Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2022 o 16:45 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 16:45 - 16:46 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak, pán kolega Dostál, vy ste sa dotkli tých vizuálnych pomôcok a nedotkli ste sa tých vecí, ktoré, o ktorých je ten zákon, ale tak vy ste asi preto vystúpili, že ste chceli zdôrazniť to. Ale s vaším dovolením vás trocha doplním a budem hovoriť tiež k predkladateľovi, že opatrovateľky, ja ich poznám viaceré a vôbec sa mi nezdá, že by to bol trend teraz posledných rokov, že odchádzajú, že sa sťažujú, že majú problémy. Nie, oni boli... (Reakcia z pléna.) Áno, áno. Ja dopĺňam pána Dostála. (Reakcia z pléna.) Oni. Ja som si vypísal... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Povedal niekoľkokrát, že chce doplniť pána Dostála, takže rozpráva k veci. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec, je rozprava k vášmu zákonu. Nech sa páči. (Reakcia z pléna.) Reaguje na pána Dostála a chce ho doplniť. Čo je na tom divné? (Reakcia z pléna.) Prosím vás, nechajte pána poslanca Šefčíka dokončiť faktickú poznámku.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Dobre, tak ďakujem pekne. Poprosím, vráťte mi čas, aby som to mohol dokončiť.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Vráťte pánovi poslancovi čas.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Ďakujem.
Takže pán Dostál hovoril o tom, o tých vizuálnych pomôckach, ktoré predkladateľ používal, a ja sa ho snažím doplniť, že k predkladateľovi bolo treba povedať ešte niečo navyše, napríklad tie opatrovateľky odchádzajú, odchádzali za SMER-u. Ja s nimi hovorím, ja som s nimi hovoril a sťažovali sa aj vtedy. Áno, teraz je pandémia, teraz je kríza, ale ja som si narýchlo vyčítal nejaké, nejaké veci.
14. 11. 2020 – opatrovateľky v domovoch dôchodcov a ďalší sociálni pracovníci dostali na odmenách za pandémiu 22 miliónov eur.
28. 7. 2021 – ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odmení poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich nasadenie v druhej vlne pandémie 31,5 milióna eur. Nárok má 46 463 ľudí. Od začiatku pandémie to k tomu dátumu bolo 136 miliónov eur.
Ďalej, 24. 10. 2021 – 60 miliónov eur vyčlenilo ministerstvo práce pre opatrovateľov v obciach a domovoch. Balík sa dotkol 4 100 verejných a neverejných poskytovateľov.
19. 1. 2022 – na platy zamestnancov v zariadení sociálnych služieb prispeje štát v roku 2022 o 20 % viac než rok predtým, povedal minister práce. Okrem toho 159 miliónov eur v roku 2021 sme vyplatili približne 29-tisíc zamestnancom v sociálnych službách dve odmeny celkovo vo výške 850 eur.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 16:15 - 16:16 hod.

Šofranko Mária
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2022 16:14 - 16:14 hod.

Kučera Karol
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 16:11 - 16:13 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Myslím, že jediný, čo tu sedí v sále alebo zo všetkých poslancov, ktorý naozaj študoval tú telesnú výchovu na FTVŠ, nám tu spomínali všetci, teraz hovorí do mikrofónu. Učil som síce len dva roky, ale musím povedať, že naozaj toto je vec, ktorá je veľmi potrebná.
Ale čo sa tu ešte dnes nespomenulo a čo chcem povedať, tak to je aj to, že naozaj ten prístup toho učiteľa je veľmi dôležitý. Ja by som chcel, aby sme v budúcnosti, poprosiť chcem aj svojich kolegov telocvikárov, športovcov, či už Maťu, či už Karola, alebo Riša, aby sme naozaj urobili aj niečo v spolupráci, dokonca Šefčíka som zabudol, prepáč, Marek, aby tí učitelia, ktorí učia, boli motivovaní, ale nielen motivovaní, ale aj kontrolovaní, pretože tá telesná výchova na tej škole sa odvíja od toho, aký je ten učiteľ. Keď vám učiteľ hodí loptu a vy idete do šatne a tam si zapnete mobil a učiteľ na vás nedáva pozor, tak aj také hodiny sú, žiaľbohu. Je ich málo, ale sú. Ale sú hodiny, kde naozaj tí žiaci robia to, čo majú podľa metodiky, robia tie hodiny a potom vedia hrať aj florbal. To znamená, že prístup a naozaj taký príklad toho učiteľa je veľmi dôležitý a to nielen na tej telesnej výchove, ale tu máme vrcholových športovcov, keď máte trénera, ktorý je príkladom, tak aj vy sa snažíte v tom svojom športe prosperovať. Toto je vec, ktorú každý vyspelý národ musí preferovať, a to je telesná výchova a zdatnosť a zdravie svojich detí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 16:08 - 16:09 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja už len krátko, trošku to, budem reagovať na rečníka, to je Karol, ale omluvím sa Mati Šofranko, ktorá, ktorej som nepoďakoval, lebo hádžeme tu do vreca všeckých učiteľov a učiteľky, ktoré sa venujú tým našim detičkám a naozaj to nerobia všetci zle. Ja len chcem podotknúť to, že tá stúpajúca obezita a cukrovka je žalostná, a preto, preto by sme sa mali komplexne na to dívať, akurát to. A verím tomu, že, mám tri deti a ktorým tiež, mám rôzne pohľady na tú telesnú výchovu, ale vravím, chcem aj vyzdvihnúť tie učiteľky, ktoré tým deťom naozaj dajú tú pohybovú kultúru a ten šport do toho telíčka naozaj poctivo, takže nie všetkých hádzať treba do jedného vreca.
A ešte k tomu incidentu. Tak jak som povedal, že si vážim aj ruských športovcov vrcholových, tak na druhej strane aj odsudzujem, čo Putin tu pácha na Ukrajine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2022 16:05 - 16:08 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Mne sa veľmi páči teda, že toľko kolegov sa zapája do tej diskusie. Naozaj je to plodné. Vidíme, že to súvisí s viacerými témami, a ja som vďačný, že sa otvárajú tieto témy všetky. Ale ja by som sa možno vrátil na chvíľku ešte, čo možno až tak nebolo úplne povedané, ešte doplnil trošku tu význam aj tejto novely a možno by som začal tak úplne jednoducho, že v materskej škole vidíme, že tie malé deti majú dostatok pohybu, sú každý deň vonku, dokonca tá pani učiteľka potrebuje ich trošku zničiť, samozrejme, aby jej možno zaspali potom tie decká a nevyvádzali tam. Takže vidíme tam ten, toho pohybu je pomerne dosť a naozaj ten najväčší rozdiel je v tom, že dojde to dieťa potom do prvej triedy základnej školy, kde teda sadne do tej lavice a zrazu má len dve hodiny telesnej výchovy do týždňa a tam vlastne nastáva ten problém, že naozaj aj keď teda nemáme tam týchto špecialistov a túto úlohu prebrali vlastne pani učiteľky, ktoré, samozrejme, častokrát to robia veľmi dobre, tak ako Majka povedala, ale, samozrejme, sú tam nejaké nedostatky a vedeli by sme to nejakým spôsobom zlepšiť, túto situáciu. A nielen tú kvalitu, ale treba myslieť aj na tú kvantitu práve, a preto si myslíme, že tá tretia hodina telesnej výchovy je veľmi potrebná, lebo pre veľa detí je vlastne toto jediný pohyb. Hovorí sa o 30 % detí, že to je jediný pohyb detí na hodinách telesnej výchovy, čo, samozrejme, znovu treba zlepšiť, o čo sa treba snažiť. Ale proste takýto je stav.
No a aby som nadviazal teda na tú novelu, čo som chcel, tak, samozrejme, tým, že budeme zvyšovať tú kvantitu, aj tak potrebujeme to nejak personálne vlastne zabezpečiť. To znamená, že... a už som hovoril, že ten stav nie je ideálny, takže táto novela vlastne pomáha tomu, aj tomu stavu, keď sa nám podarí každého dobrého športovca, bývalého samozrejme, s pedagogickým vzdelaním dostať na tieto hodiny, tak to bude len výhra a, samozrejme, by som chcel týmto aj pozdraviť vlastne združenie telocvikárov, ktorí nám dali námet na túto novelu. Takže si myslím, že sa to podarilo a, samozrejme, tým, že aj opozícia sa ukazuje, že akože podporuje túto myšlienku, tak za to veľká vďaka.
Ešte potom by som sa poďakoval možno v záverečnom slove viacej. To je asi všetko, čo som chcel, samozrejme, povedať k tomuto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 16:03 - 16:05 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Mrzí ma ten incident, lebo nemal tu byť tento incident, lebo ja som športoval aj s ruskými športovcami a vážim si každého jedného športovca, a renty, vysoké renty nemajú len v Rusku, ale majú ich aj v Amerike, aj v Európe, severské krajiny vážia si vrcholových športovcov, ktorí nosia medaile, a je to tam naozaj na vysokej úrovni.
Chcem dodať trošku, pán Kočiš, na fakulte telesnej výchovy, to sú tí druhostupniari, ktorí majú špecializáciu učiteľský smer plus telesná výchova, čiže oni nie sú tí prvostupniari, ktorí, ktorí... zodpovedá za to pedagogická škola. Takže to je také a bolo by super, keby tí, keby tí telocvikári toho druhého stupňa mohli ísť na ten prvý stupeň a odbornejšie sa vedeli v tom zlatom motorickom veku tým deťom venovať. Tak to je také, to je také trošku iné.
Pán Ďurica, no, áno, tie tablety sú tu, len všetci mi povedia, že čo chceš s tými deckami robiť, veď oni majú tablety. No ale tie tablety sú aj vo Francúzsku, aj vo Fínsku, aj v Amerike a vedia s tým robiť, lebo majú podmienky 21. storočia, kde my máme obrovský dlh, čo sa týka dať tým deťom toho 21. storočia. Vám garantujem, že by s radosťou chodili na nové ihriská, do nových hál a keby sa im venovali odborníci. Čiže tam sme, v podstate hodne zameškávame oproti aj susedným krajinám už, ako je Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovinsko. Takže to tiež tak na okraj.
Inak ďakujem za faktické pripomienky.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 24.3.2022 15:58 - 15:59 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Richard, ďakujem ti za tvoj príspevok. Ja by som niektoré veci ešte tak vytiahol alebo spomenul. Tretia hodina telesnej výchovy na prvom stupni základnej školy, to je vynikajúca vec.
A tu teraz kolegyňa Maťa Šofranko mi zobrala z úst jednu vec, že netreba všetky panie učiteľky z prvého stupňa hádzať do jedného vreca. Samozrejme, niektoré odučia tú telesnú výchovu na inej úrovni, ale treba povedať, že ani vek nezastavíme a učitelia sú vo vyššom veku, učiteľky na základnej škole na prvom stupni niektoré sú vo vyššom veku a skutočne tam sú potom nejaké zábrany, preto tento zákon, kedy športovci budú môcť učiť tie deti na telesnej a športovej výchove, treba len privítať.
A tiež sa mi páči rozpracovaná aktivita umožniť telocvikárom z druhého stupňa učiť na prvom stupni základnej školy telesnú výchovu, pretože to nielen pomôže v tom zmysle odbornosti, odborného vyučovania telesnej výchovy, ale to aj spestrí tým detičkám tú, tie vyučovacie dni.
No a posledná vec, ktorú som ani nechcel hovoriť (reakcie z pléna, zaznievanie gongu), no, ale stalo sa, ja som chcel totižto pochváliť, že táto, tento zákon je tak dobrý, že sa zapojila aj opozícia, že to podporuje a že tu je taká dobrá atmosféra, že to ideme len tak "light" prerokovať a pekne to schválime, a potom prišla, prišla tu nejaká potýčka, ktorá tu nemusela byť. Mrzí ma to. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 15:57 - 15:58 hod.

Šofranko Mária
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2022 15:51 - 15:55 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja sa chcem, samozrejme, poďakovať hlavne tu Karolovi Kučerovi, ktorý bol iniciátorom tohto zákona aj predkladateľom, ktorí sme sa tomu trošku venovali. Ale čo by som, trošku možno zareagujem tunak na pána Kočiša hneď úvodom, lebo som naňho nemohol reagovať. Vrcholový šport trošku tú fyzičku a to starnutie urýchľuje. A poznám to sám na sebe. Ale tie deti, ktoré ste spomínali, a tú telesnú výchovu potrebujeme naozaj skvalitniť.
Ja sa vrátim trošku do budúcna. My sme tú telesnú výchovu poslali trošku do suterénu, a to dvomi vecami, že sme tú telesnú výchovu znížili, tromi vlastne, potom sme ju dali učiť učiteľkám, ktoré učia všetky predmety na prvom stupni. A potom jedna zásadná vec, ktorá sa zle urobila na pedagogickej škole, a to mi potvrdí tunak pani poslankyňa Šofranko, sme tú špecializáciu vypustili. Zostala výtvarná výchova, hudobná výchova, ale tú telesnú sme zrušili. Čiže ony, tie učiteľky na prvom stupni, nemajú tú špecku, tú telesnú výchovu, a preto sa stalo tými rokmi to, že je nekvalitná
No a my zároveň sa snažíme, snažíme spraviť to, a už to tu bolo povedané mojimi predrečníkmi, také tie malé krôčiky, z ktorých sa poskladá veľká mozaika a hlavne na tom prvom stupni sa poskladá tá mozaika tak, že dúfajme, že nezostane len pri tretej telesnej výchove, ale bude sa to zvyšovať. A čo je podstatné a táto drobná novela to, s tým počíta, že vlastne prídu nám tí telocvikári a tí chlapi, ktorí budú, ktorí sú zo športu, ktorí sú dlhoroční športovci, tak budú môcť, keď majú vyštudovanú školu, to už tu bolo povedané, tak budú môcť sa zaradiť na ten prvý stupeň, čo potrebujeme v tom zlatom motorickom veku, ktorý sme my zanedbali, ktoré tie deti potrebujú dostať ten pohyb do tých telíčok. Tak tam je to gro tej pomoci, ktorá, vravím, skladá sa z drobností, ale na konci z toho sa stane veľká vec.
A už poslednú takú drobnosť. Teraz som dostal otázky od novinárov, že branná výchova. Je tu veľa poslancov, ktorí zažili brannú výchovu a boli s tým úzko spätí, že prišli lekári, vysvetlili prvú pomoc. Prišli vojaci, vysvetlili, ako sa narába s plynovými maskami, a tá zdatnosť. Má to s tým úzky súvis a vidíme aj v tejto dobe, čo sa deje na Ukrajine. Tak zase je to, tak ako nám to ukázal covid, tú nepripravenosť, tú, čo Karol spomínal, tú obezitu a všetky tieto choroby spojené s tou zlou telesnou výchovou, s tým nepohybom detí. Takže zase nám odhaľuje vojna niečo, čo by sme zase mali s tým pracovať a malo by nás to hnať dopredu, aby sa takéto veci podarili.
Takže ja ďakujem, sám som predkladateľ, ale je super a vravím, vždy som v športe robil tak, že sa to, ten výkon skladal z malých, drobných častí, ktoré potom vyústili v to, že naši vrcholoví športovci donesú medaile a sú naozaj, sú naozaj špičkou, ktoré robia dobrú reklamu Slovensku.
A ešte, a ešte jednu takú, takú podotázku. Samozrejme, sa zapodievame aj, reakcia na pána Kočiša, aby nám čo najviac tých vzorov zostávalo pri tom športe. Dá sa to spraviť tými rentami, ktoré dostávajú. Už mám nejaké nápady, len zvažujeme, aby sme citlivo, aby sme im neublížili a aby sme si ich vážili, tých vrcholových športovcov, ktorí robia dobrú reklamu Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis