Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2021 o 16:54 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 16:54 - 16:56 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja mám v zásade iba dve poznámky.
Prvá je také porovnanie, že je veľmi zvláštne, že keď sa polícia čo i len krivo pozrie na vašich fanúšikov a voličov, ktorí nadávajú a veľakrát sa naozaj správajú nevhodným spôsobom a narušujú verejný poriadok na protestoch, tak to je fašistický štát, to je policajné gestapo a neviem ešte čo všetko. Ale akonáhle sa bavíme už o inej problematike, tak dobre, že tam tí policajti nemajú pomaly biť tých ľudí v tom hľadisku.
A druhá poznámka je taká, že v demokratickom právnom štáte to funguje tým spôsobom, že každý má zákonom určené úlohy, najmä ak ide o štátny orgán a ten môže robiť iba to, čo mu ukladá zákon a čo mu umožňuje zákon. A polícia sa má v tomto smere podľa mňa používať subsidiárne, to znamená, postupne pre prípad, že si (zaznievanie gongu) usporiadateľ nezvládne splniť svoju úlohu alebo jednoducho SBS-ka, ktorá je na mieste prítomná, ak tam je, nestačí na to, aby zjednala nápravu nejakého protiprávneho alebo potenciálne protiprávneho konania. Príde mi to také zvláštne, že na jednu stranu vám nevadí, keď polícia nezasahuje, na stranu druhú voláte po zásahoch polície tam, kde sú na to určené iné orgány.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 16:50 - 16:52 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán Kočiš, ja by som trošku to nebral na ľahkú váhu, ja si nemyslím, že ťažkoodenci by, kde neni takýto problematický zápas, mali stáť a odstrašiť tie deti a tých rodičov. Takže ja si myslím, že keď boli stiahnutí v útrobách a čakali na tento, na tento pokyn, takže myslím si, že to bolo, to bolo správne, že zasahovali, či už neskoro či skoro, to už, to už je, samozrejme, na polemiku. Máte v určitých smeroch pravdu, že, že utrpel, utrpel šport a futbal. Takže, takže v tomto, v tomto je to také, že tam treba naozaj vyvodiť dôsledky či na strane polície alebo na strane usporiadateľov.
To, že mali na štadióne svetlice, za to nemôžu, za to nemôže polícia, za to môže usporiadateľ. A ruku na srdce, tá bezpečnostná služba na štadiónoch, keď nemá doma službu, nechodí s tými ´ultras´ na tie vonkajšie zápasy a myslím si, že tam treba si trošku ten problém pomenovať naozaj, lebo myslím si, že tie pravidlá, aj keď som sa pýtal na to, aké všetky tie usmernenia má usporiadateľ, tak je to jedna veľká kniha. Takže v tomto si myslím, že došlo naozaj k zlyhaniu a treba s tým robiť a pomenovať, pomenovať všetky tie problémy, ktoré tam máme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 16:27 - 16:29 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, CETS 218. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, CETS 218, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 766 zo 6. októbra 2021 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, CETS 218, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, po prvé, vysloviť súhlas s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, CETS 218.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 16:24 - 16:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milí priatelia, milí kolegovia, sme v prvom čítaní. Určite tie podnety, ktoré boli dané dneska v rozprave, tak môžu sa zakomponovať a bude priestor na rokovaniach výborov, kde sa budú môcť predkladať pozmeňovacie návrhy. Možno kolegovia vypichli hlavne § 4, § 8 návrhu zákona a tiež by som chcela poznamenať, že vychádza z aplikačnej praxe zo samospráv. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť, začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. Keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o sedemnástej, aby sme posunuli tento vládny zákon z prvého čítania do druhého.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.10.2021 15:35 - 15:37 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 686. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 15:16 - 15:18 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem zareagovať na príspevok pána Borguľu. Myslím si, že presne to, čo ste opisovali, poznám aj ja zo svojich ciest do regiónov, kde ľudia majú veľmi ťažké zážitky s eurofondmi, s dotáciami na pôdohospodárstvo, na cestovný ruch. Ja som sa osobne stretol s človekom, ktorý pred desiatimi rokmi dostal vlastne podporu na rozvoj vidieka, na rekonštrukciu penziónu, zrekonštruoval to, dokončil, všetko vydokumentoval, prešiel neviem koľkými kontrolami, všetko bolo v poriadku a zrazu po možno piatich rokoch sa objavila kontrola, ktorá zrazu niečo našla, zrazu NAKA, zrazu všetko možné a jednoducho žiadajú od neho vrátiť celú dotáciu, čo teda je pre neho úplne likvidačné, pritom je to v regióne, kde naozaj je tých pracovných miest minimum.
A myslím si, že presne toto je to, čo sa dialo za posledné roky, že práve eurofondy, dotácie, podpora do poľnohospodárstva sa stávala naopak prostriedkom manipulácie, vypaľovania, prostriedkom zneužívania, korupcie. A potom to dopadne tak, že sa dotujú všelijaké parkoviská, letiská, hlúposti, a bežným ľuďom, ktorí naozaj potrebujú podporu, aby niečo vytvorili, aby vytvorili pracovné miesta, aby vytvorili pekné miesta na Slovensku, kde ľudia radi chodia, kde radi strávia čas, tak práve takíto nedostanú.
Takže som veľmi rád, že pán minister, že sa mu podarila tá akreditácia pre PPA-čku, naozaj mu chcem k tomu veľmi pogratulovať, lebo to je, to je veľmi veľký úspech v takom krátkom čase a verím, že naozaj aj do tejto oblasti pôjdu peniaze štátu a Európskej únie s rozumom, tak aby to bolo dobre využité.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 15:12 - 15:14 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Tiež podobne ako Martin Borguľa by som chcela poblahoželať pánovi ministrovi za to, že skutočne urobil maximum rovnako s výborom pre poľnohospodárstvo Národnej rady Slovenskej republiky, aby platobná agentúra získala akreditáciu. Vôbec to nie je jednoduchá vec a s tým, že bola som v Európskej únii a viem, že čo to obnáša, takže skutočne veľká gratulácia.
Chcela by som tak možno v mene starostov, ktorí sú v miestnych akčných skupinách zaradení, tak chcela by som poprosiť, aby sa skutočne teraz už rozbehla táto aktivita. Myslím si, že toto je najlepší spôsob, ako zabezpečiť rozvoj vidieka. Tieto miestne akčné skupiny sa boria s obrovskými problémami. Musia hľadať peniaze na činnosť, musia peniaze vracať. Boli sme s pánom kolegom Karahutom v Poľsku, tam sme videli, ako to funguje, v Čechách, ale u nás, oni už vlastne s implementáciou peňazí končia. Na Slovensku sme veľmi-veľmi pozadu. Stretám sa so starostami obcí, ktorí verili MS-kám a teraz sú veľmi-veľmi sklamaní.
Takže pán minister, prosím vás, zasaďme sa, aby skutočne tie MS-ky fungovali tak, ako sme si vlastne predstavovali, tak ako všetci starostovia tomu verili a tak isto rovnako aj poľnohospodári v oblastiach. Skutočne, toto je najlepší, najlepší spôsob, ako malým obciam pomôcť a zabezpečiť rozvoj slovenského vidieka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 14:35 - 14:36 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, Janka, za tvoj príspevok. Vítam tento zákon. Upozorňujem, že mnohí občania sa starajú doma o svojich blízkych. Vôbec to nie je jednoduché. Ľudia to robia z lásky. No zrovnoprávnenie príspevkov by si zaslúžili. Rovnako starostovia, ktorí v obciach prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb, sa boria s mnohými problémami a štát nesmie byť slepý. Chcem vyjadriť svoj obdiv takýmto starostom a primátorom, ktorí to dokážu aj v tejto ťažkej dobe robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 14:34 - 14:35 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pani kolegyňa, ja by som sa chcel tiež poďakovať za váš príspevok a rovnako ministerstvu za túto iniciatívu. Rovnako chcem poďakovať za to, že ste spomenuli prípad konkrétneho Centra včasnej intervencie. Nie kvôli tomu, že by išlo o konkrétne centrum, to určite nie, ale skôr skrz to, že sa na ňom dalo demonštrovať, kde má systém slabiny a kde sa treba zamerať na zlepšenia a inovácie. Možno aj súčasnej platnej legislatívy alebo kde treba vyvinúť možno aj nejaké neformálne úsilie. Chcem rovnako poďakovať ministerstvu, samozrejme, že tento stav rieši a chcel by som deklarovať, že som k dispozícii, ak by som vedel zo svojej pozície akýmkoľvek spôsobom pomôcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 13:36 - 13:38 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kotleba, váš problém je len jeden, a to je to, že sa skrývate za Boha a za národ, ale zneužívate toho Boha a zneužívate ľudské city na šírenie zloby a nenávisti. Aj teraz. Namiesto toho, aby ste si predtým naozaj naštudoval, o čom to je, tak vy vytvoríte z jednoduchej banálnej záležitosti spôsob, ktorým ideme vytvárať koncentračné tábory. A je to pekné, lebo vy a celá tá vaša fašistická strana, opakujem, preto ste fašistická, lebo vás odsúdili za propagáciu fašizmu, takže nehnevajte sa, nehovorím nič iné, len to, čo urobil súd, a celá tá vaša fašistická strana rozprávate, že ideme vytvárať koncentračné tábory a rozprávate pred tým, že koncentračné tábory neboli. Tak boli alebo neboli? To si musíte utriediť.
A chcem vám povedať, naozaj vy zneužívate očkovanie na šírenie medzi ľuďmi nenávisti. Pozrite sa na toho naozaj poslanca, ktorý je alergický na rúško, veď vy, vy šírite medzi ľuďmi nenávisť, vy nútite ľudí robiť veci a ľudia umierajú preto, lebo kotlebovci a REPUBLIKA robia z ľudí nie normálnych obyvateľov, ale obyvateľov, ktorí počúvajú ich dezolátske reči. Vy ľuďom rozprávate hlúposti. Dánsko, Fínsko, Švédsko, všetky krajiny sú zaočkované a tam je sloboda. Ale vďaka, pán Kotleba, takým ako vy, tu zomierajú ľudia. A toto s Bohom nemá čo robiť. Vy by ste sa mali, pán Kotleba, aj vy modliť, modliť, aby ste neskončili v pekle.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis