Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2021 o 14:50 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 14:50 - 14:52 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán Richter, vy sa hráte na sociálneho experta. Tak ja by som vám trošku pripomenul tie časy, kedy ste mohli naozaj tým dôchodcom pomáhať ešte viac a nestalo sa tak. Zdvíhali ste im drobné a zase to musím použiť, bol to len pseudosociálny štát. Ostatné krajiny majú naozaj sociálne štáty. Ale však to je jedno.
Spomínali ste tu, spomínali ste tu zdravotníctvo. To zdravotníctvo, pozrite si teraz štatistiky, koľko penťácke nemocnice majú covidových pacientov v tretej vlne a koľko musia štátne nemocnice suplovať a berú všetkých covidových starších ľudí. Vy máte pocit, že chodíte po diaľnici do Košíc? Máte pocit, že sú tu nové nemocnice štátne? Ja ten pocit nemám, ani ľudia to nepociťujú. Preto ten pseudosociálny štát.
A už vám tu bolo povedané, s vaším pozmeňujúcim návrhom ste zase len ukázali to, že je to len piár vašej strany, ktorú, nemyslíte to úprimne s tými dôchodcami. A to, že ste to zabili a mohli ste to posunúť a mohlo to ísť aj do systému, tak aby sa tu pomáhalo ostatným prevádzkam, takže to je presne len čisto piár a nemyslíte to úprimne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 14:49 - 14:50 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Richter, vy ste si tu teraz pri tom pultíku rečníckom umyl ruky ako Pilát, že opozícia za nič nemôže, ale to, aký je stav v boji s pandémiou na Slovensku, má výrazný podiel aj opozícia. Dnes veľmi dobre vieme, že môžme prijať akékoľvek motivačné kroky, môžme prijať akékoľvek opatrenia, ale ak ľudia nebudú zodpovední a disciplinovaní, s pandémiou nikdy nevyhráme. Vy ste zvolávali počas najhoršej pandemickej situácie protestné zhromaždenia, kde chodili starí dôchodcovia. A vieme, že táto skupina je najviac ohrozená. Vy ste ich priamo ohrozovali. Čo šírite medzi ľuďmi vy? Obavy, strach, neistotu a chaos. A z toho sú ľudia hotoví.
Hovoríte, že je zlý stav zdravotníctva. Ale, pán Richter, veď vaši župani na východnom Slovensku pred rokmi predali všetky nemocnice súkromnej finančnej skupine. Oveľa ľahšie by sa dnes manažoval boj s pandémiou, ak by mal štát všetky nemocnice v rukách.
Ďalšia vec. Hovoríte, že nedostatok zdravotníkov. Veď všetky asociácie zdravotníkov vás upozorňujú už roky, že nám chýba v systéme viac ako 5 000 lekárov a zdravotných sestier. Roky ste tento problém neriešili. A teraz pandémia poukázala na tie chyby, ktoré ste urobili aj vy v minulosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2021 14:19 - 14:21 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som, ako určenej spravodajkyni výboru, predniesla informáciu o výsledku rokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 832 zo dňa 1. decembra 2021 rozhodla, že prerokuje vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada uznesením č. 1166 zo dňa 7. decembra 2021 pridelila návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona prijali výbory tieto stanoviská: Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Návrh spoločnej správy o výsledkoch prerokovania prerokoval výbor pre financie a rozpočet na 75. schôdzi výboru dňa 8. decembra 2021. Spoločná správa výboru nebola schválená, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda výboru ma poveril, aby na schôdzi Národnej rady som informovala o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, a poslancov Györgya Gyimesiho, Petra Kremského, Milana Kuriaka a Erika Ňarjaša, aby plnili úlohy spravodajcov.
Ďakujem, skončila som. Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.12.2021 18:08 - 18:08 hod.

Gyimesi György
Hlasovanie o tomto bode programu bude pri najbližšom hlasovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.12.2021 18:07 - 18:08 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som ako uvedený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2020.
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 22. novembra 2021. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Výbor pre financie a rozpočet predloženú správu prerokoval a svojím uznesením ju zobral na vedomie. Zároveň odporučil Národnej rade návrh súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Zo strany výborov Národnej rady ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 268 zo dňa 23. novembra 2021 a určil ma za spoločného spravodajcu výboru.
Výbor ho zároveň poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.12.2021 18:00 - 18:02 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2022.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu výboru o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu rozpočtu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 780 z 22. októbra 2021 pridelil návrh rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2022 Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 248 z 18. novembra 2021 súhlasil s návrhom rozpočtu a zároveň odporučil Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet schválil svojím uznesením č. 267 z 23. novembra 2021 správu výboru. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu, aby som predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2021 16:56 - 16:58 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, Jano, ja si myslím, že si trafil úplne do čierneho, pretože trafené husi zagágali. Tie protesty naozaj organizujú a budú ich organizovať nie preto, aby pomáhali ľuďom, ale preto, aby si urobili politickú kampaň a na tých protestoch naozaj nemajú problém, šíria sa tam medzi tými, šíri sa tam vírus a oni s tým nemajú problém. Tak ako povedal Mazurek dnes, budeme organizovať generálny protest. Im je jedno, že ľudia zomierajú, im ide o politické body a ide im o moc.
Povedal si ešte jednu vec, že je tu desať poslancov, ktorí by tu nemali čo robiť. Ja by som bol rád, keby si ich vymenoval, lebo ty si čestný chlap. Povedz tých desiatich, vymenuj ich, ktorí tu nemajú čo robiť, veď si, pre mňa si čestný človek. A ja ti nebudem nakladať, ja verím, Jano, že s tým Igorom tú tvoju kompenzáciu, ktorú prevádzať, si nájdeš spoločnú reč, ani neviem, čo bolo medzi vami, ale že nájdeš tú spoločnú reč a že sa stretnete, porozprávate sa normálne a opäť bude z teba ten Jano Krošlák, akého som poznal a akého poznám.
Ďakujem. Janko, tých desať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2021 16:56 - 16:56 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Krošlák, je úplne prirodzené, že Igor Matovič má množstvo odporcov a nepriateľov, pretože roky tu fungoval politický systém, v ktorom mafia a oligarchovia boli nedotknuteľní. Igor Matovič týmto systémom zatriasol. A ty si si neuvedomil jednu podstatnú vec, že teraz sa neodohráva len boj s pandémiou, ale aj boj o budúcnosť našej krajiny. A mne je úprimne ľúto, že si opustil tím ľudí, ktorí sa snažia očistu Slovenska dotiahnuť do konca. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2021 16:48 - 16:49 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán Krošlák, v prvom rade vy ste v politike kvôli mne, lebo ja som bola tá, čo vás odporučila do OĽANA, a veľmi toto rozhodnutie ľutujem. Vaše činy hovoria za vás. Zradili ste SaS, zradili ste OĽANO, zradíte každého ďalšieho. To, že ste odišiel z OĽANO pred reformnými zákonmi, hovorí za všetko.
Od začiatku ste nič neurobil pre šport, neboli ste na jednom stretnutí. Na Facebooku ľudí len zavádzate. Vy ste reinkarnátor športu, za päť korún Mikuláš.
A je mi to veľmi ľúto, že som zdvihla vtedy ten telefón a hovorím, Jano, poď k nám, ty si tímový hráč.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2021 16:32 - 16:33 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vďaka. Áno, pán Šimko, ja súhlasím. Na začiatku bolo 500, teraz sme znížili na 300. Len, bohužiaľ, niekedy údel koalície a kde našli sme dostatok koaličných partnerov, ani členov opozície, aby bolo 500. Jednoducho, nielen koaliční partner, aj opozícia sa postavila, že nechcú podporiť seniorov a tak to, bohužiaľ, skončilo.
Ku pani Sulanovej a pánovi Tarabovi, hovoríte, že treba podporiť všetkých. Ja rozprávam, my tie peniaze v tej špajze nemáme. My tie ušetrené peniaze, ktoré sa v nemocniciach ušetria, budú, že nevyužijeme na tú liečbu COVID pozitívnych, presuňme pre tých dôchodcov. Každý dôchodca si má právo vybrať. Máte pravdu, tí, ktorí sa nezaočkujú, sa tie peniaze využijú na ich liečbu. Tí, ktorí sa zaočkujú, im tie peniaze môžeme dať. Myslím, že je to správny kompromis, lebo tak to presne je.
Som aj rád za faktickú poznámku pána Potockého, ktorý znova zdôraznil, kde my ako východniari vnímame, ako sa budovala sociálna demokracia v našom okrese na východe, ale aj v Banskej Bystrici, ako povedal pán Šimko, posledných 12 rokov, kde dôchodca za 35 rokov svojej práce má dôchodok 370 eur, 370 eur.
Ďakujem.
Skryt prepis