Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.9.2021 o 12:43 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

24.9.2021 12:43 - 12:44 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie k tomuto návrhu zákona bude v najbližšom možnom termíne. (Reakcia predsedajúceho: "A síce v utorok o jedenástej.") V utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:43 - 12:44 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, všetci prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 664. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:40 - 12:40 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súčasnosti podľa platného zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vedenie motorových trojkoliek je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A1, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon presahuje 15 kW, ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h alebo vodičské oprávnenie skupiny A, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon presahuje 15 kW. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 ES o vodičských preukazoch v platnom znení umožňuje členskému štátu na svojom území s vodičským oprávnením skupiny B viesť vozidlá uvedené v článku VI ods. 3 písm. a) motorové trojkolky, pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW, ak má držiteľ preukazu skupiny B najmenej 21 rokov a v čl. VI ods. 3 písm. b) motocyklové skupiny A1.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie a návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a bude mať pozitívne sociálne vplyvy.
A teraz troška ľudskou rečou. Ide v podstate o to, že motorové trojkolky so spomenutým výkonom a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou v podstate presúvame z kategórie A1 do kategórie B1, tak ako to bolo v transpozícii spomínanej smernice, a tým pádom ľuďom, ktorí predtým mali toto vodičské oprávnenie a transpozíciou ho stratili, toto vodičské oprávnenie vraciame. To znamená, že budú mať možnosť legálne viesť tieto svoje motorové vozidlá. Nie je to v rozpore, je to v súlade, konzultovali sme to aj s odborom dopravnej polície, aj so všetkými relevantnými zúčastnenými aktérmi, aj s ľuďmi, ktorých sa táto problematika bytostne týka, a našli sme takúto cestu a ja som teda veľmi rád, že to riešime týmto spôsobom a že to ide takto ľahko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 12:36 - 12:40 hod.

Mierna Anna
Hlasovať budeme v stredu o 11.00 hodine. Myslím, že je to 29. septembra. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:34 - 12:36 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pani kolegyňa, aj v minulom volebnom období sme sa ako opoziční poslanci snažili nejakým spôsobom presadiť a boli s tým, samozrejme, problémy.
Ja ako, nechcem povedať ako milovník vína, pálenky, vítam všetky možnosti, ktoré tú šedú ekonomiku odstránia, aby sme to sprecíznili. A chcel by som sa opýtať na jednu vec. Neviem, či budeš, pani kolegyňa, vedieť na to odpovedať, lebo tu sa hovorí v návrhu noveli, že hneď bod 1 § 6 ods. 3 znie: Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v: a) liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 litrov, sa tam uvádza, tak chcel by som sa opýtať, že tá suma, obyčajne sa dáva hektolitre alebo dali by sa nejaké iné, ale 43 litrov, či náhodou vieš, z akej sumy alebo z akého množstvo to vlastne vychádzalo. A tam sa píše z jedného, teda z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť. Takže či toto by sa vedelo nejako vysvetliť, lebo 43 litrov je taká špecifická, neviem, proste z kade ju vybrali, či už je to teraz v zákone, alebo či je to nová.
A ešte sa chcem opýtať, že tam sa uvádza v tej novele, že keď je to pre jeho vlastnú spotrebu, keď to akože dáva pre rodinu a ešte sa hovorí o návštevách. Tá návšteva je definovaná čím? Že proste ako vnímame návštevu? Že hocikto tam príde alebo si spravím, neviem akú... Vieš asi, na čo myslím. Že keď tam teraz príde nejaký celý zájazd a povie, že to je moja návšteva, ja si ju beriem. Jak to budú kontrolovať? Či návšteva je návšteva, alebo nie je návštevou. Aj to má nejako takto napadlo.
Ale dobre. Keby náhodou sa dalo aj toto vysvetliť, bol by som rád. Ale keď nie, tak prípadne potom v tom druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:27 - 12:28 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:21 - 12:22 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Je také latinské príslovie summum ius, summa iniuria - najprísnejšie právo, najväčšie bezprávie. A ja som rád, že aj touto cestou, a poviem to opakovane, možná sa budem trochu opakovať, prispievame tomu, že nejdeme ľudí striktne, formalisticky a bez ohľadu na ich konkrétnu situáciu a na to, či sa pomýlili, alebo nepomýlili, len tvrdo podrobovať litere zákona a v mnohých prípadoch im tým pádom zásadne sťažiť život. Že nekladieme na nich neprimerané nároky na to, aby sa vyznali v zákone, ktorý je nejasne napísaný, a že práve týmto spôsobom uľahčíme život aj takejto možno pre niekoho maličkosti, ale pre niekoho, to, čo je pre iného maličkosť, môže predstavovať zásadný problém, a tak som naozaj rád, že riešime tento problém a že prispievame tým k pomoci konkrétnym ľuďom a zároveň nepomáhame tým, ktorí by chceli systém zneužívať alebo s ním nejakým spôsobom vykývať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:18 - 12:21 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja nechcem naťahovať diskusiu, len tú faktickú som neodhadol a potom som nedopovedal to, čo som chcel. Chcel som vlastne povedať, že nepatrím ja medzi nejakých fanúšikov odpúšťania pohľadávok, ale viem si predstaviť výnimočné situácie, kedy najmä z ľudského hľadiska je to oprávnené. V určitých prípadoch to môže byť aj exekučná amnestia, aj keď to samé osebe ešte sa bude spresňovať, čo si pod tým budeme, vieme predstaviť, no a v tomto prípade si myslím, že je taká výnimočná situácia, kedy minimálne z ľudského hľadiska sa dá akceptovať, že ak zákon nehovoril, akým spôsobom si majú ZŤP osoby vypočítavať podiel na majetku, tak pomýlili sa ale v dobrej viere, pretože boli presvedčené, že tak sa ten zákon má vykladať. A som sa rozprával aj s niektorými advokátmi, ktorí si to takisto vykladali podobným spôsobom, čiže naozaj ten zákon bol veľmi nejasný. Tak dobre, nejaká sankcia nech tam je, ale nech tie peniaze nemusia vracať naspäť.
No a aby, my nedokážeme rozlíšiť, či ten človek to spravil v dobrej viere alebo nespravil v dobrej viere, to by mohla byť opravná námietka, ale sú tam dosť obmedzujúce podmienky na to, aby vôbec človek sa dostal do tej situácie, že sa mu tá pohľadávka odpustí. A to sú podmienky, ktoré súvisia s nakladaním s tým majetkom. Čiže to musí byť osoba, ktorá nemohla samostatne nakladať s majetkom, to sú najmä tie prípady nevysporiadaného BSM. Navyše bude musieť preukázať, že urobila všetko preto, aby sa toho majetku mohla zbaviť, aby nebola v situácií, že s ním nemôže nakladať. To znamená, že musela napríklad podať návrh na dohodu o urovnaní o tom majetku s tým svojím bývalým manželom. Alebo musela podať návrh na súd, aby sa to vysporiadalo, čiže aj v tomto prípade na to, aby tá pohľadávka bola odpustená, bude musieť preukázať, že urobila všetko preto, aby v tej situácií už nebola. Čiže nie je to bezbreho otvorené, a tým pádom my vlastne zužujeme okruh, že ak by sa nebodaj medzi tými ľuďmi, ktorí si to omylom zle vypočítali, ocitol nejaký špekulant, tak to možno bude v mizivom percente prípadov. Čiže to len na vysvetlenie.
Žiadny systém nie je dokonalý, ale myslím si, že v tomto prípade ten prevažujúci verejný záujem je v tom, aby sme tým ľuďom v tejto konkrétnej situácií, ich nie je veľa, aby sme, aby sme od nich nepožadovali to vrátenie.
Takže toto na dopovedanie a ďakujem veľmi pekne, že to predložil práve pán poslanec Dominik Drdul, ktorý sa venuje aj ďalším vylepšeniam tohto zákona a osobám, ktoré sú zdravotne postihnuté. Viem, že už má aj nejaké ďalšie veci pripravené, uvidíme, s čím príde ministerstvo, pretože ministerstvo avizuje, že koncom roka by mal prísť s veľkou novelou tohto zákona, ktoré sa týka zdravotne ťažko postihnutých osôb, takže verím, že to nejako dajú dokopy a že teda aj poslanecké iniciatívy prídu v tomto smere a že aj ministerstvo príde s niečím, čo pomôže týmto osobám do budúcnosti.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:12 - 12:16 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, plénum Národnej rady je miesto, kde máme možnosť meniť budúcnosť ľudí k lepšiemu. V poslednom čase je tu veľmi veľa, veľmi taká toxická atmosféra, poslanci voči sebe sú agresívni, vulgárni, nevraživí.
Dovoľte mi začať dnešné vystúpenie modlitbou z Biblie, nakoľko s Božou pomocou nás čaká svetlejšia budúcnosť a ja pevne verím, že naším jediným cieľom tu v tomto pléne budú riešenia pre ľudí. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Neuveď nás do pokušenia a zbav nás zlého.
Naspäť k tomuto zákonu. Cieľom návrhu zákona je odstránenie nespravodlivosti v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, v prípade ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vlastní okrem majetku, ktorý sa na účely zákona č. 447/208 Z. z. nepovažuje za majetok, napríklad nehnuteľnosť, v ktorej býva, aj ďalší majetok, s ktorým nemôže samostatne nakladať.
Chcela som ešte poukázať na to, že v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na rok 2020 a 2024 sa na viacerých miestach uvádza, že vláda prijme rôzne opatrenia na ochranu, podporu a rozvoj práv ľudí so zdravotným postihnutím. Návrh zákona je koncipovaný presne v duchu, v akom je toto programové vyhlásenie formulované. Návrh zákona má dopad na rozpočet verejnej správy. Nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Túto novelu zákona určite podporím a pevne dúfam, že takýchto zákonov budeme mať v budúcnosti stále viac.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 24.9.2021 12:10 - 12:10 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Je to presne tak, ako hovoril pán poslanec Vetrák. Fakt naším úmyslom nie je niekomu odpúšťať jeho pohľadávku, ale naozaj sa nám zdá spravodlivé a zdá sa nám naozaj na mieste, aby osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je častokrát veľmi nízkopríjmovou osobou, ktorá nie je majetná osoba, mala povinnosť vrátiť spätne, najmä ak bola dobromyseľná, niekoľko tisícové sumy.
Sám som čítal, počul, videl reportáže, články, rôzne správy o tom, kedy takéto rozhodnutie úradu spôsobovalo osobám so zdravotným postihnutím nemalé finančné ťažkosti, a preto som rád, že sa nám darí tento zákon spresňovať, čím prispievame k jeho lepšej aplikácií naprieč celým Slovenskom, ktorá má, bohužiaľ, ešte stále pomerne slušné rezervy a dúfame, že táto zmena nie je posledná a že sa nám podarí dosiahnuť ďalšie zmeny v prospech týchto osôb.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis