Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.2.2022 o 10:05 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 10:05 - 10:12 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem zareagovať na príspevok pána kolegu poslanca Suska.
Veľmi si vážim vaše vyjadrenie ku konfliktu záujmov, že ste ho oznámili. Takisto pána kolegu Dostála. Ja som sa tak pri tom pousmial, že by som rád videl, koľkí z poslancov parlamentu pred hlasovaním teda budú tu vyjadrovať svoj konflikt záujmov, a prekvapuje ma, že nikto z tých, kto sa vyjadroval k tomuto návrhu v médiách a na rôznych fórach, nevyjadril svoj konflikt záujmov, aj keď teda vo veľkej väčšine ide o advokátov a právnikov, takže to ma prekvapuje.
Ja žiadny konflikt záujmov nemám, keďže nie som ani právnik, ani advokát, ani nemám chuť sa ním stať. A na tú takú trošku emotívnejšiu otázku, že ktorá lobistická skupina takéto niečo presadila, nuž tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Lobistická skupina, ktorá má 5,5 milióna členov, a to sú občania tejto krajiny. To je lobistická skupina, ktorej ja slúžim, ktorá ma sem poslala a za ktorú budem bojovať. Takže preto je tu ten návrh.
Možno ešte k tomu, čo ste spomínali, že všetky právne autority sú proti. Nuž je úplne logické, že určitá skupina subjektov a podnikateľov si chráni svoj trh a zapojí do toho kohokoľvek, koho je len možné zapojiť. Také to spoločné vyhlásenie, ktoré sa tu objavilo, myslím, že minulý týždeň, mi trošku pripomenulo rok 1989, keď sme tiež počúvali veľmi veľa spoločných vyhlásení dobre organizovaných a vplyvných skupín. Samozrejme, nakoniec sa ukázalo, že majú ten konflikt záujmov, a presne tak aj táto skupina jednoducho má konflikt záujmov a rozumiem, že má takýto záujem, ale nezdá sa mi fér, keď ho takto nepokryte presadzuje.
K tým ďalším veciam, negatívne dopady, škody na právach občanov, degradácia právneho poriadku. Nuž myslím si, že tie škody prebiehajú už teraz, keď sa ľudia, alebo ľudia nemajú dostupnosť právnych služieb a právneho poradenstva, a myslím si, že to, v akom stave je právne vedomie občanov Slovenska, to, v akom stave je právny systém na Slovensku, že do veľkej miery stratil dôveru občanov, že do veľkej miery sa občania už ani neobracajú na súdy, pretože majú pocit a asi nielen pocit, ale skôr skúsenosť, že tá dostupnosť práva a vymožiteľnosť práva je na Slovensku veľmi slabá, to si myslím, že je veľmi silným svedectvom o tom, že tu treba urobiť nejakú zmenu, že do tohto podľa mňa zatuchnutého prostredia treba otvoriť okno a vpustiť čerstvý vzduch, aby sme sa pohli trošku niekde ďalej. Pretože keď si budeme hovoriť, že všetko je tu super, je to v poriadku, výborne nám to tu funguje a len aby sme náhodou niečo nezmenili, lebo prídu škody na právach občanov a degradácia právneho poriadku, tak ako zdá sa mi to také trošku ironické. Myslím si, že naozaj tu potrebujeme v tom právnom systéme urobiť zmeny. Tie zmeny sa aj dejú. Máme tu ďalšie zákony aj na tejto schôdzi, ktoré ich prinášajú, a myslím si, že to nie je náhoda, pretože tie zmeny sú potrebné.
Možno k tej poznámke o tom lekárovi, že nemôže robiť ťažké operácie. Nuž, samozrejme, aby robil lekár ťažké operácie, musí absolvovať atestácie. Ale predstavte si, že lekár skončí školu a nemohol by robiť nič. Čo by robil? Sestričku? Ten lekár môže robiť určité činnosti. Môže vykonávať určitú lekársku činnosť. Samozrejme, ak chce mať špecializáciu, musí si ju získať. Ak chce nejakú, nejakú profesiu vykonávať inú, takisto musí si nadobudnúť prax. Lenže právnik keď skončí vlastne školu, tak nemôže, nemôže robiť takmer nič. A to je problém. Nie to je problém, že nemôže okamžite robiť advokáta, tomu rozumiem, s tým úplne súhlasím, ale ak nemôže robiť nič, tak je to naozaj vážny problém. A keď hovoríme o diskriminácii, tak vlastne už teraz tu máme diskrimináciu právnikov, ktorí skončili školu, majú vzdelanie, majú magisterský titul, a nemôžu vykonávať svoju profesiu. A toto si myslím, že je práve diskriminácia, s ktorou treba niečo robiť.
Vrátim sa ešte k neoprávnenému podnikaniu. Nuž, samozrejme, že toto tzv. pokútnictvo je určitý nešvár a myslím si, že je to veľká škoda, že ľudia obchádzajú zákon. Ja to nikdy nebudem podporovať. A ešte horšie je, keď ho obchádzajú tak, že si sťahujú zmluvy z internetu a myslím si ale, že to je výsledok, to je ovocie práve tohto právneho stavu, ktorý tu dnes máme. Nie je to výsledok toho, že ľudia by chceli zle alebo ľudia by boli zlí.
V každej oblasti obmedzenie konkurencie je podložené veľmi dobrými dôvodmi, prečo je to dôležité. Každé obmedzenie konkurencie keď niekto chce urobiť, tak si vymyslí desať dobrých dôvodov, aké je to prospešné, ako to pomôže trhu, ako to pomôže občanom, ako ich to chráni. Jasné, nie je problém. Ale ja som, možno na rozdiel od vás, pán kolega Susko, ja som srdcom pravičiar a ja vyznávam základný princíp, že je to práve presne naopak. Každé obmedzenie konkurencie jednoducho škodí trhu, znižuje kvalitu, zvyšuje cenu. Najlepšie občanov chráni transparentnosť a konkurencia. To je moje presvedčenie a za to budem bojovať.
A chcem povedať ešte jednu vec, že som veľmi otvorený diskusii. Som rád, že tu zazneli aj určité návrhy, že možno po úprave tohto môjho návrhu by bolo možné vlastne takéto niečo zaviesť v určitých oblastiach. Myslím si, že je to schodná cesta, a takisto beriem tie pripomienky a som otvorený možnostiam vylepšenia v druhom čítaní, napríklad v oblasti poistenia, etického kódexu, povinnej praxe, to všetko sú veci, o ktorých sa dá diskutovať. Ja som tomu otvorený, neberiem toto ako sväté písmo, ktoré som navrhol a už nič iné. Takže som pripravený na túto diskusiu a teším sa na ňu.
Ďakujem.
A ešte, prepáčte, jednu vec som chcel povedať, keď sme hovorili o tom pokútnictve, v Českej republike od 1. júla 2021 sa zaviedla možnosť poskytovania určitých právnych služieb na základe živnostenského oprávnenia. Čiže to je Česká republika, ktorá je naša susedná krajina, nemyslím si, že tam nastala degradácia právneho poriadku. Keď to ide tam, tak si myslím, že to ide aj tu. Zoberme si príklad a skúsme sa na to pozreť naozaj z pohľadu občana a nie z pohľadu svojho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2022 10:04 - 10:05 hod.

Drdul Dominik
Ja sa chcem iba technicky spýtať, či nemôžme najprv nechať zbehnúť ústnu, lebo tak som sa nejak radil s pánom predkladateľom.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Akokoľvek.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Dobre. Okej.
Skryt prepis
 

3.2.2022 9:43 - 9:44 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem veľmi pekne. Ja len, ak sa prihlásil pán predseda, kľudne mu prenechám, pretože ja iba s procedurálnym návrhom chcem vystúpiť.
Skryt prepis
 

3.2.2022 9:43 - 9:43 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý jeho účel. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 9:31 - 9:43 hod.

Kremský Peter
 

Vystúpenie 2.2.2022 18:35 - 18:38 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán presedajúci. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktoré sa konalo 2. februára 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 100 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 100 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Z 100 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za Janu Berincovú hlasovalo za 96 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa hlasovania 3 poslanci,
– za Martina Mikluša hlasovalo za 97 poslancov, 1 hlasoval proti, 2 sa zdržali hlasovania,
– za Mareka Šveca 2 hlasovali za, 20 hlasovali proti, zdržalo sa hlasovania 78 poslancov,
– Martin Vavro, 26 hlasov za, 16 hlasovalo proti, zdržalo sa hlasovania 58.
Na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne zvolení Martin Mikluš a Jana Berincová.
Keďže nebol zvolený potrebný počet členov rady, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupuje... postupujú všetci navrhnutí kandidáti okrem tých, ktorí boli dnes, teda všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Zitu Pleštinskú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2022 17:58 - 17:59 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo. Ako som avizoval na grémiu, tak by som chcel navrhnúť, aby tlač, parlamentná tlač 781, to je tá novela zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, bola vypustená z programu tejto schôdze. Odôvodňujem to tým, že by som vás chcel požiadať, aby to bolo presunuté na marcovú, riadnu schôdzu Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2022 17:57 - 17:58 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, dovoľte, aby som vyjadril zdesenie nad tým, čo sa tu práve udialo, a to teda nielen v mojom mene, ale v mene všetkých mladých ľudí prevažne, ktorí sedia na 10 až 15 rokov pre kus marihuany v base, a taktiež pre ich, za ich rodiny, že niekoľko mesiacov čakajú, kým sa plénum dostane k rokovaniu bodu o znížení trestov za držanie marihuany, a nie dekriminalizácii, o ktorej bola na uplynulých schôdzach pri iných poslaneckých návrhoch, čiže ja absolútne nesúhlasím s rozhodnutím, že ide o... že ide o ten istý poslanecký návrh, no, a preto dovoľte, aby som vás požiadal, teda podať námietku voči vášmu rozhodnutiu vypustiť bod č. 869 z rokovania programu tejto schôdze, to znamená návrh na zmenu Trestného zákona, a žiadam, aby o tom rozhodol ústavnoprávny výbor, či sa jedná o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:51 - 16:52 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Hlasovať budeme o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:50 - 16:51 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chcem len povedať, že novelu tohto zákona podporím, a prichádzate v ňom v čase, keď sa vlastne Slovensko borí s nedostatkom vodičov, najmä či už autodopravcov. Podľa Združenia cestných dopravcov chýba na Slovensku viac ako 12-tisíc vodičov nákladných vozidiel a autobusov a tento problém je aj v armáde, v Policajnom zbore, v Hasičskom a záchrannom zbore a vlastne novelou tohto zákona pomôžete vlastne aj v týchto rezortoch vlastne zvýšiť príliv vodičov a urýchliť vlastne tie jednotlivé vodičské oprávnenia, aby mohli byť tieto miesta obsadené. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis