Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.11.2021 o 11:10 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 11:10 - 11:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
2. V § 117 odsek 5 sa za slová "podľa § 109 ods. 9" vkladajú slová "s výnimkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky".
3. V § 117 odsek 8 znie:
"(8) Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným predpisom, poznámka 127, ktorá neznesie odklad a súhlas súdu podľa odseku 7 nemožno získať vopred, údaje podľa odseku 6 sa poskytnú na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 doručenej podniku v písomnej forme alebo dohodnutým spôsobom v šifrovanej forme bez súhlasu súdu. Iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9 je povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do jednej hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť o dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu."
4. V § 117 odsek 21 sa v riadku 3 namiesto slov "telefónneho čísla" vkladajú slová "uvedenom v § 110 ods. 2 podľa § 109 ods. 9".
To je všetko. Pre vašu informáciu, zmenil sa len bod 1, ktorý som pôvodným pozmeňovacím návrhom chcel vypustiť. V novom znení sa tam dostal Zbor väzenskej a justičnej stráže, ktorý bude oprávnený získavať údaje, získavať údaje účastníkov vo forme meno, adresa a prípadne pri firme IČO. Takže nejde o odpočúvanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 10:55 - 11:10 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ospravedlňujem sa za malé zdržanie, chcel by som vás požiadať o stiahnutie pozmeňovacieho návrhu, ktorý som podal v rozprave, a chcel by som predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bude namiesto tohto pozmeňujúceho návrhu s malou zmenou.
Nebudem čítať odôvodnenia, iba znenie.
Pozmeňujúci, doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Návrh zákona o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto.
1. V § 109 odsek 10 znie:
"(10) Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený získavať od podniku údaje účastníkov v rozsahu podľa § 110 ods. 2, pričom tento rozsah musí byť nevyhnutný na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia úloh podľa osobitných predpisov, poznámka 120. Tento orgán je oprávnený využívať a uchovávať takto získané údaje len v nevyhnutnej miere a po nevyhnutnú dobu vzhľadom na účel, na ktorý sa údaje žiadali.
2. V § 117 odsek 5 sa za slová "podľa § 109 ods. 9" vkladajú slová "s výnimkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky".
3. V § 117 odsek 8 znie:
"(8) Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným predpisom, poznámka 127, ktorá neznesie odklad a súhlas súdu podľa odseku 7 nemožno získať vopred, údaje podľa odseku 6 sa poskytnú na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 doručenej podniku v písomnej forme alebo dohodnutým spôsobom v šifrovanej forme bez súhlasu súdu. Iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9 je povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do jednej hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť o dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu."
4. V § 117 odsek 21 sa v riadku 3 namiesto slov "telefónneho čísla" vkladajú slová "uvedenom v § 110 ods. 2 podľa § 109 ods. 9".
To je všetko. Pre vašu informáciu, zmenil sa len bod 1, ktorý som pôvodným pozmeňovacím návrhom chcel vypustiť. V novom znení sa tam dostal Zbor väzenskej a justičnej stráže, ktorý bude oprávnený získavať údaje, získavať údaje účastníkov vo forme meno, adresa a prípadne pri firme IČO. Takže nejde o odpočúvanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 10:40 - 10:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Viete, pán poslanec Schlosár, ja som vás tu počúval a zopárkrát som zatvoril oči a predstavil som si vás v uniforme. A keď ste hovorili o tom, že Gyula Bárdos nemá problém a neváha zložiť vence, tak ja som si tam vtedy predstavil, že vy by ste nemali žiaden problém a neváhali by ste zabuchnúť za ktorýmkoľvek z nás dvere na peci. Toto je to gro z tohoto, čo ste tu dnes povedali, lebo toto, tá špina, toto svinstvo, čo ste tu narozprávali, tie hnusné klamstvá, sa, je tam rovná sa s tým, čo som vám teraz povedal, nemá to spoločné absolútne nič s nejakým kultivovaným vystúpením poslanca tohto parlamentu. Nehnevajte sa na mňa, toto bola žumpa!
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 2.11.2021 10:25 - 10:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Páči sa mi, ako ste sa chytili jedného, jednej vety alebo jedného slovíčka a debata od merita veci ustúpila. Ale poďme sa, poďme sa baviť o samotnom zákone o Csemadoku. Mimochodom, ja som, ja, samozrejme, veľmi dôverne ovládam Ústavu Slovenskej republiky aj všetky ostatné zákony, ktoré sa týkajú národnostných komunít, ja som hovoril o tom, že poďme sa politicky korektne baviť o tom, nie o tom, čo je napísané v zákonoch alebo v ústave, pretože to veľmi dobre viem.
Ja by som zareagoval snáď na pána poslanca Tarabu, že keď začal hovoriť o tom, že ministerstvo kultúry tu predáva nejaké národné poklady, tak pokiaľ viem, tak národný poklad predala práve Matica slovenská onoho času, z čoho bol aj dosť veľký škandál. A jeden veľký rozdiel medzi tým, v akom právnom a faktickom postavení je Matica slovenská a Csemadok, je ten, že Matica slovenská je štátna inštitúcia. Čiže ak bude Matica slovenská súhlasiť s tým, aby nebola štátnou inštitúciou, tak ja si myslím, že tu v koalícii je taký potenciál, aby to, aby jej to schválil. A keďže je štátnou inštitúciou, tak áno, musí podliehať auditu so všetkými prostriedkami, ktoré dostáva od štátu A keďže Csemadok štátnou inštitúciou nie je, tak bude podliehať auditu a povinnosti vyúčtovať len tú dotáciu, ktorú od štátu dostáva. A to isté, samozrejme, platí aj pre ostatné inštitúcie, ak dostanú nejakú finančnú podporu od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, tí sú tiež povinní to vyúčtovávať.
A, pán podpredseda Blanár, vy ste ma skutočne nepočúvali, pretože to, tie vaše výhrady ohľadom Matice slovenskej alebo ostatných národnostných komunít som veľmi jasne vysvetlil, budeme ich riešiť na novembrovej schôdzi. Tak neviem, ako ešte inak to mám povedať. A pokiaľ si dobre pamätám naše... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 2.11.2021 10:25 - 10:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Gyimesi, iba sa pozri, že kto ťa kritizuje, sú to poslanci zo SMER-u, z exSMER-u alebo sú to Kotlebovci alebo exkotlebovci, sú to ľudia, ktorí mali možnosť v minulosti meniť tieto menšiny, či to boli smeráci alebo exsmeráci, ktorí reálne nikdy nič neurobili pre tieto menšiny a oni majú plné ústa – či sú to Kotlebovci, alebo exkotlebovci – všetkých menšín, dokonca aj Rómov. To, že tento bod je tu prerokovaný, je iba výsledok toho, ako dlho sa viedli vyjednávania či už s Maticou slovenskou, maticou Slovenska alebo s inými menšinami alebo teda s výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny. Samozrejme, ja ako zástupca Rómov takisto som mal nejaké výhrady, avšak viem zodpovedne povedať to, že chystá sa novela na, pre fond pre národnostné menšiny, ktorá príde v novembri a to s tým, že sa navýšia tam tie dotácie.
Samozrejme, že pre niekoho môže byť tento návrh kontroverzný, ja však oceňujem to, že tieto diskusie pred tým, než tento bod prišiel do parlamentu, boli zodpovedne naozaj prerokované či už s maticou Slovenska alebo s inými národnostnými menšinami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 10:10 - 10:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo ešte raz. Vážený pán podpredseda Národnej rady Blanár, to, čo hovoríte, je sčasti legitímne a korektné a to, čo hovoríte, na druhej strane nie je legitímne a nie je ani korektné. Pretože neviem sa zbaviť pocitu, že akýkoľvek váš výstup voči akémukoľvek napredovaniu národnostných komunít na Slovensku sa nedokážete zbaviť v tom výstupe nejakých tých nacionalistických nánosov. Poďme sa baviť úplne korektne o tom, o čom je tento návrh a čo je s ním spojené, s týmto návrhom, pretože tento návrh nie je len taký, že tu bol hodený sám bez nároku ostatných národnostných komunít.
A a tu by som chcel, pán podpredseda, pre politickú korektnosť vás požiadať, nevolajte nás národnostná menšina, ale volajte nás, tak ako sa to patrí, národnostná komunita, pretože slovo menšina je pejoratívneho významu pre ľudí, ktorí sú, ktorí znamenajú možno niečo menej než ostatní.
Vy ste sa vyjadrili o tom, že ideme likvidovať Maticu slovenskú alebo že táto vládna koalícia alebo ministerstvo kultúry konkrétne je proti Matici slovenskej, znižuje jej rozpočet a tieto peniaze by mali smerovať práve Csemadoku. Nie je to pravda, pretože ja som osobne aj s pánom poslancom Svrčekom jednal so správcom Matice slovenskej, v ktorej momentálne prebieha audit (zaznievanie gongu), v ktorej momentálne prebieha vládny audit a po jeho skončení sa vyhodnotí to, aký objem peňazí alebo aký obnos peňazí Matica slovenská potrebuje, a tento obnos peňazí sa zafixuje v zákone. Toto bola aj podmienka hnutia SME RODINA, keď sme sa na koaličných rokovaniach bavili o tejto podpore pre Csemadok. Toto bola podmienka hnutia SME RODINA, s ktorou ja osobne nemám absolútne žiaden problém. Veľmi aktívne v tomto vystupujem a pán poslanec Svrček je toho svedkom a mi to môže dosvedčiť. Áno, som za to, aby Matica slovenská mala rovnaké postavenie, čo sa týka finančných prostriedkov, čiže zafixovania finančných prostriedkov, aby sa nemusela obávať toho, že sa jej to jednoducho škrtne alebo aby sa nemusela obávať možností rozpočtu a ochoty daného ministra kultúry.
A pokiaľ ide o Fond na podporu kultúry národnostných menšín, dámy a páni, tu si musíte uzrejmiť dva pojmy. Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý bol prijatý v roku 2017, poskytuje podpory pro-jek-to-vé. Čiže nie, v úvodzovkách, na prevádzku. (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, aby ste debaty na iné témy viedli mimo rokovacej sály. Ďakujem.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
A tento Fond na podporu kultúry národnostných menšín má ročný objem peňazí vo výške 8 miliónov euro, z ktorých 5 % je na samotnú, samotné fungovanie toho fondu, čiže sa na projektové podpory rozdelí 7 mil. 600-tisíc euro a z týchto peňazí 52 % ide na maďarskú národnostnú komunitu. Nie je to a ešte stále to nie je podľa percentuálneho podielu jednotlivých národnostných komunít, pretože to je klamstvo. Keby, ak by to malo byť takto, tak by tých percent bolo rádovo viac. Čiže maďarská národnostná komunita z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín nedostáva toľko percent, koľko by mala, ak by sa to malo vypočítavať podľa podielu obyvateľstva. Je to menej.
A áno, toto bola druhá podmienka, podmienka zo strany SaS, že ak dostane Csemadok takúto dotáciu, tak aby ju dostávali aj ostatné združenia tým, že sa navýši podiel, ten zákonný podiel, ktorý je vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín na 8 mil. 200-tisíc euro, aby si aj ostatné národnostné združenia, organizácie mohli pýtať tieto peniaze obdobne, ako ich má Csemadok. Takýto návrh zákona alebo novela zákona je už pripravená a predpokladám, že na novembrovú schôdzu bude predložená. Čiže všetky tieto vaše obavy, či už zo strany národniarov ohľadom Matice slovenskej, alebo zo strany tých, pre ktorých sú podstatné aj iné národnostné komunity, pretože aj pre mňa sú, tak vám hovorím a odkazujem, je to vyriešené. Toto sú naše koaličné dohody, ktoré s týmto počítali, a takto to budú aj predložené do pléna Národnej rady.
Pokiaľ ide, pokiaľ ide o vyjadrenia pána podpredsedu Národnej rady Blanára, že toto má niečo spoločné s mojou cestou do Maďarska, tak to je taký blud, že za takýto by sa nehanbil ani pán poslanec Mizík, ktorý tu teraz nie je. Pretože povedzte mi, prosím vás, čo má spoločné podpora kultúrneho zväzu Maďarov Csemadok s mojou cestou do Maďarska, kde sa riešil Sputnik. No nič, taká tá podpora už raz na Slovensku existovala do roku 1996. Zrušil ju Mečiar a vy ako pokračovateľ tejto tradície mečiarizmu túto podporu naďalej nechcete Csemadoku priznať. Hoci sa zopakujem, Csemadok má postavenie sui generis medzi všetkými ostatnými organizáciami, pretože má 73 rokov, 52-tisíc členov, vyše 400 miestnych organizácií, 17 oblastných zväzov a robí vyše 5 000 kultúrnych podujatí na celom Slovensku za rok. Toto je ten hlavný dôvod, prečo by mala Slovenská republika podporovať národnú identitu Maďarov na Slovensku prostredníctvom tohto Csemadoku a pomáhať im. Ruka v ruke s tým, že pomôžeme Matici slovenskej, a ruka v ruke s tým, že pomôžeme aj ostatným národnostným komunitám žijúcim na Slovensku. Povedzte mi, prosím vás, kde tu je problém? Problém tu robí alebo sa vytvára len prostredníctvom nejakých politických vyjadrení, ktoré spájajú nespojiteľné a spájajú veci, ktoré nemajú absolútne so sebou nič spoločné.
Stačí takéto vysvetlenie, pán podpredseda?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 9:55 - 10:10 hod.

Pollák Peter
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 9:55 - 10:10 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, pred vami leží zákon na podporu maďarského kultúrneho zväzu Csemadok a v úvodnom slove chcem uviesť asi to najpodstatnejšie, že sa nejedná len o taký hocijaký kultúrny zväz, ale je to zároveň najstarší a najväčší kultúrny zväz Maďarov na Slovensku, ktorý vznikol 5. marca 1949, čiže má za sebou 72, pomaly 73-ročnú históriu. Tento kultúrny zväz má 53-tisíc členov, 417 miestnych organizácií a 17 oblastných zväzov, čo ju robí okrem toho, že je najväčšia, historicky najstaršia, aj za takú, ktorá úplne bez okolkov môžme povedať, že je to jedným z podstatných uchovávateľov kultúrnej identity Maďarov žijúcich na Slovensku. Csemadok produkuje ročne v necovidovom období vyše päťtisíc kultúrnych podujatí po celej republike a od roku 1996, kedy sa Mečiarova vláda rozhodla, že jedným podpisom škrtne takúto dotáciu, tak od roku 1996 nie je financovaný zo strany štátu nijakým spôsobom. A ja sa veľmi dobre pamätám, keď pán minister Korčok pred niekoľkými dňami tu kritizoval silou-mocou všetky dotácie a všetku pomoc, ktorá smeruje zo strany Maďarska pre, aj pre kultúrne zväzy a pre kultúrne organizácie, tak toto je presne tá dotácia, bez ktorej by Csemadok neprežil to obdobie, kedy bol bez peňazí zo strany, zo strany Slovenskej republiky.
V roku alebo do roku 1996 dostával desať miliónov slovenských korún, teraz je táto navrhovaná podpora vo výške 300-tisíc euro, čo je, si myslím, ešte menej, než to bolo vtedy, ale stále lepšie a stále viac ako nič.
Pociťujem morálny záväzok, aby sa takáto podpora tomuto najväčšiemu, najstaršiemu kultúrnemu zväzu poskytla a poskytovala. Jedná sa o dotáciu na činnosti, ktoré on, tento kultúrny zväz vykonáva. Tie sú uvedené v návrhu zákona. Čiže dotácia sa týka výlučne len tých činností, ktoré kultúrny zväz vykonáva. Jedná sa o výšku 300-tisíc euro. Majú povinnosť na ďalší rok alebo na ten ďalší rok po schválení a prijatí dotácie túto dotáciu vyúčtovať a štát, samozrejme, má povinnosť tieto finančné prostriedky kontrolovať.
Na začiatok zhruba toľko. V prípade ďalších otázok som, samozrejme, ochotný ich promptne zodpovedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

2.11.2021 9:25 - 9:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Najprv na pána poslanca Kamenického. Pán poslanec, ty veľmi dobre vieš, že ja som veľmi konzistentný vo svojich názoroch a keď je niečo pravda, tak je to pravda, nebudem tvrdiť, že to pravdou nie je. Taký nie som, hoci vo vašej DNA to je, ale nie u nás, u nás nie.
A k poslancovi Tarabovi. Tomáš, ono to je tak, že tie peniaze, ktoré sa nemajú alebo sa nevyčerpajú do konca roku 2021, sa budú môcť čerpať v ďalšom období, v ktorom sa je možné čerpať finančné prostriedky z tohto plánu obnovy a odolnosti.
Na druhú otázku, že či sa nepodarí urobiť reformy, no, všetci sme za to, že by sa ich podarilo urobiť a nepredpokladám, že by sa neurobili. Jedine že by tu vstúpil nejaký externý faktor do toho taký, s ktorým sa tu nikto nepočí... lebo s ktorým tu nikto nepočíta. Napríklad sa môžu, môže sa stať, že sa tu niektoré, budú blokovať niektoré reformy, ale predpokladám, že k tomu nedôjde.
Skryt prepis
 

2.11.2021 9:25 - 9:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
A presne v tomto duchu bola aj tvoja faktická poznámka, pán podpredseda finančného výboru, keď si na absolútne legálnu dokázanú vec vytiahol testy. No čo majú testy spoločne s tým, že čo sa dialo na finančnej správ?. To netvrdím ja, netvrdí to Igor Matovič, netvrdia to poslanci hnutia OĽANO, ale tvrdí to polícia a tvrdia to oni sami.
Prečo tu miešaš zase testy, ktoré s tým nemajú nič spoločné? Teraz ti to pán minister vysvetlil, že čo sme dosiahli s týmito testami. Áno, bolo to nepríjemné, áno, bolo to otravné pre ľudí a na mesiac sa zastavila, zastavil rast šírenia tejto hnusnej choroby, ktorú okrem iného aj tvoj šéf nazýva, že je to strašnou, strašnou chorobou. Tak neviem, či marketingové oddelenie na ministerstve financií by dokázalo urobiť lepšiu reklamu na očkovanie, ako ju urobil on sám na chate.
Ale vrátim sa späť k tomu, o čom sa tu v tomto bode jedná, a to je zákon o finančnej správe, kde by som veľmi rád predložil aj jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka toho, aby sa finančné prostriedky z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré sa nepodarí vyčerpať do roku 2021, v roku 2021 bolo možné čerpať aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch. To je ten plán odolnosti a obnovy, ktorý ste tiež kritizovali, keď prišiel vtedy ešte pán premiér Matovič z Bruselu s dobrou správou pre Slovensko, že koľko peňazí sa reálne dostane do domácností, do ekonomiky, do nemocníc, do školstva, a pôjdu tie peniaze tam, takže nepôjdu do vrecák nijakých oligarchov ani kamarátov, ani spriaznených skupín, ale pôjdu tam kam patria. A toto ste kritizovali tiež, tak to len na pripomenutie.
Pán podpredseda, prečítam teraz pozmeňujúci návrh, ktorý znie, je to pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem túto zmenu a doplnenie:
Za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
"Čl. VII
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V čl. VIII sa za slovo "okrem" vkladajú slová "čl. IV bodu 5 § 20b ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2021,"."
Doterajší čl. VII sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa, aby nový čl. VII nadobudol účinnosť 1. decembra 2021, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti vládneho návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Skončil som, pán podpredseda, ďakujem.
Skryt prepis