Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.10.2021 o 10:42 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 10:42 - 10:44 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, rozumiem tomu, ale ja by som si nedovolil rozprávať za poslancov strany SaS. Nakoniec treba rozumieť tomu aj v kontexte, že väčšina z nich za pána generálneho prokurátora vlastne ani nehlasovala. Čiže tam je pochopiteľné, že oni majú od začiatku iný prístup aj vo vzťahu k nemu a iný názor na to, kto má byť generálny prokurátor. Dokonca je to oveľa hlbšie, oni majú aj úplne iný názor na to, ako by mala vyzerať Generálna prokuratúra.
My sme sa v OĽANO, aspoň väčšina poslaneckého klubu, nikdy takýmto spôsobom neprezentovali, a teda ja som reagoval skôr a nechcem hovoriť za... ja nie som predsedom poslaneckého klubu, ale hovoril som za seba hlavne. Ale tak ako aj vnímam, že sú skôr pochybnosti, ktoré vyplývajú aj z toho, že možno bola doteraz aj nedostatočná diskusia o týchto veciach s pánom generálnym prokurátorom, čo sa už medzitým mohlo zlepšiť, pretože bolo viacero výborov, kde tie veci bolo možné si vysvetliť.
Ja teda dúfam, že tie veci, ktoré ešte neboli podrobnejšie rozobraté, že na to príde na ústavnoprávnom výbore, kde si, dúfam, že dáme troška dlhší čas, že nájdeme termín, kedy pán generálny prokurátor nebude pracovne vyťažený.
A veľa vecí sa dá vysvetliť, ale treba povedať to, čo som spomenul na začiatku, že iba na zákonnosti sa, alebo iba zákonnými rozhodnutiami sa nedá zvýšiť dôveryhodnosť justície ani prokuratúry. Aj nad týmto by sme sa, pán generálny prokurátor, mali zamyslieť, lebo vy v tej svojej funkcii ste aj manažérom, čiastočne, hoci s tým možno nesúhlasíte, ste aj, do určitej miery aj politikom, pretože ste boli zvolený orgánmi, ktoré sú politické, a to vnímanie verejnosti a jej očakávania nie sú len o zákonnosti. A to je asi ten najväčší problém, ktorému čelíme a budeme sa musieť zamyslieť nad tým, ako to zlepšiť, aby... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

1.10.2021 10:31 - 10:41 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, mňa osobne mrzí, že som nemohol byť celý čas počas tejto rozpravy v sále, pretože priznám sa, snažím sa robiť všetko pre to za náš poslanecký klub, aby táto schôdza bola dokončená čo najskôr a aby boli prijímané zákony, ktoré sú kvalitné, a tie niekedy treba vylepšovať aj pozmeňujúcimi návrhmi. Viacerí to dobre poznáte aj opoziční poslanci, ktorí boli kedysi koaličnými poslancami.
Ale mám vyhradených len 10 minút, ja sa nádejam, pán generálny prokurátor, že tú schôdzu, ktorú máme prerušenú na ústavnoprávnom výbore, že v najbližšej dobe dohodneme si termín, kedy by sme sa prišli dorozprávať o niektorých veciach aj kvôli tomu, že za 10 minút to nestihnem všetko rozobrať a (reakcia generálneho prokurátora), rozumiem, a nechcel som vás uháňať, pretože zrazu sa roztrhlo vrece s výbormi, ktoré vás pozývali na svoje rokovanie, hoci primárne je ústavnoprávny výbor ten, ktorý, kde by sa tie veci mali riešiť, podľa môjho názoru. Ale nedá sa brániť ani iným výborom, aby zasadali, aby sa pýtali, čiže ja som to už nejakým spôsobom neuháňal teraz na tejto schôdzi, však správu sme si prerokovali a hlavne tento bod je o tejto správe, nie až tak o aktuálnej situácii, ktorej sa väčšina, alebo ku ktorej väčšina diskusie smeruje.
Ja začnem teda správou, skutočne pár poznámok k tomu celému, nestihnem určite všetko, ale verím, že najbližší mesiac vieme nájsť možno potom nejaký termín, kde by sme to aj vzhľadom na vaše pracovné vyťaženie vedeli uskutočniť.
Čiže začnem správou. Ja nemám dôvod túto správu nepodporiť, a to z jednoduchého dôvodu, že táto správa je o zákonnosti za rok 2020, o zákonnosti, ktorá, alebo prípadnej nezákonnosti, o ktorej sa tu v podstate nehovorí. Čiže ona je o stave, aký tu vládol za vlády Igora Matoviča v roku 2020, a tá správa je o vzťahu k vláde pána Igora Matoviča pozitívna. A teda som aj veľmi rád, že opoziční poslanci, ktorí chcú túto správu podporiť, si to uvedomujú, pretože v tejto správe nie je naznačené nič, čo by hovorilo, že sa tu deštruuje právny štát, že tu je nejaká nezákonnosť, nejaká veľká nezákonnosť, lebo isté nezrovnalosti, nedostatky, ktoré tu sú spomenuté, pochádzajú už z období predtým, či už sú to orgány sociálnoprávnej ochrany detí, to je dlhodobejší stav, nedobré alebo nie celkom efektívne prípravné konanie v trestnom konaní, to nakoniec chce táto vláda riešiť, tie bývalé sa na to vykašľali, čiže som rád, že sa to spomína. Ale to takisto nie je nedostatok, ktorý by sa dal vytknúť tejto vláde alebo teda vláde Igora Matoviča, pretože to je správa za rok 2020. A určite sa tam nehovorí nič o tom, že by tu boli nejaké nezákonnosti, ktoré sa týkajú protipandemických opatrení. Táto správa tu nič také nehovorí, samozrejme, poukazuje na to, že počas pandémie sa zvyšovali trestné činy, ktoré sa týkali domáceho násilia ako dôsledok toho, ale samotné protipandemické opatrenia tu ako také, ako nezákonné vytýkané nie sú. Nakoniec pán generálny prokurátor si spomenie, že aj mal iný názor na niektoré z tých vecí, dával podnet na Ústavný súd a Ústavný súd odmietol jeho podnet a vyhodnotil tieto veci ako v súlade s ústavou.
Čiže ja skutočne nemám dôvod túto správu nepodporiť, pretože tento bod je najmä o správe a vlastne mal by byť výlučne o správe, ale diskusia sa tak nevyvíjala. A ako príklad spomeniem jeden citát z tej správy na str. 31, kde sa hovorí, že rozhodujúci význam z hľadiska možnosti zaisťovať majetok a odoberať výnosy z trestnej činnosti prinášajú novely zákonov, ktoré prijala táto vláda, a končí to tým, že z hľadiska konfiškácie bude mať do budúcnosti najväčší význam inštitút zhabania, 83a Trestného poriadku, a týmto bude možné konfiškovať aj nelegálne nadobudnutý majetok, u ktorého nebude možné jednoznačne preukázať jeho súvis s trestným činom. Inými slovami, Generálna prokuratúra vo vzťahu k vláde Igora Matoviča za rok 2020 konštatuje, že konečne jej táto vláda dáva do rúk nástroj, aby mohla zhabávať nelegálne nadobudnutý majetok, čo je vyslovene pozitívna vec, ktorú treba v tejto správe oceniť.
A čudujme sa svete, svetu, že ak takéto niečo sa konečne udialo, že orgány prokuratúry a prokuratúra ako taká, že sa jej uvoľňujú ruky a bude môcť nelegálne nadobudnutý majetok konfiškovať, prípadne že bude dochádzať k prepadnutiu majetku, tak prichádza podnet zo strany poslancov SMER-u – SD na Ústavný súd, že aké je to nespravodlivé, že zrazu sa ide niekomu brať majetok, ktorý si nakradol. Tak skutočne, ak si dávame do súvisu tieto veci, tak vidíme, čo sa na Slovensku deje a kto má záujem o spravodlivosť a o zákonnosť a kto ju nemá.
Pokiaľ ide o samotnú správu, rád by som vyzdvihol aj časti, ktoré sa týkajú Európskej prokuratúry. Myslím si, že naštartovanie, vôbec rozbeh tejto prokuratúry aj jej pôsobenie na Slovensku bolo jedno z najväčších výziev, ktoré, pred ktorou Generálna prokuratúra stála. Ja by som sa aj pána generálneho prokurátora chcel potom spýtať, či sú ešte nejaké veci, ku ktorým by sme vedeli pomôcť, alebo ako by sme vedeli pomôcť v tomto smere, či už z hľadiska technického, materiálneho zabezpečenia, odmeňovania a podobne, pretože si myslím, že to je cesta aj do budúcnosti, keďže zločinnosť a zločin čoraz častejšie nadobúda medzinárodný charakter a jednoducho bez toho, aby bola zapojená do týchto procesov aj Európska prokuratúra ako určitý nadnárodný prvok, by nebolo možné množstvo týchto zločinov vôbec došetriť, pretože by to všetko bolo odkázané na spoluprácu, bilaterálnu spoluprácu medzi jednotlivými štátmi. Aj takto treba chápať Európsku prokuratúru, lebo včera som teda počul zo strany niektorých poslancov určité obavy, či sa z toho nebude stávať nejaký superštát.
Ja si myslím, že keď si zoberieme, aj Slovensko je malé, prepojenia na Slovensku sú veľké. V podstate každý s každým sa pozná, čiže ja by som sa vôbec nebránil tomu, keby Európska prokuratúra, v budúcnosti sa rozšíril aj zoznam činov trestných, ktoré by mohla prešetrovať alebo byť do prešetrovania zapojená, do stíhania a tak ďalej, aj keď, samozrejme, striktne v princípe, v zmysle princípu subsidiarity, teda tam, kde si tie členské štáty s tým nevedia poradiť, pretože čím rozšírime záber aj územný, tak tým znížime možnosť, že sa budú jednotliví ľudia medzi sebou poznať a že bude dochádzať k skresleniam v tom a k nevyšetrovaniu vecí z hľadiska toho, že ako to často na Slovensku v minulosti bývalo, že keď sa niekto s niekým poznal, tak sa veci, žiaľ, aj zametali potom pod koberec, no.
Pokiaľ ide o, teraz troška osobnejšie. Ja mám s pánom generálnym prokurátorom, dovolím si povedať, korektnú komunikáciu. Nekomunikujeme často, ale pokiaľ spolu komunikujeme, tak je to veľmi promptné. Vôbec sa na to nemôžem sťažovať, čiže ja nemám dôvod mu tu teraz nejako nakladať alebo niečo podobné. Necítim to tak ani vnútorne a nerozumiem opozičným poslancom, ktorí sa tu snažia vytvárať atmosféru, ako keby koalícia stála proti generálnemu prokurátorovi. To vôbec tak nie je, dokonca si dovolím povedať aj za kolegov, ktorí sa kriticky ozývajú na stranu o vzťahu ku generálnemu prokurátorovi, že to nie je tým, že by mali niečo osobne voči nemu. Ale aj ja mám niektoré kritické názory a nie vo všetkom sa zhodnem s pánom generálnym prokurátorom, no len to neznamená, že by som teraz nemal podporiť tú správu, že by som mal ho ísť zajtra pomaly odvolávať, však to ani nie je možné, ale jednoducho to tak nie je ani zo strany našich kolegov. Ale keď cítia, že niečo je kontroverzné, niečo je nedopovedané, tak jednoducho snažia sa to zistiť aj v tejto sále.
Ja sa nedostanem ku všetkým veciam, ku ktorým som sa chcel, ale spomeniem ešte dve veci. Prvá je tá, že boli sme tu sústavne kritizovaní za to, ako deštruujeme právny štát tou novelou zákonov o prokuratúre, ktoré sme prijali minulý rok. Viem, že sa tým veľmi zaoberala aj samotná Generálna prokuratúra, podľa mňa nadbytočne. Viem, že sa tým zaoberala aj opozícia, preto sa to snažila vykresľovať, ako že je tu koniec právneho štátu, ale znova a verím, že to budete všetci rešpektovať, Ústavný súd, myslím, to bolo predvčerom, rozhodol o tom, že tá úprava, ktorú sme prijali, je v súlade s ústavou, je úplne legitímna. Dokonca si viacerí pamätáte, že keď sme, keď pán Grendel, pán poslanec Grendel, podpredseda parlamentu, hovoril, že v ktorých krajinách je najväčšia dôvera v prokuratúru, tak je to práve v tých krajinách, kde je na čele neprokurátor. Hoci my to tú situáciu nemáme, ale snažili sme sa vytvoriť podmienky aj na to, aby mohol byť na čele Generálnej prokuratúry neprokurátor.
Takže ja by som aj chcel požiadať kolegov, že jedna vec sú osobné názory, to konanie už skončilo, tak ak chcete politikárčiť na tom, tak politikárčite naďalej, ale nemáte pravdu, pretože to konanie už bolo ukončené a Ústavný súd rozhodol, ako rozhodol.
No a ešte druhá poznámka v tom krátkom čase. Ja súhlasím s vami, pán generálny prokurátor, že zákonnosť je základ, ktorý, od ktorého sa všetko odvíja, pretože pred vaším nástupom do funkcie to bolo o všetkom možnom na prokuratúre, len nie o zákonnosti. A vieme to z rôznych videí, ako bývalá garnitúra vlastne kšeftovala s rozhodnutiami prokuratúry. Ale na zvýšenie dôveryhodnosti Generálnej prokuratúry podľa mňa iba samotná zákonnosť nebude stačiť. To súvisí aj s komunikáciou navonok, aj s vystupovaním a tak ďalej, ale o tom si môžeme na tom výbore viacej ešte povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 10:28 - 10:29 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán generálny prokurátor, vy ste mi odpovedali na moju otázku spôsobom, že mám si pozrieť tam a tam, že tam nájdem odpoveď, ale ja chcem tú odpoveď od vás. "Generálny prokurátor nevydá pokyn na zničenie nahrávky z kauzy Gorila," čítam v médiách, ale hneď za tým "vyšetrovatelia to podľa neho majú spraviť". Navyše, navyše Úrad špeciálnej prokuratúry tvrdí, že to môže hraničiť s trestným činom marenia spravodlivosti. Tak ja sa ako laik, nie ako právnik pýtam, či ten pokyn alebo odporúčanie vyšetrovateľom, že to majú spraviť, zničiť kauzu nahrávky, nahrávku kauzy Gorila, že či je to normálne, a pýtam sa, pýtam sa vás slušne a chcem od vás jednoduchú odpoveď.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 10:27 - 10:28 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Tak pán Vetrák má pravdu. Aj takto vás chcem poprosiť, ja viem, že ste teda už v tom konali, ale ste otec, mne sa veľmi páčia tie vaše vyjadrenia o vašej rodine a o tom, o cti. To ako naozaj ľudsky vám to hovorím, to je niečo, čo aj ja si vážim a naozaj zachovať si česť pred svojou rodinou je to najviac, čo človek môže mať. Ale ste aj otec a si predstavte, že nevidíte svoje dieťa tri roky, tri roky. A keď ste teraz povedali, že ten generálny prokurátor teda má úctu vašu, ruský generálny prokurátor, a veríte, že aj z druhej strany je tá úcta, tak vás chcem poprosiť, aby ste aj túto tému s ním prebrali, aby naozaj žena, ktorá nevidela svoje dieťa tri roky, ten Hnatič je, je, je naňho vydaný slovenský zatykač. Nedáva to dieťa svojej... súd určil, že to dieťa má patriť matke, tak ja vás prosím opakovane.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 10:25 - 10:27 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som si všimol, že medzitým sa už prihlásil aj pán poslanec Pročko, takže asi sa bude pýtať na to isté. Ja by som sa na to pôvodne nepýtal, lebo je to veľmi taký individuálny, konkrétny prípad. On spomenul ten prípad pani Hnatič, asi sa bude pýtať tiež. Ja som sa o to, nie som sám, viacerí poslanci pravdepodobne zaujímali. Viete, pán generálny prokurátor, že sme sa o tom rozprávali aj osobne. Vy ste aj poverili jednu pani prokurátorku z Generálnej prokuratúry, aby prešetrila postup prokuratúry v Košiciach. V podstate poviem aj za seba, aj za vás, že my sme sa dostali k tomu prípadu úplne v závere, kedy už tie možnosti podľa mňa z oboch strán boli veľmi obmedzené, lebo súbežne bežalo žiadosť o udelenie štátneho občianstva pre to malé dieťa, ktoré to medzitým dostalo, ale bol tam ešte jeden krok na súde v Košiciach, ktorý bol o vydaní medzinárodného zatykača. A návrh prokuratúra síce dala, ale súd ten medzinárodný zatykač odmietol z dôvodu, že bolo tam ix dôvodov, ale ja to zjednoduším, že prokuratúra v Košiciach nebola schopná približne za rok a pol vypočuť pána Hnatiča, a teda nemá prečo požadovať od súdu, aby teraz ten zatykač vydal, keďže to je ultimatívny prostriedok, o ktorom rozhoduje súd, a že teda boli iné možnosti, ak by prokuratúra konala.
Ja teda neviem, ako dopadli závery prešetrenia pani prokurátorky, ktorá sa na to pozrela, ale mne to zatiaľ stále, ak sa nedozviem niečo nové, myslel som, že na to tiež zareagujete, tak mi to vychádza tak, že pán prokurátor, ale neviem jeho meno, priznám sa, však to je jedno, v Košiciach tú situáciu podcenil, lebo s pánom Hnatičom skutočne problém nebol sa spojiť, dokonca v čase, keď som to riešil, sa mi on sám ozval z Ruska a mal nejakú proste potrebu so mnou o tej veci komunikovať. Takže problém spojiť sa s ním nebol, ale neviem, prečo to prokuratúra neurobila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 10:11 - 10:12 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ondrej, ja si myslím, že niekedy rozhovory s ľuďmi, ktorí naozaj robia zle a sú to ľudia, ktorých cieľom životným je kradnúť, robiť zlé veci, niekedy pomáhajú. A ja som nebol pri tom rozhovore pána generálneho prokurátora s ruským generálnym prokurátorom, ale tu sa naozaj nedomnievam, že by náš generálny prokurátor robil niečo nekalé, ale cez teba ho chcem poprosiť a využiť teda jeho známosť s ruským generálnym prokurátorom, máme tu Hnatič, kauzu Hnatič, je to žena, ktorá tri roky nevidela svoje dieťa, do Ruska jej ho pán Hnatič uniesol, jeho otec je šéf SAV-ky, teda zo SAV-ky, robí v Rusku. Tá žena, prosím vás, pán generálny prokurátor, kauza Hnatič, poproste ruského generálneho prokurátora, aby matka mohla vidieť, slovenská matka svoje dieťa. Hnatič je, na Hnatiča je zatykač na Slovensku a košická prokuratúra robí úplne iné veci, ako by sa mala starať o túto ženu. O toto vás naozaj úpenlivo prosím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 9:54 - 9:56 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ďakujem vám, pán generálny prokurátor, za vašu nielen trpezlivosť, ale i za vašu aktívnu účasť už druhý deň pri tomto rokovaní. Naozaj si pamätám niekedy ľudí, ktorí sedeli na vašom mieste a viac-menej arogantne dávali najavo nezáujem o všetko, o čom sa rozprávalo, čítali noviny a vyjadrili sa tak úplne na záver nejakou krátkou vetou. Vy naozaj veľmi jasne reagujete.
Ja si vážim fakty, ktoré ste povedali aj v súvislosti s kauzou Vietnamec, a chcem vás len poprosiť, aby ste teda vyťažili z tejto vašej trpezlivosti a z tohto dvojdňového seminára to, čo je vlastne možné pre vašu funkciu z tohto aj vyťažiť, a to presvedčenie, že tak ako nás štatistika učí, extrémy sa musia vždycky škrtnúť, viete. Extrémistické hodnoty v štatistike sa dávajú preč, aj zľava, aj sprava, a treba z toho vyťažiť tú podstatu, ktorá vedie k pravde.
A ja chcem veriť, že práve v duchu toho, čo ste deklarovali viackrát, že pôjdete tvrdo po zákone, ani zľava, ani sprava nebudete si všímať žiadne znaky, že to naozaj teraz budete mať možnosť dokázať, lebo je to nejaká stará poučka, možno by to niektorí politici tam spravili, snáď by to vedeli mi aj potvrdiť, že význam osobnosti v dejinách. Ale áno, keď sa človek dostane na nejaké miesto a je osobnosťou, dokáže možno tým dejinám pomôcť a ja verím, že vy práve z tohto stretnutia, z tohto rozprávania môžte vyťažiť tú podstatu, ktorá pomôže dejinám Slovenska dostať sa na lepšiu trajektóriu. A pridávam sa k tej prosbe, aby ste so všetkými ľuďmi, ktorí majú takú istú zodpovednosť, teraz spolupracovali, konkrétne s pánom špeciálnym prokurátorom Lipšicom, spája vás veľmi veľa a ja verím, že dokážete prekonať to negatívne a vyťažiť to pozitívne, čo tak veľmi potrebujeme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 9:51 - 9:52 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán generálny prokurátor, slušných ľudí a čestných ľudí by ani vaše meno nemali poznať. Samozrejme, Generálna prokuratúra tu patrí, aby dohliadala nad právom a spravodlivosťou. Ale komu tento bordel vyhovuje, ktorý sa tu spustil, už dva dni? Myslím si, že to vyhovuje strane SMER. A ja sa len čudujem kotlebovcom a Republike, že im sekundujú a je mi to úprimne ľúto. Naozaj ľudí vonku nezaujíma toto, čo tu politici stvárajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 9:43 - 9:45 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán generálny prokurátor, nie je pravda, že by vás niekto nenávidel z koalície, práve naopak, pýtame sa vás absolútne, ja si myslím o vás, že ste čestný človek, ale že každý robí chyby a niekedy si priznať tú chybu nie je zlé.
Povedali ste, že naozaj, že sú ohrozené zdravím naše rodiny. Je to veľká pravda. Vás chceli dať zabiť. Kto vás chcel dať zabiť? Kto je z toho obvinený? Kočner. Kto to je Kočner? Osobný priateľ Roberta Fica. Každý jeden zo smerákov ho poznal, každý jeden. A ja som veľmi rád, keď dáte vyšetriť kauzu naozaj Počiatek a Trnka. Ja som vám to včera tiež hovoril. Prepánaboha, veď Počiatek povedal, že Fico je zlodej. A to nie je môj výmysel, ja ich naozaj volám zlodeji, ale to povedal Fico.
Včera po mojom vystúpení hneď extrémista Mazurek, ale on je extrémista súdom určený, Fico, teda Kotleba je súdom určený fašista. Oni sú fašisti a extrémisti. To neni môj výmysel. Včera zostrihal moje video extrémista Mazurek úplne idiotským spôsobom, spravil zo mňa hlupáka, prestrihal to, a keby ste videl, čo tam, čo tam, aké sú tam vyhrážky mojej rodine, mne, ja som vás včera prosil, aby ste toto, aby ste toto začali riešiť, tento extrémizmus, ktorý tu je. Vaša rodina, vaša rodina, povedali ste, je pre vás to najviac. Aj pre mňa a nebudú sa mi tam extrémisti vyhrážať mojej rodine. A toto robí Mazurek, toto robí Suja, toto, toto oni robia. Čiže ja som vás včera o toto prosil, o toto.
Spomínali ste pána Lipšica. Ja si myslím, že veľká chyba je, že teraz nenachádzate k sebe cestu, a naozaj možno keby ste začali jeden druhého viac počúvať. Ja, ste, obidvaja ste zvolení, obidvaja ste zvolení, tak si myslím, že by bolo naozaj pre dobro veci, keby ste vy dvaja – generálny a špeciálny prokurátor – začali viac jeden druhého počúvať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 9:40 - 9:41 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán generálny prokurátor, teraz ste krásne ukončili svoju reč. Treba byť korektný, jediná vec sú dôkazy, my sme stále otvorení dôkazom.
No, vysvetľovali ste aj kauzu Vietnamec, ale ja sa troška vrátim. Hovoríte o dôvere verejnosti v Generálnu prokuratúru. V rozprave včera som vás vyzval a asi trikrát som to zopakoval, aby ste mne ako laikovi a ľuďom, ktorí nie sú právnikmi, vysvetlili svoje rozhodnutie zničiť nahrávku kauzy Gorila. Pred chvíľočkou ste hovorili, sme otvorení akýmkoľvek dôkazom a tak ďalej a tak ďalej. Čo je toto za rozhodnutie, ktoré nariadi zničiť takýto dôkazový materiál? Boli ste potom v rozprave, boli ste potom v rozprave, prihovorili ste sa Kotlebovi, ktorý vám dával otázky, ste ho oslovili pán poslanec Kotleba, a odpovedali ste mu pekne na otázky, ktoré vám položil. Všetka česť. Na moju otázku, moju otázku ste odignorovali. Reagoval som potom faktickou poznámku s tým, aby ste mi odpovedali. Vy ste napriek tomu, že ste mohli faktickú využiť a odpovedať mi, znova nereagovali. Prosím vás teda o odpoveď na moju otázku opakovane.
Ďakujem.
Skryt prepis