Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.2.2022 o 11:17 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2022 11:17 - 11:18 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcem upozorniť poslancov výboru pre hospodárske záležitosti, že mimoriadny výbor k cenám energií sa uskutoční o dvanástej hodine v rokovacej miestnosti výboru pri Mikulášskej bráne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 10:21 - 10:21 hod.

Drdul Dominik
Chcem iba oznámiť termín, o jedenástej, dobre?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 10:20 - 10:21 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým za túto diskusiu. K tomu návrhu pána poslanca Drdula možno len toľko, že je to určite jedna alternatíva, takže predpokladám, že o jedenástej sa bude o tom hlasovať. Pokiaľ nie je nejaká nádej, že by vlastne tento návrh mal podporu hlasovaním, tak som ochotný súhlasiť s tým, aby sa to vrátilo na prepracovanie, a budem otvárať diskusiu s ostatnými poslaneckými klubmi tak, aby sme tento návrh upravili tak, aby som ho mohol vlastne v dohľadnej dobe podať opäť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 10:20 - 10:20 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel iba v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku podať návrh, aby sa daný návrh stiahol na dopracovanie. Či vrátil na dopracovanie, tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 10:18 - 10:20 hod.

Kremský Peter
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 10:05 - 10:12 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem zareagovať na príspevok pána kolegu poslanca Suska.
Veľmi si vážim vaše vyjadrenie ku konfliktu záujmov, že ste ho oznámili. Takisto pána kolegu Dostála. Ja som sa tak pri tom pousmial, že by som rád videl, koľkí z poslancov parlamentu pred hlasovaním teda budú tu vyjadrovať svoj konflikt záujmov, a prekvapuje ma, že nikto z tých, kto sa vyjadroval k tomuto návrhu v médiách a na rôznych fórach, nevyjadril svoj konflikt záujmov, aj keď teda vo veľkej väčšine ide o advokátov a právnikov, takže to ma prekvapuje.
Ja žiadny konflikt záujmov nemám, keďže nie som ani právnik, ani advokát, ani nemám chuť sa ním stať. A na tú takú trošku emotívnejšiu otázku, že ktorá lobistická skupina takéto niečo presadila, nuž tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Lobistická skupina, ktorá má 5,5 milióna členov, a to sú občania tejto krajiny. To je lobistická skupina, ktorej ja slúžim, ktorá ma sem poslala a za ktorú budem bojovať. Takže preto je tu ten návrh.
Možno ešte k tomu, čo ste spomínali, že všetky právne autority sú proti. Nuž je úplne logické, že určitá skupina subjektov a podnikateľov si chráni svoj trh a zapojí do toho kohokoľvek, koho je len možné zapojiť. Také to spoločné vyhlásenie, ktoré sa tu objavilo, myslím, že minulý týždeň, mi trošku pripomenulo rok 1989, keď sme tiež počúvali veľmi veľa spoločných vyhlásení dobre organizovaných a vplyvných skupín. Samozrejme, nakoniec sa ukázalo, že majú ten konflikt záujmov, a presne tak aj táto skupina jednoducho má konflikt záujmov a rozumiem, že má takýto záujem, ale nezdá sa mi fér, keď ho takto nepokryte presadzuje.
K tým ďalším veciam, negatívne dopady, škody na právach občanov, degradácia právneho poriadku. Nuž myslím si, že tie škody prebiehajú už teraz, keď sa ľudia, alebo ľudia nemajú dostupnosť právnych služieb a právneho poradenstva, a myslím si, že to, v akom stave je právne vedomie občanov Slovenska, to, v akom stave je právny systém na Slovensku, že do veľkej miery stratil dôveru občanov, že do veľkej miery sa občania už ani neobracajú na súdy, pretože majú pocit a asi nielen pocit, ale skôr skúsenosť, že tá dostupnosť práva a vymožiteľnosť práva je na Slovensku veľmi slabá, to si myslím, že je veľmi silným svedectvom o tom, že tu treba urobiť nejakú zmenu, že do tohto podľa mňa zatuchnutého prostredia treba otvoriť okno a vpustiť čerstvý vzduch, aby sme sa pohli trošku niekde ďalej. Pretože keď si budeme hovoriť, že všetko je tu super, je to v poriadku, výborne nám to tu funguje a len aby sme náhodou niečo nezmenili, lebo prídu škody na právach občanov a degradácia právneho poriadku, tak ako zdá sa mi to také trošku ironické. Myslím si, že naozaj tu potrebujeme v tom právnom systéme urobiť zmeny. Tie zmeny sa aj dejú. Máme tu ďalšie zákony aj na tejto schôdzi, ktoré ich prinášajú, a myslím si, že to nie je náhoda, pretože tie zmeny sú potrebné.
Možno k tej poznámke o tom lekárovi, že nemôže robiť ťažké operácie. Nuž, samozrejme, aby robil lekár ťažké operácie, musí absolvovať atestácie. Ale predstavte si, že lekár skončí školu a nemohol by robiť nič. Čo by robil? Sestričku? Ten lekár môže robiť určité činnosti. Môže vykonávať určitú lekársku činnosť. Samozrejme, ak chce mať špecializáciu, musí si ju získať. Ak chce nejakú, nejakú profesiu vykonávať inú, takisto musí si nadobudnúť prax. Lenže právnik keď skončí vlastne školu, tak nemôže, nemôže robiť takmer nič. A to je problém. Nie to je problém, že nemôže okamžite robiť advokáta, tomu rozumiem, s tým úplne súhlasím, ale ak nemôže robiť nič, tak je to naozaj vážny problém. A keď hovoríme o diskriminácii, tak vlastne už teraz tu máme diskrimináciu právnikov, ktorí skončili školu, majú vzdelanie, majú magisterský titul, a nemôžu vykonávať svoju profesiu. A toto si myslím, že je práve diskriminácia, s ktorou treba niečo robiť.
Vrátim sa ešte k neoprávnenému podnikaniu. Nuž, samozrejme, že toto tzv. pokútnictvo je určitý nešvár a myslím si, že je to veľká škoda, že ľudia obchádzajú zákon. Ja to nikdy nebudem podporovať. A ešte horšie je, keď ho obchádzajú tak, že si sťahujú zmluvy z internetu a myslím si ale, že to je výsledok, to je ovocie práve tohto právneho stavu, ktorý tu dnes máme. Nie je to výsledok toho, že ľudia by chceli zle alebo ľudia by boli zlí.
V každej oblasti obmedzenie konkurencie je podložené veľmi dobrými dôvodmi, prečo je to dôležité. Každé obmedzenie konkurencie keď niekto chce urobiť, tak si vymyslí desať dobrých dôvodov, aké je to prospešné, ako to pomôže trhu, ako to pomôže občanom, ako ich to chráni. Jasné, nie je problém. Ale ja som, možno na rozdiel od vás, pán kolega Susko, ja som srdcom pravičiar a ja vyznávam základný princíp, že je to práve presne naopak. Každé obmedzenie konkurencie jednoducho škodí trhu, znižuje kvalitu, zvyšuje cenu. Najlepšie občanov chráni transparentnosť a konkurencia. To je moje presvedčenie a za to budem bojovať.
A chcem povedať ešte jednu vec, že som veľmi otvorený diskusii. Som rád, že tu zazneli aj určité návrhy, že možno po úprave tohto môjho návrhu by bolo možné vlastne takéto niečo zaviesť v určitých oblastiach. Myslím si, že je to schodná cesta, a takisto beriem tie pripomienky a som otvorený možnostiam vylepšenia v druhom čítaní, napríklad v oblasti poistenia, etického kódexu, povinnej praxe, to všetko sú veci, o ktorých sa dá diskutovať. Ja som tomu otvorený, neberiem toto ako sväté písmo, ktoré som navrhol a už nič iné. Takže som pripravený na túto diskusiu a teším sa na ňu.
Ďakujem.
A ešte, prepáčte, jednu vec som chcel povedať, keď sme hovorili o tom pokútnictve, v Českej republike od 1. júla 2021 sa zaviedla možnosť poskytovania určitých právnych služieb na základe živnostenského oprávnenia. Čiže to je Česká republika, ktorá je naša susedná krajina, nemyslím si, že tam nastala degradácia právneho poriadku. Keď to ide tam, tak si myslím, že to ide aj tu. Zoberme si príklad a skúsme sa na to pozreť naozaj z pohľadu občana a nie z pohľadu svojho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2022 10:04 - 10:05 hod.

Drdul Dominik
Ja sa chcem iba technicky spýtať, či nemôžme najprv nechať zbehnúť ústnu, lebo tak som sa nejak radil s pánom predkladateľom.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Akokoľvek.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Dobre. Okej.
Skryt prepis
 

3.2.2022 9:43 - 9:44 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem veľmi pekne. Ja len, ak sa prihlásil pán predseda, kľudne mu prenechám, pretože ja iba s procedurálnym návrhom chcem vystúpiť.
Skryt prepis
 

3.2.2022 9:43 - 9:43 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý jeho účel. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 9:31 - 9:43 hod.

Kremský Peter