Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.9.2022 o 16:25 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

22.9.2022 16:25 - 16:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Fico, ja chápem, že by ste možno rád stál za katedrou a vzdelával študentov na právnickej fakulte, ale to školenie o energetike ste si pokojne mohli nechať pre seba a odpustiť. Lebo mám za to, že pán minister Hirman je v tejto tematike naozaj, naozaj dobre zorientovaný a tomu verte.
No a čo sa týka toho, kedy, kde a s kým zákon pripravoval, tak do toho vás je ale hlboké nič. (Smiech v sále.) Lebo dôležité sú možnosti a výsledky, ktoré ten zákon prinesie. Takže môžem vám povedať, že mňa už to začalo pomaličky aj urážať, ako ste sa s ním hrali jak s malým chlapcom a dával ste mu školenie. Skúste možno nabudúce nejak menej, ubrať plynu a baviť sa s ním ako s ministrom, pretože on reálne minister hospodárstva aktuálne je.
Skryt prepis
 

22.9.2022 15:55 - 16:10 hod.

Gyimesi György
Takže urobme si už raz a navždy poriadok v tom, čo sme si odhlasovali. Že dnes budeme hlasovať výlučne len o prvom čítaní týchto návrhov zákonov, ktoré prišli z vlády, a o ničom inom a zajtra o jedenástej budeme hlasovať o tom, čo stihneme dovtedy prerokovať. Tak a to, čo sme prerokovali do jedenástej dnes, budeme v utorok o jedenástej hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2022 15:25 - 15:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajkyňa určená predsedníčkou výboru predkladám informáciu o výsledku rokovania o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1199), vo výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1251 z 22. septembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie (tlač 1199) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
O návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie (tlač 1199) výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 12 poslancov boli prítomní šiesti poslanci.
V zmysle rokovacieho poriadku ako spravodajkyňa podávam návrh, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1200), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Vážený pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2022 14:25 - 14:40 hod.

Šudík Tomáš
Ja by som vám chcel poďakovať, že máte záujem riešiť danú problematiku, ktorá sa týka možno aj viacerých rodín, ktoré na Slovensku sú, a tú ochranu detí, čo je veľmi dôležité. A držím vám palce vo vašej práci a verím, že to dotiahnete k úspešnému záveru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2022 10:10 - 10:25 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Vladimíry Marcinkovej, Mariána Viskupiča, Vladimíra Ledeckého a Michala Luciaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1154). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Zároveň odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2022 9:40 - 9:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja myslím, že zneužívania postavenia prokuratúry tu skutočne bolo dosť, takže ja absolútne vítam tento návrh zákona. Poviem na rovinu, že zaň zahlasujem, a myslím si, že to, čo hovorila pani ministerka, absolútne s ňou súhlasím. To znamená, že ja verím, že príde k náprave a že skutočne aj generálny prokurátor, aj akýkoľvek vysokopostavený prokurátor bude môcť odísť láskavo zo svojej funkcie v momente, ak prekročí rubikon. A navyše ja si len tak námatkovo spomeniem na prokurátora, na generálneho prokurátora Žilinku, ktorý odišiel do Moskvy poza chrbát akejkoľvek diplomacie na Slovensku s tým, že išiel dojednávať veci, a o mesiac nato prišla vojna. Takže to len tak trošku na okraj. Takže ja za tento návrh zahlasujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 17:40 - 17:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pani navrhovateľka, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, Slovenský pozemkový fond, samozrejme, bude asi témou Národnej rady, pokiaľ budeme chodiť po zemi a budeme žiť na Slovensku. Takže Slovenský pozemkový fond má svoj význam a, samozrejme, musí mať k tomu aj príslušnú legislatívu.
Asi registrujete, že vlastne na poslednej schôdzi sme urobili jednu veľkú novelu, ktorá prakticky nám akože, chvalabohu, bola schválená a momentálne od 1. 9. 2022 je aj účinná. Samozrejme, kto by nechcel, aby sme mali všade odborníkov, resp. aby sme to vedeli urobiť tak, ako sa má, a aby nedochádzalo k rôznym šumom, že aké tam máme toxické osoby.
Keď som si to prečítal, pani kolegyňa, tento návrh, tak prakticky definujeme tam určité predpoklady na členov rady fondu. Napríklad v § 35 ods. 3. Neviem, samozrejme, že je dobré, aby boli aj jazykovo zdatní určití, by som povedal, možnože aj členovia rady fondu, len nedal by som to asi takto striktne, pretože nie každý má možnosť, resp. má takéto, by som povedal, že danosti a aby na základe iba toho, že nevie ani po anglicky, ani po francúzsky, ani po nemecky, aby sme ho vylúčili, myslím, že to je veľmi prísne a nie každý možnože geodet alebo ďalší nejaký odborník má aj túto jazykovú schopnosť. Takže nechcem podceňovať nejaké ich možnosti, ale myslím, si, že toto je trošku také dosť prísne.
Ďalej v písmene h) hovoríte, že má mať daný člen rady päť rokov praxe a hovoríme o ekonómii, manažmentu a práva po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Chýba mi tam geodézia a kartografia. To znamená, že to sú tí odborníci, ktorí by tam mali hovoriť niečo, prípadne tam ešte možnože povedať, môžu tam byť aj naši pozemkári, ktorí končia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ale to už tiež nechám na predkladateľke, aby proste aj, lebo proste opomenuli sme ich, hej, a proste je to tam, myslím, že doslova sa to akože pýta.
Rozoberáme bezúhonnosť, dobre, však asi vieme, čo by to tam malo byť. Návrh, aký má plat mať generálny riaditeľ, resp. námestníci, tak dobre, tak okej, však to treba možnože tiež zadefinovať. Ďalej, chýba mi tu, keď sa pozriem a ideme ku definícii, ku § 35b na štvrtej strane, kde hovoríme v § 35b ods. 1, vkladáme odseky 2 a 3 a hovoríme, že tá komisia, ktorá bude vyberať, ktorú minister má vytvoriť, aby sa vybral kandidát na generálneho riaditeľa alebo námestníka, tak máme tu, kto má byť členom tejto komisie. Máme tam všetko možné, len chýba mi tam napríklad, keďže Slovenský pozemkový fond nespravuje iba poľnohospodársku pôdu, ale aj lesnú pôdu spravujeme, tak to je ú. Zvolen, zástupca, lebo predsa len garancia určitých tých lesných aktivít by mala byť v tejto výberovej komisii a ten kandidát, ktorý tam pôjde, či už do rady alebo za riaditeľa, by mal mať aspoň šajnu, čo je les. Takže berme to takto proste, že sám som to zažil, keď sme vyberali nejaké, tiež v nejakých tých komisiách, a zástupca, musím povedať, že čo sme robili na ministerstve pôdohospodárstva, keď prišiel zástupca vysokej školy, teda Technickej univerzity Zvolen, tak malo to svoju úroveň proste, videl som proste, že to nie sú nejakí, by som povedal, nechcem povedať, že lajdáci, ale proste, áno, zvýšilo to kredit aj tej komisie.
Možnože, chcel by som sa ešte vrátiť ku, teda vrátiť, prejsť jednotlivé body a zastavil by som sa pri prechodných ustanoveniach, to sú tie posledné ustanovenia, ktoré idú. Vlastne meníme ako keby súčasne schválenú dobu pre týchto, by som povedal, že už teraz nominovaných, ktorú sme zadefinovali, a prakticky pokiaľ nebude spĺňať tie podmienky, ktoré mu teraz dáme, tak prakticky on nemôže pokračovať ďalej. Ja to vidím trošku, ako keby to bolo také ako keby trošku retroaktívne, a to sa mi teda vôbec nepáči, pretože nejakým spôsobom sme už teraz v tej novele zadefinovali, že majú tam byť tých päť rokov ako funkčné obdobie.
Horko-ťažko sme schválili úplnú radu fondu a tu proste pozerám, že ideme znovu niečo meniť, zase ideme tam to šibrinkovať hore-dole, takže toto beriem tak, že áno, malo by sa to nejakým spôsobom upraviť, aby sme niekoho nehendikepovali iba kvôli tomu, že teraz niečo prijmeme a on už tam je a, chvalabohu alebo bohužiaľ, nemal tie podmienky, alebo zistíme, že fíha, tak končíme a o dva roky nič a zase. Takže toto beriem proste, že toto je trošku také ako keby cez čiaru. Takže toto sú.
Čo sa týka zákona o registri trestov, dobre, bereme, že ministerstvo má dostávať tie ako výpisy, ktoré budú nad týmto, takže myslím, že tam to je akože v poriadku.
Takže, pani poslankyňa, neviem, či na dopracovanie, aby sa to ešte urobilo, aby tieto, alebo nejakým spôsobom, ale myslím si, že toto by, čo som teraz povedal, malo by tam byť zapracované, či sa niekomu páči, alebo nepáči. Takže takto asi ja to vnímam, takže toľko asi z mojej strany a dávam teda návrh, že by to bolo dopracované. Takže, pani spravodajkyňa, dávam návrh na to, aby to bolo dopracované a potom, samozrejme, sa budem môcť o tom akože baviť na ďalšej schôdzi.
Ďakujem veľmi pekne a naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:55 - 17:10 hod.

Stančík Andrej
Hlasovanie navrhujem dnes po 17. hodine.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:55 - 17:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja to využijem len na krátku poznámku, lebo pred chvíľočkou sa za mnou zastavil bývalý pán minister školstva, takže jednu vec by som chcel uviesť na pravú mieru, lebo som zistil, aj pre Miloša teda, aby vedel, že pán minister aj mal záujem už riešiť ten systém s učebnicami, lebo viem, že v predchádzajúcich vládach to tak celkom nebolo. Ja sám som tam bol svojho času rokovať, ale to bolo dávno, pred desiatimi rokmi a potom sa nič nedialo, a pán minister hovorí, že sa tomu chcel aj venovať, len kvôli teda rozpočtovým veciam nedostal dostatok peňazí z ministerstva financií. Čiže to je pre mňa dosť podstatná, zaujímavá informácia a teda budem sa tomu chcieť venovať naďalej aj smerom na ministerstvo financií, aby sme sa o tom porozprávali, že v čom je zádrhel.
Prípadne, Miloš, ak budeš mať čas aj chuť, tak poď spolu so mnou a ja sa ešte s pánom bývalým ministrom porozprávam presnejšie, že o čo išlo, lebo je to škoda. A keď vidím, že mal aj on záujem, tak využime aj jeho znalosti, ktoré, a tie veci, skúsenosti, ktoré s tým mal.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne Milošovi Svrčekovi, že aj spresnil návrh, ktorý spoločne predkladáme. Je to pomerne taká oblasť špecifická síce, ale aj pomerne náročná, pretože má presah na viaceré rezorty. Ak si spomínal aj ten problém, ktorý je v Užhorode s učebnicami, tak ja tiež verím a nechcem tým zase zároveň povedať, že by pán Gröhling sa tomu nechcel venovať alebo nevenoval, boli aj iné veci. Ale chcelo by to, aby ministerstvo školstva sa tomu viacej povenovalo, lebo pomerne jednoduchý systém by sa dal aj v spolupráci s nimi zaviesť, aby to fungovalo tak, že budú mať dostatok učebníc a včas. Len myslím si, že niekedy tie byrokratické procesy sú zbytočne prísne nastavené a potom znemožňujú to, aby sa teda slovenčinu učili deti, ktoré v zahraničí k tomu majú vzťah a sú slovenskej národnosti. A je to na škodu veci. Ty sám to vidíš v tom Užhorode. A nie je to len Užhorod. Je to v zásade aj celá tá oblasť, ktorú zjednodušene nazveme Dolná zem, ale aj ďalšie. Najmä v západnej Európe, kde je ešte situácia horšia, pretože tam nemajú postavenie národnostných menšín, ale iba etnických skupín a niekde ani to. Čiže tam sú úplne odkázaní na pomoc z našej strany a aj na tie, na tie učebnice, ktoré my vieme poskytnúť.
Čiže ja očakávam od ministerstva, že teda troška v tomto smere pridá a vymyslí systém, nakoniec v minulosti bol aj navrhovaný, ako to zlepšiť, aby tie učebnice boli včas a v dostatočnom množstve. A ďakujem aj za tie ostatné poznámky, ktoré si k tomu mal, a teším sa, že chcete podporiť tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis