Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.10.2021 o 15:42 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:42 - 15:44 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Taraba, veľmi si vážim, že ste teda tam išli a snažili ste sa teda pomôcť. Registrovala som aj tento prípad. Je viacero facebookových stránok, ktoré vyslovene ponúkajú pomoc tehotným ženám aj prostredníctvom združení, ako sú Zachráňme životy, kde doteraz prerozdelili čisto priamo ženám 522-tisíc eur a zachránili množstvo životov. Takisto je tu poradňa Alexis a poradňa Femina pre ženy, ktoré sú v takejto situácii. Myslím, že podobne ako ja, aj mnohí moji kolegovia, ktorí chcú pomáhať, môžu pomáhať aj takto priamo, určite aj pomáhať týmto konkrétnym organizáciám, ktoré naozaj poskytujú poradenstvo, sprevádzajú v sociálnej situácii a pomôžu aj s ubytovaním a s nákladmi na živobytie.
Ja som presvedčená, že naozaj podať pomocnú ruku žene, ktorá je v takejto situácii, nie je v rozpore s jej slobodnou vôľou, pretože všetci vieme, že ako tá naša slobodná vôľa funguje, keď sme pritlačení k múru a kedy na nás tlačia mnohé okolnosti, častokrát blízki ľudia nás tlačia k nejakému rozhodnutiu a my sami vlastne sa nemáme čoho chytiť. Čiže ja som presvedčená, že treba tú pomocnú ruku podávať či už priamo osobne, alebo aj prostredníctvom organizácií. A to, čo si cením na návrhu Anky Záborskej, je aj to, že tú pomocnú ruku by mohol takto poskytnúť aj štát práve prostredníctvom gynekológov a lekárov, ktorí sa s týmito neplánovane tehotnými ženami, ktoré zvažujú potrat, stretávajú.
Pretože som presvedčená, že naozaj čím viac tých informácií je, tým je tá miera slobody rozhodovania väčšia, pretože keď viem, že mi hrozí odchodom partner a rodičia ma idú vyhodiť z domu a neviem o žiadnych iných možnostiach, moja miera slobody... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:41 - 15:42 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak ja by som chcel len trošku vysvetliť, ako to vtedy na zdravotníckom výbore prebehli, len upozorňujem, že pán poslanec Cmorej nie je člen zdravotníckeho výboru, čiže k tomu sa ja neviem vyjadriť, ako tam sa určoval spravodajca. Avšak spravodajca v Národnej rade tu sa vždy určoval na základe konsenzu členov výboru. Ak sa takýto konsenzus nenašiel, tak takéhoto spravodajcu určoval predseda výboru. Pani Janka Bittó Cigániková si to však vysvetlila, ten rokovací poriadok trošku po svojom, takže ona navrhla výboru samú seba a výbor jej tento návrh neschválil, mal alternatívu, tá sa však nezrealizovala a opäť sa vymenovala.
Inicioval som preto hneď vzápätí zmenu rokovacieho poriadku, aby sa nemohol takto dezinterpretovať. Však nakoniec celá história parlamentarizmu u nás na Slovensku nikdy nedovoľovala takúto interpretáciu, ako si pani Janka Bittó Cigániková dovolila, avšak na koaličnej rade, prosím pekne, SaS tento môj návrh zablokovala. Ale tým chcem len povedať, že, pán poslanec, nehovorili ste pravdu v tom, že z našej strany nebola úprimná snaha zabrániť Janke Bittó Cigánikovej spravodajcovať práve takéto typy zákonov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:40 - 15:41 hod.

Tabák Romana
Pán poslanec Taraba, ja mám za sebou cez 250 profesionálnych zápasov, takže kľudne si kopte ďalej. Ja sa môžem modliť Otčenáš, koľko chcem, ja môžem veriť v Ježiša a zároveň veriť, že žena má možnosť si vybrať. Boh nám dáva slobodnú vôľu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 15:24 - 15:28 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Predkladáme návrh zákona, ktorý má pomôcť ženám čakajúcim nečakané dieťa. Slobodnejšie sa rozhodnúť pre jeho prijatie alebo odmietnutie. Sme obviňovaní, že opäť chceme sťažiť prístup ku potratu a chceme diktovať iným svoje pohľady na svet. Ja som presvedčený, že každé dieťa je chcené. Niektoré ako sa ukazuje má to šťastie, že aj svojimi rodičmi. Náš návrh ale nejde tým smerom, aby sme presviedčali každú ženu aby chcel a svoje dieťa. Sme ľuďmi, lebo máme ...
===== svoje pohľady na svet. Ja som presvedčený, že každé dieťa je chcené. Niektoré, ako sa ukazuje, má to šťastie, že aj svojimi rodičmi. Náš návrh ale nejde tým smerom, aby sme presviedčali každú ženu, aby chcela svoje dieťa. Sme ľuďmi, lebo máme slobodnú vôľu a rozum. A to je pre nás sväté. Náš návrh má za cieľ ponúknuť práve viacej slobody pri rozhodovaní prekvapených, vystrašených matiek o potrate. Ak sa pozrieme na definíciu slobody, zistíme, že sloboda je neprítomnosť donucovania, nemusenie robiť to, čo sa nechce. Z toho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce. Preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle.
Nečakane tehotná žena sa niekedy práve cíti tlačená do rozhodnutia, ktoré nechce urobiť. Dôvody sú známe sociálne, ekonomické, vzťahové. A preto naším návrhom ponúkame pomoc, príspevok, ubytovanie, utajenie, čas na rozmyslenie. Aby tehotná žena sa rozhodovala o živote svojho dieťaťa a nie o vedľajších okolnostiach. Francúzi majú také príslovie, že netreba sa báť prijať ďalšie dieťa, pretože každé dieťa si prinesie do života svoj batôžtek, z ktorého vyžije. Iba na okraj, to príslovie nevzniklo v súčasnosti v čase sociálneho zabezpečenia, pračiek, vozidiel, mikrovlniek, rodinných prídavkov, ústredného kúrenia. Ani tehotná matka, ani my nevieme, ako to bude o rok, o dva, o päť, o dvadsať rokov. Nemusíme byť práve v otázke života pesimisti. Majme aj tú životnú nádej, že bude lepšie. Veď aj tu je priestor pre pozitívne myslenie. Dajme matkám a otcom viac slobody v rozhodovaní a viac solidarity o rozhodnutí pre život.
Na záver si ešte dovolím predložiť návrh podľa § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci k tehotným ženám (tlač 665). Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na nejasnosť návrhov, ktoré predniesol pán spravodajca Peter Cmorej a mojej nestotožnenie sa s týmito návrhmi navrhujem, aby sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Navrhujem, aby predmetnú tlač prerokovali navrhnuté výbory a určili lehoty tak, ako uviedol spravodajca a ako je aj uvedené v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 15:24 - 15:28 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Predkladáme návrh zákona, ktorý má pomôcť ženám čakajúcim nečakané dieťa. Slobodnejšie sa rozhodnúť pre jeho prijatie alebo odmietnutie. Sme obviňovaní, že opäť chceme sťažiť prístup ku potratu a chceme diktovať iným svoje pohľady na svet. Ja som presvedčený, že každé dieťa je chcené. Niektoré ako sa ukazuje má to šťastie, že aj svojimi rodičmi. Náš návrh ale nejde tým smerom, aby sme presviedčali každú ženu aby chcel a svoje dieťa. Sme ľuďmi, lebo máme ...
===== svoje pohľady na svet. Ja som presvedčený, že každé dieťa je chcené. Niektoré, ako sa ukazuje, má to šťastie, že aj svojimi rodičmi. Náš návrh ale nejde tým smerom, aby sme presviedčali každú ženu, aby chcela svoje dieťa. Sme ľuďmi, lebo máme slobodnú vôľu a rozum. A to je pre nás sväté. Náš návrh má za cieľ ponúknuť práve viacej slobody pri rozhodovaní prekvapených, vystrašených matiek o potrate. Ak sa pozrieme na definíciu slobody, zistíme, že sloboda je neprítomnosť donucovania, nemusenie robiť to, čo sa nechce. Z toho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce. Preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle.
Nečakane tehotná žena sa niekedy práve cíti tlačená do rozhodnutia, ktoré nechce urobiť. Dôvody sú známe sociálne, ekonomické, vzťahové. A preto naším návrhom ponúkame pomoc, príspevok, ubytovanie, utajenie, čas na rozmyslenie. Aby tehotná žena sa rozhodovala o živote svojho dieťaťa a nie o vedľajších okolnostiach. Francúzi majú také príslovie, že netreba sa báť prijať ďalšie dieťa, pretože každé dieťa si prinesie do života svoj batôžtek, z ktorého vyžije. Iba na okraj, to príslovie nevzniklo v súčasnosti v čase sociálneho zabezpečenia, pračiek, vozidiel, mikrovlniek, rodinných prídavkov, ústredného kúrenia. Ani tehotná matka, ani my nevieme, ako to bude o rok, o dva, o päť, o dvadsať rokov. Nemusíme byť práve v otázke života pesimisti. Majme aj tú životnú nádej, že bude lepšie. Veď aj tu je priestor pre pozitívne myslenie. Dajme matkám a otcom viac slobody v rozhodovaní a viac solidarity o rozhodnutí pre život.
Na záver si ešte dovolím predložiť návrh podľa § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci k tehotným ženám (tlač 665). Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na nejasnosť návrhov, ktoré predniesol pán spravodajca Peter Cmorej a mojej nestotožnenie sa s týmito návrhmi navrhujem, aby sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Navrhujem, aby predmetnú tlač prerokovali navrhnuté výbory a určili lehoty tak, ako uviedol spravodajca a ako je aj uvedené v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:23 - 15:24 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci, ja možno iba tri poznámky, prvá z nich je, že to už hovorila aj predkladateľka pani Anka Záborská, pani poslankyňa, že to je návrh, ktorý má pomôcť tehotným ženám, ktoré potrebujú viac času, tie ktoré, sú rozhodnuté tie na tie potrat pôjdu, ale my chceme rozšíriť ten priestor ženám, ktoré potrebujú viac času a myslím si, že tento návrh je vychádza z tých lehôt ako bývajú vo väčšine krajín Európy, ktorý som čítala naposledy minulý týždeň a áno v tej analýze, ktorá robila tá porovnávaciu analýz, parlamentný inštitút interrupčná legislatíva vo vybraných štátoch Európy, sú tam rôzne tabuľky a dá sa z nich aj rôzne veci prečítať, ja som si vybrala, tú ktorú som minule citovala o tých lehotách, ale sú tam aj tabuľky, ktoré hovoria že napríklad pri ohrození života a zdravia žien je to skoro vo všetkých krajinách úplne normálne, že samozrejme to zdravotnícke zariadenie musí pristúpiť k záchrane tej ženy aby ju teda zachránil. Takže ja si myslím, že tá porovnávacia analýzy hovorí mnohé fakty a áno, ja som sa zamerala na tie kde sú tie lehoty v tých krajinách Európy v priemere tri dni a viac dní, aby sa ženy mohli rozhodnúť pre to dieťa ak teda sa nevedia rozhodnúť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:19 - 15:20 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, Tak pán kolega Cmorej, Maďarsko, Portugalsko, Lotyšsko tam majú tri dni čakaciu dobu, Holandsko 5, Taliansko 7, podľa mojich informácií Belgicko 6. Hovoríme teraz nie je žiaden stredovek a mám tu niekto namietal čakacie lehoty, že by mali byť proti ústavnými to jest s USA si zoberiem príklad a nehovoríme o žiadnej hlbokej minulosti ale o roku, o auguste 2021, to znamená veľmi čerstvé a sudca tam povedal toto: "pred veľkými životnými rozhodnutiami je múdre nájsť si čas na premýšľanie" a väčšina týchto sudov tak ako oni to tam rozhodujú, rozhodla, že žiadne čakacie lehoty, ktoré stanoví legislatíva, zákon, nie sú v rozpore s ich ústavou. Myslím, že ani s našou. Čiže tie čakacie lehoty keď ste mi chceli takýmto spôsobom odpovedať, že toto stredoveké no tak to ste sa riadne sekli. Hovoríme o súčasnosti, nie sú proti ústavné, nie sú v rozpore s ničím, treba aby tá žena mala čas a dostatok informácií aby sa mohla dobre rozhodnúť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:18 - 15:19 hod.

Tabák Romana
Pán poslanec Cmorej. Ďakujem za vaše vystúpenie, ja by som pridali ešte taký mali fakt. Priemerná cena interrupcie je podľa výskumu 414 eur, čo je pre mnohé domácnosti privysoká suma a nedokážu ju rýchlo získať, čo robí interrupciu pre mnohé ženy nedostupnou tak, či tak. Tiež som veľmi rada, že ste spomenuli občianske združenie Ženské kruhy, ktoré veľmi konzistentne presadzujú rešpekt a možnosť slobodnej voľby žien. A ja to robím tiež.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:16 - 15:18 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Bol som vyzvaný aby som reagoval, tak reagujem je mi ľúto, že asi nie je rozumieť tomu, čo človek jasne povie, ja som vôbec nepovedal, že nejako ženy nerozmýšľajú, alebo my chceme učiť ženy rozmýšľať, to tam nezaznelo, ohradzujem sa voči vašej interpretácií, že by som nejako diskreditoval alebo dehonestoval ženy, že nevedia rozmýšľať. Naopak bez ohľadu na to, či ide o potraty alebo nejde o potraty povedal som a stále budem hovoriť, keď sa máte niekto v takých akejkoľvek závažnej veci rozhodnúť potrebuje informácie a čas, potrebuje dostatok informácií a dostatok času, aby sa mohol zodpovedne, slobodne rozhodnúť, slobodne rozhodnúť, slobodné rozhodnúť na základe dostatočných informácií a mať na to dostatok času, to je to, čo som chcel povedať a čo hovorím a to je výsostne liberálne aby človek ak sa o čomkoľvek rozhoduje a nielen o takejto závažnej veci, ale toto je veľmi závažná vec aby mal na to dostatok času a dostatok informácií na základe ktorých sa rozhodne. To som chcel povedať bodka. Neskladajte mi do úst, to čo som nepovedal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:04 - 15:06 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak kolegovia, ďakujem vám za faktické poznámky na môj príhovor rečnícky. No a nebudem reagovať na úplne všetkých, ale niektoré veci som si poznačil. Pán Kočiš, ak nie je vôľa, aby sme pomohli viac, tak pomôžme aspoň toľko, koľko sa dá. Pani Marcinková, kolegyňa, som rád, že mi Anka Záborská pomohla s odpoveďou a dala to na pravú mieru a to odpovedám aj kolegovi Sujovi, že ja neútočím na pani Marcinkovú, to by som si nedovolil, ja len tvrdím, že pustila von z môjho pohľadu zavádzajúcu informáciu a dala to do nejakej srdcervúcej omáčky. Nie nečítal som ten status. Kolegyňa mi tu vystrihla z neho ten fakt, tie ostatné veci, ktoré neboli faktami, to, to som ja nečítal. A kolega Tomáš Lehotský, je tam iba zákaz na reklamy a nie na zákroky, tá žena, ktorá chce, tak ty si ten zákrok aj tú kliniku vyhľadá samozrejme. No a to predĺženie, predĺženie lehoty. Ja sám mám ako stretol som ženy, rozprával som sa s nimi, keby som mala vtedy viac času, keby mi niekto poradil, keby mi niekto pomohol. Takéto nešťastie zažívajú tie ženy po takomto zákroku potom celý život. A Romana Tabák, ja som nevyčítal to, že tu išla s dieťaťom hlasovať, ja som vyčítal, že išla rýchlo, rýchlo hlasovať za zákon, ktorý má chrániť deti a pomáhať tehotným ženám, respektíve hlasovať proti nemu.
Skryt prepis