Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.6.2021 o 17:08 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 22.6.2021 17:08 - 17:12 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ruch v sále a zaznievanie gongu) zo dňa 22. júna 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Ján Herák 21. júna 2021 doručil písomné rozhodnutie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona, pardon, Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky dňom 22. júna 2021 nastúpenie náhradníkov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nasledovne.
Na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Marcinčin, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča a na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča nastupuje náhradník Sebastián Kozarec.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý znie takto:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 22. júna 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Herák 21. júna 2021 doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 21. júna 2021.
2. že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa § 71 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 22. júna 2021 nastúpenie náhradníkov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nasledovne:
- na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Marcinčin, ktorý od 22. marca 2020 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici v Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 náhradník Sebastián Kozarec, narodený 20. augusta 1997, bytom Dechtice.
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:58 - 17:00 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Blaha, hovoríte, aby sme zabudli. To sa však nedá.
Na základe kolektívnej viny bol môj otec nevinne 10 rokov v ruských gulagoch. Keby nebol zomrel Stalin, nebol by sa 13. decembra 1953 vrátil domov a ja by som sa nebola narodila. Máte vôbec predstavu, koľko si vytrpel, a celý život žil v obrovskej traume? Mal minimálny dôchodok. Máte vôbec predstavu, koľko trpeli naši občania v Chmeľnici, keď ich nevinní naši sovietski osloboditelia na základe udania eštebákov 42 zobrali do gulagov?! Mnohí zomreli po ceste do lágra Artimovsk, Bulanaš v dobyčích vagónoch. Dnes už žije iba jedna svedkyňa – Anna Závacká v Chmeľnici, ktorá doplatila na kolektívnu vinu, ale prežila gulag. Sú to ľudia, ktorí vďaka svojím demokratickým a antikomunistickým postojom nemohli budovať kariéru a ich dôchodky sú nízke, pripadne boli priamo vo väzení a z toho dôvodu majú nízke dôchodky. Na opačnej strane sú tu ľudia, ktorí túto represiu riadili a majú oproti tej prvej skupine oveľa vyššie dôchodky.
Našou snahou je nastolenie istej spravodlivosti medzi týmito dvoma skupinami. Samozrejme, mnohí ľudia na Slovensku nevnímajú komunistický režim ako vyslovene zlý, keďže sa ich priamo nedotkli negatíva totalitného režimu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:56 - 16:57 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja musím zase len smutne skonštatovať ako po prvom čítaní, pán Blaha, že vy ste si zákon nečítali, a plietli ste si dojmy s pojmami. My nikoho neodsudzujeme. To máte úplne mylnú predstavu, čo tam je napísané. My len znižujeme časť dôchodkov ľuďom, ktorí boli zodpovední za tento režim, ktorý porušoval základné ľudské práva a slobody.
A ak hovoríte o starých ľuďoch, dôchodcoch, ja by som chcela iba povedať, že posledný človek, ktorý, predpokladám, že robil v ŠtB, je ročník narodenia 1971. Predpokladám, že je stále aktívny pracovne. Na ostatné veci budem reagovať v záverečnom slove po diskusii, lebo mám pocit, že to, čo opakovali všetci tí, ktorí s tým návrhom nesúhlasia, ste dneska zodpovedali vy, teda zopakovali vy v pléne. A myslím si, že sa mýlite. A budem veľmi rada, ak o tom bude rozhodovať Ústavný súd.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:52 - 16:54 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak, pán Blaha, myslím, že to, čo ste povedali, to porovnanie s nacizmom, to je hrubý argumentačný cynizmus z vašej strany. My predsa neospravedlňujeme zverstvá, ktoré napáchal nacizmus alebo fašizmus, týmto zákonom. Vy dokonca poviete, že komunizmus, že len 700 obetí. Viete čo? 700 obetí je obrovské číslo a ja si myslím, že, že (povedané so smiechom) vy ste to veľmi, veľmi zúžili, tam sú obete celé rodiny. Otcovia rodín, celé rodiny, ktoré, ktoré postrácali otcov, ktoré, boli tí ľudia mučení, väznení, nechcem to ďalej rozoberať, ale na, keď to zoberieme celosvetovo, tak Francúzi odhadli, že komunizmus mal 85 až 100 mil. ľudí, ktorých pripravil o život.
Vy hovoríte, že niekto sa narodil ako Slovan a nacisti preto uplatnili kolektívnu vinu. Lenže nikto sa nenarodí ako človek, ktorý ubližuje nevinným. Títo ľudia, ktorí majú teraz nezaslúžené benefity, ich majú za to, že prenasledovali a ubližovali iných, nevinných ľudí, lebo si to vybrali kvôli tomu, že cítili, že z toho budú mať nejaký benefit, nejaký zisk.
Ďakujem hlavnej predkladateľke tohto zákona, je dobré, že sympatizant Marxa či Lenina zákon kritizuje, bolo by omnoho horšie alebo zlé, keby tento človek tento zákon pochválil, takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 16:31 - 16:33 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Výbor pre sociálne veci o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Ostatné určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť s pripomienkami. Poslanci, ktorí nie sú členmi určených výborov, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení výborov, sú uvedené v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o osemnástich pozmeňujúcich návrhoch spoločne a tieto schváliť. Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 16:29 - 16:30 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som uviedla návrh zákona, ktorý predkladáme spolu s mojimi kolegami poslancami o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom totalitného komunistického režimu.
Cieľom a hlavným účelom tohto zákona je odobratie nezaslúžených benefitov poskytovaných v dôchodkovom zabezpečení bývalým vrcholným predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách, to jest osobám, ktoré sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, resp. pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu. Zároveň má, zákon má zároveň slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušovanie základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu nebude tolerované a osoby, ktoré taký režim podporujú, nebudú za svoju službu v prospech neho žiadnym spôsobom privilegované.
Účelom zákona nie je žiaden akt pomsty voči dotknutým osobám, ale je ním nastolenie základnej spoločenskej spravodlivosti. Podľa nás je nespravodlivé, dokonca nemorálne, aby predstavitelia totalitnej moci a tí, ktorí jej slúžili pri potláčaní základných ľudských práv a slobôd, boli aj naďalej za svoju činnosť v prospech totalitného režimu privilegovaní. Dôchodkové zabezpečenie bývalých vrcholových predstaviteľov komunistickej moci a ich aparátu, bezpečnostných zložkách je nadpriemerné nielen v porovnaní s dôchodkami ich obetí, ale aj v porovnaní s priemernými dôchodkami občanov Slovenskej republiky. Odobratie nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu považujeme za legitímne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 16:26 - 16:29 hod.

Krošlák Ján
Ďakujem za slovo. Ja iba chcem zopakovať, pán predsedajúci, aby sa o tomto bode programu hlasovalo o 17.00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:26 - 16:28 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja úplne stručne. Tak na ohľadne tých salašov, ako sme rozprávali, tých salašníckych a pastierskych psov, my sme to komunikovali so združením chovateľov oviec a kôz, ktorí sa o to starajú, a je to presne takáto definícia, majú tam salašnícke a pastierske psy, ktoré sú vo výnimke, ak by sme túto výnimku nedali, tak automaticky by ten pes nevedel chrániť to stádo, pretože ako mi povedali, tak ten pes je nacvičený, že ak behá, tak to stádo chráni, ak je uvoľnený, ak ho nakoniec potom zavrú nato, tak je to čas, kedy odpočíva. Tak tam sú tieto psy takto zaužívané a je to po dohode so združením. Ja som viedol k tomuto zákonu množstvo odborných diskusií, kde sme si volali rôzne občianske združenia a chovateľov, aby sme čo najmenej uškodili ľuďom, ktorí to robia spravodlivo a tých psov netýrajú.
Áno, psov je v útulku veľa, pretože nefunguje legislatíva a pretože nemáme vytvorené podmienky na to, aby nemohol mať psa ktokoľvek, a to je ten hlavný problém, tak si na tom aj vieme povedať.
A do rómskych osád chodím, vám poviem popravde, ešte predtým, ako som vstúpil do národnej politiky, som členom Gréckokatolíckej charity v Humennom, máme osadu Podskalku, robíme tam rôzne podujatia, pomáhame týmto ľuďom, mládežníckeho parlamentu, kde robíme rôzne akcie pre týchto ľudí. Ja mám množstvo kamarátov práve z týchto rómskych osád, rómskych komunít, komunikujem s nimi, tak teda mne sú tie rómske osady veľmi blízke, mám tam množstvo kamarátov a nemám sa tam problém s kýmkoľvek porozprávať, s kýmkoľvek tam zájsť aj na kávu do miestneho baru alebo krčmy na pivo, takže ja s rómskymi osadami nemám žiaden problém a viem, aké problémy ich trápia, hoci tu napríklad v Humennom považujem, že tam až také veľké problémy nie sú, ale viem, že niekde v ostatných osadách sú problémy väčšie, ak pôjdete kedykoľvek do Humenného, môžeme ísť na rómsku osadu, viete, že ma tam väčšina z týchto ľudí pozná ako aktívneho aktivistu, ktorý tam chodí pomáhať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 16:19 - 16:22 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, iba v krátkosti odpoviem vlastne na otázky, ktoré tu boli položené, a som už nestihol reagovať, hlavne na pána Kuffu.
Áno, ja s vami súhlasím, že Slovensko má množstvo problémov, máme zanedbané zdravotníctvo, nefungu... máme nedostatok kvalitných diaľnic, máme nízke mzdy v rámci Európskej únie, ale ja si myslím, že ak riešime tieto problémy, mali by sme riešiť všetky problémy. Nie je nič na tom zlé, že pokiaľ riešime aj tie sociálne problémy, ktoré sú, a predkladá sa množstvo zákonov, práve riešime aj takéto zákony.
Veď v tomto zákone ide častokrát aj o bezpečnosť ľudí, pretože ak taký pes celý život vyrastá na reťazi a má zlé chovné podmienky, sa môže neskôr stať veľmi agresívny a môže niekoho napadnúť. Jednoducho temu psovi sa, prepne mu psychika, už je potom agresívny, tak my potom riešime, aby nebolo toľko psov. Hovorím, v Rakúsku tento zákon prijali, majú oveľa menej túlavých psov, lebo my musíme pomaličky, pomaličky my rokmi definovať podmienky na chov a držanie psov, aby boli také, musím znova opakovať, aby nie každý tohto psa mohol mať. A takto pomaličky vyriešili túto situáciu s premnoženými psami aj to množstvo videí, ktoré vidíme.
Rozprávame sa tu o rómskych osadách, ja si myslím, že áno, sú aj na rómskych osadách, ale nie je to najväčší problém. Rómske osady patria k tým menším problémom, kde držia psov na reťazi, pretože tam sú tí pso... psi skôr častokrát pustení bez výchovy, a práve ľudia z miest tam nosia psov, keď sa ich chcú zbaviť, lebo nemajú ich kde dať. Preto sa im častokrát rozmnožia a nemajú čo s tými psami robiť, tak ich priamo na tie osady odnesú, kde tam potom tie psy divo behajú, a túto situáciu, ako aj v osadách znova vyriešime tým, že budeme postupne zákonami špecifikovať podmienky na držanie a chov psov.
Ohľadne tohto som aj komunikoval so štátnou veterinárnou správou či s enviropolíciou, či bude možné a ako dokazovať tento zákon, tak hovorili, že bude to oveľa jednoduchšie, ako je to v súčasnosti, pretože je tam oveľa málo výnimiek, a my sa budeme aj snažiť, čo sa týka, taká Sloboda zvierat alebo ďalšie útulky, ktoré chcú kontaktovať samosprávy a všetky obce, ktoré sú, aby možno cez nejaký obecný rozhlas vyhlásili, že od 1. 1. roku 2024 platí a platí taká povinnosť, aby sa tí ľudia pomaly na to pripravili.
Ja som podobný problém videl keď sa v Národnej rade prijímalo povinné čipovanie psov, sa každý obával, že koľko bude túlavých, opustených psov, ako každý psov vyhodí. Nuž pravda bola taká, že tí majitelia sa prispôsobili, dali toho psa začipovať a v tom roku, keď to bolo povinné, sa zvýšilo množstvo túlavých, opustených psov iba o 1,8 %, teda to je a môže byť aj na štatistickej, na štatistickej chybe, teda útulky sú na to aj pripravené, ale veď je to vlastne aj ich iniciatíva, že tento zákon chcú prijať. A ak s tým aj súhlasila enviropolícia, štátna veterinárna správa, ja v tom problém nevidím.
A ďakujem všetkým za slušnú a kultivovanú debatu a som veľmi rád, že sa našli v pléne poslanci vo väčšine, ktorí majú záujem riešiť tieto problémy a postupne vybudovať aj takto zo Slovenska modernú a demokratickú krajinu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:16 - 16:19 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, ospravedlňujem sa, ja som si to neuvedomil ani prvýkrát, že vlastne nemám tú kartu zapichnutú.
Tak ďakujem za reakcie, ja dúfam, že zvíťazí, na pána kolegu Suju, dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a že sa nebude čakať na to, kým naozaj ten pes niekoho pokúše alebo napadne, a potom sa označí za nebezpečného. Tak ja dúfam, že tam bude tá dohoda medzi tým majiteľom a nejakým tým úradom, kde sa to dopredu spraví.
A naozaj ten zákon je v prvom rade mierený, presne jak ste hovorili, pán kolega, na tie rómske osady a na také to držanie tých psov, naozaj nehovorme, naozaj že je to iba v rómskych osadách, robia to aj, robí sa to aj inde, naozaj. Čiže na toto je to zamerané a takéto ojedinelé úkazy, jak hovoríte, ja budem rád, keď ich bude čo najviac, keď sa k tomu aj vrátia tí ľudia, ktorí si tieto svoje políčka na tých lazoch dávali strážiť tými psami, a nech ich je kľudne viacej, ale aj tak si myslím, že to budú ojedinelé prípady, kde, si myslím, že zvíťazí inteligencia a rozum, že to takto bude posudzované.
Ďakujem.
Skryt prepis