Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 15:52 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 15:52 - 15:53 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka Kolíková už dávno sľubovala, že pripraví nejaký pandemický zákon. Ja sa pýtam, že kde je. Vedelo sa, že núdzový stav raz skončí. Ja sa preto pýtam, že prečo takto narýchlo.
Ak vám môžem znovu prečítať moje uznesenie, ja som navrhoval, aby sa pripravili legislatívne opatrenia, ktoré sú mimo núdzového stavu, akékoľvek legislatívne či zodpovednosť, či pandemický zákon, alebo zákon o mobilizácii, alebo niečo iné, ktoré by bolo alternatívou tohto, ale čakal som, že to bude trošku transparentnejšie, tak ako to bolo aj v programovom vyhlásení vlády, ako sme sa na tom zhodli aj na začiatku volebného obdobia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 15:46 - 15:47 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Ale, pán Dostal, ja som vyvinul iniciatívu, vy ste to aj sám povedali. Ja si myslím, že sa tento zákon týka päť a pol milióna, aj keď nie priamo možno nepriamo, keďže tí rodičia tých detí sú tiež zamestnanci alebo zamestnávatelia a bude sa to týkať mobilizácie. Očakával som ale verejnú diskusiu a včera či predvčerom pani Marcinková povedala, že sa chystá pandemický zákon a dnes tu máme zákon o mobilizácii, tak je mi to také zvláštne. Ešte by som rád vedel, či bola nejaká pracovná skupina, alebo to prešlo len koaličnou radou ako poslanecký návrh alebo, alebo, no nerozumiem, prečo tak narýchlo je predložený zákon, na ktorý bolo dostatok času. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 15:38 - 15:39 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani Zemanová, určite to nie je sebaprezentácia, ale občania Slovenska, si myslím, že si zaslúžia už dlhodobo, aby bol nejaký zákon pripravený, či to bude zákon o hospodárskej mobilizácii. Každý tu chceme zrušiť núdzový stav. A už viacej poslancov aj koalície vyhlasovalo, že viac za zákon, za predĺženie núdzového stavu hlasovať nebude, nebudú teda. A po štrnástich mesiacoch prišiel zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Mne vadí na tom to, že je to v skrátenom legislatívnom konaní. Bolo dosť mesiacov na to, aby sa takýto zákon nachystal v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní, mohol byť k tomu aj ďalší zákon, napríklad o zdravotníctve alebo iných veciach. Ja som na to poukazoval. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 15:34 - 15:36 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, ja som tu pred pár dňami vystúpil a povedal som, že už vo februári som žiadal parlament formou pozmeňovacieho návrhu o to, aby sa pripravil pandemický zákon alebo nejaká alternatíva pandemického zákona, bolo to 25. februára. Potom som to formou uznesenia predložil 23. marca, aby vláda pripravila pandemický zákon, zaradené to bolo po jeden a pol mesiaci na schôdzu, hlasovalo sa o tom pred pár dňami.
Nerozumiem situácii, že pandémiu tu máme 14 mesiacov a pandemický zákon je predložený na poslednú chvíľu, resp. alternatíva, lebo je to len hospodárska mobilizácia. Tento zákon sa týka päť a pol milióna obyvateľov, a preto si myslím, že by si zaslúžil medzirezortné pripomienkové konanie. Keďže je to tak vážny zákon, ktorý sa týka väčšiny Slovenska, ja som už vyhlásil predvčerom, že čo sa týka skrátenia legislatívneho procesu tohto zákona, tak to nepodporím, keďže som si žiadal, aby tam bolo medzirezortné pripomienkové konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.5.2021 14:40 - 14:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Pán minister Lengvarský, ďakujem vám za vašu odpoveď na moju otázku, pretože médiá mnohokrát vaše odpovede skresľujú, takže takto sa to, je to lepšie počuť. Doplním svoju otázku o postreh po komunikácii s občanmi a nakoniec položím doplňujúcu otázku.
Stretávam sa s veľkými obavami ľudí v súvislosti s očkovaním. Ľudia sú rôznymi hoaxami ovplyvňovaní a domnievajú sa, že očkovanie je pre nich rizikové, pretože majú iné choroby. Ako argument spomínajú cukrovku, srdcovo-cievne problémy, prípadne aj iné onkologické ochorenia. Myslia si, že nemôžu ísť na očkovanie, pretože berú lieky na tlak alebo riedenie krvi. Aj v tejto súvislosti by som chcela pochváliť a odporučiť našim občanom facebookovú stránku ministerstva zdravotníctva, ktorá prináša relevantné informácie a vyvracia mnohé hoaxy na sociálnych sieťach.
Moja doplňujúca otázka znie: "Akým spôsobom plánuje ministerstvo zdravotníctva osloviť našich občanov a hlavne takýchto pacientov, aby sa dali zaočkovať čo najskôr."
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:40 - 14:43 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som chcela vlastne poďakovať za odpoveď a chcela som na túto problematiku upozorniť, pretože sa na ňu ako keby pozabudlo. Hovoríme o digitalizácii, zriaďovaní 5G sietí a na Slovensku skutočne existujú obce, z ktorých sa mobilom nikde nedovoláte. Ľudia sú nútení všetko vybavovať osobne, čo je, čo je veľmi nepraktické. A považujem za absolútnu prioritu tento problém riešiť. Možno na záver ešte otázka, či máte zmapované, koľko takých obcí na Slovensku existuje.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.5.2021 14:36 - 14:36 hod.

Čepček Martin
Ja chcem pánovi ministrovi poďakovať za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.5.2021 14:27 - 14:27 hod.

Tabák Romana
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, ďakujem za vašu odpoveď, ja by som len chcela povedať, že je veľmi dôležité vedieť, koľko športovísk na Slovensku máme a v akom sú stave. Takže dúfam, že na tom pracujú a splnia to, čo sľúbili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2021 11:52 - 11:52 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Zvolávam ľudskoprávny výbor na 12.20 v miestnosti č. 148. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 11:34 - 11:36 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len v stručnosti. Vrátime sa ešte k včerajšiemu rokovaniu k tomuto bodu a ide o jednu formalitu. Tento procedurálny návrh prečítam ja, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ja ho odôvodním, ide vlastne, v dôsledku určenia rôzneho vymeriavacieho základu pre výpočet materského podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa navrhuje upraviť výšku materského na 100 % čistého denného služobného platu. Takáto výška bude viac zodpovedať reálnej výške materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, pretože materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vypočítava z hrubého príjmu.
Vzhľadom na to, že sa materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení poskytuje len do určitej maximálnej výšky, navrhujem rovnakú maximálnu výšku materského zaviesť aj v predkladanom návrhu zákona.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Je to návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 444, sa mení takto:
1. V čl. I sa slová "vo výške 75 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12" nahrádzajú slovami "vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení5".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
"5) § 55 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."
2. V čl. II sa slová "1.júna" nahrádzajú slovami "1. júla".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis