Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.11.2021 o 10:10 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 10:10 - 10:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo ešte raz.
Vážený pán podpredseda Národnej rady Blanár, to, čo hovoríte, je sčasti legitímne a korektné a to, čo hovoríte na druhej strane, nie je legitímne a nie je ani korektné. Pretože neviem sa zbaviť pocitu, že akýkoľvek váš výstup voči akémukoľvek napredovaniu národnostných komunít na Slovensku sa nedokážete zbaviť v tom výstupe nejakých tých nacionalistických nánosov. Poďme sa baviť úplne korektne o tom, o čom je tento návrh a čo je s ním spojené, s týmto návrhom, pretože tento návrh nie je len taký, že tu bol hodený sám bez nároku ostatných národnostných komunít.
A tu by som chcel, pán podpredseda, pre politickú korektnosť vás požiadať, nevolajte nás národnostná menšina, ale volajte nás, tak ako sa to patrí, národnostná komunita, pretože slovo menšina je pejoratívneho významu pre ľudí, ktorí sú, ktorí znamenajú možno niečo menej než ostatní.
Vy ste sa vyjadrili o tom, že ideme likvidovať Maticu slovenskú alebo že táto vládna koalícia alebo ministerstvo kultúry konkrétne je proti Matici slovenskej, znižuje jej rozpočet a tieto peniaze by mali smerovať práve Csemadoku. Nie je to pravda, pretože ja som osobne aj s pánom poslancom Svrčekom jednal so správcom Matice slovenskej, v ktorej momentálne prebieha audit (zaznievanie gongu), v ktorej momentálne prebieha vládny audit a po jeho skončení sa vyhodnotí to, aký objem peňazí alebo aký obnos peňazí Matica slovenská potrebuje, a tento obnos peňazí sa zafixuje v zákone. Toto bola aj podmienka hnutia SME RODINA, keď sme sa na koaličných rokovaniach bavili o tejto podpore pre Csemadok. Toto bola podmienka hnutia SME RODINA, s ktorou ja osobne nemám absolútne žiaden problém. Veľmi aktívne v tomto vystupujem a pán poslanec Svrček je toho svedkom a mi to môže dosvedčiť.
Áno, som za to, aby Matica slovenská mala rovnaké postavenie, čo sa týka finančných prostriedkov, čiže zafixovania finančných prostriedkov, aby sa nemusela obávať toho, že sa jej to jednoducho škrtne alebo aby sa nemusela obávať možností rozpočtu a ochoty daného ministra kultúry.
A pokiaľ ide o Fond na podporu kultúry národnostných menšín, dámy a páni, tu si musíte uzrejmiť dva pojmy. Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý bol prijatý v roku 2017, poskytuje podpory pro-jek-to-vé. Čiže nie, v úvodzovkách, na prevádzku. (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, aby ste debaty na iné témy viedli mimo rokovacej sály. Ďakujem.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
A tento Fond na podporu kultúry národnostných menšín má ročný objem peňazí vo výške 8 miliónov euro, z ktorých 5 % je na samotnú, samotné fungovanie toho fondu, čiže sa na projektové podpory rozdelí 7 mil. 600-tisíc euro a z týchto peňazí 52 % ide na maďarskú národnostnú komunitu. Nie je to a ešte stále to nie je podľa percentuálneho podielu jednotlivých národnostných komunít, pretože to je klamstvo. Keby, ak by to malo byť takto, tak by tých percent bolo rádovo viac. Čiže maďarská národnostná komunita z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín nedostáva toľko percent, koľko by mala, ak by sa to malo vypočítavať podľa podielu obyvateľstva. Je to menej.
A áno, toto bola druhá podmienka, podmienka zo strany SaS, že ak dostane Csemadok takúto dotáciu, tak aby ju dostávali aj ostatné združenia tým, že sa navýši podiel, ten zákonný podiel, ktorý je vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, na 8 mil. 200-tisíc euro, aby si aj ostatné národnostné združenia, organizácie mohli pýtať tieto peniaze obdobne, ako ich má Csemadok. Takýto návrh zákona alebo novela zákona je už pripravená a predpokladám, že na novembrovú schôdzu bude predložená.
Čiže všetky tieto vaše obavy, či už zo strany národniarov ohľadom Matice slovenskej, alebo zo strany tých, pre ktorých sú podstatné aj iné národnostné komunity, pretože aj pre mňa sú, tak vám hovorím a odkazujem, je to vyriešené. Toto sú naše koaličné dohody, ktoré s týmto počítali, a takto to budú aj predložené do pléna Národnej rady.
Pokiaľ ide o vyjadrenia pána podpredsedu Národnej rady Blanára, že toto má niečo spoločné s mojou cestou do Maďarska, tak to je taký blud, že za takýto by sa nehanbil ani pán poslanec Mizík, ktorý tu teraz nie je. Pretože povedzte mi, prosím vás, čo má spoločné podpora kultúrneho zväzu Maďarov Csemadok s mojou cestou do Maďarska, kde sa riešil Sputnik. No nič. Taká tá podpora už raz na Slovensku existovala do roku 1996. Zrušil ju Mečiar a vy ako pokračovateľ tejto tradície mečiarizmu túto podporu naďalej nechcete Csemadoku priznať. Hoci, sa zopakujem, Csemadok má postavenie sui generis medzi všetkými ostatnými organizáciami, pretože má 73 rokov, 52-tisíc členov, vyše 400 miestnych organizácií, 17 oblastných zväzov a robí vyše 5 000 kultúrnych podujatí na celom Slovensku za rok. Toto je ten hlavný dôvod, prečo by mala Slovenská republika podporovať národnú identitu Maďarov na Slovensku prostredníctvom tohto Csemadoku a pomáhať im. Ruka v ruke s tým, že pomôžeme Matici slovenskej, a ruka v ruke s tým, že pomôžeme aj ostatným národnostným komunitám žijúcim na Slovensku.
Povedzte mi, prosím vás, kde tu je problém? Problém tu robí alebo sa vytvára len prostredníctvom nejakých politických vyjadrení, ktoré spájajú nespojiteľné a spájajú veci, ktoré nemajú absolútne so sebou nič spoločné.
Stačí takéto vysvetlenie, pán podpredseda?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 9:55 - 10:10 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené plénum, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 734). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 9:55 - 10:10 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, pred vami leží zákon na podporu maďarského kultúrneho zväzu Csemadok a v úvodnom slove chcem uviesť asi to najpodstatnejšie, že sa nejedná len o taký hocijaký kultúrny zväz, ale je to zároveň najstarší a najväčší kultúrny zväz Maďarov na Slovensku, ktorý vznikol 5. marca 1949, čiže má za sebou 72, pomaly 73-ročnú históriu.
Tento kultúrny zväz má 53-tisíc členov, 417 miestnych organizácií a 17 oblastných zväzov, čo ju robí okrem toho, že je najväčšia, historicky najstaršia, aj za takú, ktorá, úplne bez okolkov môžme povedať, že je to jedným z podstatných uchovávateľov kultúrnej identity Maďarov žijúcich na Slovensku.
Csemadok produkuje ročne v necovidovom období vyše päťtisíc kultúrnych podujatí po celej republike a od roku 1996, kedy sa Mečiarova vláda rozhodla, že jedným podpisom škrtne takúto dotáciu, tak od roku 1996 nie je financovaný zo strany štátu nijakým spôsobom. A ja sa veľmi dobre pamätám, keď pán minister Korčok pred niekoľkými dňami tu kritizoval silou-mocou všetky dotácie a všetku pomoc, ktorá smeruje zo strany Maďarska pre, aj pre kultúrne zväzy a pre kultúrne organizácie, tak toto je presne tá dotácia, bez ktorej by Csemadok neprežil to obdobie, kedy bol bez peňazí zo strany Slovenskej republiky.
V roku alebo do roku 1996 dostával desať miliónov slovenských korún, teraz je táto navrhovaná podpora vo výške 300-tisíc euro, čo je, si myslím, ešte menej, než to bolo vtedy, ale stále lepšie a stále viac ako nič.
Pociťujem morálny záväzok, aby sa takáto podpora tomuto najväčšiemu, najstaršiemu kultúrnemu zväzu poskytla a poskytovala. Jedná sa o dotáciu na činnosti, ktoré on, tento kultúrny zväz, vykonáva. Tie sú uvedené v návrhu zákona. Čiže dotácia sa týka výlučne len tých činností, ktoré kultúrny zväz vykonáva. Jedná sa o výšku 300-tisíc euro. Majú povinnosť na ďalší rok alebo na ten ďalší rok po schválení a prijatí dotácie túto dotáciu vyúčtovať a štát, samozrejme, má povinnosť tieto finančné prostriedky kontrolovať.
Na začiatok zhruba toľko. V prípade ďalších otázok som, samozrejme, ochotný ich promptne zodpovedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

2.11.2021 9:25 - 9:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Najprv na pána poslanca Kamenického. Pán poslanec, ty veľmi dobre vieš, že ja som veľmi konzistentný vo svojich názoroch a keď je niečo pravda, tak je to pravda, nebudem tvrdiť, že to pravdou nie je. Taký nie som, hoci vo vašej DNA to je, ale nie u nás, u nás nie.
A k poslancovi Tarabovi. Tomáš, ono to je tak, že tie peniaze, ktoré sa nemajú alebo sa nevyčerpajú do konca roku 2021, sa budú môcť čerpať v ďalšom období, v ktorom je možné čerpať finančné prostriedky z tohto plánu obnovy a odolnosti.
Na druhú otázku, že či sa nepodarí urobiť reformy, no, všetci sme za to, že by sa ich podarilo urobiť, a nepredpokladám, že by sa neurobili. Jedine že by tu vstúpil nejaký externý faktor do toho taký, s ktorým sa tu nikto nepočí... lebo s ktorým tu nikto nepočíta. Napríklad sa môžu, môže sa stať, že sa tu niektoré, budú blokovať niektoré reformy, ale predpokladám, že k tomu nedôjde.
Skryt prepis
 

2.11.2021 9:10 - 9:25 hod.

Gyimesi György
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 16:38 - 16:40 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán Raši, za váš príspevok, po dlhšej dobe bol taký kľudný a racionálny. Veľa z tých vecí, ktoré ste povedali, tak sú určite na zamyslenie. Vy ste lekár aj všetci, čo tu sedeli v tejto sále, aj tí, čo tu nesedeli, a záleží im na zdravotníctve a na kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, sa zhodneme na tom, že zmena je nutná. A že táto zmena už mala prísť dávno, je takisto všetkým, čo tu sedíme, jasné.
Nezriedka sa stáva, že v regiónoch ľudia zámerne vyhľadávajú iné zdravotnícke zariadenia, pretože to zdravotnícke zariadenie, ktoré im je najbližšie, im neposkytne takú zdravotnú starostlivosť alebo dlho na ňu čakajú a všetko ide len po známosti. Kto nemá známeho, tak neni pomaly ani zoperovaný. Tá situácia je úplne žalostná na Slovensku, a preto ja si myslím, že aj tomuto materiálu by sme mali dať šancu.
To, čo ste povedali, že tá komunikácia je slabá, asi áno, zrejme áno, pretože tie hlasy, ktoré aj od koaličného partnera prichádzajú, aj od odborníkov, aj ľudí zvonku, sú veľmi silné a silnejú, takže dopytujú sa po informáciách, zjavne ich nemajú dostatok. Ja som si pozerala dôvodovú správu, kde je zoznam len niektorých základných stretnutí, ktoré boli, a boli od konca roku 2020, čo sa len v dôvodovej správe uvádza, bolo ich 11, čo sa týka, minimálne 11, čo sa týka všeobecnej ambulantnej sféry, 14 stretnutí na odbornej úrovni, čo sa týka OSN, a ďalších 26 stretnutí s dôležitými lídrami odborných spoločností, asi to nebolo dostatočne a ja chápem aj obavu ľudí a chápem aj toho, že sa boja takýchto veľkých zmien. Myslím si, že treba načúvať naozaj aj odborníkom, aj ľuďom, ktorých sa tieto zmeny budú týkať, ale bez toho, aby sme niečo spravili, sa ďalej nepohneme.
Keďže mám skúsenosti aj z iného systému zdravotníckej starostlivosti, viem veľmi dobre, aká je dôležitá pohoda pri vykonávaní práce lekára, sestry, ktorá u nás už veľmi dlho chýba, takže určite by sme sa mali pričiniť o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 15:22 - 15:23 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 772 z 18. októbra 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 744), s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 77. schôdzi dňa 19. októbra 2021. Uznesením č. 234 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 48. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 15:16 - 15:20 hod.

Vons Peter
Áno, ďakujem. Hlasovať sa bude o 17.00 hod. dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.10.2021 15:05 - 15:07 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 555), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 860 z 29. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 321 z 9. septembra 2021, výbor pre financie a rozpočet rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 208 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 14:48 - 14:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, koligo... kolegovia, ctená snemovňa, chcel by som predniesť tiež pozmeňujúci návrh, ktorý bude podstatne kratší ako kolegu Svrčeka.
Ide o to, že sa objavilo pomerne dosť výhrad voči ustanoveniam § 109 ods. 10 tohto zákona, ktoré rozširujú možnosti poskytovať údaje o účastníkoch telekomunikačného trhu ďalším inštitúciám. Ide špeciálne o Zbor väzenskej a justičnej stráže a Obchodnú inšpekciu a v pozmeňovacom návrhu kolegu sa tu objavila aj Inšpekcia životného prostredia.
S týmto je pomerne výrazný nesúhlas v radoch poslancov a sme presvedčení, že nie je vhodné, aby sa rozsah týchto inštitúcií rozširoval, aby stále viac inštitúcií malo prístup k číslam a údajom účastníkov, pretože sa tým obmedzuje komunikačné tajomstvo a v podstate aj sloboda občanov. Takže to je, to je k prvému bodu.
Druhý bod sa týka Úradu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva logicky počas pandémie a mimoriadneho núdzového stavu potrebuje informácie o údajoch účastníkov telekomunikačného trhu, ktoré dostáva od operátorov, pretože potrebuje zistiť, komu patria, a reagovať na to, keď títo ľudia nedodržiavajú karanténu, prípadne sa neregistrujú do e-hranice a tak ďalej a tak ďalej, ale v pôvodnom návrhu vlastne im zákon umožňoval prístup k celej databáze operátorov. To sa nám zdá byť neprimerané a navrhujeme obmedziť tento prístup iba k tým údajom účastníkov, ktorí, ktorí, ktorí vlastne mali byť v karanténe, prípadne prišli zo zahraničia.
A v treťom bode upravujeme § 117 ods. 8, kde sa v pôvodnom, v pôvodnom návrhu novely objavoval inštitút dodatočného súhlasu súdu s použitím technických prostriedkov, čo sa nám takisto zdá neprimerané, pretože si myslím, že k tomu súd vlastne by mal mať, mal dať najprv súhlas k vlastne získaniu informácií o majiteľovi čísla a potom vlastne by malo prebehnúť, mala prebehnúť tá žiadosť.
Výnimkou môže byť situácia, keď ide o kybernetický útok na citlivú infraštruktúru štátu, prípadne nebezpečné vyhrážanie alebo ďalšie trestné činy, ktoré neznesú vlastne odklad pri vyšetrovaní, pretože je bezprostredne narušený buď, buď fungovanie štátu, alebo dokonca život človeka, napríklad pri vyhrážaní smrťou, takže som aj usporiadal takú pracovnú skupinu, ktorá sa stretla minulý týždeň k tomuto zákonu, k tejto novele, a výsledkom je kompromis, ktorý spočíva v tom, že by tam bol vlastne do hodiny od doručenia žiadosti telefonická informácia sudcovi a povolenie sudcu vlastne by muselo prísť do 24 hodín od podania tejto žiadosti. To znamená, že keď... Ale, samozrejme, to platí iba pre prípady, ktoré som spomínal, teda bezprostredné ohrozenie. V ostatných prípadoch, samozrejme, musí tam byť súhlas sudcu, aby operátor mohol poskytnúť informáciu, komu konkrétne telefónne číslo patrí alebo napríklad internetová IP adresa. Poviem len taký jednoduchý príklad.
Napríklad niekto zavolá ministrovi alebo premiérovi, alebo poslancovi s tým, že sa vyhráža napríklad zabitím jeho alebo jeho rodiny, a v takomto prípade, samozrejme, orgány čistné v trestnom... činné v trestnom konaní musia veľmi rýchlo zasiahnuť, pretože ide o bezprostredné ohrozenie života a v podstate veľmi rýchlo potrebujú vypátrať, komu toto číslo patrí, kto za ním je. Podobné je to napríklad v prípade vyhrážania bombou v nejakom nákupnom centre alebo v parlamente. Podobne je to napríklad pri kybernetickom útoku na, na nemocnice napríklad alebo energetické zariadenia. Tam naozaj orgány činné v trestnom konaní potrebujú tú informáciu extrémne rýchlo a na takéto prípady sa vlastne aj tento paragraf vzťahuje.
Takže dovolím si prečítať tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645) sa mení a dopĺňa takto:
1. Vypúšťa sa § 109 ods. 10.
2. V § 117 ods. 5 sa za slová podľa § 109 ods. 9“ vkladajú slová s výnimkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“.
3. V § 117 ods. 8 znie:
(8) Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným predpisom, 127) ktorá neznesie odklad, a súhlas súdu podľa ods. 7 nemožno získať vopred, údaje podľa ods. 6 sa poskytnú na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 doručené podniku v písomnej forme alebo dohodnutým spôsobom v šifrovanej forme bez súhlasu súdu. Iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9 je povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do jednej hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť a dodatočný písomný súhlas (ďalej len dodatočný súhlas súdu“). Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu.
4. V § 117 odsek 21 sa v riadku 3 namiesto slov „telefónneho čísla“ vkladajú slová „uvedenom v § 110 ods. 2 podľa § 109 ods. 9“.
To je všetko, ďakujem a chcem vás požiadať o podporu môjho pozmeňovacieho návrhu aj celého zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis