Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.11.2021 o 16:49 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:49 - 16:51 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pani Vaľová, sami viete, že ten systém služobných hodnotení nefunguje. Nefunguje to, nefunguje to. Pokiaľ chcete niekoho takýmto spôsobom vyhodnotiť, trvá to rok a pol. Naozaj. (Reakcia z pléna.) No, ja vám hovorím, že trvá to rok a pol. A keď je niekto neschopný niekde na mieste a napríklad na nejakom okresnom úrade si prednosta s vedúcim odboru dávajú žaloby na seba po súdoch, tak ako chcete mať takého podriadeného, ktorý má riadiť nejaký odbor? Ako môžte od neho vyžadovať nejaké plnenie úloh?
Pán Kočiš, áno, povedal som to tak, jak som to povedal, ale viete, jak som to myslel. Pokiaľ má OĽANO ministerstvo vnútra, pod ktoré spadajú okresné úrady, a bola koaličná dohoda, že všetky okresné úrady obsadzuje OĽANO, tak kto? Kto? Áno, ľudia z OĽANO. Pokiaľ by mne nedali nejakú úlohu nájsť nejakého, jak sa hovorí, prednostu, čo je politická funkcia, predĺžená ruka vlády, niekde zo Žiliny, kde nepoznám nikoho, ako by som to robil? Tak zrejme by som sa pýtal poslancov, ktorí sú tu od Žiliny a tak ďalej a tak ďalej.
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:48 - 16:49 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Kolega Kyselica, ďakujem za tvoje vystúpenie. Konečne sme tu mali niečo vecné, konkrétne k danej problematike, nie propagandistické výlevy. Ja som veľmi rád, že naozaj máš skúsenosti zo štátnej správy a veľmi dobre sa vyznáš v tých pravidlách a súvislostiach, ktoré tam vládnu, a vieš veľmi jasne odôvodniť, že prečo vlastne takáto prax je úplne bežná aj v iných funkciách, špeciálne v tej finančnej správe, ktorú si spomínal. Veľmi ma to mrzí, že práve naši opoziční kolegovia tu používajú všelijaké divné argumenty na podporu svojich teórií a aj pani kolegyňa Vaľová tu spochybňuje, že žena po materskej môže byť úspešná na svojom mieste. Ja si myslím, že toto je veľmi nekorektné. Ja si myslím, že aj žena, ktorá opatruje dlhodobo svoju matku, môže byť úspešná vo svojej práci a veľmi záleží na tom, aký ten človek je, čo vie, čo dokáže, aký je vzdelaný, a nie tam, nie na tom, či sa obetoval pre svoju matku v minulosti. Takže ako som rád, že tu zazneli aj konkrétne vecné argumenty, a to tu naozaj potrebujeme, v tomto parlamente.
Ďakujem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.11.2021 16:31 - 16:41 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Už minule som v rozprave povedal snáď k zákonu snáď všetko. Takisto sme boli v nejakých televíznych reláciách, rozhlasových reláciách. Tiež som povedal záležitosti ohľadom tohto zákona. Mám rád aj tu v parlamente vecnú debatu. Pán Muňko povedal vecnú pripomienku vo faktickej, ostatní, ja som sa ani neprihlásil do faktickej, lebo to bolo zbytočné. A takisto budem rád, keď budú nejaké faktické na moje vystúpenie a budú vecne reagovať. Keď ste boli, pán Šutaj, vedúci Úradu vlády a mali ste v gescii aj zákon o štátnej službe, tak očakávam, že keď bude faktická, tak, tak bude vecná. Chcem sa vás spýtať, zákon o štátnej službe hovorí o princípoch profesionality, stability, politickej neutrality a tak ďalej a tak ďalej, je to v zákone 55/2017.
Vy ste v predchádzajúcom volebnom období schválili zákon 35/2019 o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týka sa to daňovákov, colníkov, proste, aj ozbrojené zložky, čo sú ohľadom finančnej správy, aj neozbrojené. Tiež je tam v čl. 2 princíp politickej neutrality, v čl. 6 princíp profesionality, v čl. 7 princíp stability.
A v § 105 ods. 4 je napísané: „Prezidenta a viceprezidenta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie minister; minister môže odvolať prezidenta a viceprezidenta aj bez uvedenia dôvodu.“
105 ods. 5: „Riaditeľa daňového úradu, colného úradu, riaditeľa KÚFS, námestníka riaditeľa daňového úradu, námestníka riaditeľa colného úradu, námestníka riaditeľa KÚFS ustanovuje a odvoláva z funkcie prezident. Z funkcie ich možno odvolať aj bez uvedenia dôvodu.“
105 ods. 6: „Z riadiacej funkcie okrem funkcie prezidenta, viceprezidenta môže príslušníka finančnej správy odvolať aj prezident. Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.
V tomto zákone sú tiež princípy politickej neutrality, profesionality, stability. Kto chce, môžme si vytiahnuť tabuľky, po nástupe našej vlády – za tie necelé dva roky – koľko ľudí bolo, ako to vy nazývate, krágľovaných? Koľko, podľa tohto zákona a podľa týchto paragrafov? Tak si, prosím, odpustite toto, že tu ideme krágľovať ľudí!
Takisto ohľadom hasičov. Je tu zákon 315/2001. Keby sme to chceli robiť tak jak vy, tak to vypucujeme hneď na začiatku, tak jak ste to robili vy. Ja som zatlieskal akurát Erikovi Tomášovi na tú poslednú vetu, kde povedal, že nastal čas pre čistky. V živote som toto nepovedal. Bol som v televí... bol som v rozhlasovej relácii a tam som povedal, že ľudia od nás očakávali, a myslím si, že ste to očakávali aj vy, že po zmene vlády dôjdeme a proste spravíme to čo vy alebo aj predchádzajúce vlády, že to proste vypucujeme, vyčistíme, tak jak ste to robili aj vy. Len my sme to nerobili. Naozaj sme to nerobili, sme dali tým ľuďom príležitosť, šancu, a tá príležitosť tu bola. Ale keď tu človek vidí, že niektoré funkcie alebo niektorých ľudí neviete podľa terajšieho zákona o štátnej službe dostať preč, tak z toho dôvodu sme museli pristúpiť k tomuto, aby sme tento zákon spravili. Kde bola Rada pre štátnu službu v predchádzajúcom období? Vám nekritizovala tento zákon? Princípy politickej neutrality, profesionality, stability, zákon o finančnej správe, detto.
A čo sa týka prednostov, jedna zásadná vec. Výberové konania na prednostov neboli. Nemôžu byť. To musíte vedieť, pán Šutaj, ako vedúci Úradu vlády. Je to menovací princíp. Prednosta je tzv. predĺžená ruka vlády. To každý vie. Čo ste čakali? Čo ste čakali? No. Takže bol nejaký híring. Vy ste jak menili prednostov? Pani Pleštinská to povedala, do dvadsiatich štyroch hodín si nestihol zobrať ani ceruzku zo stola a bol vymenený. U nás sa povedalo, že sa spraví ten nejaký híring. Tak kto najlepšie pozná tých ľudí v tých okresoch, krajoch, keď je nejaký poslanec z OĽANO? No kto? No kto? A keď aj došlo k zhode k nejakému menu, tak to došlo na ministerstvo vnútra a minister vnútra musí dať návrh na vládu a vláda menuje. Takže opakujem, menovací princíp minister nemusel akceptovať. A v niektorých prípadoch ani neakceptoval.
Čo sa týka tých policajtov, preberali sme to s viacerými. Či to bol prílepok, alebo nebol to už prílepok, už to je irelevantné, proste prezidentka to vrátila s tým, že je to prílepok. Ja som sa odvolával na čl. 6, kde je uvedené jedným, čl. 6 ohľadom tvorby legislatívnych pravidiel, kde je uvedené: „Jedným právnym predpisom možno priamo novelizovať viac právnych predpisov,“ len ak ich novelizáciou, týchto právnych predpisov, „len ak je novelizácia týchto právnych predpisov vzájomne obsahovo súvisiaca.“
A čo sa týka policajtov alebo čo sa týka aj tohto zákona 55, nikto tu nehovorí o upratovačkách a neviem čom, toto sa týka vedúcich, len vedúcich. A keď vedúcich, tak chceme ísť podľa princípov, ktoré sú aj v programovom vyhlásení vlády. A v programovom vyhlásení vlády sa jasne hovorí: stransparentniť výberové konania. A to sa aj robí. Áno, sem-tam dostávam nejaké šumy, že nie celkom to bolo v súlade nejak, že možná tam už dopredu vedeli, kto tam pôjde. Áno, to bolo, je a bude, bohužiaľ. Ale ono sa to robí. Teraz si predstavte, že chcete dať nejakého uja napríklad na vedúceho odboru životného prostredia okresného úradu. Ten vedúci musí ovládať minimálne 60 zákonov, voľákych, ja neviem, 50 nariadení ohľadom životného prostredia. Kto si to lajzne, že tam dá nejakého takéhoto bez vzdelania?
A kde sa robia tie výberové konania teraz? Neviem, jak to bolo za vás, ale pokiaľ sa vypíše výberové konanie napríklad na vedúceho odboru životného prostredia niekde aj na východe, tak výberové konanie sa robí v Bratislave na ministerstve vnútra. A to výberové konanie sa tak robí, že ide tam prednosta, ide tam zástupca odborov, sú tam z osobného úradu, všetko z ministerstva vnútra. A nakoľko to je životné prostredie, tak tam posielajú z gestorského ministerstva, teda z ministerstva životného prostredia dôjdu do komisie a vyberajú.
A čo sa týka tých policajtov, ste právnik. Nikto tu nehovorí o odvolávaní. Ten paragraf je úplne o inom. Každý hovorí niečo, ale podľa mňa nikto si neprečítal ten nález 540/2012. Ten nález Ústavného súdu nehovorí o tom ako o odvolacom dôvode bez udania dôvodu, to ani Ústavný súd nejudikuje. Ústavný súd judikuje to, že je tam uvedené, že v tom odvolaní nebol uvedený dôležitý záujem služby. A ten dôležitý záujem služby, to je to hlavné. To je to hlavné a tá pointa ostáva v zákone. Dôležitý záujem služby je v tom, tak jak napríklad u vojakov, tak takisto aj policajti tento paragraf musia mať, len nesmie byť zneužívaný na to, ako vy hovoríte, na krágľovanie. Ja som za, policajti nie sú bábovky, Policajný zbor je riadený zhora, na základe príkazov a rozkazov sa riadi. A teraz si predstavte, že nejaká ekologická katastrofa vznikne pri odstraňovaní PCB látok. No kto by tam mal ísť? Najlepšie environmentalisti z prezídia. Škoda, že len 10 minút bolo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:25 - 16:27 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Nuž, pán Eštok Šutaj alebo Šutaj Eštok, prepáčte, naviažem na pána Kremského. Viete mi povedať, koľko prednostov okresného úradu, okresných úradov na Slovensku má stranícku knižku, tú správnu stranícku knižku, ako ste hovorili vy? Ja vám viem odpovedať hneď z voleja, ani jeden.
A potom ste hovorili o milenkách, hovorili ste o bratrancoch, sestraniciach a neviem, všetkého možného. Áno, práve týchto ideme vymeniť, lebo tí tam boli práve preto daní, že boli vašimi milenkami, sestranicami, bratrancami a neviem čo všetkého možného a absolútne nerozumejú tej problematike, o ktorej sa hovorí a ktorú by mali, ktorej by mali rozumieť. A po ďalšie, sú tam takí, ktorí zámerne sabotujú chod okresných úradov. Niečo o tom viem, lebo v mojom okrese sa to presne toto takto deje. Takže len toľko k tomu. Určite tí ľudia, ktorí pracujú a teraz spolupracujú a robia si svoju robotu, nebudú vymenení. Budú tí, ktorí všetko sabotujú a nerozumejú práci, ktorú by mali vykonávať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:23 - 16:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Šutaj Eštok, je až zábavné počúvať, ako úporne sa snažíte nájsť niečo vecné, čo by ste vytkli, a ako si ani nezistíte základné informácie. Rozprávate tu o milenkách a bratrancoch a neviem čo, ale nemáte žiadny konkrétny prípad, žiadne konkrétne meno, ktoré by ste našli a ktoré by ste nám tu určite otrepali o hlavu, ak by ste našli. Ale nemôžete nájsť. Ja rozumiem, že vy ste to boli tak zvyknutí obsadzovať. Vy ste si tam zabetónovali tým zákonom svojich ľudí a, samozrejme, že máte úžasnú prax v obsadzovaní miest milenkami, dokonca váš bývalý predseda Robert Fico si tú svoju milenku dokonca aj doviedol na oficiálnu návštevu k Angele Merkelovej, takže ja rozumiem, že vy to máte vo svojej smeráckej DNA, ktorú ste si teraz trošku premaľovali, ale ste to stále tí istí ľudia. Takže rozumiem, že to nedokážete pochopiť, že my by sme to urobili inak.
Ja som bol tiež členom tých výberových komisií v niektorých okresoch, v ktorých, ktoré sa ma týkali, a ja vám môžem garantovať, že tam nechodili žiadni členovia OĽANO. Členov OĽANO je teraz dokopy päťdesiat. To by sme ani, keby sme každého jedného člena OĽANO obsadili na jeden okresný úrad, tak by sme nenaplnili celé Slovensko. To zďaleka neboli členovia OĽANO a ani nie sympatizanti. My sme veľmi ťažko hľadali poctivých ľudí, ktorí by boli ochotní ísť na ten úrad a ktorí neboli smeráci. Takže to vôbec nebolo tak, že my by sme tam akože si dosadzovali nejakých členov. Viem, že si to neviete predstaviť, lebo vy sám ste bol politický nominant na Správe štátnych hmotných rezerv, za Kičuru ste tam boli právnikom. Čiže ja rozumiem, že je to hlboko vo vás, že takto to funguje, ale zdanie klame.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:09 - 16:11 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem aj za všetky faktické poznámky. Budem sa snažiť byť veľmi stručný a rýchly.
Pán Šutaj Eštok, tak vy teda porovnávate našich nominantov s vašimi nominantmi. Kičura, Jahnátek, ja neviem, Gašpar, Imrecze. Koľko ich je? Ja ich ani teraz neviem narátať, je ich okolo tridsať, ktorí už vypovedali o tej najväčšej špinavosti a korupcii, ktorú ste v štátnej správe a všade, kde ste boli, aj v silových zložkách, robili. Takže asi toľko by som k tomu povedal.
Čiže vy tu chcete vyhadzovať niekomu na oči, že neviem kto, kde, ako. Vy si vyberiete vždy niekoho, neviem, koho ste prvého menovali, akože to je človek, ktorý má dve vysoké školy, jedna z nich je tá, ktorú ste menovali, a tú druhú ste zamlčali, čiže ste vlastne takto sa snažili nejakým spôsobom ponížiť jeho, jeho odbornosť. Vy, samozrejme, vidím, že asi nie úplne rozumiete, ako to v štátnej správe chodí. Chodí to tak, že tie ministerstvá a inštitúcie sa narastajú, rozrastajú a že vznikajú stále nové a nové oddelenia, odbory a noví riaditelia a podobne, kde sa vlastne tí ľudia nejakým spôsobom ukladajú. Čiže asi toľko.
A tiež ešte spomeniem si tie vaše odborné nominácie. Nie je nad to, ako Jahnátek dokázal na jeho ministerstve pôdohospodárstva či poľnohospodárstva, či čo to bolo, nominovať, čiže tam zamestnal celú dedinu. Celú dedinu.
A čo sa týka tých kvalifikačných predpokladov, viete, máte tam ľudí, ktorí sú v tých pozíciách a nie sú schopní ničoho. Lenže majú civíčko, že je tam desať rokov. Ale vy potrebujete tam dostať niekoho iného. Čiže musíte vyberať na základe kvalifikácie a v tej štátnej správe sa tí ľudia musia aj niečo naučiť. Vy nenájdete na ulici odborníka, ale rovno ho zoberiete. To sú ľudia, ktorí prídu, sú mladí a musia získať nejaké skúsenosti. To je takto. Čiže to nemôže byť, aby ste vy brali vyslovene takýchto ľudí, kto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:03 - 16:04 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
75.

Ďakujem pekne za slovo.
Kolega, chcem sa ti aj ja poďakovať za tvoje vystúpenie v rozprave, že si objasnil situáciu, aká je momentálne s týmto zákonom a ako budeme pristupovať pri hlasovaní.
Táto novela je reakciou na viaceré problémy v štátnej správe. Na úradoch je v súčasnosti množstvo spoľahlivých zamestnancov. Sú tam, žiaľ, aj takí, ktorí svoju prácu nevykonávajú ani správne, ani svedomito, ani s takým nasadením, ako by sa od nich očakávalo. Novelou predpokladáme zlepšenie prístupu k zamestnanosti pre všetkých kvalitných a kvalifikovaných uchádzačov. Táto novela prináša možnosť uspieť vo výberových konaniach a mať na vybraných pozíciách aj nových, iných odborníkov. Práve novelou zákona o štátnej službe v roku 2017, ktorú smeráci prijali, sa zvýšili nároky na ochranu štátnozamestnaneckých miest, konkrétne zavedením požiadavky zdôvodňovať výmeny a zavedenie služobného hodnotenia výkonu zamestnancov ako dôvodu na prepustenie. To je absurdné, tí ľudia sú tam jednoducho zabetónovaní. Dodnes mnohí robia prieky a naschvály. A presne, ako kolega povedal, sú to ľudia dosadení bývalou vládou, ktorí dodnes pracujú na ich pokyny.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:02 - 16:03 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Juraj, ďakujem pekne, že si s takým kľudom a veľmi rozumne vysvetlil, resp. objasnil náš zámer a to, čo všetko naozaj tu predchádzajúca vláda napáchala. Ja mám ešte len jednu poznámku k tomuto. Stále sa tu opakuje o tom, že sme znížili nejakým spôsobom kvalifikačné predpoklady a tak ďalej a tak ďalej, že tam pôjdu nevzdelaní ľudia. No viete, so vzdelaním je to asi tak. Dneska sme mali všetci možnosť prečítať si, ako je to s tým vysokovzdelaným pánom Blahom, keď sa aj jeho zamestnávateľ hanbí za to, že vôbec tam je. Takže nie vzdelanie robí človeka a odborníka, ale práca a práca a práca.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.11.2021 15:53 - 16:00 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
No, tak ste si tu potliachali trošku z tej opozície, prešli sme si všetkým – očkovaním, štátnou správou, zdravotníctvom, pandémiou a tak ďalej. Vlastne ste si tak vybrali z každého rožku trošku, čo vám vyhovovalo, a zabúdate na to, čo ste vy napáchali. To je niečo neskutočné! To, čo ste vy urobili so štátnou správou za tých dvanásť rokov, je škandál. Tu kolegyňa Pleštinská alebo ďalší, a je ich strašne veľa, majú skúsenosti s vašimi nominantmi. Majú skúsenosti s ľuďmi, ktorých ste si vy pobrali skade-tade, všelijakí rodinní príslušníci, sympatizanti SMER-u a tak ďalej, ktorým ste dávali funkcie, vytvárali sa rôzne umelo vytvorené úrady alebo oddelenia alebo odbory na ministerstvách len preto, aby ste mohli umiestniť vlastných politických nominantov, čo stálo štátnu správu strašné peniaze a dodnes stojí. Keď došlo aj ku kritike zo strany Európskej únie, to ste nespomenuli. Európska únia upozorňovala, myslím, že to bolo 2016 alebo 2017, že máme totálne spolitizovanú štátnu správu.
Čo ste spravili vy? Ste si pozmenili toľko návrhov legislatívnych, toľko zákonov, čo sa týka štátnej správy. Ja neviem, či ich nebolo 55 alebo vyše 50 tých návrhov bolo, ktoré ste si prijali tak, aby ste si zabetónovali situáciu, ktorú v štátnej správe vidíme. A to, čo teraz robíte, je z vášho pohľadu, samozrejme, legitímny boj. Legitímny preto, pretože bojujete za vlastných nominantov. Bojujete za ľudí, ktorých ste si tam dosadili. Sú to ľudia, ktorí nemali kvalifikačné predpoklady, ale mali dobré kontakty a dobré konexie alebo to boli sympatizanti alebo čokoľvek. A takíto ľudia tam sedia roky. Za tie roky nedokázali dokopy nič. Dokazuje to výkon štátnej správy, ktorý tu dnes máme. Opýtajte sa bežných občanov, ako sú spokojní so štátnou správou.
Toto sú všetko veci, ktoré musíme dnes riešiť. A musíme ich riešiť akútne, pretože reagujeme na situáciu, ktorá vznikla a ktorú sme si mali možnosť otestovať aj počas pandémie. Ako ste si mohli, vážení kolegovia a kolegyne z opozície, všimnúť, my sme tých ľudí nevyhadzovali. My sme čakali, že tí ľudia budú sa vedieť zapriahnuť do jedn... za jeden povraz, že budú vedieť spolu s nami ťahať a budú vedieť s nami bojovať proti všetkým tým nástrahám, ktoré pandémia so sebou prináša. Výsledky sú také a skúsenosti sú také, že nemáme na výber. Jednoducho to musíme meniť.
A ďalšia taká drzosť, ktorá tu zaznela z vašej strany, že 1 200 zdravotníkov odišlo teraz počas pandémie. Ale jako keby ste nemali pamäť. Vám odišli že tisícky a tisícky zdravotníkov počas vášho vládnutia. Veď zabudli ste už na to, že ste dokonca mali niekoľko legislatívnych návrhov a ten posledný bol práve z hlavy vášho nejakého toho bývalého šéfa Fica, ktorý chcel penalizovať všetkých študentov medicíny, ktorí keď sa rozhodli po štúdiu, po ukončení štúdia opustiť Slovenskú republiku a ísť pracovať niekde inde, tak mali byť penalizovaní a mali si zaplatiť štúdium? Čiže toto sú všetko výsledky, lebo vy ste veľmi dobre vedeli, vy ste veľmi dobre vedeli, že tie podmienky v zdravotníctve, ktoré tu sú, sú naozaj len pre tých, ktorí tú medicínu vnímajú čisto ako poslanie a idú sa sem obetovať. A tí, čo tam dnes pracujú, obetujú sa všetkým, čo majú. A vy brojíte proti nim, vy podkopávate ich úsilie, keď prosia obyvateľov a občanov, aby sa dali očkovať. Vy spochybňujete ich, ich, tvrdenia vedcov, lekárov. A ešte tu budete tvrdiť, že to je naša vina. Však sa choďte pozrieť do toho špitálu! Choďte sa pozrieť, jak to tam vyzerá! To nie je len to, že ako vyzerajú tie nemocnice pre pacientov, ale aké podmienky majú tí lekári, aké podmienky majú tie zdravotné sestry. Keď má nočnú, tak tam má válendu, ktorá je zo šesťdesiateho tretieho. To sa nenašlo päť korún na to, aby dostali nové válendy? To vy ste nenašli? No nenašli, lebo ste museli nakradnúť.
A ja vám chcem ale ešte povedať jednu vec. Takisto sa tu teraz všeličo natliachalo, že ako my ignorujeme a ideme si robiť všetko po svojom. No nie je to tak. Je tu aj sebareflexia. A teraz vás trošku prekvapím, ja som vás nehal sa vyrozprávať aj k tej novele zákona, teda aj k tomu prílepku, ako ste ho nazvali, a priznávam, oprávnene nazvali, k tej päťdesiatpäťke, čo sa týka teda zákona 73 a právomoci ministra. Prebehlo niekoľko rokovaní aj s pani prezidentkou, kanceláriou prezidentky a ministerstvom vnútra a ktoré trvali nejaký čas. My sme sa rozhodli vyhovieť výhradám pani prezidentky, ktoré má k tejto novele v tejto konkrétnej časti, a tá bude predstavená ako pozmeňujúci návrh v pléne, keď príde na rad tento bod, je to, myslím si, že je 43. bod schôdze, kde tento bod zaradíme a budú, bude tento pozmeňujúci návrh aj prijatý.
Takže ja som presvedčený, že toto všetko ste vy mali výhrady voči tomuto zákonu ako z opozície. Ja som presvedčený, že keď my tieto výhrady zapracujeme, lebo ste sa teraz stotožnili s pani prezidentkou, že zaňho zahlasujete. Ak nie, tak ako zvyčajne si len kadíte odtiaľ, odkiaľ hovoríte.
No a čo sa týka toho procesu, ja vám len poviem stručne. Bude to tak, že áno, prelomíme veto prezidentky. Je to logický postup, pretože ináč by sa šesť mesiacov potom s týmto nemohlo pracovať. Ale upokojujem vás už s tým, že keď sa to prelomí, je to v zákonníku, tak potom príde tento pozmeňujúci návrh, ktorým hneď napravíme tento návrh a vyjdeme tak v ústrety jak pani prezidentke, tak aj vám ako kritikom. To je z mojej strany zatiaľ všetko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 15:49 - 15:51 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Tomáš, ja na rozdiel od viacerých tu vašich kolegov, ktorí mali faktické, budem reagovať na vás, nie na celkom iné veci. Ale tiež sa mi nepáči, že namiesto vecnej debaty ste sa vo svojom vystúpení dostali všelikde, aj k zdravotníctvu, aj k tomu, ako funguje riešenie pandémie aj kadečoho, aj keď to s tým nesúvisí. Proste ste to využili na to, aby ste si urobili tú propagandu a nahrali videjká a potom to púšťali svojim fanúšikom. Na jednej strane asi je to u vás bežné, je to možno také pre vás normálne, robiť si tu z toho divadlo a púšťať potom ľuďom, ako strašne sa o nich staráte a hájite ich.
Na druhej strane presne to, čo hovorila kolegyňa Pleštinská, vy tu vytvárate taký dojem, takú legendu o tom, ako SMER úžasne presadzoval odborné kádre a odbornosť do štátnych funkcií. Realita je však taká, že ste tam presadzovali zásadne svojich ľudí, ľudí vám verných a lojálnych, ktorí ani nemuseli veľa vedieť, hlavné, že poznali tých správnych ľudí, vedeli sa dohodnúť a vedeli ohnúť chrbát pred tým, kde bolo treba. A takých ľudí my v štátnych funkciách, vo verejných nepotrebujeme. Práve preto sme mnohých vymenili. Pretože potrebujeme, aby fungovali pre občanov, pre ľudí a nie pre vás. Mnohí z nich napriek tomu, ktorí tam ostali, stále fungujú pre vás, čakajú, že sa vrátite, toho Boh dá nebude, ale proste potrebujeme tam mať naozaj ľudí, ktorí fungujú poctivo, ktorí vedia, prečo tam sú, že tam majú slúžiť ľuďom. Takže to je dôvod, prečo vás to štve, prečo tak zúrivo na to útočíte. A viac k tomu poviem vo svojom vystúpení v rozprave.
Skryt prepis