Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.11.2021 o 11:25 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Pollák Peter
Ďakujem. Pripomínam členom ľudskoprávneho výboru, že schôdza bude o 13.40 hod. v miestnosti č. 147. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Vetrák Milan
Chcem tiež pripomenúť členom ústavnoprávneho výboru, že zasadnutie sa bude konať o dvanástej dnes v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem. Dovoľujem si členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pripomenúť zasadnutie výboru na č. 33a o 12.45 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem, ja by som chcel poprosiť kolegov z výboru pre kultúru a médiá, 12.15 hod. v rokovacej miestnosti výboru, máme schôdzu výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 11:10 - 11:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Pán poslanec, asi ste neboli v rozprave, keď sa tento zákon prerokovával. Súčasťou tohto pozmeňovacieho návrhu je aj obmedzenie prístupu k dátam pre NCZI, Úrad verejného zdravotníctva. Pretože sme to obmedzili, aby nemohli dostať celý objem dát o všetkých účastníkoch, ale len informáciu o účastníkoch, ktorí sú v karanténe alebo ktorí prišli zo zahraničia. K tým odškodneniam, myslím si, že na to bolo treba vystúpiť v rozprave a diskutovať o tom. Toto už asi nie je na to správne miesto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 11:10 - 11:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
2. V § 117 odsek 5 sa za slová "podľa § 109 ods. 9" vkladajú slová "s výnimkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky".
3. V § 117 odsek 8 znie:
"(8) Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným predpisom, poznámka 127, ktorá neznesie odklad a súhlas súdu podľa odseku 7 nemožno získať vopred, údaje podľa odseku 6 sa poskytnú na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 doručenej podniku v písomnej forme alebo dohodnutým spôsobom v šifrovanej forme bez súhlasu súdu. Iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9 je povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do jednej hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť o dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu."
4. V § 117 odsek 21 sa v riadku 3 namiesto slov "telefónneho čísla" vkladajú slová "uvedenom v § 110 ods. 2 podľa § 109 ods. 9".
To je všetko. Pre vašu informáciu, zmenil sa len bod 1, ktorý som pôvodným pozmeňovacím návrhom chcel vypustiť. V novom znení sa tam dostal Zbor väzenskej a justičnej stráže, ktorý bude oprávnený získavať údaje, získavať údaje účastníkov vo forme meno, adresa a prípadne pri firme IČO. Takže nejde o odpočúvanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 10:55 - 11:10 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ospravedlňujem sa za malé zdržanie, chcel by som vás požiadať o stiahnutie pozmeňovacieho návrhu, ktorý som podal v rozprave, a chcel by som predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bude namiesto tohto pozmeňujúceho návrhu s malou zmenou.
Nebudem čítať odôvodnenia, iba znenie.
Pozmeňujúci, doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Návrh zákona o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto.
1. V § 109 odsek 10 znie:
"(10) Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený získavať od podniku údaje účastníkov v rozsahu podľa § 110 ods. 2, pričom tento rozsah musí byť nevyhnutný na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia úloh podľa osobitných predpisov, poznámka 120. Tento orgán je oprávnený využívať a uchovávať takto získané údaje len v nevyhnutnej miere a po nevyhnutnú dobu vzhľadom na účel, na ktorý sa údaje žiadali.
2. V § 117 odsek 5 sa za slová "podľa § 109 ods. 9" vkladajú slová "s výnimkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky".
3. V § 117 odsek 8 znie:
"(8) Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným predpisom, poznámka 127, ktorá neznesie odklad a súhlas súdu podľa odseku 7 nemožno získať vopred, údaje podľa odseku 6 sa poskytnú na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 doručenej podniku v písomnej forme alebo dohodnutým spôsobom v šifrovanej forme bez súhlasu súdu. Iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9 je povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do jednej hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť o dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu."
4. V § 117 odsek 21 sa v riadku 3 namiesto slov "telefónneho čísla" vkladajú slová "uvedenom v § 110 ods. 2 podľa § 109 ods. 9".
To je všetko. Pre vašu informáciu, zmenil sa len bod 1, ktorý som pôvodným pozmeňovacím návrhom chcel vypustiť. V novom znení sa tam dostal Zbor väzenskej a justičnej stráže, ktorý bude oprávnený získavať údaje, získavať údaje účastníkov vo forme meno, adresa a prípadne pri firme IČO. Takže nejde o odpočúvanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 10:40 - 10:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Viete, pán poslanec Schlosár, ja som vás tu počúval a zopárkrát som zatvoril oči a predstavil som si vás v uniforme. A keď ste hovorili o tom, že Gyula Bárdos nemá problém a neváha zložiť vence, tak ja som si tam vtedy predstavil, že vy by ste nemali žiaden problém a neváhali by ste zabuchnúť za ktorýmkoľvek z nás dvere na peci. Toto je to gro z tohoto, čo ste tu dnes povedali, lebo toto, tá špina, toto svinstvo, čo ste tu narozprávali, tie hnusné klamstvá, sa, je tam rovná sa s tým, čo som vám teraz povedal, nemá to spoločné absolútne nič s nejakým kultivovaným vystúpením poslanca tohto parlamentu. Nehnevajte sa na mňa, toto bola žumpa!
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 2.11.2021 10:25 - 10:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Páči sa mi, ako ste sa chytili jedného, jednej vety alebo jedného slovíčka a debata od merita veci ustúpila. Ale poďme sa, poďme sa baviť o samotnom zákone o Csemadoku. Mimochodom, ja som, ja, samozrejme, veľmi dôverne ovládam Ústavu Slovenskej republiky aj všetky ostatné zákony, ktoré sa týkajú národnostných komunít, ja som hovoril o tom, že poďme sa politicky korektne baviť o tom, nie o tom, čo je napísané v zákonoch alebo v ústave, pretože to veľmi dobre viem.
Ja by som zareagoval snáď na pána poslanca Tarabu, že keď začal hovoriť o tom, že ministerstvo kultúry tu predáva nejaké národné poklady, tak pokiaľ viem, tak národný poklad predala práve Matica slovenská onoho času, z čoho bol aj dosť veľký škandál. A jeden veľký rozdiel medzi tým, v akom právnom a faktickom postavení je Matica slovenská a Csemadok, je ten, že Matica slovenská je štátna inštitúcia. Čiže ak bude Matica slovenská súhlasiť s tým, aby nebola štátnou inštitúciou, tak ja si myslím, že tu v koalícii je taký potenciál, aby to, aby jej to schválil. A keďže je štátnou inštitúciou, tak áno, musí podliehať auditu so všetkými prostriedkami, ktoré dostáva od štátu A keďže Csemadok štátnou inštitúciou nie je, tak bude podliehať auditu a povinnosti vyúčtovať len tú dotáciu, ktorú od štátu dostáva. A to isté, samozrejme, platí aj pre ostatné inštitúcie, ak dostanú nejakú finančnú podporu od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, tí sú tiež povinní to vyúčtovávať.
A, pán podpredseda Blanár, vy ste ma skutočne nepočúvali, pretože to, tie vaše výhrady ohľadom Matice slovenskej alebo ostatných národnostných komunít som veľmi jasne vysvetlil, budeme ich riešiť na novembrovej schôdzi. Tak neviem, ako ešte inak to mám povedať. A pokiaľ si dobre pamätám naše... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 2.11.2021 10:25 - 10:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Gyimesi, iba sa pozri, že kto ťa kritizuje, sú to poslanci zo SMER-u, z exSMER-u alebo sú to Kotlebovci alebo exkotlebovci, sú to ľudia, ktorí mali možnosť v minulosti meniť tieto menšiny, či to boli smeráci alebo exsmeráci, ktorí reálne nikdy nič neurobili pre tieto menšiny a oni majú plné ústa – či sú to Kotlebovci, alebo exkotlebovci – všetkých menšín, dokonca aj Rómov. To, že tento bod je tu prerokovaný, je iba výsledok toho, ako dlho sa viedli vyjednávania či už s Maticou slovenskou, maticou Slovenska alebo s inými menšinami alebo teda s výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny. Samozrejme, ja ako zástupca Rómov takisto som mal nejaké výhrady, avšak viem zodpovedne povedať to, že chystá sa novela na, pre fond pre národnostné menšiny, ktorá príde v novembri a to s tým, že sa navýšia tam tie dotácie.
Samozrejme, že pre niekoho môže byť tento návrh kontroverzný, ja však oceňujem to, že tieto diskusie pred tým, než tento bod prišiel do parlamentu, boli zodpovedne naozaj prerokované či už s maticou Slovenska alebo s inými národnostnými menšinami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis