Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.6.2022 o 8:55 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 8:55 - 9:10 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ako som už avizoval, máme tu drobnú úpravu, ktorú teraz prečítam. Je to vlastne teda návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu, Michala Šipoša a Juraja Šeligu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. II sa slová "1. júla 2022" nahrádzajú slovami "30. júna 2022".
Odôvodnenie: V záujme zachovania kontinuity právnej úpravy blokovania v zákone o kybernetickej bezpečnosti je potrebné, aby účinnosť predĺženia možnosti blokovania časovo predchádzala 1. júl 2022 a preto sa v článku II mení navrhovaný dátum účinnosti z 1. júla 2022 na 30. júna 2022.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 8:55 - 9:10 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Juraja Krúpu, Michala Šipoša, Juraja Šeligu a Milana Laurenčíka, aha, pardon. Takže pána Laurenčíka sme stiahli. Takže Juraja Krúpu, Michala Šipoša a Juraja Šeligu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 981a. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1436 z 5. mája 2022 pridelila návrh poslancov, tlač 981, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 533 z 9. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 168 z 13. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť. Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 175 na svojej 74. schôdzi.
Ďakujem. Skončil som. Poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

15.6.2022 8:55 - 9:10 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne, pán predsedajúci, a taktiež sa vám musím poďakovať za to každodenné vaše uvítanie alebo otváranie schôdze, kedy pripomínate alebo spomínate vždy ten deň, v ktorom, ktorý prebieha už útok Ruska na Ukrajinu. Áno, dnes je to už sto dvanásty a je to strašná tragédia. Všetci máme, má to teda dopad na našu spoločnosť a nielen na našu spoločnosť, ale globálny dopad. Ale tak isto vieme, že ruská dezinformačná kampaň a propaganda tu už prebieha roky.
My sme v podstate tejto propagande a dezinformáciám venovali pozornosť, ale len minimálnu na to, aby sme dokázali sa jej nejakým spôsobom efektívnejšie brániť. O to viac ma teší, že je to už niekoľko mesiacov, čo platí zákon, ktorým, na základe ktorého blokujeme tie najväčšie dezinformačné weby a poviem na rovinu, robil sa taký interný prieskum určitých inštitúcií a spravodajských služieb a ten dopad je veľmi pozitívny, pretože sa nám podarilo zablokovať tie štyri hlavné dezinformačné weby, ktoré šírili ten najväčší ruský obsah alebo tú ruskú propagandu do našej spoločnosti, a tá mala za následok v podstate, že tieto štyri servery, ktoré tu boli, boli zodpovedné za to, že tie, tieto myšlienky a táto propaganda a tieto dezinformácie boli ďalej zdieľané aj na ďalších úrovniach, ďalšími ľuďmi v rámci sociálnych sietí. Akonáhle došlo k vypnutiu týchto štyroch hlavných dezinformačných webov, tak došlo k značnému zníženiu aj šírenia ruských dezinformácií, ruskej propagandy a musíme si uvedomiť jedno, že tá ruská vojenská mašinéria nie je len tá, ktorú vidíme na Ukrajine, a teda ten vojenský konvenčný konflikt, ale prebieha teda aj prostredníctvom dezinformačných webov a tá sa vlastne potom vlieva aj do našich myslí a rozvracia aj našu spoločnosť.
Preto je dôležité, aby sme sa vedeli voči tejto ruskej invázii brániť aj v informačnom priestore. A preto ma teší, že tu je väčšinový záujem a drvivá väčšina koalície chápe rozdiel medzi slobodou prejavu a dezinformačnou vojnou. Preto som presvedčený, že je dôležité tento zákon podporiť, tak aby naďalej pokračoval, aby sme mohli ďalej rokovať a neblokovať aj tie rokovania, ktoré prebiehajú ohľadne tej legislatívnej úpravy, ktorá bola aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní a prešla aj legislatívnou radou. Takže ja len toľko k tomuto.
Ešte raz vyzývam, aby ste otvorili svoje mysle a pochopili, že o čo tu naozaj ide. A verte mi, aj keď tie, ktoré tieto weby prešli na iné platformy, už nikdy nedosiahnu tie čísla, aké dosahovali doteraz. Vieme veľmi dobre, že niektoré teda fungujú na iných platformách, ale zďaleka teda tie čísla nedosahujú, aké dosahovali predtým, pokiaľ fungovali takto v tomto slovenskom priestore. Takže má to svoj význam, chránime seba, našu slobodu a naše hodnoty.
Zároveň aj chcem, pán predsedajúci, poprosiť, aby keď sa otvorí rozprava, aby som sa mohol do nej prihlásiť ako prvý, pretože tam mám krátky pozmeňujúci návrh, týkajúci sa účinnosti tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tak ako pani ministerka už spomenula, tým, že sme prekladali a presúvali návrh zákona z májovej schôdze na júnovú, tak je potrebné vykonať určité legislatívno-technické úpravy. A o nich vlastne je aj môj pozmeňujúci návrh, ktorý bez nejakého komplikovanejšieho odôvodnenia rovno prečítam, pretože naozaj ide len o posunutie účinnosti niektorých ustanovení návrhu zákona.
Čiže pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skrátene zákon o publikáciách, je to tlač 898.
1. V čl. I § 27 sa slová "30. máj 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. júl 2022" v príslušnom gramatickom tvare a v odseku 7 sa slová "pred 31. májom 2022" nahrádzajú slovami "pred 1. augustom 2022".
2. V čl. IV sa slová "31. mája 2022" nahrádzajú slovami "1. augusta 2022".
Ďakujem za pozornosť a prosím všetkých kolegov a kolegyne o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Za mňa v rámci rozpravy by som chcel uviesť len toľko, že v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Kozelovej žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 2 môjho pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Potocký Milan
Nie, pán predsedajúci, my sme sa všeobecným súhlasom zhodli, že bude hlasovanie zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani Kozelová som ja.
Pani Vaľová, no tak to vám poviem, vy tej kultúre rozumiete asi ako ja atómovej elektrárni. Vôbec. Vôbec. To, že vy ste boli nejaká šéfka komisie, mi je úplne jedno, lebo šéfom komisie v tých vašich priestoroch môže byť naozaj kdekto.
Čo sa týka včerajška, ak mi ukážete na fotke, ktorý z nich je riaditeľ, generálny riaditeľ Českej televízie, no jasné, však vy, vygoogliť si to vygoogli každý blbec, to je úplne jedno, to vôbec neriešte. Ale to, že ste ani nevedeli, kto tam v tej komisii sedí, tak, a nakladali ste im jak malým deťom, tak to už teda ako bolo aj na mňa príliš, to vám poviem pravdu. Ja chápem, že ste boli z toho taká nejaká vykoľajená. Ja by som tiež bola, keby som sedela na niečom, čomu nerozumiem, ale to už je fakt váš problém. Ja som tu dnes bola presne od 10.00 h, čiže hovoriť mi, že, že nedostatok, pokiaľ viem, tak tu bol aj pán Čekovský, neviem, kde boli ostatní, aj pán Potocký tu bol, čo viem. Čiže, čiže nechápem, prečo sme neboli uznášaniaschopní, ale my sme tu boli. Takže, takže to je tak asi zhruba všetko.
A ďakujem, že sa tak plne venujete poradnému zboru a povedala by som, skúste si prečítať alebo skúste si naštudovať, čo vlastne sa pýtali, ako sa pýtali a prečo sa pýtali, a naozaj prídete na to, že boli vysoko profesionálni. A to, akým spôsobom komunikovali, komunikovala táto porota, respektíve komisia, ako komunikovala s adeptami na generálneho riaditeľa, tak tie otázky boli vysoko, vysoko profesionálne.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Tak premenovaná Kozelová. Dobre, vrátim sa ešte teda k tomu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Viete, koľko je depeháčka? (Smiech a potlesk v sále.)

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
A načo? (Povedané so smiechom.) Boris, už prestaň, tuto pani kultúrna sa nedosmeje dneska. (Reakcie z pléna.) Dobre, už nechajme to tak, dobre?
Ale, ale k tomu včerajšku ako naozaj, bolo to pod úroveň a hlavne keď pani poslankyňa skutočne kričala na celú tú porotu netušiac, že v časti tej poroty sedí aj generálny riaditeľ Českej televízie. Netušili ste to. Nevedeli ste ani, ktorý to je. (Reakcia z pléna.) Takže to len tak mimochodom. Dobre.
Poďme, poďme k rozprave.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa Vaľová, prosím, nemôžete vykrikovať.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Poďme k rozprave. K zákonu, k pozmeňováku, ktorý som prednášala minule, prišlo ešte zopár, zopár drobností. Po dohode sme upravili, upravili pozmeňovák, predkladám nový pozmeňovák, ktorý upravuje veci tak, ako sme dohodli aj v rámci ostatných poslaneckých klubov, tak mi preto, priatelia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 762.
1. V čl. 1 § 58 ods. 3, § 228 ods. 2, § 229, § 230, § 232 ods. 2, § 234 ods. 1 až 3, § 235, § 236 ods. 2 a 3, § 238 ods. 2, § 239 ods. 1, § 240 ods. 1 a 2, § 241 ods. 1 a 2, v čl. 6 bode 8 v nadpise, § 27a, v čl. 9 v bode 22, § 43d v nadpise a v odsekoch 2 až 4 a v čl. 13 sa slová "1. január 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "1. august 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
2. V čl. 1 § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
"(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb, je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu podľa osobitného predpisu a oznámiť ich regulátorovi.
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie podľa osobitného predpisu.
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo k službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29) až 34) znejú:
"29)-34) Čl. 2 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online, Ústava v Európskej únii L172 zo 17. 5. 2021.
Čl. 2 ods. 7 Nariadenie Európskej únie 2021/784, čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 Nariadenia Európskej únie 2021/784, Čl. 3 ods. 3 Nariadenia Európskej únie 2021/784, čl. 3 Nariadenia Európskej únie 2021/784. Napr. čl. 2f a 12 Nariadenia Rady Európy č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, Ústava v Európskej únii L229 z 31. 7. 2014 v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primeranej prečíslujú.
3. V čl. 1 v § 110 sa ods. 3 dopĺňa písm. t) až v), ktoré znejú:
"t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3."
Poznámky pod čiarou k odkazom 58) až 60) znejú:
" 58)-60) Čl. 5 Nariadenia Európskej únie 2021/784, čl. 18 Nariadenia Európskej únie 2021/784, napr. čl. 8 ods. 1 Nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
4. V čl. 1 § 124 sa ods. 1 dopĺňa písm. m), ktoré znie:
"m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu nad poskytovateľmi obsahových služieb."
Poznámka pod čiarou k odkazu69) znie:
"69)Čl. 8 Nariadenia Európskej únie 2021/784.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
5. V čl. 1 § 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadňuje kritériá podľa osobitného predpisu."
Poznámka pod čiarou k odkazu71) znie:
"71) Čl. 18 ods. 2 Nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. 1 § 144 vrátane nadpisu znie:
"§ 144 Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na vzdelanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenia podľa tohto zákona.
(1) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100-tisíc eur, ak
a) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c) nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d) porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 2.
(2) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % z celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
(3) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100-tisíc eur, ak
a) porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b) neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153."
7. V čl. 1 § 228 ods. 1, 3 a 5 až 8, § 231 ods. 1 až 4, § 232 ods. 1 a 2, § 234 ods. 1 až 3, § 235, § 236 ods. 1 a 2, § 237 ods. 1 a 2, § 238 ods. 1 a 2 a v čl. 9 v bode 22 § 43d ods. 3 a 4 sa slová "31. december 2021" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. júl 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
8. V čl. 1 § 228 ods. 2 sa slová "do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "do 30. júna 2023".
9. V čl. 1 § 228 ods. 4 sa slová "účinných do 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "účinných do 31. júla 2022" a slová "skončí 31. decembra 2021" sa nahrádzajú slovami "skončí 1. augusta 2022".
10. V čl. 1 § 230 sa slová "do 30. júna 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
11. V čl. 1 § 231 ods. 2 a 3 sa slová "31. december 2021" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "1. august 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
12. V čl. 1 § 239 ods. 1 sa slová "do 30. septembra 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
13. V čl. 1 § 239 ods. 5 sa v úvodnej vete slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030" nahrádzajú slovami "od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2026" a písm. a) znie:
"a) najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku."
14. Za čl. 3 sa vkladá nový čl. 4, ktorý znie:
"Čl. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z. , zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. , zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 288/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
"§ 59a
Príslušný výbor si zriaďuje komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie ako svoj odborný, poradný a konzultačný orgán a schvaľuje jej štatút, ktorý upravuje podrobnosti o jej zložení, úlohách a rokovaní."
Následné články sa primerane prečíslujú.
15. V čl. 6 v bode 8 v § 27a písm. a) sa vypúšťajú slová "od 1. januára 2022".
16. V čl. 13 sa slová "22. až 24. bodu a 26. bodu" nahrádzajú slovami "bodov 15. a 19".
To je celé. Zároveň žiadam hlasovať o mojom prvom už podanom pozmeňujúcom návrhu tak, že vynímam z neho body 2, 9, 10, 12 a 15 na samostatné hlasovanie a hlasovať o nich spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja som tam bol, pani Vaľová, a musím povedať, že ste aj tam predvádzali toto, čo predvádzate tu. Vy ste pri všetkej úcte veľmi arogantná, ste neprispôsobivá, vy idete do konfliktu stále. Ja som sa tu smial, samozrejme, veď ste, ako čo iné sa môže človek, len smiať z vás a vy reagujete urážkami, dehonestovaním. Zas, ja som sa zasmial z toho a to každý má právo tu v tomto parlamente sa zasmiať. Tak isto ste reagovali aj včera. Boli ste veľmi arogantná, nepríjemná, zlá. Proti tej komisii nemám nič, pretože to robíme inak. Bola vybraná komisia a tam naozaj boli odborníci, odborníci, ktorí mali posúdiť a pomôcť vybrať si. U vás to bolo iné. Hranol povedal tento bude riaditeľ a ten bol riaditeľ. Viete, ja keby som teraz mal byť taký ako vy, tak vám tak naložím za to Humenné, čo ste tam robili, tak by som vám mohol dať tiež nakladačku teraz pred celým národom, ale načo? Stačí, keď si pozrú všetci ten film od Paľa Fejéra, na ktorého ste boli nahnevaná, že ten film natočil o vás a ľudia si o vás urobia naozaj názor.
Ja vám ako človeku zo srdca želám veľa zdravia. Ale takí ľudia ako vy, takí ako vy vnášajú do spoločnosti len nenávisť a zlobu. Vytvárate, vytvárate aj s vašou smeráckou partičkou na všetko, čo urobíme, vytvárate o nás veľmi negatívny pohľad a popritom tá komisia bola len a len na pomoc.
Dnes tu napríklad vypovedal pán Mizík, ktorý je člen kultúrnej komisie a ktorý tam vôbec, ale vôbec nebol a mohol prísť tiež. Aj to svedčí o tom, aký má opozícia vzťah ku kultúre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Pani Vaľová, ja som tam sedel dosť dlho. Vy namiesto toho, aby ste tej komisii poďakovali, že dali plno otázok, lebo vy ste tam nesedeli naozaj toľko hodín, koľko tu bolo povedané. To, že ste to sledovali zvonku a behali ste tu za novinármi, tak to je, to je proste váš, váš prejav. Problém je to, že tie deti, ktoré vás teraz počuli hore, a niekto si tú námahu dá, že si pozrie to vypočúvanie a teraz, čo ste tu tliachali, ako ste klamali, tak si to zostrihá a budete na hanbu celého vášho východu. Ďakujem.
Skryt prepis