Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.3.2022 o 13:28 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2022 13:28 - 13:31 hod.

Hatráková Katarína
 

15.3.2022 13:19 - 13:34 hod.

Hatráková Katarína
 

15.3.2022 13:06 - 13:11 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Drahé kolegyne, kolegovia, včera sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, herec a politik pán Ľubo Roman.
Ľubo Roman sa narodil 12. apríla 1944 v Malackách. V 13. rokoch prišiel o oboch rodičov, vyrastal so starším bratom a s mladšou sestrou. Už od najmladších rokov sa venoval herectvu. Bol členom Detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Ako 14-ročný dostal prvú príležitosť na striebornom plátne. Režiséri Frigyes Bán a Vladislav Pavlovič ho obsadili do epizódnej roly v obľúbenom slovensko-maďarskom filme Dáždnik svätého Petra.
Krátko potom mu Štefan Uher ponúkol úlohu vo filme My z deviatej a taktiež v dnes už legendárnej snímke Slnko v sieti. Ľubo Roman vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení.
Od roku 1966 do roku 2001 bol členom činoherného súboru Novej scény, kam ho zavolal starší kolega a vtedajší šéf divadla Ján Klimo. Na jeho javisku stvárnil desiatky komediálnych, ale i dramatických postáv. Účinkoval v inscenáciách ako Kaviár alebo šošovica, Ideálny manžel, Bratia Karamazovci. Z množstva filmov možno spomenúť komédiu Stratená dolina, taktiež snímku Hody.
V rokoch 1991 až rok ’96 bol Ľubo Roman riaditeľom Divadla Nová scéna. Tento vek sa označuje aj za zlatý vek Divadla Nová scéna, kde v spolupráci s režisérom Jožkom Bednárikom priniesli na toto divadlo muzikály, ako Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Evanjelium o Márii, Grand Hotel, Pokrvní bratia. Ľubo Roman bol taktiež aj riaditeľom súkromného divadla West.
V dočasnej vláde Jozefa Moravčíka pôsobil ako minister kultúry. V predčasných voľbách ho zvolili za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie. V roku ’95 klub KDH opustil a pôsobil ako nezávislý poslanec až do konca volebného obdobia v roku 1998. Práve v tomto čase prekonal ťažký infarkt.
V roku 2001 sa stal prvým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2004 kandidoval v prezidentských voľbách, ale vzdal sa kandidatúry v prospech Eduarda Kukana. V roku 2005 sa Ľubo Roman sumou 100 000 korún pripojil k médiám, ktoré vypísali odmenu na odhalenie vraha 21-ročného študenta Daniela Tupého.
V penzióne Ľuba Romana strávil posledné roky svojho života herec a Romanov dlhoročný priateľ Pavol Mikulík, ktorý bol po porážke pripútaný na invalidný vozík.
Napriek podnikateľským aktivitám, na ktorých sa podieľajú aj jeho synovia, ostal Ľubo Roman aj neskôr verný hereckej profesii. Hral v snímke Pokoj v duši a účinkoval v seriáloch Kriminálka Staré Mesto a Búrlivé víno.
Výnimočný herecký vklad vniesol do rozhlasovej tvorby a v hrách svetových klasikov i súčasných dramatikov mu režiséri zverovali veľké postavy. Svoj príjemný hlas Ľubo Roman prepožičal aj zahraničným hereckým osobnostiach prostredníctvom dabingu.
Česť jeho pamiatke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:41 - 22:43 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Pán Kotleba, na vašom vystúpení bolo úžasné, že vy ste chceli s ústavou v ruke dokázať, že robíme niečo protiprávne, a prečítali ste odtiaľ odseky, ktoré dokázali akurát tak presný opak. Sám ste citovali, že slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Ja neviem, či môže byť v ústave ešte jasnejšie napísané, že toto je moment, kedy štát má plné právo pristúpiť k obmedzeniu šírenia nebezpečných dezinformácií. Úprimne, ja dokonca neviem, prečo k takémuto kroku pristupuje vláda až teraz v prípade vojenského konfliktu na Ukrajine, a nepristúpila už k tomu pred rokom a pol, keď sa začali šíriť dezinformácie v oblasti pandémie a v oblasti protiepidemických opatrení. Ale to už nechajme tak.
Vojna na Ukrajine je vedená nielen konvenčnými zbraňami, ale aj kybernetickými útokmi a vlnou dezinformácií. A úprimne, skutočný dôvod, prečo sa predložený návrh nepáči vám a niektorým ďalším vašim kolegom, ako je pán Taraba alebo pani Vaľová, nie je to, že by mal niekoho obmedzovať na facebooku alebo sociálnych sieťach, lebo viete, že toho sa to netýka, týka sa to iba webov a webových stránok, ktoré pôsobia na Slovensku. Ale možno je to práve ten dôvod, že viacerí z vás ste si vytvorili vlastné dezinformačné weby, cez ktoré už mesiace alebo roky šírite bludy a snažíte sa v ťažkých chvíľach, ktoré na Slovensku sú počas pandémie alebo v prípade prijímania obrannej zmluvy alebo v prípade vojenského, vojenského konfliktu, ovplyvňovať verejnosť, ale nebezpečným spôsobom. Toto je ten pravý dôvod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:11 - 22:12 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Dostál, na rozdiel od opozičných kolegov skúsim byť konštruktívny, lebo takýchto informatikov tu ako málokedy počujeme. (Povedané s pobavením.)
Ďakujem za tento pozmeňovací návrh, veľmi ho podporujem a schvaľujem, lebo myslím si, že takéto obmedzenia by mali byť naozaj iba v čase veľmi vážnych situácií, ako je práve táto vojna na Ukrajine, a malo by to byť veľmi jasne časovo obmedzené. Myslím si, že ak som tomu ja dobre rozumel, tak nejaké, nejaká trvalejšia úprava by mohla byť, ak by niekto chcel, ale ja osobne sa budem stavať proti nej, tak ako som sa staval aj doteraz. Myslím si, že naozaj máme v zákone možnosti, ako takéto kybernetické riziká riešiť aj doteraz, a takáto rozširujúca úprava je vhodná naozaj len v čase mimoriadnych udalostí, ako je teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.2.2022 20:57 - 20:59 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec Beluský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 19:48 - 19:49 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja chcem poďakovať pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi financií, že to nie je len nejaká, nejaká ad hoc reakcia na tú krízu na Ukrajine, ktorá teda je veľmi vážna, ale že je to naozaj taký, taký aj prejav takého strategického myslenia, o ktorom sme sa už viackrát rozprávali. Ukrajina je náš dobrý sused, dobrý priateľ. Samozrejme, v tejto situácii je absolútne prvoradá, prioritná a stačilo by, keby to bola len čisto naša pomocná ruka.
Na druhej strane takisto treba uvažovať o tom, že ak sa tu aj nejakí občania Ukrajiny usadia, ale budú sa chcieť vrátiť domov, keď sa tam utíši situácia, samozrejme, to je primárne a treba ich v tom podporiť, ale ak budú mať záujem zostať na Slovensku, tak aby sme im tu vytvorili prostriedky. Sú nám blízki a môžu byť prínosom pre Slovensko, tak ako to bolo spomenuté, ako sú napríklad prínosom pre Poľsko. Takže tiež to veľmi podporujem. Hovorím, na prvom mieste ako akútnu a potom aj dlhodobú pomoc, ale zároveň aj ako vzájomné obohatenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2022 19:34 - 19:36 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 936 z 25. februára 2022 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť, výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zapracované v spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: O bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výboru poslanca Juraja Krúpu vystúpiť na schôdzi Národnej rady v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru, a tiež poslancov Jána Benčíka, Igora Husa, Annu Andrejuvovú a Annu Zemanovú, aby plnili úlohy spravodajcov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 132 na svojej 64. schôdzi.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.2.2022 17:38 - 17:38 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si informovať kolegov z branno-bezpečnostného výboru, ktorý sa zíde 18.10 h v rokovacej miestnosti č. 34. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.2.2022 17:38 - 17:38 hod.

Vetrák Milan
Tak ako bolo avizované, ústavnoprávny výbor sa zíde teraz ihneď po prerušení schôdze, tak preto prosím všetkých členov tohto výboru, aby prišli do zasadačky, akonáhle bude prerušená schôdza. Ďakujem pekne.
Skryt prepis