohlas aj či už zo ZMOS-u alebo z ďalších inštitúcií, ktorých, samozrejme, sa dotýka vaša činnosť, že, áno, už ju pociťujú, že sa to trošku zlepšilo, začína to naberať nejaký nový trend, dokonca sa už niektorí aj môžu ku vám dovolať, čo doteraz nebolo možné.
Ale aj tak by som chcel vám popriať, aby tí ľudia, ktorých budete prijímať a ktorí tam budú robiť, nechcem nič od nich ako poslanec Národnej rady a myslím, že tlmočím názor všetkých poslancov, ktorí, v tejto snemovne, aby len pracovali podľa zákonov, ktoré sú platné, a vyhlášok, ktoré sú tu. Nepotrebujeme aby si to vysvetľovali po svojom, ale aby robili tak, aby ich činnosť nemusela byť potom preskúmavaná orgánmi činnými v trestnom konaní.
Takže, pán riaditeľ, pokiaľ takto to budete viesť, tak budem spokojný a myslím, že aj celá táto sieň zákonnosti a poslanci, ktorí v nej sedia. Takže držím vám palce. Samozrejme, myslím, že budeme nápomocní pánu riaditeľovi, keď bude potrebovať nejaké tie konanie urobiť aj tu v Národnej rade, či už skrátené, alebo nejaké iné. Takže ďakujem veľmi pekne a držím palce celému kolektívu. Nakoniec predkovia nám odkazujú, žime tak, aby bola aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 9:25 - 9:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pán riaditeľ, kolegyne, kolegovia, Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2021 pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1054 z 29. apríla 2022 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národná rada podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu dňa 14. júna 2022 a uznesením č. 217 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 223 zo 14. júna 2022 schválil túto informáciu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu programu.
Skryt prepis
 

23.9.2022 9:10 - 9:25 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 1100. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národnej rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

23.9.2022 8:55 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Vládny návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia vládneho návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2022 18:10 - 18:25 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Využila som túto možnosť z toho dôvodu jednak, že už sme teda aj časovo pokročili, ale chcem to tak zhrnúť teda ku vám, kolegovia, ktorí ste ešte ostali v tomto ctenom pléne, nepoliticky, čisto profesne a čisto jednak z mojich predchádzajúcich skúseností a jednak z takého zdravotníckeho ponímania, tak ako to vnímajú v podstate tí zdravotníci z terénu.
Na úvod by som chcela povedať to, že možnože je mylná predstava, že príprava tohto zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov je len na základe hroziacich výpovedí. Tak ako tu všetci sedíme, tak vieme, že jednak na zdravotníckom výbore, jednak na ministerstve zdravotníctva, jednak na ministerstve financií táto téma rezonuje od začiatku, ako sme prišli vlastne do politiky. Hej? Čiže tá verejnosť to vníma, že stále sa o tom rokovalo, ale nie a nie to pretaviť do podoby zákona 578. Pretože vieme veľmi dobre, že tu bol covid, bolo nejaké ohodnocovanie zdravotníckych pracovníkov počas covidovej situácie, niektorí tvrdili, že to bolo adekvátne, niektorí neadekvátne. Vyhodnotí to možno až niekedy budúcnosť, ako to teda malo byť, pretože s tým covidom vieme, že to bolo veľmi ťažké z toho titulu, že nikto sme nevedeli vlastne, čo táto situácia nám prinesie a ako, ako to vôbec dopadne.
Vrátim sa teraz k samotnej podstate zákona 578, ktorý hovorí o tom, že odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov je na základe koeficientov. Samozrejme, že všetci zdravotnícki pracovníci by si zaslúžili omnoho viac. Omnoho viac, ako majú teraz, to je samozrejmé, a omnoho viac, ako vôbec im táto novela alebo nové vlastne ustanovenie tohto zákona prináša. Pre mňa, čo je veľmi dôležité, že sa nám podarilo na základe rokovaní vôbec pretaviť roky praxe do tohto zákona a je to vlastne percentuálne znenie tej odmeny adekvátne vždy tie dva roky spätne k hrubej priemernej mzde v národnom hospodárstve. Keď hovoríme o tom, že je to necelých sedem eur alebo sedem eur, no tak od 1. 1. 2023 to bude v čistom 7,88, nie sedem euro.
Ja viem, že to sú centy a že možnože sa to zdá, že je to málo, ale pri narátavaní tých, by som povedala, samostatných čísel pri tých dvadsiatich rokoch praxe je to už aspoň, aspoň nominálna hodnota tej mzdy, ktorá je už trošku rádovo cez sto-dvesto eur, hej? Tak to je, to ja vítam, obrovský posun vôbec komunikácie so zástupcami zdravotníkov voči orgánom štátu, ako je to ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií, samotná vláda, pretože ja som to mohla porovnať. Ja som to mohla porovnať so situáciou pred desiatimi rokmi, kedy sa nikto s tými zdravotníkmi ani nebavil. Jednoducho od stola direktívne sa zákon zrušil sestrám, nastalo obrovské sklamanie, najväčší odliv zdravotníckych pracovníkov v podobe sestier, pôrodných asistentiek, ktoré odchádzali zo systému, pretože si uvedomili, že ich tento štát oklamal, a to bolo to najhoršie. Pretože si uvedomme, že zdravotnícki pracovníci, keby to nemali v srdciach svojich, tak možno už polovica tu tých zdravotníckych pracovníkov nie je.
Takže ja vítam tento zákon v tom, že naozaj bol prepracovaný na základe tých jednotlivých dát. Ministerstvo zdravotníctva si urobilo tú prácu skutočne poctivo v tom, že aj s ministerstvom financií vytiahli dokonca kolektívne zmluvy z jednotlivých štátnych nemocníc, tam, kde mali dosah, samozrejme. Zobrali všetky ukazovatele a odkrylo to množstvo zaujímavých vecí, ako v súčasnosti prebieha vôbec odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Takisto bolo exaktne potvrdené, že najväčší nedostatok v zdravotníckej profesii v našom súčasnom zdravotníctve je profesia sestry. A tam skutočne podľa tej prioritizácie máme ísť, že má to byť skokové navýšenie, že nemá to byť navýšenie o 50 euro, ale skutočne že to má byť navýšenie také, že aby vôbec tá vonkajšia verejnosť alebo tí mladí ľudia, ktorí proste sa rozhodujú nad tým svojím povolaním, aby išli do toho zdravotníctva nielen z toho titulu, že chcú pomáhať, chcú sa venovať ošetrovateľstvu alebo celkovo zdravotníctvu, byť nablízku chorým ľuďom a byť empatickí a proste na profesionálnej úrovni riešiť si svoju aj kariéru do budúcna v zdravotníctve. Je to veľmi dôležité.
A veľmi dôležité je aj to, že v podstate tie roky praxe boli pre tie sestry a pôrodné asistentky takým tým momentom spravodlivosti. Uvedomte si, že sestry a pôrodné asistentky nikdy neboli tie, ktoré by boli až také nenásytné, že by očakávali od toho štátu, že len my a za nami potopa. Vždy sme si uvedomovali kolegialitu. Kolegialitu pre tímovú prácu. Takisto potrebujeme ku svojej práci či už zdravotníckeho asistenta, sanitára, ale aj technických pracovníkov, ktorí zabezpečujú očistu, ako upratovačky, pretože spoločne dokážeme pre toho pacienta vytvoriť tie podmienky, pretože vždy sme, teda aspoň hovorím ja sama za seba, sme chceli to, aj keď sme robili akékoľvek protesty, vždy nám záležalo na tom, kto sa o nás postará. Viete, lebo aj tí zdravotnícki pracovníci v podstate očakávajú, že po tej práci dlhoročnej, 20-, 30-, 40- a viacročnej, prichádzajú do tej nemocnice ako spotrebiteľ tej zdravotníckej starostlivosti a očakávajú, aby tam ten personál bol, aby tam bol pre nich, aby im podal tú pomocnú ruku.
A ja verím, že táto úprava platová bude začiatkom toho, aby sme sa posúvali v rámci motivácie jednak mladých ľudí, aby vôbec prišli pracovať, aby išli študovať a pracovať do tých našich zariadení, ale aj hlavne motivácia pre tých ľudí, ktorí už odpracovali desať, dvadsať rokov a viac, aby zostávali v systéme, pretože sú to veľmi cenní ľudia, naozaj veľmi cenní, a to z titulu toho, že naozaj môžu na mentorskej úrovni odovzdávať svoje zručnosti, skúsenosti z praxe svojim mladším kolegyniam a kolegom. Preto je to dôležité či už na úrovni lekára, na úrovni sestry, pôrodnej asistentky. Prepáčte, ospravedlňujem sa všetkým ostatným zdravotníckym profesiám, že nebudem ich rozvádzať do jednotlivých detailov, ale skutočne tých sestier je najviac. Je to najpočetnejšia skupina a práve preto vždy doplácali na to, že to navýšenie tak nepociťovali, lebo keď sa ten určitý badžet finančný rozrátal čo do počtu, tak vyšlo im v podstate to najmenej. A je načase, aby sa táto nespravodlivosť, ktorá tu roky bola, tak jednak začalo sa ospravedlňovať tým, že im treba navýšiť tie platy, treba im navýšiť platy do vyššej miery, pretože iba tak zastabilizujeme ten zdravotnícky systém. Je to veľmi dôležité.
Nechcem byť úplne osobná, ale nedá mi spomenúť aj to, že mala by to byť taká jednak ospravedlnenka za tú krivdu, čo sa za posledné roky udiala na tejto profesii. Jednak to, že ako jedinej profesii sa zobral zákon v roku 2012 a, bohužiaľ, to bolo na podnet možno kolegu lekára, že ďalších pomaly desať rokov sme nevedeli sa dostať ku tomu, aby sa táto nespravodlivosť napravila. Tie sestry nikdy nechceli byť tie, ktoré opúšťajú pacienta. A ja keď som v roku 2015 pri podávaní výpovede povedala, že toto je posledné podávanie výpovedi v sesterskom stave, tak to bola naozaj pravda, pretože tie sestry už samé odchádzajú. Upozorňovali sme, prosili, plakali, a neboli sme vypočuté.
Teraz začína reštart. Začína reštart, aby sa spamätala táto krajina, tento štát a aby naozaj to zdravotníctvo sa stalo prioritou. Zdravotníctvo v roku 2020 sa... proste je naozaj na tej hranici, že o päť minút dvanásť, a preto prichádza tento zákon, aby sme sa posunuli, aby sme to zobrali ako štartovaciu čiaru.
Ja pevne dúfam, že tam sa vytvorí ešte možno aj priestor na nejaké tie korekcie, aby tá spokojnosť bola väčšia, aby tá motivácia bola väčšia, aby naozaj to docenenie bolo ešte väčšie. Dúfam, že tam bude možno nejaký priestor. Ja dúfam, že aj celkovo naprieč politickým spektrom nikto z poslancov nebude politikárčiť, nebude sa vyhovárať, že nezahlasuje za tento zákon z dôvodu toho, že je to málo alebo že tam našiel nejaké pochybenie, alebo že by to teda ešte chcelo nejako prepracovať. Ja osobne si myslím, že každý jeden, ako z nás sme tu, tak podporí tento zákon, a ja vás aj prosím o tú podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

22.9.2022 17:55 - 18:10 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1200). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

22.9.2022 16:25 - 16:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Nedohodol som sa s kolegom Šeligom, ale ja tiež oceňujem váš príspevok, pán predseda. Najmä vtedy, ak máme rovnaký názor na úlohu štátu v spoločnosti, máme rovnaký názor na sankcie, ktoré dnes všetci vidíme, že nefungujú, respektíve fungujú, ale opačne. Sme to my, koho postihujú najviac.
A zároveň aj súhlasím aj v tom, že tento trh absolútne zlyhal. Čiže neviditeľná ruka trhu nefunguje. Preto som veľmi rád, že prídete s návrhmi, hoci to nie je primárne vaša úloha v opozícii, sme to my, kto tu ešte stále vládne a my by sme mali prísť s návrhmi. Ale ak prídete s takým návrhom, ktorý skutočne pomôže, alebo prídete s niečím takým, na čo možno pán minister nebude myslieť, alebo jeho úradníci, tak ja vám teraz dávam slovo, že to podporím. Pretože toto je téma, ktorá jednoducho musí spájať parlament naprieč a ľuďom je úplne jedno, či to predloží Robert Fico, alebo hocikto z Republiky, alebo to bude pán minister Hirman. Oni chcú vidieť konkrétne riešenia, chcú vidieť to, že sa tu teraz nebudeme prekárať na tom, či im pomôžeme veľmi málo, alebo nijak. Takže máte moju plnú podporu v prípade, ak tieto návrhy od vás prídu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis