Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:23 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:23 - 15:25 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som taktiež veľmi rád, že pani verejná ochrankyňa prišla s touto správou. Považujem to za veľmi dôležité, že práve s touto správou vystúpila aj v pléne Národnej rady. Bohužiaľ ma mrzí, že je tu takto málo poslancov. Teda ich táto situácia veľmi netrápi a je im jedno, že ľudia na Východnom Slovensku a na celom Slovensku musia častokrát aj zomierať na rôzne choroby. Aspoň vidíme, aký majú prístup naši kolegovia k týmto témam, ale veď dobre.
Veľa informácii nám už stihol povedať aj môj kolega Potocký a chcel by som taktiež upriamiť pozornosť, že náklady sú oveľa vyššie, ako spomínala pani Patakyová, lebo sú oveľa vyššie. Som bol aj s pánom Mičovským, ktorý túto tému rozoberal, a mohli by sme siahať až do niekoľko x miliónov možno aj k štátnemu rozpočtu, ak by sme chceli vlastne tieto environmentálne záťaže odstrániť na celom Slovensku.
Prejdem aj k tej svalovine zvierat, ktorú spomínal kolega. Tam cudzorodé látky boli prekročené 750-násobne. Ak sa robil posledný prieskum, ak by som povedal, že na tom Východnom Slovensku sú v areály alebo v blízkosti Chemka Strážske trpí najviac ľudí rakovinou, sú tam častokrát problémy s chrupom a len zem, teda tá pôda, ktorá sa nachádza v areály Strážske, sú tie normy prekročené 1 300-násobne. Teda je to katastrofálny stav a odkalisko Poša je najnebezpečnejšia skládka svojho druhu na celom svete. Tak to sú obrovské problémy, ktoré by sme mali čím skôr začať riešiť a prejaviť im oveľa, oveľa väčšiu pozornosť a zároveň, samozrejme, vítam aj aktivitu pána ministra Budaja, pána Mičovského a pána Mikulca, ktorí sa tejto téme venujú, a konečne po tých x rokoch chcú pomôcť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 15:18 - 15:23 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená ochrankyňa práv, vážený pán minister životného prostredia, som veľmi rád, pani ochrankyňa, že ste otvorili túto mimoriadnu tému, lebo naozaj situácia je vážna. Ja sa tu chcem vyjadriť za obyvateľov regiónu Zemplína, odkiaľ pochádzam - z Východného Slovenska, kde tento región je doslova zamorený polychlórovanými bifenylmi - tzv. PCB látkami.
V podstate náš región - okresy Michalovce, Trebišov, Vranou nad Topľou, ale aj Humenné nazývajú trojuholníkom smrti. Závažný problém je v tom, uviedli ste to aj vy vo svojej práci a už to načrtol aj pán minister životného prostredia, 30 rokov sa v podstate o tento problém nezaujímali. Fatálne zlyhávali štátne úrady, ktoré vlastne si neplnili svoju kontrolnú činnosť, a zatiaľ nám v našom regióne, žiaľ, pribúdajú vážne onkologické ochorenia. Máme tu rôzne vrodené poruchy novorodencov, ochorenia štítnej žľazy, ale nie je to už len problém, ktorý sa týka zdravia ľudí a obyvateľov, ale dokonca aj zvierat. Vieme o tom, že práve kvôli polychlórovaných bifenylom na Zemplínskej šírave už niekoľko rokov platí systém - chyť a pusť, pretože konzumácia, dlhodobá konzumácia rýb zo Zemplínskej šíravy vlastne spôsobuje závažné onkologické ochorenia, pretože, ako vieme, tieto polychlórované bifenyly - PCB látky sa usadzujú v tuku ľudí a dostávajú sa do krvného obehu a ich dlhodobá konzumácia je nebezpečná.
Najnovšie dokonca sa potvrdili aj ďalšie výskumy, že tieto PCB látky obsahuje aj poľovná zver. Teraz nedávno, poznám osobne človeka, ktorý je poľovník a dlhodobo konzumoval zver, ktorá vlastne sa napájala alebo vlastne konzumovala rastliny v blízkosti týchto PCB látok, kde sú rozptýlené, a tento človek má stonásobne zvýšenú hranicu PCB látok vo svojom tele. Nie je to problém len u poľovníkov, ale je to dokonca problém aj malých farmárov a hospodárov, pretože sa nachádzajú tieto PCB látky nebezpečné aj v telách domácich zvierat, hydiny a živočíchov.
Ja som minulý týždeň, záverom uplynulého týždňa absolvoval stretnutie aj s poslancami, niekoľkými poslancami Národnej rady aj s predsedom výboru pre životné prostredie pánom Karahutom práve v tomto regióne, kde sme sa stretli so starostami dotknutých obcí, ktoré sú vlastne postihnuté týmito PCB látkami, ale zároveň, ktoré aj sa nachádzajú v katastri v blízkosti odkaliska Poša. Títo starostovia naozaj konštatujú, že 30 rokov boli vodení za nos. Nikto tento problém neriešil, dlhodobo sa odsúva, sú z toho frustrovaní. Cítia vlastne nezáujem štátu už roky, a preto a aj napriek tomu, že táto situácia je vážne, ako už spomenul aj pán minister životného prostredia, bavíme sa o stovkách miliónov eur pri likvidácii každej záťaži.
Aj vy ste myslím, pán minister, vyčíslili, že likvidácia PCB látok z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske bude stáť možno 300 miliónov eur. A ako ste povedali, žiaľ, situácia je taká, že peniaze v tom rozpočte nie sú. Tieto peniaze bude problém získať aj z fondu obnovy, ale naozaj také malé svetielko vidím v tom, že, ako ste už spomínali, z Európskych štrukturálnych a investičných fondov tam určitá nádej je.
Podstatné ale je, čo kvitujem a to vďaka vám, pán minister, aj vďaka ministrovi vnútra pánovi Mikulcovi, aj vďaka ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému, vidím, že začínate tento problém naozaj riešiť, že hovoríte o týchto environmentálnych záťažiach otvorene. Veľmi kvitujem to, že už v najbližších týždňoch, mesiacoch dôjde k zabezpečeniu tých známych sudov, ktoré sa nachádzajú v areály bývalého Chemka Strážske, z ktorých vlastne sa tieto PCB dostávajú do podzemných vôd, dostávajú sa do potravinového reťazca, že vlastne tieto sudy, ktoré viac ako 30 rokov ležali ľadom sa konečne dostanú do tých kaziet, z kadiaľ bude zabránené ich úniku do podzemných vôd. To veľmi, veľmi kvitujem.
Ďalej oceňujem aj to, že veľké kroky v tomto smere robí aj pán minister Ján Mičovský, ktorý práve týmto starostom predstavil dve technológie, ktoré vlastne umožnia, aby sa PCB látky nedostávali z pôdy do potravinového reťazca a následne do tiel živočíchov. Predstavil tzv. metódu huminových kyselín a zeolitu, ktorá vlastne je schopná naviazať tieto PCB látky na seba a tým pádom sa zabráni, aby sa dostali do potravinového reťazca. Samozrejme, je to metóda, ktorá je v tzv. experimentálnom štádiu, že jej výsledky ešte nie sú úplne známe. Určité výskumy robil oblastný výskumný ústav agroekológie v Michalovciach, ktorý potvrdil, že vlastne táto metóda by mohla vyjsť. Aj keď to ešte nie je úplne definitívne, oceňujem to, že konečne sa začínajú diať prvé reálne kroky po rokoch stagnácie, ktoré vlastne pomôžu obyvateľom zamoreného regiónu Zemplína žiť zdravšie a lepšie.
Nemám čo dodať. Ďakujem pekne. Ďakujem za tú správu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:13 - 15:14 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja by som chcela najskôr poďakovať pani ombudsmanke, že s touto témou prišla. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za to, že ste spomenuli aj pamiatky, pretože sú na tom skoro rovnako ako životné prostredie, ale snáď sa k nim dostaneme nabudúce.
Ale za čo chcem hlavne poďakovať, chcem poďakovať pánovi ministrovi Budajovi. Chcem mu poďakovať za to, že sa konečne na pôde tohto parlamentu začína hovoriť pravda o životnom prostredí, že sa tu nezahmlieva, že sa tu nezaťahujú závesy, rolety a že sa tu naozaj pomenováva problém, tak ako je. Že sa konečne dozvedáme, v akom katastrofálnom stave naše životné prostredie je, že konečne viem, čo nás to bude stáť, že vieme pripraviť možno deti tejto krajiny na to, že ešte oni budú dávať dokopy to, čo my sme zanedbali.
Takže ešte raz ďakujem za to, že sa hovorí pravda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 14:47 - 14:48 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, mimoriadnu správu verejného ochrancu práv o situácii v riešení environmentálnych záťaží na území Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 273 z 5. októbra 2020 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú správu 14. októbra 2020. Uznesením č. 42 vzal uvedenú správu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 53 z 20. októbra 2020 schválil túto správu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady uvedenú správu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 14:04 - 14:05 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 337.
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, tlač 337, vyjadrených v uzneseniach a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 337, schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 66 z 25. novembra 2020, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete, prosím, otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2020 11:50 - 11:51 hod.

Kozelová Monika
Ja by som chcela veľmi pekne poprosiť aj za všetkých kolegov, ktorí sú tu okolo mňa, ak by bolo možné nejakým spôsobom tú zimu, ktorú tu máme, zregulovať a poprosiť, či by sa tu dalo zakúriť trošku, pretože je tu veľmi chladno a už si naozaj všetci okolo sťažujú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2020 11:50 - 11:50 hod.

Krúpa Juraj
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 10:33 - 10:42 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v prvom čítaní uviedla ako poverený člen skupiny poslancov návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona je evidovaný pod číslom parlamentnej tlače 290, bol doručený 2. októbra 2020 a podpísalo ho 30 mojich kolegov.
Návrh zákona obsahuje jeden novelizačný článok a dva novelizačné body. Dotýka sa ustanovenia § 25 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, keď sa za ods. 7 platného znenia vkladajú nové odseky 8 a 9 a platné ustanovenie § 25 upravuje oprávnenie nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie.
Takže dovoľte mi, prosím, aby som ako autorka toho zákona a poverená členka skupiny poslancov predstavila stručne návrh zákona v rámci rozpravy prvého čítania. Dôvodová správa, ktorú nájdete k návrhu zákona, je veľmi podrobná a opretá o fakty a príbehy ľudí, ktorým po prijatí návrhu zákona vieme výrazne pomôcť. Pre účely prvého čítania z nej teda vyberám len niekoľko dôvodov, ktoré asi možno najlepšie môžme oprieť o výrok starých Rimanov, že ak pomôžeme slabším, lebo tí, že: "Dobré je pomôcť slabším, lebo tí silnejší si pomôžu sami."
Cieľom návrhu zákona je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a osobitne zraniteľných osôb napríklad seniorov formou posilnenia oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Osoby so zdravotným postihnutím patria z hľadiska práva a ochrany základných ľudských slobôd a práv do osoby, do skupiny tzv. zraniteľných osôb, čo znamená osôb, ktorých ochrane práv je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Zraniteľné osoby nie sú schopné sa chrániť sami alebo sú schopné sa chrániť iba v obmedzenej miere. Preto akýkoľvek zásah do základných práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje prísnu kontrolu zo strany štátu.
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv týchto osôb podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Komisár pritom posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím a monitoruje dodržiavanie týchto práv. Súčasná platná legislatíva komisárovi neumožňuje za účelom posudzovania práv osôb so zdravotným postihnutím v predmetnej oblasti nahliadať do zdravotnej dokumentácie týchto osôb. Prístup komisára do zdravotnej dokumentácie nielen v prípade posudzovania podnetov, ale aj v prípade monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím je kľúčovým nástrojom pre overenie, či u nich nedochádza k porušovaniu ich práv.
Aby komisár mohol efektívne podporovať a presadzovať práva týchto osôb, je potrebné odstrániť legislatívne prekážky na plnenie tejto funkcie. Toto celkom dôsledne analyzovala pani doktorka Stavrovská vo svojich správach za rok 2016, ´17, ´18 aj tu v tej minuloročnej, ktorú sme schválili počtom hlasov 123, čím teda vysielame pomerne silný signál pani komisárke, že sme si tú správu nielen prečítali, ale že súhlasíme aj s jej obsahom.
Takže dnes vo forme predloženého návrhu vyjadrujeme skutočnosť, že nám na tom naozaj záleží, že máme vôľu posúvať veci k lepšiemu a že veríme v činnosť komisára.
Potrebu posilnenia oprávnenia komisára možno zdôvodniť aj spoločenskou potrebou, ktorá vyplýva zo zdravotného stavu obyvateľstva. Podľa údajov za rok 2018 bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 383-tisíc pacientov, čo je 704 na 10-tisíc obyvateľov a bola im zistená psychiatrická diagnóza. Zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019, ktorá bola schválená výborom Národnej rady Slovenskej republiky, vyplýva stúpajúci počet klientov v zariadeniach pre seniorov a v domovoch sociálnych služieb. K 31. decembru 2018 bolo v Slovenskej republike 5 mil. obyvateľov, z toho 55-tisíc bolo prijímateľom, je to síce iba 1 %, ale boli prijímateľom a boli im poskytované služby v 1 372 vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb, ktoré boli zriadené obcou, vyšším územným celkom alebo neverejným poskytovateľom.
Návrh zákona vychádza aj zo znení a zistení Európskeho výboru pre zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania, alebo trestania, ktorý zistil počas návštevy Slovenskej republiky v dňoch 19. - 28. marca 2018 pomerne závažné pochybenia.
Tieto zistenia rovnako odôvodňujú potrebu legislatívnej zmeny. Nelichotivé fakty o psychiatrických oddeleniach v Slovenskej republike, len zopár z nich vyberám - pacientom neboli vypracovávané liečebné plány, pričom ich psychiatrická liečba sa obmedzovala iba na farmakoterapiu, pacienti trávili celé dni úplne nečinne v bezpodnetnom prostredí pozerajúc televíziu, sediac alebo sa prechádzajúc po chodbe, pričom jediným rozptýlením je kontakt s inými pacientami. O elektrokonvulzívnej terapii sa nevedie žiadna evidencia. Pacienti boli rutinne umiestňovaní napríklad do sieťových postelí alebo vo výnimočných prípadoch boli imobilizovaní fixačnými popruhmi. A ešte mnoho iných dôvodov, ktoré si môžme potom spomenúť neskôr.
Takže v závere, prosím, dovoľte mi ešte objasniť, že cieľom navrhovanej úpravy nie je nahliadať do zdravotnej dokumentácie dotknutých osôb za účelom posudzovania správnosti postupu lekára pri stanovení liečby. Nechceme dosiahnuť, aby komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím kontrolovala kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Keďže zdravotná dokumentácia obsahuje aj údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúce sa kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti, je nutné otvoriť dokumentáciu, aby komisár mal možnosť skontrolovať právne a ľudskoprávne aspekty poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako napríklad súhlas osoby s hospitalizáciou, súhlas osoby s liečbou, záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov, záznamy o evidencií pádov, úrazov, pitného režimu, prístup k určitému lieku, k určitému typu zdravotnej starostlivosti, prípadne nútenú hospitalizáciu osoby alebo podmienky v samotnom zariadení, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť alebo sociálna služba.
Komisár má mať možnosť skúmať, či klienti zariadení absolvovali preventívne prehliadky, rovnako aj to akým spôsobom je zabezpečené poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Z praxe totiž vyplýva, že zariadenia sa nijakým spôsobom nezaujímajú o to, či klienti absolvovali preventívnu prehliadku u všeobecného lekára alebo napríklad u stomatológa a zdravotné ťažkosti pacientov klientov sa často riešia ad hoc.
Taktiež z praxe vyplýva, že zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby zaznamenávajú realizáciu jednotlivých ošetrovateľských úkonov, ako je napríklad polohovanie o deň dopredu, to znamená, že zaznamenajú polohovanie, ktoré nebolo realizované a ešte podobné iné zážitky.
Predpokladaný návrh, predkladaný návrh zákona teda nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nevyvoláva vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vyvoláva iba pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná s právom Európskej únie.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:29 - 10:30 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Zareagujem na svojich predrečníkov. Tak ako si povedal, Jožko Bubnár, v lete sme sa stretávali so zástupcami miest a obcí, s jednotlivými akcionármi, kde sme pozorne načúvali ich požiadavkám a tomu, akú oni majú predstavu o tom, aby fungovali tieto vodárenské spoločnosti. Mnohí sa zhodujú presne na tom ako my poslanci Národnej rady, že najlepšie bude, ak skutočne voda zostane pod kontrolou štátu, miest a obcí a samosprávnych krajov, ktoré vedia najlepšie garantovať dodržiavanie verejného záujmu, pričom voda nesporne je vzácna tekutina, ktorá má zabezpečovať aj bezpečnosť štátu a jeho zásobovanie pitnou vodou a nie je dobré, aby sa stala predmetom nejakého kšeftovania alebo tvrdého biznisu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:29 - 10:29 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Milan, veľmi dobre si vystihol podstatu problému. V tejto situácii je naozaj správne sa postaviť problému priamo a neskrývať sa. Som rád, že máme tu takýto zákon, ktorý takisto podporujem. Je dôležité zabrániť skrytej privatizácii, nakoľko v tejto záležitosti musí verejný záujem zvíťaziť nad súkromným záujmom, takže takisto tento zákon jednoznačne podporujem a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa pričinili vo veci riešenia tohto problému. Ďakujem pekne.
Skryt prepis