Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.2.2022 o 15:40 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

2.2.2022 15:40 - 15:41 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 852. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 884 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:29 - 15:30 hod.

Kozelová Monika
Ja by som len poďakovala obom diskutujúcim a zároveň by som chcela poďakovať pánovi Habánikovi, že doplnil to, čo som ja nepovedala, to sú tie percentá. Týmto pádom myslím, že je úplne jasné všetkým pánom poslancom aj paniam poslankyniam, o čo tu vlastne ide. Znova opakujem, ja ten zákon určite podporím. A myslím si, že aj náš klub. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:29 - 15:29 hod.

Šefčík Marek
Ja len veľmi krátko, ďakujem za slovo. Pán predkladateľ je podpredsedom školského výboru, ja som členom školského výboru a aj to je, že, že mu chceme podporiť tento zákon, dôkazom toho, že dokážeme podporiť aj dobré opozičné návrhy, a pán Habánik má celkom dobrú biolenciu, lebo to nie je prvý zákon, ktorý sa chystáme podporiť.
Ďakujem za tento návrh.
Skryt prepis
 

2.2.2022 15:25 - 15:28 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Trikrát očkovaná, testovaná, prekonaná som ešte nebola, napriek tomu sa vyjadrím k tomuto návrhu zákona a musím povedať, že tento zákon z nášho hľadiska je dobrý zákon, pomôže vysokým školám s umeleckým zameraním. To znamená, jedná sa o tri vysoké školy, Akadémia umení, jedná sa o Vysokú školu múzických umení a jedná sa o Vysokú školu výtvarných umení.
V podstate ide o to, že pri grantových schémach ministerstva kultúry je tam spoluúčasť, a my by sme v podstate prijatím tohto zákona odbremenili vysokých... vysoké školy práve od tej spoluúčasti. Tie vysoké školy bojujú so všetkým možným aj nemožným a popravde umelecké školy svoje ročníkové práce majú založené práve na, na financiách, pretože na to financie potrebujú. Potrebujete financie na ročníkový film, potrebujete, potrebujete financie na ročníkové predstavenie, potrebujete financie na záverečné koncerty, potrebujete financie na pravidelné výtvarné prieskumy, ktoré sú každého polroka, a to znamená po každom semestri na vysokých školách výtvarných... výtvarného umenia, teda na tej jednej, ktorú máme.
A tie financie dostávajú tie školy úplne rovnaké ako tie školy, ktoré takéto veci na záverečné skúšky, či už semestrálne, alebo, alebo záverečné skúšky koncoročné nepotrebujú, pretože ich zameranie je teoretické a dokáže veci riešiť teoreticky. Naozaj tie peniaze nepotrebujú, tieto tri školy ich potrebujú, a preto by som chcela poprosiť ja aj z tohto miesta, napriek tomu (povedané so smiechom), že teda ide o opozičný návrh, myslím si, že je to dobrý návrh, a ja by som vás poprosila, aby ste za to zahlasovali už v mene tých troch vysokých škôl.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 14:39 - 14:39 hod.

Fecko Martin
Iba jednou vetou. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyne a páni kolegovia, že sme spoločne uzavreli, že tento, táto novela má zmysel a bude podporená. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 14:35 - 14:36 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja vítam každý jeden návrh zákona, ktorý prispeje k tomu, aby sa menej plytvalo potravinami, a tu aj na tomto mieste chcem povedať, že je to aj o výchove a zmene myslenia aj v domácnostiach, ale aj, aj to, ako sa správajú firmy, ktoré tieto potraviny vyrábajú, dodávajú. Takže čo sa týka plytvania potravín, tak neviem, či mám úplne aktuálny údaj, ale na Slovensku sa vyhadzuje viac ako 160 kg potravín na obyvateľa ročne, čo je veľmi veľké číslo. A údajne Slováci míňajú až, teda čo minú za potraviny, tak až 50 % z tých peňazí – v úvodzovkách – skončí v koši. Takže každý jeden krok, každý jeden zákon, ktorý prispeje k tomu, aby tie potraviny nekončili v koši, ale zasýtili niekoho, vítam a budem hlasovať za.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 14:23 - 14:29 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, pán spravodajca, kolegyňa, kolegovia, kolegyne, teda, aj ja trošku by som chcel prispieť do rozpravy k tomuto bodu.
Vítam tento zámer ministerstva, pretože pokiaľ tu budeme sa živiť potravinami, ktoré dorábame, tak stále budeme mať nejakú tú minimálnu trvanlivosť alebo dátum spotreby, alebo nejakú tú... ten limit, kedy tie potraviny už začínajú podliehať skaze a nie sú možné ich konzumovať, takže ďakujem veľmi pekne, že znovu otvárate ďalšiu možnosť viac ich využiť, pretože ako hovorila aj pani kolegyňa Halgašová, keď 30-40 % plytváme potravinami, tak to je neskutočné, viete ako.
A ja by som chcel na začiatok, hneď teraz ma napadlo ďalšie, že mali sme to trošku aj u nás na ministerstve, keď som tam bol, že s tým niečo budeme robiť, a síce pre mňa logickú neuzáveru, ktorá prakticky vychádza z odpadu z potravín. Veď predsa keď niečo teraz konzumuje človek a nedoje obed a ostane na tanieri určitý neskonzumovaný produkt, tak teraz mi povedzte, aké kritéria ohrozujú spracovanie ďalšie tohto produktu živočíšnou výrobou, to nech mi niekto vysvetlí. Že už nie sú pre tú živočíšnu výrobu spôsobilé na konzumáciu!
Ja som bol na tejto zemi vhodený tak, že polovicu života som prežil v socializme, druhú polovicu v demokracii, a vyzerá, že stále si spomínam, keď som bol na vojne, my sme mali PRH, tí, čo ste boli na vojne, asi viete, čo to je, a tam prakticky sme zásobovali kuchyne ošípanými, normálne, to bolo neskutočné proste, to bolo, by som povedal, že uzavretý cyklus, že nikde sa nič nevyhadzovalo, všetko išlo tam a fungovalo to, takže apeloval by som na ministerstvo, samozrejme, na Európsku úniu a ďalšie pravidlá, ktoré fungujú. Nie som potravinár, takže aj tak to hovorím, ale toto ma stále štve, že nemôžme toto spracovať.
Ale poďme k tomuto návrhu novely zákonu, ktorú tu máme. Ďakujem veľmi pekne za to prídomové hospodárstvo, pán minister, už som vám to aj spomínal, že keďže v tom, tým prídomovým hospodárstvom hovoríme iba o spracovaní produktov živočíšnej výroby a chovu. Nedalo by sa dať tam aj rastlinnej výroby a pestovaniu? Pretože keď už niekto proste má tú nejakú živočíšnu, predpokladám, že nie všetko kupuje, a má tam aj nejakú tú rastlinnú výrobu v tom. A ja do dneska vidím, keď sme my ako chlapci si chceli zarobiť, tak sme išli oberať viničky, jahody, egreše, hrušky, jablká a neviem, všetko možné a sme to dávali do spracovania niekde. Bola niekedy Frucona, veľký podnik, ktorý všetko spracovával. Teraz prakticky veľa tohto ovocia ide navnivoč a ja by som bol veľmi rád, keby v tom prídomovom hospodárstve napríklad sa aj toto mohlo umožniť, aby to spracovával, keď už spracúva živočíšnu výrobu, aby tam tie ingrediencie, ktoré možno potrebuje z tej rastlinnej, prípadne nejakú kombináciu toho produktu, ktorý vyjde, živočíšna a rastlinná výroba, aby aj toto tam bolo, takže prípadne aj nad tým by som chcel, aby sme sa nejako zamysleli, či sa to nedá rozšíriť, lebo tým pádom by sme tie minipodniky, ktoré môžme a u nás absentujú, by sme im tiež dali nejakú takúto pomocnú ruku.
Áno, dali ste tam, že najviac po dobu 45 dní po tej minimálnej trvanlivosti, ona tam musí byť nejaká lehota, lebo ináč to by bolo do nepríčetna, a to by si, myslím, že nikto si nevezme na svoje svedomie, aby sme takto ohrozili zdravie našich obyvateľov a všetkých, ktorí to budú konzumovať.
Pristavil by som sa ešte pri jednej stati tejto novely, a síce pri pokutách, lebo ja som stále zástanca, že pokuty by mali byť aj výchovné, ale mali by byť aj primerané, ktoré sú tam. A pokiaľ ten rozptyl pokút je od jedna do milión, obrazne povedané, tak dosť ťažko - a tam je ten zdroj korupcie, že prídem ku tomu štátnemu úradníkovi, počúvaj, nevidel si, dávaš dve eurá, nie 20-tisíc euro, obrazne povedané. A tu by som chcel upozorniť na novelu, kde hovoríme v § 28 ods. 5, že podľa § 26 ods. 3 pokuta od výšky 100 eur do 5-tisíc. U mňa to je veľmi veľký diapazón, ktorý proste hovorí o tom, že kedy sa prikloním, ku 4-tisíc a kedy 100 eurám, a tieto pokuty sa týkajú obciam, teda obcí, ktoré nahlásia predaj potravín našej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a nesplnia si svoje podmienky, takže môžme dať od 100 do 5-tisíc, takže, pán minister, tu by sme, možnože stálo za uváženie trošku zvážiť, či by sme teda nejaké tie limity, alebo nejak, takto nejak neskrátili proste, aby to bolo nejak dané, lebo hovorím, že tá korupcia, robil som v štátnej správe, som prakticky štátny zamestnanec, ktorý je uvoľnený na výkon mandátu poslanca Národnej rady, viem, aké sú tam možnosti korupcie našich štátnych úradníkov. A nehovorme si, že štátny úradník, ktorý je zakategorizovaný v zákone, v štátnej správe nemá plat taký, ktorý by neviem koľko tam bolo, takže v mnohých prípadoch ľudia podľahne tomuto pokušeniu.
Takže, pán minister, ja vítam tento návrh, dám asi aj nejaký pozmeňovák, ktorý, samozrejme, odkonzultujeme, aby to bolo v súlade s ministerskými zámermi, ktoré tu má, a verím, že spoločnými silami ho vypracujeme tak, aby aj, tak ako povedal pán kolega, aby to malo hlavu a pätu a aby sme prakticky, žiadny zákon neni ideálny, vyšperkovať ho môžme, život prinesie možno ďalšie úlohy, ktoré bude treba ešte v ňom ďalej dopracovávať, ale aby to bolo tak, že aby sme sa nemuseli hanbiť, keď, keď začne byť účinný a začne pomáhať ľuďom riešiť problémy, ktoré tento život pri spracovaní a potravina... v potravinovom reťazci fungujú.
Takže naši predkovia nám odkazujú: „Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.“
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 12:00 - 12:01 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za rozpravu, hlasovanie bude dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 11:56 - 11:57 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ja by som sa pána Suju chcel opýtať, kto vám písal vašu rozpravu. Ja som videl, že faktické poznámky vám asi píše pani kolegyňa Vaľová, keďže vám chodí k nim rozprávať, a potom čítate, čo vám posunie.
Ale prejdem k veci. Asi ten, kto vám tú vašu rozpravu písal, asi vidí v tom problém, že chceme stransparentniť to písanie záverečných prác, aby nebolo toľko sfalšovaných záverečných prác, ako je v súčasnosti. Kritizujete úroveň školstva, ale povedzme si popravde, kto je zodpovedný za stav školstva na Slovensku, aký v súčasnosti je. Táto vláda alebo predchádzajúca vláda, ktorá tu bola vyše 16 rokov? Aké zmeny v školstve spravila? Ja nejaké tam zásadné nevidím, študenti odchádzajú, školstvo je podvyživené, takto to naďalej pokračuje.
A áno, ja s vami súhlasím, sú v tomto zákone aj nejaké nedostatky, ktoré treba zmeniť, veď to asi všetci vieme, ale o tom bude druhé čítanie a pozmeňujúce návrhy, aby sme tieto všetky nedostatky možno aj spoločne vylepšili a upravili zákon do dokonalej miery. Všetci sa zhodneme v tom, že súčasná legislatíva je zlá, tak ju poďme opraviť, participujte aj vy na tých pozmeňovákoch a snáď ten zákon bude komplexný a pomôže študentom. A o to všetkým nám ide.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 11:45 - 11:46 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Odpoveď pre pána Kočiša, poslanca Kočiša, vlastne sú to štatistiky Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a je to vlastne priamo riadená organizácia ministerstva školstva.
A odpoveď pre pána Valášeka alebo reakcia naňho. Stále je tu čas a priestor na diskusiu, na poctivú diskusiu a áno, máte pravdu, chybu určite urobili aj vysoké školy, každý si pozametajme pred svojím vlastným prahom a nájdime tú chybu, ale dohodnime sa, sadnime si za jeden stôl a vydiskutujme si to.
Ďakujem.
Skryt prepis