Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 16:59 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 16:59 - 17:00 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené... vážené dámy, vážení páni, ja len tak v krátkosti. (Ruch v sále zaznievanie gongu.) Keď sa tu bavíme o tom, že ako dlho je tam to Múzeum SNP pod tým ministerstvom kultúry, ja vám chcem len povedať, že Múzeum SNP je pod ministerstvo kultúry zaradené od 1. januára 1999, áno? Dovtedy, pod tým ministerstvom kultúry nebola, nebolo, takže to len, to len pre informáciu.
A to je všetko a poprosila by som hlasovanie o tomto bode programu teraz o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:53 - 16:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Blanár, vy ste začali ako taká uplakaná, urazená subreta, ktorej zobrali možnosť vystúpiť, ktorej povedali, že počkaj chvíľočku, to bol taký úvod, ako si zaslúži toto plénum, vyplakali ste sa tu dobre.
Potom ste pokračovali, samozrejme, históriou, spomínali ste pani ministerkine vystúpenie na Rómov, ale história, už vám to tu povedali, to s tým CT-čkom (povedané so smiechom), vy nemáte, moja starká by vám povedala, vy nemáte kožu na tvári.
Na župe ste, vám stavala chatu firma, ktorej ste vy ako župan dali obrovské peniaze. Vy tu rozprávate o minulosti iných? Vy si svoju minulosť pripomeňte.
Vy tu rozprávate o hlasovaní poslancov OĽANO? Vy ste taká fraška, celá tá vaša smerohlasácka suita, čo tu predvádzate. Pred hlasovaním idete všetci k Robovi, tam sa okolo neho zhrniete jak taká, jak také kačky a Robo zagága a vy budete, vy kákate, káčkujete, ako (povedané so smiechom), ako Robo chce. Vy tu rozprávate o hlasovaní? Vaše vystúpenie bolo ako vaše vedenie tejto, tohoto pléna, keď vy ste predsedajúci, tak to je čistá katastrofa. Krásny príklad tu bol to, že za mnou bol pán Kuffa, ktorý je, ktorého som prosil, aby ste ho dali preč, dali preč – a vy ste zobrali slovo mne. Vy ste zobrali slovo mne, vy ste čistá katastrofa. (Reakcia z pléna.) Ja reagujem na neho.
Vy tu rozprávate o škandále, že prejde ministerstvo spod kultúry na obranu. Aký je to škandál, v čom je to škandál? Jednoducho ministerstvo obrany sa bude tak starať ako ministerstvo kultúry doteraz o naše múzeum.
A tých motorkárov, pán Blanár, vy ste úžasná, urevaná subreta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:48 - 16:49 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, no veľmi pekne ste citoval našich ministrov, ale pre mňa sú dôležité dve veci.
Po prvé došlo ku vzájomnej dohode, že nič sa na doterajšom poslaní múzea nebude meniť a že ministerstvá garantovali, že nikto zo súčasných zamestnancov Múzea SNP sa nemusí báť o svoje pracovné miesto z dôvodu tejto zmeny.
Po druhé dlhodobo nám chýbala právna úprava dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií. Toto sa teraz zmení a príležitosť dostanú schopní a šikovní manažéri, ktorí sa budú orientovať na výsledky, čo je veľmi dobrou správou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:42 - 16:43 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán podpredseda, vy ste povedali, že vy máte úroveň, no tak už tá prvá veta, ktorú ste tu použili, to, to bola fakt úroveň.
Za druhé vy tu hovoríte o peniazoch? Mňa by tiež zaujímalo, že prečo ste kúpili dve CT-čka za, za, za peniaze, za ktoré ste mohli kúpiť štyri, pretože ja si myslím, že aj tomu Liptovskému Mikulášu, aj tej nemocnici v Trstenej by sa tie CT-čka asi hodili, keby, keby boli štyri za tie isté peniaze.
A vy, vy tu začnete rozprávať o tom, že, že, že prečo sa Sereď nepresťahuje do Banskej Bystrice. No, skúste hľadať prečo. Vy viete vôbec, že kde a v akom priestore sa nachádza Múzeum holokaustu v Seredi, viete to vôbec? Preto sa asi nepresťahuje do Bystrice, pretože je to na pôvodnom mieste záchytného tábora pre, pre odvoz Židov a hlavne Rómov, pretože tam bolo strašne veľa Rómov, a Rómov vlastne sústreďovali práve do záchytného tábora v Seredi. Takže toto je ten dôvod, prečo sa Múzeum holokaustu z Bystrice, teda resp. zo Serede nepresťahuje do Banskej Bystrice.
Tak asi toľko k veci. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:21 - 16:22 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega Jarjabek, ja verím, že ste o tom presvedčený, že to ministerstvo je na chvoste, ale môžem vám povedať, že na chvoste nie je. O tom svedčí aj fakt, že po posledných rokovaniach uvoľnila vláda ďalšie 3 mil. pre kultúru a presúva ich pod ministerstvo kultúry, aby bol, aby bol, aby sme mali dostatočné financie na sanovanie pamiatok, ktoré nám tu niekoľko desaťročí padajú na hlavu, lebo vy ste ich neriešili, bohužiaľ. Čiže nie je to pravda.
Z tohto hľadiska, znova sa budem opakovať, považujem za prechod Múzea Slovenského národného povstania pod ministerstvo obrany, kde skutočne bude mať viac peňazí z financovania aj historického ústavu vojenského, bude mať viac peňazí, a preto som presvedčená o tom, že bude omnoho viac prosperovať. Čiže ja múzeu držím palce. Hovorím, bola som tam niekoľkokrát, Bystrica je miesto, kde asi po Bratislave bývam najviac, čiže dobre to tam poznám a aj v mojom záujme je, aby Múzeum SNP fakt fungovalo tak, ako má.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:12 - 16:14 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani kolegynka, ja by som tiež rada vedela, prečo tak trváte na tom, aby múzeum ostalo pod ministerstvom kultúry, keďže je to vojenské múzeum. Na druhej strane musím povedať, že keď prechádzali divadlá za vašich vlád pod župy a delimitovali sa z ministerstva kultúry, tiež sa ich nikto na to nepýtal, takže nemám pocit, že by boli najšťastnejšie v župách, najmä keď prichádzajú o časť peňazí, ktoré im ministerstvo kultúry posiela. Takže o tom vieme, Dušan, svoje, že? Takže je to tak.
Čiže z môjho hľadiska, tak ako som povedala už predtým, ja som presvedčená o tom, že Múzeu Slovenského národného povstania sa bude pod gesciou Vojenského historického ústavu a ministerstva obrany naozaj lepšie dariť, a nevidím dôvod, prečo by to malo ostávať pod ministerstvom kultúry, rovnako ako Banícke múzeum nezostalo pod ministerstvom kultúry, ale je pod ministerstvom životného prostredia a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže naozaj sa tu motáme stále dokolečka, opakujeme si to isté, ale hovorím, ja som presvedčená o tom, že, že tomu, tomu múzeu to len prospeje. A veď chápem ale aj, vy ste Bystričanka, ja chápem, ja chápem aj tie vaše pohnútky, ja by som tiež asi bojovala (povedané so smiechom), keby som bola z Bystrice, ale tu nejde, tu nejde o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 16:06 - 16:07 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 702), v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1002 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač č. 702) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 141 z 23. novembra 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 15:47 - 15:49 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 15:42 - 15:43 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem stručný. Chcem poďakovať všetkým diskutujúcim, keďže naozaj ten samotný mediálny zákon aj tá dôvodová správa a paragrafové znenie obsahovali viac ako 300 strán. To znamená, naštudovať si to a diskutovať o tom nebolo jednoduché.
Ja sa dotknem, pán Jarjabek, vášho prejavu. Chcem možno aj trošku poďakovať vám, že ste tak otvoril také tabu, keď hovoríte, že na ministerstve kultúry už niekoľko rokov – aj za predchádzajúcich ministrov – existuje nejaká skupina, ktorá má určitým spôsobom – možno legitímnym, legálnym – parazitovať na ministerstve kultúry. Hovoríte, že možno nejakým spôsobom, legislatívnymi procesmi alebo nejakými zmenami zákonov má usmerňovať niektoré veci tak, aby možno z toho niekto profitoval. Ja preto navrhujem, aby sme sa členovia výboru pre kultúru a médiá touto otázkou zaoberali, lebo je to tu, myslím si, vážne podozrenie. Poďme túto tému rozobrať, čo je cieľom tejto skupinky, čo táto skupinka má robiť pri ministerstve kultúry, a poďme tu riešiť tento problém.
A zároveň chcem povedať, že prijatie tohto zákona mediálneho je dôležité a nevyhnutné, lebo ako tu už povedala aj pani ministerka, aj ďalší predrečníci, hrozí nám sankcia zo strany Európskej únie 600-tisíc eur, ak túto transpozíciu Európskej rady a Európskeho parlamentu neprijmeme. Takže schválenie tohto zákona okrem toho, že je, samozrejme, dobrý, je aj nevyhnutné prijať. Ďakujem pekne.
Hlasovanie o tomto zákone bude dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 15:31 - 15:33 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začnem rovno pani Laššákovou, lebo as... teda aspoň tie pripomienky adresuje takou... najkultivovanejším spôsobom, aký tu v tomto pléne teda v rámci týchto faktických zaznel. Pôjdem rovno k veci, snáď ale zas na druhej strane môžem v rámci rozpravy vystúpiť a povedať, ako ja vnímam tento návrh zákona, čiže, čiže dovoľte, aby som, aby som po... aby som mohol povedať to, čo som v rámci rozpravy povedal.
A áno, reagoval som aj na veci, ktoré ste tu vytiahli, že, že to má spôsobiť nejaké miliónové, miliónové straty pre RTVS, ja som povedal, že, že jednoducho tieto čísla nie sú podložené. Teraz mi vypadlo, čo ste na záver... Aha, ochrana zdroja. Rovno pôjdem, rovno pôjdem aj k tomu veľmi v krátkosti. Veď ja som nehovoril všeobecne, že ideme chrániť, definovať, kto je novinár, nie je, ako chrániť, a bezpečnosť a tak ďalej. To budú ďalšie kroky, že, že ako chrániť možno a zabezpečiť bezpečnosť pre novinárov aj vzhľadom na udalosti, ktoré sa v tejto krajine stali.
Ale práve pri ochrane zdroja a prepojím to rovno s tým, čo tu hovoril pán Taraba, lebo ten je zjavne dopletený ako vianočný sveter, prepáčte za výraz, ale to, čo vy ste dokázali v tej faktickej poznámke pospájať, to je, ako keď ja som sa snažil niekedy na základnej škole vypočítať príklad z matematiky a nejakým spôsobom som odpísal niekde z konca výsledok a potom som sa snažil akože dopracovať k tomuto výsledku, tak vy ste potrebovali na záver povedať, že toto ideme, že tu ideme utínať slobodu, zatvárať ústa a tak ďalej, to ste si potrebovali na záver jednoducho, jednoducho odprezentovať, že toto je obmedzenie slobody. Ako? ja sa pýtam. V tom zákone nič tak nie je.
Naopak, je to, je to podpora ochrany zdroja oproti súčasnému zneniu, keby ste si ho prečítali a prečítali to nové znenie, tak by ste videli, že sú tam niektoré odseky navyše, ktoré chránia novinára, aby nemusel v prípade nátlaku verejných orgánov napríklad vyzrádzať zdroje, tak ako sa to ukázalo napríklad v aplikačnej praxi.
Rád by som reagoval aj na iné, ale nie je čas.
Skryt prepis