Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 17:25 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Vaľová, jediný, kto tam robil včera cirkus, ste boli vy. Urážať generálneho riaditeľa Českej televízie, urážať pani Sámelovú zo žurnalistiky, z vysokej školy, urážať Magdu Glasnerovú, Maju Glasnerovú, ktorá postavila na nohy detskú tvorbu v Slovenskej televízii, to naozaj dokážete len vy. Len vy. Vy nemáte čo robiť vo výbore pre kultúru. Vy tej kultúre nerozumiete. Vy nepoznáte ani ľudí z kultúry. A vy do toho strkáte nos? Naozaj? (Reakcia z pléna.) Ja klamem?! Vy klamete! Po prvé.
Po druhé, ten poradný orgán, lebo to je poradný orgán, to nie je orgán, ktorý vyberá riaditeľa RTVS. Takže prepáčte, ale nezavádzajte ľudí, áno? My sme chceli počuť názor odbornej komisie, ktorá naozaj bola vysoko odborná, akým spôsobom oni vidia projekty jednotlivých kandidátov a posúdiť ich vystúpenie počas, počas výberového konania.
Čiže vy neklamte, prosím vás pekne a nezavádzajte tu verejnosť. To, že vy nechodíte na výbory a nechodíte, keď prídete na chvíľočku a odídete, to, že ste o tom nevedeli, je len a len váš problém. Tí, čo chodia na výbor, o tom vedeli. Ak náhodou niekto o tom nevedel, tak to len preto, že tam nebol. Mohli sme dávať námety na ľudí, ktorí mohli ísť do komisie, nebolo to rozhodnutie iba pána Čekovského.
Takže naozaj, prosím vás, neklamte nabudúce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, ja som predkladal k tomuto zákonu pozmeňujúce návrhy. V jednom z nich, v tom dlhšom, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom poslankyne Kozelovej žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 18 môjho prvého pozmeňovacieho návrhu.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Gyimesi György
Hlasovať o tomto bode programu budeme dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Milan, plne s tebou súhlasím, čo sa týka alarmujúcej situácie so stavom niektorých mostov na Slovensku. Naozaj sú ich stovky. Čo je, čo je veľmi alarmujúce a musíme s tým urýchlene niečo robiť, veľa mostov je v štvrtom, piatom a šiestom stupni, čo sa týka statiky. Na Orave máme viacej takých prípadov, dokonca sa stalo, že v roku 2020 most sám od seba sa prepadol do rieky. Ešte šťastie, že ešte predchádzajúca vláda v októbri 2019 tento most uzatvorila a že tam nedošlo k nejakej tragédii. Teraz v poslednej dobe riešim konkrétnu situáciu so situáciou s mostami pri vjazde do Námestova, kde sú jediné dva mosty v havarijnom, no nie havarijnom, lebo to by už boli uzavreté mosty, ale v šiestom stupni, čo vnímam ako veľký problém, čo sa týka projektov z európskych peňazí, že peniaze aj sú, ako sa povie, v šuplíku, len sú tu veľmi zdĺhavé procesy, čo sa týka projektov. Konkrétne v prípade jedného mosta trvalo to niekoľko mesiacov, kým sme sa dostali do štádia, už vyzerá, že sme tesne pred finále, že začne sa urýchlene rekonštruovať aspoň jeden z týchto mostov v Oravskej Jasenici pri vjazde do Námestova, ale zažil som nečinnosť mnohých inštitúcií, nejdem tu konkrétne menovať, ale toto je obrovský problém, že niektoré, niektoré procesy trvajú neúmerne dlho, naozaj toto bol príbeh takmer deviatich mesiacov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, vážené pani kolegyne, páni poslanci, ja sa chcem dotknúť tej pasáži, ktorá sa týka rekonštrukcie, modernizácie a obnovy ciest II. a III. triedy a najmä mostov. Som veľmi rád, že Najvyšší kontrolný úrad sa na to pozrel, lebo je to problematika, ktorá trápi všetky samosprávne kraje a tento problém je veľmi vážny, pretože v rámci Slovenska máme viac ako 5 000 mostov, ktoré spravujú samosprávne kraje, osem samosprávnych krajov, a ten stav mostov za posledných šestnásť rokov sa radikálne zhoršil. Od roku 2004 do roku 2020 vlastne NKÚ mapoval túto situáciu a máme vlastne sedem stupňov stavebno-technického stavu mostov a z tých 5 000 mostov v podstate až 1 763 mostov je v tom, klesol počet z 3 498 na 1 763 v dobrom stave a vzrástol až dvojnásobne počet mostov, ktoré sú vo veľmi zlom, najhoršom technicko-stavebnom stave, je to až 1 154 mostov.
NKÚ konštatuje, že nielen je zlý stav mostov, ale vlastne samosprávne kraje roky zanedbávali aj diagnostiku a údržbu týchto mostov, vlastne tá evidencia a kontrola bola v mnohých krajoch aj odfláknutá, čo konštatuje táto správa. Samozrejme, keď nie je včasná diagnostika a údržba, tie náklady na rekonštrukciu mostu sa potom predražujú výrazným spôsobom, pretože kraje si musia platiť aj náhradné premostenie. Najhorší stav je najmä na východnom Slovensku v Prešovskom a Košickom kraji, pretože v Bratislavskom kraji z tých 5 000 mostov je len nejakých 120, v Košickom kraji ich máme vyše 600, v Prešovskom kraji je až vyše tisíc. Len v regióne, kde ja pochádzam, v Michalovciach samosprávny kraj musí opravovať most v meste, potom na Zemplínskej Šírave, pri obci Vojany, pri obci Palovce nad Uhom, Senné a tak ďalej. Samozrejme, tento stav spôsobuje to, že obyvatelia východného Slovenska musia potom využívať obchádzky, čo im to predražuje či už cestu do školy, do práce, k lekárovi, no častokrát sú to obchádzky až 60 kilometrov. Takže je to, je to veľmi závažné.
Problém je v tom, že tento stav NKÚ veľmi dobre zmapoval, ale zároveň konštatuje, že tie financie na rekonštrukciu tých mostov, ktoré sú radovo v stovkách miliónov eur, by vlastne mali hľadať samosprávne kraje buď vo vlastných rezervách, ale vieme, že tie peniaze tam nie sú. To znamená, že malo by sa to možno podobne riešiť, ako je v Čechách, že by sa vytvoril nejaký špeciálny fond, do ktorého by prispieval aj štát na opravu týchto mostov, pretože kým tu riešime situáciu, že nie je diaľnica na východ a do, na východ do Michaloviec na slovensko-ukrajinskú hranicu, máme v zlom stave mosty, ktoré nám padajú doslova pred očami a sú v kolapse.
Takže ja chcem len poďakovať NKÚ, že tiež poukázal na tento závažný problém, ktorý sa týka samosprávnych krajov, a teraz bude na nás všetkých hľadať riešenie, pretože ak sa pozrieme na tú situáciu, NKÚ mapoval situáciu od roku 2004 do roku 2020. Bolo to obdobie, kedy samosprávne kraje ovládali nominanti SMER-u, bolo to obdobie, kedy vládol SMER a tento problém neriešili. Naozaj nechali ho vyhniť a preto tie mosty sú v takom stave, ako sú. Vlastne aj správa NKÚ konštatuje, že pre kraje a pre tých županov nebolo populárne opravovať mosty, pretože je to veľmi nákladná oprava, na jeden most potrebujete až dva milióny eur. Za tento, za túto finančnú čiastku radšej župani opravili nejaký päťkilometrový úsek cesty, ktorý je viditeľný, bolo to také ľúbivé, ale dostali sme sa vlastne do stavu, kedy tie polstoročné mosty, 70-ročné mosty, tých je ich až okolo 27 %, je mostov, ktoré majú viac ako 70 rokov, nám začínajú padať.
Takže ešte raz ďakujem za túto správu, ktorá je veľmi podrobná, a potvrdila to, čo vlastne sa aj reálne deje v tých regiónoch, že nám mosty padajú. Teraz vlastne bude potrebné nadviazať na tú správu a hľadať spoločné riešenie, nielen samosprávne kraje, ale aj štát.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2021. Správu pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 25. apríla 2022. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor a prijal k nej uznesenie č. 314 zo dňa 21. apríla 2022. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2021 vziať na vedomie. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 326 zo dňa 26. apríla 2022. Určil ma za spravodajcu výboru, zároveň ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Zároveň navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, vtedy ešte Karol Mitrík, správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 15:25 - 15:40 hod.

Gyimesi György
Hlasovanie o tomto bode programu bude dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1422 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 5 až 19, 21 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 4 a 20 hlasovať spoločne bez odporúčania gestorského výboru. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 351 zo 14. júna 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Mierna Anna
Odporúčam, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali dnes o piatej hodine.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia a kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis