Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2020 o 15:06 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 15:06 - 15:10 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 342 z 21. októbra 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 144 zo 16. novembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 48 z 19. novembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, kľudne, pomaly rozprávajte, v rúšku sa zle dýcha, jasné.

Dobeš, Peter, poslanec NR SR
... vyplynulo šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 56 z 19. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 14:34 - 14:34 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za vašu odpoveď. Ja som sa to pýtal hlavne preto, pretože ma oslovili podnikatelia, ktorí komunikovali so zamestnancom, im schválili príspevok, príspevok im prišiel a potom ten príspevok museli už naspäť vrátiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 11:35 - 11:35 hod.

Stančík Andrej
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 11:34 - 11:35 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Takáč, ja by som reagovať na vašu vetu, poviem ešte pár faktov z praxe.
Ak dovolíte, ja som učiteľka a chodila som s týmito deťmi na obed, naberala som im polievku a prosila, ozaj, pán kolega, ja som ich prosila, aby ten obed zjedli, pretože týkalo sa to detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a väčšinou tieto obedy skončili ozaj v odpade. Takže toto je môj pohľad z praxe, s ktorým som sa ja stretla. A musím povedať, že pravdou je, že nie všetci sú spokojní s týmito obedmi a nie všetci sú ich zástancami. Teda toto je moje, moja prax.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:30 - 11:31 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Mám procedurálny návrh, aby títo zlodeji neklamali, na chodbe som sa Podmanického, teda Podmanického, Kamenického spýtal, čo som ja robil za 100 euro, nech mi to vysvetlí, slušne som sa ho spýtal. Slušne som prišiel k Takáčovi dnes a poprosil som ho, aby si nebral moje meno do pusy, to som ho slušne poprosil. Klamár Blaha, samozrejme, že to nemohol počuť, ale ak ste videli, pozrite si záznam, klamár Blaha začal ukazovať po hlave a vulgárne slová.
Ja som ich slušne poprosil, ale sami dobre vidíte, že sú naozaj nervózni, sú veľmi nervózni z toho, čo sa deje, a keď ich slušne poprosíte, a takisto som poprosil Kamenického, nech mi slušne vysvetlí, neurážam ich, ale sú to naozaj zlodeji a klamári.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:26 - 11:27 hod.

Kremský Peter
Chcel by som pripomenúť členom hospodárskeho výboru, že máme zasadnutie výboru o 12.00 hod. v miestnosti 31 ako predtým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:57 - 10:58 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Takáč, ja neviem, či ste sa vy dohodli na klube, strana SMER, a rozhodli ste sa, že budete takto populisticky klamať, ešte tu vyzývate, aj vaši predrečníci, vyzývate, že Slovákov, aby dobre počúvali, aby rodičia dobre počúvali, aby, a vy ste len zavádzali a klamali ľudí, pretože to je jeden nezmysel, a považujem to za totálne absurdné, lebo tie obedy sú zadarmo a vy dobre viete, že sú tie obedy zadarmo.
A už by som sa len vrátil a poznamenal jednu dôležitú informáciu. Vy tu vravíte, že, že Igor Matovič, premiér, sľuboval sociálne veci. No viete, ja by som sa pozrel do histórie SMER-u za posledných minimálne desať rokov a pozrel by som sa na taký jeden holý fakt, že, pozrel by som sa na jeden holý fakt k téme 13. dôchodkom. Od akého roku boli transparenty, bilbordy v rámci celého Slovenska, ako ste tu nasľubovali ľuďom, dôchodcom, že budú 13. dôchodky, a do dnešného dňa nie sú. Čiže prestaňte, prosím vás, klamať voličov a nezavádzajte ich klamstvami, že tie obedy nebudú, pretože to je len obyčajné klamstvo zo strany, vychádzajúce zo strany SMER - sociálna demokracia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:56 - 10:57 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručný. Ja by som iba potvrdil, že ja medzi bežných ľudí chodím, dokonca mám aj kanceláriu vo svojom rodnom meste, v Humennom, kde za mnou chodia pravidelne občania, samozrejme, ak to epidemiologická situácia povoľuje. Ale nuž ľudia sa mi chodia sťažovať do kancelárie na tú nespravodlivosť a korupciu, ktorá dlhé roky Slovenskom viedla. To si, to je pravda, čo sa chodia ľudia sťažovať, že aké boli časy, kde boli časy, že existujú iba naši ľudia a ostatní ľudia boli úplne ukradnutí. Na toto sa mi ľudia chodia sťažovať. A mňa to skôr trápi, že ak by tát..., ak bývalá vláda fungovala tak, ako mala, tak sme tu mohli mať desaťnásobne lepšie sociálne balíčky, aké ste zanechali našej vláde.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:43 - 10:46 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Len tak krátko zareagujem, nie na všetko, čo ste povedali, len možno takú myšlienku.
Ja som v podstate takmer celý svoj profesijný život strávila v treťom sektore. Pracovala som v sociálnej oblasti prevažne. A jedna vec, ktorú som si naozaj veľmi uvedomovala, poskytovala som poradenstvo, bolo to, že všetko to, čo dá..., že, že, že dávať zadarmo je niekedy také kontraproduktívne. Ja si nemyslím, že by sme mali kvalitné veci, kvalitné služby dávať zadarmo tým ľuďom, ktorí si ich môžu dovoliť, pretože ako keby devalvujeme potom aj tú hodnotu.
Ja si, ja som presvedčená, že naozaj tí, ktorí to potrebujú, ktorí si to nemôžu dovoliť, by to mali naozaj dostať. Ale na druhej strane my neberieme nikomu to teplé jedlo. Takúto, takúto rétoriku by som úplne poprela, to nie je pravda. My nikomu neberieme teplé jedlo. A máme tu naozaj aj množstvo, množstvo rodín a detí s rôznymi aj stravovacími problémami a tak ďalej alebo rodín, kde je matka doma s ďalšími deťmi. Proste rodín, ktoré si volia inú cestu, a nie je to zlé. Ako ja by som netvrdila, že jediné správne je to, aby všetky deti chodili do jedální, pretože tá domáca strava môže byť rovnako dobrá a zdravá. Čiže len toto by som takto odlíšila.
Čiže myslím si, že to teplé jedlo je dobrá vec, ale hovorím, nedávala by som to takto celoplošne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 10:36 - 10:39 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážení kolegova, vážené kolegyne, ja len tak v krátkosti by som chcela zareagovať na viacero vecí, ktoré tu boli povedané. Som presvedčená o tom, že dobrá sociálna politika štátu je adresná a je konkrétna. Nemyslím si, že celoplošné rozdávanie obedov zadarmo je dobrým krokom. Aj keď som presvedčená, že by bolo správne a dobré, ak by každé to dieťa naozaj malo teplý obed, zdravý obed, vyvážený. Samozrejme, to by sme chceli deťom dopriať všetci.
Situácia bola naozaj pri zavedení obedov zdarma taká, ako už popísala kolegyňa Mierna, a ja ako poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja som mala možnosť to zo strany mnohých kolegov počuť, akým spôsobom sa samosprávy borili so zvýšenými nákladmi, a naozaj tie obedy nakoniec neboli úplne zdarma. Ale bol to dobrý krok, bol to dobrý úmysel v tom, ako brala by som to, že naozaj v istom zmysle by bolo fajn, keby sme mohli takto celoplošne tým deťom tie obedy zdarma dať. Len jednak to boli tie zvýšené investície, jednak to bolo práve to plytvanie spojené s celým tým zákonom o spracovávaní odpadov, a toto všetko niesli na svojich pleciach samosprávy, čo bolo pre mnohé neúnosné.
Som, som za to, aby naozaj dali obedy zdarma, a tak je to aj mienené, aby sme ich dali tým, ktorí ich potrebujú, a tým, ktorí majú o ne záujem. A tu som presvedčená, že zo strany ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny tento úmysel je a bude sa to aj realizovať tak, aby tí, ktorí sú v biede, ktorí sú z nezamestnaných rodín alebo sú v hmotnej núdzi, aby tieto obedy zdarma mali. Ale som presvedčená aj o tom, že mnohí ľudia, ktorí sú pracujúci a ktorí naozaj si to môžu dovoliť, a aj vďaka tomu daňovému bonusu sa im čiastočne zvýši príjem, si myslím, že naozaj je to služba, ktorú by sme, by sme mali solidárne zaplatiť, tí, ktorí na to majú, aby tí, ktorí na to nemajú, mohli túto službu zdarma prijať. Myslím si, že takto by mali byť nastavené opatrenia, a som presvedčená, že ministerstvo postupuje práve týmto spôsobom, aby sme pomáhali tým, ktorí tú pomoc potrebujú.
A ešte by som reagovala na tie sociálne nožnice a na tie hlášky o tom, že, že tu ideme nejako segregovať deti a deliť ich na bohatšie a chudobnejšie a že im ideme brať ten spoločný stôl. Ony ten spoločný stôl v tej školskej jedálni mať budú a tie sociálne nožnice tu sú, či to chceme, alebo to nechceme. Čiže tieto argumenty by som zmietla zo stola.
Ďakujem.
Skryt prepis